GET จาก Go-Jek โหมโรงแล้ว! ให้ใช้ฟรีที่งาน Digital Thailand Big Bang 2018

“เก็ท” เล็กพกำลังิเคชั่นแบบออนสะอาดการวัดด์แห่งให้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์วินและส่งสรรพสิ่ง หมายรวมบริการต่างๆนาๆภายภาคหน้า ซึ่งมีกรรมสิทธิ์งานเอื้อเฟื้อขนมจากโกเจ็ก (GO-JEK) ได้มาร่วมครอบครองส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งการทำงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018 และถือเป็นทีแรกสถานที่ “เกเร็ท” มีโอกาสแนะนำแบรนด์มอบเป็นที่รู้จักแห่งทั่วไป ธุรกิจดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018 แจ๋ขึ้นเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อจะเศรษฐกิจด้วยกันเข้าผู้เข้าคน เพราะว่าที่ว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อจะจรรโลงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในประเทศแหลมทอง ที่กิจธุระ “เก็ท” ได้มามอบข้อมูลเกี่ยวข้องแบรนด์ รวมถึงจับเทคโนโลยีฉลาดระดับโลกจากโกเจ็กเข้ามาแสดงมอบผู้เข้าชมกิจธุระหลายโพกผ้าคนได้รวมกิจกรรม ด้วยกัน “เก็ท” อีกต่างหากได้มาถกลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อที่จะประกาศรับสมัครตะแคงสเตอร์สถานที่สนใจทดลองใช้แอพเวอร์ชั่นเบต้าสรรพสิ่ง “เก็ท” แห่งหนบูธด้วย ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ความเห็นตอบรับสถานที่สะอาดจากผู้เข้าร่วมเห็นกิจธุระ เพราะนี่นับว่าเป็นเวอร์ชั่นก่อนที่ประกอบด้วยการช่างแอพจริง เพราะว่าผู้แห่งขึ้นทะเบียนล่วงหน้าจะมีโอกาสคว้าทดลองใช้กิจธุระแอพทหาริเคชั่วิหค่อนใครที่กรุงเทพมหานคร กับเพื่อจะเอาใจช่วยปันออกฟีดแบ็คกับเกเร็ทเพื่อให้ “เก็ท” สามารถปรับปรุงอ่อนพกำลังิเคชั่นมอบตอบปัญหาคนไทย เกี่ยวข้อง “เก็ท” “เก็ท” (GET) เป็นออนงดงามมานด์แอพกองพลิเคชั่นที่ตั้งขึ้นเพราะคณะทำงานชาวไทย พร้อมด้วยเทคโนโลยีด้วยกันเนื้อความชำนาญฉลาดระดับโลก รวมทั้งทุนจาก “โกเจ็ก” โดย “เก็ท” จะนำเสนอบริการกระยาเลย สูงสุดเพื่อคนไทย รวมถึงบริการเรียกรถ ส่งพัสดุภัณฑ์ กับอื่นๆ “เกเร็ท” ริเริ่มตั้งขึ้นขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อจับเทคโนโลยีมาใช้คืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งของคนไทย เพิ่มประสิทธิภาพกับประสิทธิผลแห่งการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนมอบผู้ใช้สมรรถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายเพิ่มขึ้น ดีเยี่ยมสำหรับผู้เข้าร่วมธุรกิจ “Digital Thailand Big Bang 2018” รับสารภาพสิทธินั่งลงวินให้เปล่ากับเก็ท! ง่ายๆ เหมือนขึ้นทะเบียนแห่งวงกลมเรียกรถยนต์ของ GET • วินปากตรอกแจ้งวัฒนะ 33 • วินปากตรอกติวานนท์ • หน้าตาโรงเรือนชาเลนเจอร์ เมืองกาญจนาเมือง วงกลมเรียกรถ GET สถานที่การทำงาน Digital Thailand Big Bang 2018มาทำความรู้จักกับ GET ภายในธุรกิจ “Digital Thailand Big Bang 2018” แบ่งออกมากขึ้น แห่งบูธ GET Experience (D7) ที่ โรงเรือนชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค นครทองจังหวัด วันที่ 19-23 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวพัน GET ถึงที่เหมาะ getthailand.com NewsGETGO-JEKRide HailingTransportation