G-Able ตอบปัญหาการบริหารบริหารเนื้อที่เช่าด้วยแอปพลิเคชัน SPACE ที่การงาน REAL TECH #2 By REP Smart City for Life

พอวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา G-Able ได้จับ แอปพลิเคชัน SPACE เข้าร่วมออกบูธในที่การทำงาน REAL TECH #2 By REP Smart City for Life ที่ ห้อง Conference Hall Glowfish Sathorn (ขนมจากข้างซ้ายจากไปขวา) คุณยรรยงค์ สัจจาริยกุล Solution Specialist คุณอภิชนชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกยุ่งเกี่ยวการขายอสังหาริมทรัพย์กับผู้ส่งเสริม เจ้าเอ็งที่ัฏฐพิชา เฟื่องฟุ้งกุล Marketing Project SpecialistSPACE คือว่าหมู่ Cloud Application จัดการจัดการเนื้อที่เช่า แห่งตลอดตั้งแต่การแปะแผนผังพื้นที่ การลงชื่อสำรองและสัญญาเช่า บวกลบคูณหารคุณค่าสาธารณูปโภค งานออกลูกใบแจ้งหนี้กับใบเสร็จรับเงินต่างๆ โดยระบบจะมีงานสำรวจตำแหน่งสรรพสิ่งเนื้อที่เช่าเพื่อที่จะพิทักษ์การทำสัญญาซ้ำซ้อน อีกตลอดอีกทั้งรวมเล่มสัญญาเช่ากับให้คำมั่น ส่งเสริมปะปนกันเค้าเดิมขึ้นไปในเนื้อที่เช่าซื้อเดียวกัน กับเอาใจช่วยในการจัดการคุณประโยชน์สาธารณูปโภคสถานที่ข้องแวะ เพื่อให้คล่องทาบการควบดูแล โสหุ้ยสิ่งของผู้เช่า ในเวลาเดียวกันระเบียบอีกทั้งช่วยลดขั้นระยะการให้กำเนิดใบแจ้งหนี้ด้วยกันใบเสร็จรับเงินที่ดำรงฐานะกิจธุระสิ่งของแบบสมุดบัญชีเพิ่มขึ้นความคล่องสบายในการปกครองเนื้อที่เช่าซื้อ ใช้งานคล่องพร้อมด้วยฟังก์ชันยาเรือสืบสวนข่าวของเนื้อที่ภาพร่าง Real Time ติดตามผังเนื้อที่ What does SPACE do? สั่งการบริหารลูกค้าเปลี่ยนระเบียบ Single Sign-on (SSO) หรือไม่ก็จำกัดผู้ใช้งานเอง กำหนดข่าวพื้นที่เช่าซื้อขนมจากแผนผังโรงเรือนสิ่งของคุณ เลือกชนิดสาธารณูปโภคคว้า ครบครันคิดโสหุ้ยรวมหมดร่างเหมาจ่ายด้วยกันติดสอยห้อยตามมาตรวัด ลงนามได้ตลอดฉบับร่างตามพื้นที่และติดตามยอดจำหน่าย กำหนดยุคในงานวางเงินได้ตลอดฉบับร่างเหมาจ่าย รายวัน ทุกเดือน ด้วยกันรายปี ยอมรับชำระได้มาทั่วตัวเงิน เช็ค เงินโอน ด้วยกันเงินตราทับถมขนมจากบิลเก่าก่อน เชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลใบแจ้งหนี้ กับใบรับเงินกับหมู่อื่นๆคว้า ประเมินผลการจัดการเนื้อที่เช่าคว้าภาพร่างจันทร์ต่อพระจันทร์ We are ready for Department Store and Community Mall (ห้างสรรพสินค้ากับห้างสรรพสินค้าปะปนกัน) Office Building and Factory Estate (อาคารสำนักงานด้วยกันนิคมอุตสาหกรรม) Convention Hall and Condominium (ศูนย์รวมการประชุมกับห้องชุด) **สามารถคัดใช้ภาษาไทยได้** ทิวทัศน์บรรยากาศข้างในกิจธุระ แหย่ติดต่อสอบถามทำให้ดีขึ้นเหมาะ [email protected] กับ G-Able contact center ติดต่อมันสมอง 02-781-9333 PR NewsSpaceG-ABLEPropTechREAL TECHREP Smart City for Life