‘GetLinks’ Startup หากิจธุระชนชาติประเทศไทย รับเงินราคาทุนขนมจาก ‘Alibaba’ กับ ‘SEEK Group’

‘GetLinks’ Startup บริการ Platform จัดหาการงานเพราะ Tech Company ชนชาติประเทศไทย ประกาศงานรับเงินทุนเอื้อเฟื้อคราวล่าสุดจาก ‘SEEK Group’ กองกลางจัดหากิจธุระอสุรีโค่งในประเทศออสเตรเลีย และ ‘Alibaba Hong Kong Enterprise Funds’ การรับเงินอนุเคราะห์ขนมจากทั้ง 2 ราย ไม่เพียงแต่จะได้ประโยชน์ที่รูปสรรพสิ่งเงินเท่านั้น ทว่ายังเปิดโอกาสแบ่งออก GetLinks รขยายงานเข้าถึงจรอีกทั้งวงจรข่าย Tech Startup สรรพสิ่ง Alibaba และเครือข่ายท้องตลาดแรงตลาดแรงงานสิ่งของ SEEK Group ซึ่งประกอบด้วยมากถึง 18 ด้าว Djoann Fal CEO สรรพสิ่ง GetLink กล่าวงแหว “Digitalisation ทำให้เกิดความปรารถนา Tech Talent อันเป็นระยะห่างของตลาดสถานที่อีกต่างหากไม่ได้สารภาพงานเติมเต็ม ดีฉันแล้วก็ปรับปรุงจ่าย GetLinks เข้ามาขบปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว อีกตลอดการเอื้อเฟื้อขนมจาก Partner ด้วยกัน Ecosystem Builder เราจึงปรับปรุงของใหม่แห่งหนสมควรกับดัก Community เต็มที่แห่งมาก” “พร้อมด้วยกรณีเชี่ยวชาญที่การพัฒนา Marketplace เหตุด้วยจ้างการทำงานของ SEEK กับงานช่วยเหลือทรัพยากรสิ่งของ Alibaba Enterprise Fund GetLinks จะกลายเป็น Platform ข้าง HR Tech แห่งหนทรงอิทธิพลแรงกล้าที่ทวีปเอเชียได้มาอย่างไม่ยากเวลาเย็น” Keenan Kwok Co-Founder และสำคัญบริษัทสิ่งของ GetLinks จัดแสดงแนวคิดทาบความร่วมมือเหตุเดิมขึ้นไป ช่วงปัจจุบัน GetLinks มีผู้สมัครใช้งาน 500,000 ชื่อ ประกอบด้วยทั่ว Developer, Designer ด้วยกันนักการตลาดดิจิทัล ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทกระทั่ง 3,000 แห่งหนซึ่งทำงานบนบานศาลกล่าว 6 แหล่งเสาสิ่งของเอเชีย เหตุด้วยงานรับเงินทุนครั้งนี้ไม่ไหวประกอบด้วยการไม่มิดชิดจำนวน แต่พอชันษา 2017 GetLinks ได้รับกองทุนอนุเคราะห์ระดับ Series A รวม 5 ล้านตราประเทศสหรัฐอเมริกา จาก Axis Capital Partner กับ Wellesleys งานรับเงินออกทุนตอนนั้น ทำให้ GetLinks คลายท้องตลาดจรอีกต่างหากฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย กับญี่ปุ่น และทำให้ดีขึ้นแกร่งจ่ายกับตลาดสถานที่ก่ออยู่ต่อจากนั้นชนิดสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และประเทศอินเดีย NewsStartupFunding

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg