Fjord Trends 2020 เล่า 7 เทรนด์ใหม่ที่จะลงมากำหนดทิศธุรกิจ มุ่งสร้างความจัดเจนที่สื่อความหมาย

ขนมจากยุคเจริญก้าวหน้าพร้อมด้วยงานเติบโตแจ้นกับงานค้ากำไรรุ่งเรืองต่อเนื่อง มาปัจจุบันนี้ การทำงานต่างเริ่มนึกถึงเหตุจำเป็นที่จะต้องหาสปิริตอันที่จริงแน่นอนแจกพบปะ ครั้นก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ องค์กรก็สูงสุดต้องกลับมาจากไปทบทวนตนเองทั่วข้างเจตนารมณ์กับความคิดเห็นสิ่งของร่างกายที่แหล่งหล้า ข้อคิดเห็นเหล่านี้ถือเอาว่า ข้อคิดที่ทูลฉบับนวชาตของเอคนิกายเซนเชอร์ (NYSE: ACN) สถานที่ชื่อว่า Fjord Trends 2020 (ฟใบยอร์ดเทรนด์ 2020) ซึ่งทำขึ้นดำรงฐานะปีแห่งหน 13 จากการประมาณความเป็นไปภายหน้าสรรพสิ่งวงการกิจธุระ เทคโนโลยีด้วยกันการออกแบบ ทำเพราะ Fjord ชำนัญพิเศษปีกงานดีไซน์และของใหม่ภายใต้หมู่กิจธุระ Accenture Interactive (เอคเซนเชอร์ อินเทอร์อ่อน็กทิฟ)อ่านกล่าว Fjord Trends 2020 เหมาะ https://www.accentureมันสมองcom/us-en/insights/digital/fjord-trends-2020ชันษา 2019 นับคว้าว่าเป็นปีสถานที่ความกระตือรือร้นกรณีวิกฤตสภาพอากาศโลก ความรับผิดชอบทาบสังคมสิ่งของกงสีเทคโนโลยีขนาดใหญ่ กรณีเฟื่องฟูกับงานล่มสลายสรรพสิ่งการงานอิสระ (gig economy) ด้วยกันเป็นชันษาสถานที่งานร่วมจัดโชว์ความมุ่งมั่นสรรพสิ่งซีอีโอหัวกะทิสรรพสิ่งโลกณการกำครั้งดนิยามนวชาตของคดีก่นประสงค์ขององค์กรสิ่งของตัว (Statement of Purpose of a Corporation) กรอบเค้าโครงความคิดสถานที่เปลี่ยนไปกลุ่มนี้ซึ่งประกอบด้วยวัตถุเร่งคือเทคโนโลยีดิจิทัล คว้าดันแจกผู้นำหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเหลียวหลังเจียรทำซ้ำหลักการพื้นฐานสถานที่องค์กรสิ่งของร่างกายยึดถือสมรู้ร่วมคิดเสื่อมโทรมนวชาต ทูลฉบับนี้ ได้มาแสดงให้เห็นว่า วัตถุด้านเศรษฐกิจกับการบ้านการเมือง กรอบความคิดภาพร่างระบบทุนนิยมกับดักทรัพยากรโลก ตลอดจนเทคโนโลยีกับดักเข้าผู้เข้าคน ล้วนแล้วแต่ข้องเกี่ยวประชิดติดกันชนิดแยกเปล่าให้กำเนิดด้วยกันส่งผลเนื่องกันและกัน กับณตอนนี้ เข้าผู้เข้าคนปัจจุบันริเริ่มกระจ่างและให้ความสำคัญกับดักข้อคิดนี้ต่อจากนั้น “ยุคปัจจุบัน หน่วยงานล้วนแล้วแต่เล็งเห็นความหมายสิ่งของงานก้าวหน้าประการจิรัง” ผู้เป็นใหญ่นนทวัฒน์ กระพุ่มยกศรี กรรมการผู้จัดการ เอคนิกายเซนเชอร์ แหลมทอง กล่าว “ความชื่นชอบเช่นนี้ จะสับเปลี่ยนทัศนะกับตัวส่อตรวจวัดความสำเร็จและการก้าวหน้าสิ่งของการทำงานที่ทศวรรษหน้าตาอย่างมีนัยยะสำคัญ ทว่าสิ่งเอ็ดที่จะเหลือบเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งถือเอาว่า ผู้พิชิตจะครอบครององค์กรสถานที่มีโมเดลกิจธุระแห่งหนจิรัง และมีวิสัยทัศน์ยาวห่าง มองเห็นทิวภาพขององค์กร ทรรศนะและบทบาทของรูปสถานที่ประกอบด้วยดามโลกและเข้าสังคมทั้งทั้งปวง”ผู้เป็นใหญ่นนทวัฒน์เสนอประเทืองว่า “ดีฉันริเริ่มมองเห็นผู้ใช้หลายหน่วยงานทำให้เรียบทิศทางให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์เช่นนี้ ที่ทศวรรษหน้าตา ดีฉันจักเห็นตลอดคดีท้าและโอกาสอันควรเกี่ยวกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการแจกสื่อความหมาย แจกใฝ่ใจดามผู้บริโภคและเข้าสังคม ด้วยกันยืดยาวยิ่งขึ้น งานผลัดกันทรรศนะของผู้ซื้อจาก “เพื่อที่จะร่างกายดีฉัน” ครอบครอง “เพื่อหมู่เราทุกมนุษย์” มีผลกระทบให้การออกแบบจำเป็นต้องผลัดกัน จากแห่งหนคุ้นย้ำตัวผู้ใช้งาน(user-centered) ลงมาเน้นความยืนยงเพื่อทั้งปวงชีพ (life-centered) เต็มที่ขึ้น” เสนอ Fjord สถานที่ทำดำรงฐานะพรรษาแห่ง 13 เพื่อที่จะมองความโน้มเอียงวันข้างหน้าสรรพสิ่งแวดวงการทำงาน เทคโนโลยี ด้วยกันงานออกแบบเสนอ Fjord Trends 2020 ได้มาส่อความเอนเอียงใหม่ 7 ด้านแห่งหนประมาณการดุจะมีบทบาทณการกำคราวดทิศทางกิจธุระในที่ทศวรรษธุระจักอุดมเน้นงานแจกประสบการณ์เด็ดกับมีความหมายดามผู้บริโภค ปริการงานฉบับนี้อีกต่างหากจ่ายหลักการปฏิบัติสถานที่องค์กรจับจรทำให้เรียบใช้ได้ เพื่อที่จะรับมือกับเวลาธุระจักมาถึง เหตุฉะนี้1. เจริญท่วมครรลอง (Many faces of growth): เค้าโครงความคิดต้นฉบับระบบทุนนิยมกำลังพบปะกับวิกฤตแห่งครอบครองวงเปลี่ยน ประโยชน์สิ่งของการทำงานไม่ไหวนับเป็นตัวเป็นตนส่อวัดการเจริญพ่างชนิดข้างเดียวอีกต่อไป องค์กรจะจำเป็นจะต้องทวนความมุ่งหมาย บทบาทกับความคิดเห็นของรูปแห่งหนจีรังและนึกถึงเข้าผู้เข้าคนพื้นแผ่นดิน2. เหล่ทรัพย์สินเปลี่ยนไป (Money changers): ทรรศนะแห่งหนดีฉันชินมีทาบสินทรัพย์กับกระบวนการซื้อสินทรัพย์เพื่อจะแลกเปลี่ยนจับจ่ายสิ่งแตกต่าง ๆ แปรไปโดยเร็ว การทวีบทบาทสรรพสิ่งทรัพย์สินดิจิทัล อาทิเช่น การอคอยในทีุ่มัติเตียนซื้อด้วยลายนิ้วมือหรือเลนส์ม่านตา ก่อให้เกิดจังหวะอีกมากมายเหตุด้วยผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ ๆ รวมถึงผู้โจ้หน้าใหม่ในที่ตลาด3. ร้านเหล้าโค้ดเคลื่อนที่คว้า (Walking barcodes): ช่วงปัจจุบัน ตัวจริงของอีฉันสมรรถไม่ผิดระบุตัวตนด้วยกันค้นหาได้คล่องครั้นๆกับ ‘ตัวณแหล่งหล้าดิจิทัล’ ดังบาร์รหัสเคลื่อนที่คว้า ด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเค้าหน้ากับสกนธ์ ซึ่งเอามาสู่สถานะที่เป็นอยู่แห่งจำเป็นต้องคัดเลือกระหว่างความเป็นส่วนตัวด้วยกันความสบายแห่งได้รับ 4. ประชาเปลี่ยนไป (Liquid people): พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงจากไปเพราะจะหวนเข้าสังคมกับบทบาทสรรพสิ่งรูป กับแสวงนัยในที่สรรพสิ่งสถานที่รูปสร้างเจริญ อันตรงนี้นำมาซึ่งโอกาสอีกจังในที่การให้ประสบการณ์ต้นร่างนวชาตแห่งหนตอบโจทย์ประชาเหล่านี้คว้า5. ความฉลาดออกแบบได้ (Designing intelligence): ความช่ำชองสิ่งของมนุษย์มีคดีซับซ้อนขึ้นไปไม่รีบร้อน สาวก้าวถัดไปของการพัฒนาเอไอ (Artificial Intelligence) ถือเอาว่างานดีไซน์จ่ายก้าวไกลจรสั่งการชดใช้ครอบครองแทบหมู่อัตโนมัติ เจียรเป็นระบบแห่งประสานทั่วความหลักแหลมของมนุชด้วยกันปัญญาประดิษฐ์ และเป็นเหตุให้หญิบด้านนี้กระทำร่วมมือได้ดีเพิ่มขึ้น6. ทวิเสมือนในที่พื้นแผ่นดินดิจิทัล (Digital doubles): ทวิเสมือนหนึ่งณพื้นแผ่นดินดิจิทัลกำลังจะเข้ามีบทบาทในที่ชีวิตประจำวันสิ่งของอีฉันเติบโต เช่น ดาต้าโมเดลที่รวมเอาประกาศเฉพาะบุคคลสรรพสิ่งดีฉันทั้งหมดณโลกดิจิทัล สนับสนุนให้อีฉันเข้าถึงความสนุกสนานและจ่ายความชำนาญเจาะจงรูปต่างได้ชนิดตรงๆใจ ในเวลาเดียวกันก็จักทำให้เราสามารถจำกัดก้าวหน้าเพิ่มขึ้นว่าจะจ่ายใครเข้าถึงประกาศเฉพาะตัวได้มั่งกับเต็มที่โหรงปานใด 7. ออกแบบประการจิรังเพื่อ’อีฉันทั้งปวงคน’ (Life-centered design): เค้าโครงความคิดสิ่งของประชากำลังกลาย จากการดำรงชีวิตแห่งตั้งหน้าสนองตอบพ่างความมุ่งมาดปรารถนาของ “ร่างกายอีฉัน” จากไปประสบความสำเร็จประหวัดเข้าสังคมเป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ก็ “หมู่เราทั้งหมดมนุช” คำถามคือ งานออกแบบภายหน้า จะผลัดกันหลักขนมจากการเน้นย้ำแห่งตัวผู้ชดใช้หรือเนื้อตัวบุคคลครอบครองจุดศูนย์กลาง (User-centered design) จากไปเป็นการออกแบบโดยนึกถึงชีวิตินทรีย์สิ่งของคนในเข้าสังคมครอบครองจุดศูนย์กลาง (Life-centered design) ได้หรือไม่กล่าว Fjord Trends 2020 ได้ประมวลกรอบความคิดขนมจากนักออกแบบด้วยกันมากพัฒนาสิ่งของฟใบยอร์ดกว่า 1,200 วงในสตูดิโอ 33 แห่งหน ทั่วโลก กล่าวระบิลนี้สถานที่จัดทำขึ้นเป็นรายปีเพราะใช้คืนประกาศจากหลายแหล่ง ตกว่าข้อสังเกตตรงๆจากคนณวงการ งานวิจัยสถานที่มีผลกระทบทดลองได้ หมายรวมการงานแห่งทำเอากับดักผู้ซื้อ ในที่ชันษานี้ ถือสิทธิ์ ฟยอร์ดได้ข้อมูลเพิ่มพูนจากสตูดิโอนวชาตที่โตเกียวพร้อมด้วย ด้วยกันการควบร่วม INSITUM เข้ามาสิงสู่ที่หมวด ก็เป็นเหตุให้คว้าประกาศจุดยืนของชำนัญพิเศษอีก 250 แกมุขชายทะเลญี่ปุ่นด้วยกันละตินอเมริกา ส่งผลจ่าย Fjord Trends ฉบับนี้ ครอบครองระบิลแห่งมีประกาศต่างๆนาๆทั่วโลกตกขอบเท่าที่คุ้นชินทำมา ผู้แหย่สามารถอ่านทูลได้มุข accentureมันสมองcom/Fjordtrends2020 หรือสถานที่ trends.fjordnetมันสมองcom และร่วมปริวรรตทรรศนะผ่านแฮชแท็กคู่ตเโคนร์ #FjordTrendsเกี่ยวข้อง Accentureเอคเซนเชอร์ ครอบครองบริษัทที่ปรึกษาปีกยุทธศาสตร์ ให้คำปรึกษามุขกิจธุระ ดิจิทัล การปกครองเทคโนโลยีและความประพฤติการหัวกะทิของแหล่งหล้า กับพร้อมด้วยความชำนาญ การงานอย่างลึกซึ้ง เติมกับศักยภาพแห่งสมบูรณ์แบบณกระทั่ง 40 อุตสาหกรรมซึ่งทั่วไปทุกสายงานของการทำงาน ด้วยเครือข่ายการให้บริการสถานที่เทอะทะสุดขอบในที่โลก ทำให้เอคนิกายเซนเชอร์สมรรถสมรู้ร่วมคิดกับผู้บริโภค เชื่อมต่อการงานกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ยกสถานภาพองค์กรสิ่งของผู้บริโภคให้ดำรงฐานะหน่วยงานแห่งมีอำนาจกับขีดความสามารถรุ่งเรือง สามารถก่อสร้างคุณภาพอันจีรังอายุมากผู้ถือหุ้นได้ ปัจจุบันเอคเซนเชอร์ ประกอบด้วยบุคลากรกะ 492,000 วงในกว่า 120 ประเทศ เอคเซนเชอร์ก่นพัฒนานวัตกรรมสถานที่สนับสนุนให้การใช้ชีวิตกับการทำงานมีชั้นเยี่ยมขึ้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มพูนถึงที่กะไว้เว็บไซต์ www.accentureมันสมองcomเอคนิกายเซนเชอร์ อินเอียงอร์เล็ก็กทิฟ (Accenture Interactive) เสริมสร้างการเจริญอย่างจีรังจ่ายแก่ผู้ใช้ โดยการก่อสร้างความชำนาญแห่งหนสื่อความหมาย แห่งหนซึ่งเป้าหมายด้วยกันของใหม่ลงมาครบปีกัน การดำรงฐานะด้านช่วยเหลือจ่ายแบรนด์ฉลาดแตกต่าง ๆ สมรรถดีไซน์ พัฒนา และทำเอาประสบการณ์ดำเนินเจียรอย่างต่อเนื่องทั่วทาง ไม่ว่าเพื่อผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ คนไข้ หรือว่าประชาราษฎร์ทั่วไป เอคเซนเชอร์ อินตะแคงอร์แอ็กทิฟ ให้บริการเรื่องเชี่ยวชาญณสามปีกหลักเขต ตัวอย่างเช่นการนำทูลคุณลักษณะใหม่ (New Proposition) ผลิตผลกับบริการ; ด้านการตลาด คอนเทนต์และการมีส่วนร่วม; และเรือแพลตฟอร์มความช่ำชอง เอคเซนเชอร์ อินเอียงอร์เล็ก็กทิฟ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเอเจนซีด้านดิจิทัลแห่งโค่งที่สุดกับก้าวหน้าเร็วตกขอบณแหล่งหล้า ที่เสนอเอเจนซีระบิปัจจุบันสิ่งของแมกกาซีนแอดเอจ (Ad Age) เป็นเวลา 4 ชันษาต่อเนื่อง ด้วยกันถือสิทธิ์การเสนอชื่อครอบครอง Most Innovative Company in Advertising ประจำปี 2019 เพราะ Fast Company ค้นหาข่าวและการเคลื่อนที่สรรพสิ่งกองกลางได้มามุขยี่ตเโคนร์ @AccentureACTIVE และทางเว็บไซต์ www.accentureinteractiveมันสมองcom Exec InsightaccentureFjord Trendstrend watching