Fitbit ข้อมูลล้มเลิกการช่วยเหลือบริการของ Pebble ในพระจันทร์มิถุนายนนี้

ครั้นจันทราเดือนธันวาคม 2016 ก่อเกิดดีลเทิ่งณวงการ Wearable Devices ครั้น Fitbit จับจ่ายใช้สอยกิจจานุกิจ Pebble ไป ล่าสุด Fitbit ประกาศตวาดจักให้การอนุเคราะห์โปร่งใสบริการ Pebble ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2018 นี้ Photo : Pebbleภายหลังก่อนหน้านี้ ณระยะดวงจันทร์ธันวาคม 2016 ก่อกำเนิดดีลโค่งในที่แวดวง Wearable Devices ครั้น Fitbit จ่ายกิจการ Pebble ครอบครองแห่งหนเรียบร้อย เพราะว่า Fitibit ประกาศแหวไม่ไหวผลิตหรือไม่ก็ทำการค้าผลิตภัณฑ์นวชาตสิ่งของ Pebble อีกต่อไป ซึ่ง Fitbit คว้าจ่าย “เจ้าหน้าที่แห่งหนประธานด้วยกันทรัพย์สมบัติทางความฉลาด” แต่ว่าไม่ได้นำร่างกายผลิตผลสิ่งของ Pebble มาเช่นกัน ชักชวนอ่าน : อนาคตกาลสรรพสิ่ง Smartwatch จักเป็นยังไง? ข้อความอวสานสิ่งของ Pebble บอกกระไรกับดักฉัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา Fitbit แจงเปลี่ยน Fitbit Developer Blog แหว Pebble devices กับแอป Pebble บนบานศาลกล่าวมือจับ จักใช้งานคว้าตามปกติ ทว่าขนองวันที่ 30 มิถุนายน 2018 จะเลิกการสงเคราะห์ในที่โปร่งใสบริการตัวอย่างเช่น Pebble appstore Pebble forum ฟีเจอร์ Voice recognition สารภาพ-ส่ง SMS กับอีเมลบนบานศาลกล่าว iOS (ส่วนบนบาน Android ใช้งานได้มาตามปกติ) ฟีเจอร์ Timeline pins ขนมจาก third-party apps (ซีก Calendar pins ใช้งานคว้าสามัญ) CloudPebble development tool เพราะ Fitbit แนะนำตัวชดใช้ผู้บริโภค Pebble ขนลงมาใช้งาน Fitbit เพื่อให้ครอบครองประสบการณ์ในที่การใช้งาน Wearable Devices สถานที่ทุเลา เชิงอรรถข่าวสารจาก Fitbit Developer Blog กับ The Verge NewsFitbitPebbleHardwareWearableWearable DeviceWearable Devices

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/03/peascb-3.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/03/peascb-1.jpg