Event Pop ออกทุนเชิงกลยุทธ์ที่ VenueE ขยายอำนาจรับงานเติบโตของการทำงาน MICE

VenueE เรือแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะงานเสาะหาแห่งหนด้วยกันผู้ให้บริการด้วยว่าจัดงานอีมอบท์ (Marketpalce for event venues & suppliers) ประกาศรับสมัครเงินลงทุนจาก กงสี Event Pop Holdings PTE LTD ซึ่งเป็น Tech Startup ผู้นำเทคโนโลยีกับของใหม่เพราะว่าการจัดการจัดการธุรกิจอีเว้นท์และกิจกรรมทุกหนทางเพราะว่างานรวมลงทุนตอนนี้สำเร็จลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) ที่จะส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาสิ่งใหม่นวชาตสถานที่สนองตอบต่อความมุ่งมาดสิ่งของตลาดได้มาว่องเพิ่มขึ้น อีกรวมหมดอีกต่างหากเล็งเห็นถึงโอกาสแห่งหนใหญ่ขึ้นในหมวดอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry) เป็นพิเศษหมวดสิ่งของงานสั่งการรวมพล (Meetings) กับการท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นบำเหน็จ (Incentives) เพราะว่ามีจุดหมายปลายทางปฏิรูปชกต่อยอดอยากปากแห้งธุรกิจร่วมกันในที่งานพอกพูนค่าพะวักพะวงเครื่องจองจำอุปทาน (supply chain) งานให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่งานเตรียมงาน (Pre-event) จนกระทั่งการจัดการจัดการข้างในงาน การตลาดด้วยกันการดำเนินการ ROI ผ่านการประหมัดฝืดเคืองเทคโนโลยีสมรู้ร่วมคิดระหว่าง VenueE กับดัก Eventpop ทั้งนี้จักสมรรถช่วยเพิ่มขึ้นศักยภาพสรรพสิ่งอุตสาหกรรมกับเสร็จเชื่อมต่อประกาศประการครอบคลุมกับครบวงจรผู้รวมริเริ่มตั้งขึ้น VenueE ชิเก้าัฒน์ ตระกูลมงคล(พาม) อ้วนรพัฒน์ จิตใจพลังความสนุก(กลาง) กับปีติงาม นวเอี้ยน(ทักษิณ)เจ้าเอ็งอ้วนรพัฒน์ จิตอำนาจความรื่นเริง สำคัญจัดการกับผู้รวมก่อตั้ง ของ VenueE กล่าวว่า “อุตสาหกรรมสรรพสิ่ง MICE และการจัดงานอีละเว้นต์คว้าประกอบด้วยการเจริญอย่างต่อเนื่องในที่ช่วง 4 พรรษาที่ผ่านมาเพราะมูลค่าตลาดสิ่งของอุตสาหกรรม MICE อย่างโดดเดี่ยวมีมูลคุณประโยชน์กว่า 155,000 โล้นบาทาแห่งชันษาที่ผ่านมา (ข่าวสืบสวนจาก TCEB) ในที่ supply chain อีกทั้งฉีกชิ้นส่วนเพื่อเอื้อเฟื้องานเจริญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผ่านพบว่างานอีกต่างหากมีเรื่อง (pain point) เป็นพิเศษการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความยากลำบากในการสืบเสาะข่าว (sourcing) สถานที่เพราะว่าจัดงานอีเว้นท์ หมายรวมบริการปะปนกัน อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม หรือไม่ก็เช่าซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้ยังคงเลือกผู้ให้บริการเพราะคำแนะนำหรือว่างานบอกประกบ”ปัจจุบัน VenueE ประกอบด้วยข่าวสถานที่จัดงานบนบานเว็บไซต์ต่อจากนั้นกว่า 1,900 ที่ ในที่พรรษาที่ผ่านมาได้ก่อสร้างราคางานอีเว้นท์สถานที่ส่งผ่านหมู่กว่า 300 กล้อนตีน ด้วยกันมีผู้ใช้งานที่เข้าชมเว็บไซต์กว่า 40,000 มนุษย์ดามเดือนด้วยกันก้าวหน้าขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ สิบ ประกบดวงจันทร์ ซึ่งบริการสิ่งของ VenueE สมรรถแชทด้วยกันขอใบเสนอราคาได้เร็ว NewsVenueEEventpopInvestment

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg