Facebook ปรับปรุง AI เพื่อที่จะสนับสนุนให้การสแกน MRI เร็วขึ้น สิบ สมดุล

Facebook กับ New York University สมคบคิดวิจัยและพัฒนาการสแกนทิวทัศน์ MRI จ่ายแจ้นขึ้นไป สิบ เท่าเทียมเช่นกันการนำ AI เข้าลุ้น โดยประมวลผลจากการรักษาถือเอาหมื่นคลินิค ด้วยกันทัศนียภาพร่วม 3 กล้อนกอง ซึ่งดับชื่อเสียงเรียงนามคนไข้เป็นแห่งหนสุภาพอ่อนโยนจากนั้น การภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแห่งอีฉันรู้จักมักจี่แห่งชื่อย่อดุ MRI ซึ่งใช้คืนเนื่องด้วยการวินิจฉัยโรคเฉพาะทางเหลือแหล่โรคภัย ธรรมดาๆงานถ่ายจักใช้เวลานานตั้งแต่ 15-60 นาทีไม่ก็จำเนียรกระทั่งนั้น ในขณะที่งานสร้าง X-Ray หรือว่า CT Scan ปกติ กินเวลาเปล่าหูกนาที แต่โยกย้ายหนนึงก็มากหมื่นบาท ล่าสุดส่วนวิจัยด้าน AI ของ Facebook หรือว่า Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) กำลังร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา ทีมแพทยศาสตร์ที่ New York University ร่วมมือวิจัยและพัฒนาที่การพากบิลวิเคราะห์ซึ่งครอบครอง AI กับ Deep Learning สรรพสิ่ง Facebook มาช่วยเร่งความเร็วแห่งขบวนการการบันทึกภาพแบบ MRI ซึ่งสนับสนุนจ่ายถ่ายภาพ MRI เร็วขึ้นจรด สิบ เท่าเทียม หลักที่ทำให้การถ่ายภาพแจ้นขึ้น ถือเอาว่า ตัดทอนการเก็บข้อมูลสิ่งของสิ่งถ่ายภาพ โดยขนไปใช้กบิลแห่งปรับปรุงขึ้นไปลงมาเพื่อจะสร้างส่วนที่เหลือขึ้นไปมามอบเติบโต เป็นเหตุให้เวลาแห่งหนชดใช้ที่การถ่ายภาพลดน้อยลงได้มานั่นเอง เพราะประเมินผลจากการดำรงนับหมื่นคลินิคด้วยกันทิวทัศน์ร่วม 3 ล้านพวก และเมื่อตัดทอนเวลาแห่งหนชดใช้โยกย้ายได้จนหลงเหลือ พอๆกับดัก X-Ray สามัญโดยที่คุณค่าตกลงได้ มีผลปันออก MRI ควรจะมีประโยชน์ไม่ผิดลง คนไข้ลดผลข้างเคียงยอม ด้วยกันเกิดการใช้งานชนิดอุโฆษสมบูรณ์วันหน้า ด้านกรณีสรรพสิ่งความเป็นส่วนตัวสรรพสิ่งประกาศแห่งการใช้วิจัย มุข Facebook แหวงานค้นคว้าวิจัยดังที่กล่าวมาแล้วประกอบด้วยการหักชื่อเสียงเรียงนามคนไข้ออกลูกเจียรจากนั้น หมายรวมยังทำตามกฎหมายปีกเหตุครอบครองส่วนบุคคลมุขข้างการแพทย์สิ่งของสหรัฐฯ อย่าง HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) เช่นกัน เชิงอรรถข่าวสารจาก Facebook Code NewsAIMRIFAIRFacebookDeep Learning