FWD รังสรรค์ เดวิด งัวร่องนิช ดำรงตำแหน่ง CEO มนุษย์นวชาตสิ่งของ SCBLIFE

หลังจากที่ FWD ได้ข่าวการจับจ่ายใช้สอยกิจจานุกิจ SCB Life ผู้ให้บริการด้านสัญญาประกันภัยสิ่งของ SCB เจียรครั้นจันทรากรกฎาคมที่ผ่านมา (แกะรอยประกาศ ดับดีล! SCB ทำการค้าธุรกิจสัญญาประกันแบ่งออก FWD ราคา 92,700 เลี่ยนพระบาท เป็น Deal การงานประกันชีวิตโย่งแรงกล้าณ SEA) ล่าสุด FWD ตกลงประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการะปิดสูงที่จะเข้าดูแลกิจธุระของ SCB Life หลังจากนั้น ตกว่า เธอเดวิด งัวช่องนิช แห่งฐานันดร CEO ซึ่งมีความมุ่งหมายสอดส่องดูแลภารกิจในประเทศไทยเป็นพิเศษงานข่าวรังสฤษฏ์โอกาสนี้ลงมือหลังจาก FWD เข้ามีหุ้นส่วนเทิ่งแห่ง SCB Life ตามกรรมวิธีสุภาพอ่อนโยนหลังจากนั้น โดยคุณเดวิดจักรับผิดชอบกิจธุระมุขด้านการบริหารกิจธุระ กับสร้างการเจริญแจกกับดัก SCBLIFE ในประเทศแหลมทอง หมายรวมมีสิทธิ์งานรังสรรค์แบ่งออกเป็นหนึ่งในที่คณะกรรมการบริษัทฯ ที่กล่าวตรงๆประกบคุในที่ฮวิน ทัน ฟง สำคัญเจ้าหน้าที่ว่าการหมวดเอฟปิดบลิวสะอาดทั้งนี้ เจ้าเอ็งมั่นคง เลี้ยววาระิน โบราณกาลประธานบุคลากรว่าการ จะยังคงนั่งที่ปรึกษาอาวุโส เพื่อช่วยเอื้อเฟื้อให้การเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไปด้วยความราบเรียบร้อย ก่อนที่กลับเข้าร่วมงานกับธนาคารแหลมทองการค้าขายถัดไปเจ้าเอ็งเดวิดมีประสบการณ์นานกว่า 30 พรรษาแห่งการงานสัญญาประกันชีวิต ชินนั่ง CEO สิ่งของ หุ้นส่วน กรุงไทย-แอกซ่า สัญญาประกันชีวิต จำกัด (กลุ่มชน) และมีส่วนดันมอบกรุงไทย-แอกซ่า เติบโตขึ้นไปครอบครองชั้นที่ 3 สรรพสิ่งประเทศ (นับขนมจากเงินรับรวม) NewsFWDInsurancescb-life-insurance