Garena ยูนิคอร์นสถานที่ SEA กำลังตระเตรียม IPO แห่งท้องตลาดอเมริกา คาดคะเนแหวจักระดมทุนทวีอีก 1,000 เลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Garena คว้าเข้าไปคุยกับดักธนาคารเพื่อจะร่วมข้อกำหนดณการ IPO (งานเข้าตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งจะเกิดขึ้นณชันษา 2018 กงสี Garena Interactive Holding ซึ่งดำรงฐานะ Tech Startup สถานที่มีมูลคุณประโยชน์จังสุดขอบในที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แห่งหนมีมูลค่ามากกว่า 3.75 โพกเลี่ยนเหรียญ กำลังคืบหน้าตามระเบียบณการสร้าง IPO ในประเทศสหรัฐอเมริกา สถานที่ควรระดมทุนได้มา 1 โพกกล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข่าวสารเพราะศูนย์ข่าวที่เชื่อถือได้ อ่อนปกำลังิเคชั่น Shopee ซึ่งครอบครอง Mobile Marketplace ถิ่นที่อยู่ภายใต้ Garena Interactive Holding จิตรเลขาจาก: BLOOMBERG NEWS Garena มีผู้ส่งเสริมประการ Tencent Holding (ขนมจากจีน) และ Temasek Holding Pte. Ltd. (ขนมจากสิงคโปร์) ซึ่งดำรงฐานะหุ้นส่วนปีกการลงทุน ได้เชิญธนาคารบางที่จากไปแห่งหนสิงคโปร์สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อจะขอความเห็นเกี่ยวพันการก่อ IPO สถานที่น่ามีขึ้นณปี 2018 Garena จัดตั้งขึ้นในชันษา 2008 ดำรงฐานะหุ้นส่วนให้บริการเกมออนไลน์เพราะ Forrest Li กงสีได้มาก้าวหน้าขนานใหญ่กับกลายเป็น Platform ด้านเกมส์ทั้งบน Web และ Mobile ที่โค่งเต็มที่ในที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับประกอบด้วยผู้บริโภคณมากมายประเทศรวมหมดในประเทศแหลมทอง เวียดนาม ฮ่องกงและไต้หวัน เพราะว่ากงสีอีกต่างหากมีเล็กปพลิเคชั่ศกุนารสชาติ่งเรื่อง แอปพลิเคชั่นช้อปปิ้งสถานที่ดีฉันรู้จักกันณชื่อ Shopee และระเบียบงานชำระเงินอย่าง AirPay Garena ได้วางแผนจักเริ่มการลงทุนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเห็นว่ามีกองกลางให้บริการ Internet จังเต็มที่ อย่างไรก็ตาม กองกลางอีกทั้งไม่ไหวตกลงใจว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ไร ในที่พระจันทร์เดือนมีนาคมที่ผ่านมา Garena กล่าวว่าการโหมลำบากมมีมูลคุณค่าจด 170 โล้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพราะหมวดผู้ลงทุนมาเลเซียสถานที่ชื่อว่า Khazanah Nasional Bhdมันสมอง และหมู่นักลงทุนตรงนี้ได้ประเมินมูลค่ากองกลางเก็บจด 3.75 โพกหัวเลี่ยนเหรียญ กล่าวโดยศูนย์ข่าวเชื่อใจได้ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยประกาศเรื่องการระดมทุนต้นร่างไม่เปิดเผยค่าขนมจาก SeaTown Holding International ซึ่งดำรงฐานะหุ้นส่วนในเครือ Temasek ผู้ลงทุนสรรพสิ่ง Garena ก่อนหน้าประกอบเจียรพร้อมด้วย Ontario Teacher’s Pension Plan หนึ่งในที่ทุนทรัพย์เบี้ยบำนาญแห่งหนใหญ่สุดขอบในที่แคนาดา และทุนส่วนตัวสิ่งของกองกลาง Gegeral Atlantic LLC. Garena ก่อสร้างเงินรายได้คว้ายิ่งนักถึง 300 โล้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในที่พรรษาที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการขายกระไอกระแอมเท็มเพราะด้วยนักแสดงในที่เกมส์ออนไลน์ ภูมิหลัง: wsjมันสมองcom NewsIPOGarenaSingaporeInvestmentsoutheast asia

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/COVID-19_2.jpg