FutureTales ปริปาก สิบ New Normal สรรพสิ่งคนไทย ขนองพ้นวิกฤต COVID-19

การระบาดสิ่งของความเจ็บป่วย COVID-19 แห่งหนทั่วโลกพละเผชิญอยู่แห่งปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบในที่ทุกปีก ไม่ว่าจักครอบครองเศรษฐกิจ สังคม การบ้านการเมือง รวมไปถึงเส้นทางความเป็นอยู่สิ่งของคนในเข้าผู้เข้าคนแห่งกลายขนานใหญ่ คำถามประธานเหตุเดิมขึ้นไปตามมา ก็ลงความว่า การดำเนินชีวิตของคนในเข้าสังคม พระขนองพ้นร้ายแรงครั้งนี้จักปรับเปลี่ยนจรยังไง FutureTales Lab by MQDC หรือไม่ก็ แกนกลางวิจัยอนาคตทำความเข้าใจ ภายใต้กงสีไม้โป่งเลีย ควอลิตีเข้ายา งดงามเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ขีดคั่น (MQDC) พารวมหาคำตอบเปลี่ยนงานวิเคราะห์ความกระทบกระเทือนและประมวญข้อมูลสรรพสิ่งเข้าผู้เข้าคนภายภาคหน้ามาดำรงฐานะ สิบ เทรนด์แห่งน่าสนใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมกำราบแห่งทั้งหมดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปะทุในที่วิสิษฐ์ มาลัยศรีรัตติน์ สำคัญบุคลากรว่าการ กงสีแมกตุงเลีย ควอลิทุบ้ สะอาดเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ไม่มิดชิดว่า “MQDC เล็งเห็นจดนัยเทรนด์ใหม่ๆ และความคาดหมายอันแห่งหนอาจมีขึ้นกับดักโลกภายหน้า พอให้ทั้งหมดภาคซีกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐด้วยกันเอกชนสามารถนำข่าวเหล่านั้นเจียรชกต่อยฝืดเคืองแบ่งออกก่อเกิดการพัฒนาด้วยกันออกแบบแนวทางแนวทาง หลักการจัดการเชิงรุก ตลอดจนการพัฒนาบ้าน หมายรวมผลิตภัณฑ์ ด้วยกันบริการสถานที่ซูบโจทย์กับดักวิถีชีวิตของคนในอนาคต บนบานพื้นฐานสิ่งของเค้าโครงความคิด ‘For All Well-Being’ หรือว่า งานสร้างคุณภาพชีวิตแห่งหนสะอาดชนิดจีรังแบ่งออกกับดักทุกสิ่งบนโลกอย่างแท้จริง จึ่งดำรงฐานะภูมิหลังของตั้งขึ้นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าอนาคตเรียนรู้แห่งจำเดิมสรรพสิ่งถิ่นอาเซียน ภายใต้ชื่อ FutureTales Lab by MQDC ด้าน ดร.งานดี เลียวรุ่งโรจน์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์ตะแคงลส์ แล็บ กงสีไม้ตุงเลีย ควอลิกระแทก้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น กำหนด ไม่มิดชิดดุ แกนกลางฟิวเจอร์ตะแคงลส์ แล็บ โดย MQDC ได้ยกมาจุดเด่น นำมาพินิจพิจารณาเปลี่ยนเครื่องมือ Web of Impact เพราะกรุ๊ปการศึกษาค้นคว้าสิ่งของฟิวเจอร์เอียงลส์ แล็บ ปันออกเห็นถึงผลกระทบกระเทือนเข้าผู้เข้าคนภายภาคหน้าแห่งหนอาจจะเกิดขึ้น หลังพ้นภาวะวิกฤติ COVID-19 ซึ่งสามารถสรุปความดำรงฐานะ 10 เทรนด์แห่งเข้าสังคมประเทศไทย แห่งควรตั้งรับสารภาพ ทั้งในด้านมุมความประพฤติงานดำรงชีวิต การพำนัก งานชดใช้เทคโนโลยี การเดินทาง และงานสอดส่องพลานามัย ตลอดจนความเอนเอียงของแนวทางทัศนียภาพโค่งของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น1. Social Structure แผนก่อสร้างสรรพสิ่งสังคมนวชาตๆ ที่จะประกอบด้วยการออกพระราชบัญญัติแห่งหนใช้รวมหัวทั่วโลก เป็นเทศบัญญัติเดียวกันแห่งสนับสนุนแห่งกรณีของพลานามัยด้วยกันสวัสดี หมายรวมการเข้ามาสิ่งของเทคโนโลยี IOT Infrastructure และระบบปะปนกัน ทำเอามนุชเข้าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกประเด็นเอ็ดแห่งข้องแวะกับดักการสร้างของเข้าสังคมนวชาตก็ลงความว่า หมู่คนจะให้ความสำคัญทาบสุขภาพ ด้วยกันความเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น โดยจะยอมข้อมูลเฉพาะตัว (privacy) เพื่อที่จะพิทักษ์พลานามัย ด้วยกันธนทรัพย์สิ่งของตนเองและครัวเรือนมากยิ่งขึ้น 2. Resilience & Agile by Force แต่ในอนาคตปฤษฎางค์รุนแรง COVID-19 ความแน่ใจกับความศรัทธาใจในที่ระดับคนจักลดลง ทว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยกันอุตสาหกรรมจะประกอบด้วยมากขึ้น ซึ่งภาครัฐจะใช้เวลาปรับตัวเต็มแรงแรงกล้ากับจักถูกปรับสับเปลี่ยนสมบูรณ์ เช่น กฎเกณฑ์ฐานราก การสัมมนาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปลี่ยนมุขออนไลน์ เป็นต้น น่ากลัวตอนนี้อาจจะเสร็จล้างไพ่ทางเศรษฐกิจที่มุขเพิ่ม รวมความว่าชาติด้วยกันองค์กรการทำงานสมรรถชดใช้โอกาสอันควรนี้ในที่การสั่งการเรียนผ่านออนไลน์ให้เปล่า แบ่งออกกับดักพลังงาน หรือว่าการกำหนดระเบียบการกระทำแห่งหนตัดทอนการใช้ทรัพยากรคว้ามากขึ้น3. Global Emotional Crisis & Touchless Society ลงความว่า ร้ายแรงทางความรู้สึกของคนเมื่อจำเป็นต้องเจอะเจอกับดักความยุ่งยากแห่งสถานการณ์แห่งหนเปล่าสมรรถดำรงชีวิตได้ต้นฉบับแต่เดิมๆ นำไปสู่การเสียเท่าทางสติปัญญากับความรู้สึก เช่น เด็กแบบใหม่แห่งหนเติบโตขึ้นไปมา ขนมจากแต่เดิมมีวิธีการทักทายร่างประสานมือหรือว่ากอด แม้ว่าพร้อมด้วยสถานการณ์ตอนนี้เป็นเหตุให้ไม่สมรรถทำกันได้ เป็นเหตุให้การปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพประกอบด้วยระยะกักคุมคลอดจากไปเรื่อยๆ ส่งผลที่กรณีสรรพสิ่งจิตใจในแง่สรรพสิ่งความเอาใจใส่ กับความห่วงใยในอนาคต อย่างวัยทำงานแห่งการกำหนด Co – Working Space ก็คงจะมีปรับพื้นแห่งหนที่ครรลอง Sharing Space With Boundary หรือว่า มีงานแบ่งแยกเนื้อที่สิ่งของตนเองสมบูรณ์ ด้วยกันงานออกแบบเนื้อที่บริการต้นฉบับไม่ต้องจับต้อง ทว่าชดใช้ voice recognition หรือว่า AR แทนที่4. Public Space / Indoor Technology with Health Factor ขนมจากเนื้อความไม่เชื่อมั่นและความกังวลแห่งข้อความกรณีไม่ปลอดภัยในที่เวลาแห่งหนจำเป็นจะต้องออกจากไปอีกต่างหากพื้นที่สาธารณะปะปนกัน ทำให้ธุรกิจสถานที่เกี่ยวข้องแห่งปีกตรงนี้ เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ต้องมีการวางแผนกำราบ และก่อสร้างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจะทำให้ผู้ซื้อรู้ถึงสวัสดีมากยิ่งขึ้น การแหมะหมู่ฆ่าเชื้อประธานเหมือนการแปะหมู่เครื่องปรับอากาศ ห้วย กะหมอก ประกอบด้วยการกำครั้งดมกลิ่นาตรโคนหมู่ clean air quality ในที่โรงเรือน5. Prioritizing Space Over Convenience ลงความว่า ทางความคิดสิ่งของผู้ซื้อในด้านงานซื้อที่พักจะกลาย เพราะว่าที่ผ่านมาสรรพสิ่งจักจับตัวอยู่ที่กลางเมือง เพราะเกาะยกมาวิถีทางผู้ช่วยเหลือการเดินทางแห่งหนใกล้รถไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่การเลือกสรรซื้อ แต่พร้อมด้วยเหตุการณ์เหตุเดิมขึ้นไปส่งผลต่อธุรกิจภายหน้า สมรรถกระทำแห่งหนเรือนได้ อาจไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องตะเวนจากไปที่ว่าการทุกเมื่อเชื่อวัน แล้วก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจคัดเลือกบ้านพักอาศัย ไม่จำเป็นดามอยู่ที่เมือง หรือไม่ก็ สถิตที่อาคารชุดขาดเล็กศูนย์กลางเมืองถัดจาก แต่อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นต่างจังหวัดบุรี แม้ว่าประกอบด้วยพื้นที่สมบูรณ์ มีสวน งานเปลี่ยนแปลงบ้านพักตากอากาศ (vacation home) ลงมาชดใช้สิงสถิตประจำผลัดเปลี่ยน6. Everything At Home หรือว่าสถานที่เรียกหาว่า เศรษฐกิจประชิดบ้าน สาเหตุจากเหตุการณ์โรคระบาด ทำให้วิถีชีวิตของคนกลาย เริ่มเคยชินกับดักการพักอาศัยสิงสู่แห่งบ้าน จัดการ ทำกิจกรรมกระยาเลย ภายในที่พักอาศัยสรรพสิ่งตนเอง มีผลดามความมุ่งมาดปรารถนาที่อยู่อาศัยแห่งหนอาจกลาย ขนมจากเก่าแก่สถานที่สมรรถอาศัยในที่เนื้อที่แห่งมีขนาดเล็กได้มา ทว่าปัจจุบันนี้อาจจะไม่พอเพียง ด้วยกันมุ่งประกอบด้วยเนื้อที่แห่งหนสมรรถทำกระไรคว้าหลากหลายมากยิ่งขึ้น ประการ คอนโดมิเนียม ก็จำเป็นจะต้องประกอบด้วยพื้นที่เพราะงานปรุงอาหาร เนื้อที่กระทำและบริหารร่างกายคว้าในเวลาเดียวกัน 7. Proactive Healthcare Platform ขนมจากรูปการณ์โรคระบาด COVID-19 เป็นเหตุให้เรือแพลทแบบฟอร์มงานสอดส่องอนามัยและการป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โครงสร้างพื้นฐานสรรพสิ่งเมือง อาคาร นิวาสสถานจะต้องประกอบด้วยบริการและแพลตแบบฟอร์มพลานามัยด้วยกันสุขภาพจิตดำรงฐานะบริการรากฐาน 8. Last mile & next hour logistic ด้วยพฤติกรรมการบริโภคแห่งหนปรับเปลี่ยน จักทำเอากบิลการคมนาคมระยะสั้นแบบ 1 กม. กับการจัดส่งร่างคล่องแคล่วภายใน 1 มหุรดี จักเป็นที่เรียกร้อง และความหมายมากยิ่งขึ้น 9. Wearable Device – Prioritizing Health & Safety Over Privacy ลงความว่า งานเจริญของเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับใส่ ซึ่งผู้ใช้จักอนุญาตข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนกับดักสวัสดีแห่งมีมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาเล็กพทหาริเคชั่นที่สืบค้นถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น สามารถมองดูได้ดุ ที่ วันนี้ แห่งหนสถานที่อิฉันอยู่ แห่ง นี้ ประกอบด้วยการเสี่ยงเต็มแรงโกร๋งเกร๋งเท่าใด ซึ่งจะครอบครองข้อคิดที่กรณีสรรพสิ่งสวัสดี ด้วยกันความเป็นส่วนตัว10. Super Food & Food Supply Chain Transparency To Personal Food Supply โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคจักหม่ำอาหารเพื่อจะข้อความแซบ กับเสร็จเข้าสังคมแนวทางหนึ่ง แม้ว่าถัดจากนี้ ผู้ใช้จะริเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับหม่ำของกินแห่งหนมีราคาดีดามอนามัยมากยิ่งขึ้น อยากความเชื่อมั่นเติบโตแหวของซื้อของขายที่จะเอามาปรุงอาหารจำเป็นจะต้องมีเกณฑ์ ปึกแผ่น กับมีความสะอาด รวมทั้งผู้ใช้บางส่วนเองริเริ่มประกอบด้วยการทำฟาร์มขนาดย่อมแห่งเมืองมากยิ่งขึ้น ทั้งผองนี้ก็คือ 10 เทรนด์เข้าผู้เข้าคนในอนาคตที่จะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงเจียรหลังพ้นภาวะวิกฤติ COVID-19 ซึ่ง FutureTales Lab by MQDC เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อสังคมทั้งปวงท้องถิ่นด้าน แห่งงานเตรียมรับมือด้วยกันครบถ้วนที่จะปรับตัวกับ The Next Normal หรือ ข้อความปกติแห่งรูปแบบนวชาต แห่งเก็งว่าจะเกิดขึ้นหลังพ้นร้ายแรงครั้งนี้ ด็อกเตอร์งานงดงาม เสนอทิ้งท้าย PR Newscovid-19FutureTales Lab