Fitbit เริ่มเครื่องช่วยหายใจฉับพลัน ‘Fitbit Flow’

Fitbit เท้าหน้าเครื่องไม้เครื่องมือ Wearable ระดับโลก เปิดตัว ‘Fitbit Flow’ เครื่องช่วยหายใจเร่งด่วนคุณภาพรุ่งเรืองณสนนราคาถูกอีกด้วยเกณฑ์ขั้นสูงเพราะว่าถือสิทธิ์งานรับรองขนมจากให้ใช้งานในที่ข้อความฉุกเฉินขนมจากองค์การอาหารและสารเสพติดอเมริกา (FDA) เพื่อที่จะใช้งานที่เหตุฉุกเฉินที่ช่วงระหว่างงานกระจายเชื้อสรรพสิ่งโคโพง-19สืบเนื่องมาจากความปรารถนาในที่การชดใช้เครื่องช่วยหายใจทั่วโลก Fitbit คว้าชดใช้คดีเชี่ยวชาญในที่การพัฒนาเซ็นเซอร์ขั้นสูงกับการดีไซน์เพื่อที่จะก่อสร้าง Fitbit Flow ซึ่งเป็นระบบกู้ชีวิตินทรีย์โดยอัตโนมัติแห่งมีกรรมสิทธิ์แรงบันดาลใจจาก MIT E-Vet Design Toolbox โดยประยุกต์นำหมู่ระบายอากาศแห่งหนสามารถผลิตอากาศได้มาโดยเร็วลงมาผสานเก็บเพื่อการใช้งานแห่งหนสะอาดเพิ่มขึ้น ซึ่งระหว่างการเพิ่มสอบ ฟิตบิทได้มาประกอบด้วยกิจธุระร่วมกับหมอเวชกรรมเร่งรีบขนมจากวิทยาลัยออริอ่านกอน ในที่การช่วยเหลือคนเจ็บวัววิด-19 ในที่ โรงพยาบาลแห่งใหญ่ความรู้อนามัยและวิชาวิทยาศาสตร์ออริกอน รวมไปถึงงานร่วมกับคณะทำงานที่ศูนย์กลาง Mass General Brigham เพื่อจะดีไซน์ของใหม่แห่งเหมาะกับพนักงานแน่นอนที่การว่าการกับดักงัวโพง-19“การแผ่กว้างระบายสรรพสิ่งวัวตัก-19 นับว่าเป็นข้อความท้าต่อประชาทั่วโลกในที่การปรับตัวด้วยกันปรับปรุงโดยด่วนเพื่อสาวก้าวกระโดดเขตทางด้านสิ่งใหม่และความคิดสร้างสรรค์ เพราะว่าใช้การการรวมกันขนมจากชิ้นแห่งหนประกอบด้วยสิงสู่ณการพัฒนาผลิตผลสถานที่เอาใจใส่รักษาคนเจ็บด้วยกันช่วยเหลือกระบิลงานสอดส่องดูแลสุขภาพแจกดีบริบูรณ์ขึ้นไป” เสนอเพราะ เจมส์ พาร์ค ผู้รวมก่อตั้งและประธานพนักงานสั่งการ Fitbit “ซึ่งดิฉันได้มองเห็นจังหวะณการใช้คดีคร่ำหวอดสรรพสิ่งฟิตบิทณการพัฒนาด้วยกันผลิตเซนเซอร์ชั้นสูงด้วยกันเครือข่ายทั่วโลกของอีฉัน เพื่อที่จะสนองตอบความมุ่งมาดเครื่องช่วยหายใจแห่งทวีคูณทั่วโลกกับก่อสร้างแตกต่างที่การชนกับดักวิกฤตกาแพร่เชื้อของโคโพง-19 เหตุเดิมขึ้นทั่วโลกที่ขณะที่ตรงนี้” NewsfitbitHealthCOVID-19healthtech