Fitbit ข่าวสารล้มเลิกงานสนับสนุนบริการสิ่งของ Pebble ในพระจันทร์เดือนมิถุนายนนี้

ครั้นเดือนธันวาคม 2016 ก่อเกิดดีลเทอะทะที่แวดวง Wearable Devices ครั้น Fitbit จับจ่ายใช้สอยกิจการ Pebble ไป ล่าสุด Fitbit ข่าวดุจักให้การช่วยเหลือโปร่งแสงบริการ Pebble จรดวันที่ 30 มิถุนายน 2018 นี้ Photo : Pebbleหลังจากก่อนหน้า แห่งตอนดวงจันทร์เดือนธันวาคม 2016 เกิดดีลโค่งแห่งวงการ Wearable Devices พอ Fitbit ซื้อกิจการ Pebble ครอบครองสถานที่อ่อนโยน โดย Fitibit ข่าวสารตวาดไม่ได้ผลิตหรือไม่ก็แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นวชาตของ Pebble อีกต่อไป ซึ่ง Fitbit ได้มาจับจ่ายใช้สอย “บุคลากรที่ประธานด้วยกันของมีค่าทางความฉลาด” ทว่าไม่ได้นำเนื้อตัวผลิตภัณฑ์สรรพสิ่ง Pebble ลงมาอีกด้วย ชวนอ่าน : อนาคตกาลสิ่งของ Smartwatch จักดำรงฐานะเช่นไร? เรื่องราวยุติสรรพสิ่ง Pebble บ่งบอกอย่างไรกับอิฉัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา Fitbit อธิบายเปลี่ยน Fitbit Developer Blog ว่า Pebble devices กับอ่อนป Pebble บนมือถือ จักใช้งานได้มาตามเดิม ทว่าหลังวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2018 จะล้มเลิกงานช่วยเหลือแห่งโปร่งใสบริการได้แก่ Pebble appstore Pebble forum ฟีพบปะร์ Voice recognition รับสารภาพ-ส่ง SMS และอีเมลบนบาน iOS (ซีกบน Android ใช้งานคว้าตามเดิม) ฟีพบปะร์ Timeline pins จาก third-party apps (ซีก Calendar pins ใช้งานได้ธรรมดาๆ) CloudPebble development tool โดย Fitbit แนะนำตัวใช้คืนผู้ซื้อ Pebble ย้ายลงมาใช้งาน Fitbit เพื่อให้ถือสิทธิ์ความชำนาญที่การใช้งาน Wearable Devices แห่งดีขึ้น คำอธิบายเพิ่มเติมข่าวจาก Fitbit Developer Blog ด้วยกัน The Verge NewsFitbitPebbleHardwareWearableWearable DeviceWearable Devices