GET รับสมัครห้างร้านแปลน Fast track online เอาใจช่วยห้องอาหารจัดการตอน COVID-19

วันนี้ GET (เกเร็ท) ผู้ให้บริการภาพร่างออนดีมานด์เพื่อที่จะไลฟสไตล์คนเมืองด้วยกันเรือแพลตฟอร์มฟู้ดเบันดาลิเวอตรงณกรุงเทพฯ พร้อมเปิดกว้างร้านอาหารเข้าเป็นพาร์ทเนอร์กับดัก GET ด้วยกระบิลออนไลน์ในที่งานรับสมัครร้านขายของพาร์ทเนอร์ใหม่ เพื่อที่จะข้อความรวดเร็วกับคล่องยิ่งขึ้น พร้อมช่วยเหลือกิจธุระห้องอาหารที่บางกอก แห่งหนเรียกร้องดึงขึ้นบริการเบันดลิเวอปรี่จากข่าวกรุงเทพมหานคร เมื่อทิวาดาวเสาร์ที่ผ่านมา แห่งหนขีดคั่นงานให้บริการของห้างหมายรวมแบ่งออกร้านอาหารเหลือหลอเช่นบริการจับจ่ายใช้สอยกลับด้วยกันเบันดาลิเวอตรง เพื่อเอาใจช่วยตัดทอนงานแพร่เชื้อของโรคภัย COVID-19 แพลตแบบฟอร์มสิ่งของ GET จะดำรงฐานะส่วนหนึ่งแห่งสามารถจับตัวกลางประสานห้องอาหารกระยาเลย กับผู้ซื้อหลายกล้อนมนุชสรรพสิ่งเรา เพื่อที่จะลุ้นเพิ่มโอกาสอันควรกับทางที่งานสร้างเงินรายได้แบ่งออกกับการงานห้องอาหารต่างๆ แบ่งออกสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ระบบประกาศรับสมัครร้านค้าพาร์ทเนอร์ออนไลน์นวชาตสิ่งของ GET ประกอบด้วยกระบวนการสถานที่ง่ายและคล่องแคล่วขึ้น เพื่อที่จะอนุเคราะห์ห้องอาหารจ่ายสมรรถเปิดบริการเดลิเวอรี่ได้มาที่ระยะเวลาสถานที่ยากลำบากแบบนี้ เพราะห้องอาหารสมรรถลงสมัครเข้าครอบครองพาร์ทเนอร์ หมายรวมส่งเอกสารสถานที่ขาดไม่ได้คว้าง่ายเปลี่ยนช่องทางออนไลน์ ด้วยกันสมรรถริเริ่มจ่ายบริการเดลิเวอปรี่เปลี่ยนเรือแพลตฟอร์มสิ่งของ GET คว้าภายในยุคแทบ 7-สิบ ทิวากาล อธิปภิญญา นิตสารเสพติดนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สั่งการ แอพกำลังิเคชั่น GET กล่าวว่า “คณะทำงานทั้งหมดของ GET ต่างกระทำกักคุมอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือการทำงานอาหารที่ขณะแห่งหนเหนื่อยยากเช่นนี้ เราอยากจักดำรงฐานะอีกฤทธิ์แห่งเอื้อเฟื้อร้านค้าพาร์ทเนอร์จ่ายสมรรถปรับพฤติกรรมกับสถานการณ์ณยุคปัจจุบัน“ชิ้นประธานสุดขอบในเวลานี้ด้วยเรารวมความว่าสวัสดีสิ่งของทุกคน รวมถึงงานครอบครองอีกหนึ่งแรงช่วยเหลือแบ่งออกเข้าสังคมอีกต่างหากสามารถดำเนินต่อไปได้ แม้ทุกคนที่การงานตรงนี้ร่วมมือร่วมใจกักคุม เราเชื่อดุอีฉันจักสามารถพ้นไปสถานะที่เป็นอยู่นี้จากไปคว้าเป็นมั่นเป็นเหมาะ GET เองสุขใจสถานที่คว้าดำรงฐานะส่วนหนึ่งส่วนใดสรรพสิ่งฟู้ดคอมมูนิตี้ณกรุงเทพมหานคร และดิฉันจะยังคงลงมือกักคุมอย่างมาก เพื่อจะเอาใจช่วยให้คนในกรุงเทพฯ สมรรถก้าวหน้าต่อไปรวมหัวประการก่ำแข็ง”เถ้าแก่ของกินแห่งตอแยจักเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับดัก GET สามารถลงทะเบียนสมัครถึงที่กะไว้เวบไซต์ www.getthailand.com/merchant ตั้งแต่วันนี้ (23 มีนาคม 2563) เวลา 15:00 นาฬิกา เป็นต้นไป PR NewsgetCOVID-19

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/ชุดปลูก88.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/ชุดปลูกผักอยู่บ้านปลอดภัย_Farm_From_Home_จากเจียไต๋_โฮมการ์เด้น_4.jpg