Event Banana ประกาศรับสมัครทุนรอน Pre-Series A ผลรวม 20 เลี่ยนบาทา

Event Banana ประกาศรับทุน Pre-Series A จำนวนรวม 20 เลี่ยนตีนจากแนวร่วมหลายราย ประกอบด้วย Central Restaurant Group (CRG) ถลกให้บริการแก่เลี้ยงดูอาหารผ่านออนไลน์, SMEs Private Equity Trust Fund (โดยธนาคารออมสิน-SET), JASPAL Group และ 500TukTuksEvent Banana (อีมอบท์บานาน่าจะ) เรือแพลตฟอร์มเพื่อแสวงและจองสถานที่งานจัดงาน รวมทั้งยังดำรงฐานะ Startup ขนมจากแผน dtac accelerate Batch 6 สร้างการปรากฏงานรูปแบบนวชาตจนประสบความสำเร็จกับเติบโตโดยด่วน ข่าวสารถือสิทธิ์เงินลงทุน Pre-Series A จำนวนรวม 20 โล้นพระบาท ภายในยุคเปล่าจด 2 ชันษา ผู้ให้ทุนรอบตรงนี้ ประกอบด้วย SMEs Private Equity Trust Fund เพราะธนาคารออมสิน สุมสถานที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับตลาดหลักทรัพย์ (SET) ว่าการโดย Expara ซึ่งดำรงฐานะ Venture Capital (VC) ฉลาดระดับ Seed Stage ของอาเซียน และ JASPAL Group รวมทั้งอีกต่างหากประกอบด้วยผู้ร่วมให้ทุนจากรอบก่อนกำหนดชนิด 500TukTuks รวมออกทุนพร้อมด้วย เพราะว่า อีมอบท์บานาน่า เป็นแพลตแบบฟอร์มเริ่มแรกแห่งหนเป็นเหตุให้งานค้นหาและจองที่จัดงานเป็นเรื่องสะดวกเทียบเท่าจองแฟลตในโรงแรม เพราะประกอบด้วยเครื่องใช้ไม้สอยออนไลน์ที่เป็นเหตุให้เจ้าของงานผ่านพบตัวเลือกแห่งหนสมน้ำสมเนื้ออย่างเร็ว ตรงงบบัญชี กับสามารถติดต่อหลายที่ได้มาด้วยกันผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้จับตัวเลือกคัดสถานที่ดีงามเต็มที่ ด้วยกันเอาใจช่วยผู้ประกอบการแห่งหนประกอบด้วยแห่งหนจัดงานสามารถสร้างเงินรายได้ทวี อียกให้ท์บานาน่า ระบุแหวแผนหลังจากนี้ ถือเอาว่า ชกท้องแห้งงานเพื่อจะครอบครองแพลตแบบฟอร์มเพื่อการจัดงานฉบับร่างครบวงจร โดยเริ่มขนมจากการให้บริการแจ๋เลี้ยงดูอาหารผ่านทางออนไลน์ (Online Catering) ด้วยงานร่วมมือกับ Central Restaurant Group (CRG) เพื่อก้าวสู่การเป็น One-Stop Service Platform เนื่องด้วยมนุชจัดงาน ซึ่งช่วงปัจจุบัน Event Banana ประกอบด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า 40,000 รายต่อพระจันทร์ ด้วยกันประกอบด้วยสถานที่ถิ่นที่อยู่ในที่หมู่หลังจากนั้นกระทั่ง 1,200 ที่ หรือไม่ก็กระทั่ง 3,800 พื้นที่งานจัดงานทั่วราชอาณาจักร ตอนนี้ประกอบด้วยแหล่สถานที่ทั้งโรงแรมฉลาดกว่า 100 แห่งหน และสถานที่ประเภทอื่นได้ใช้คืนเรือแพลตแบบฟอร์ม Event Banana ดำรงฐานะช่องทางการตลาดเสา ด้วยเหตุที่เป็นพาหะที่ตรงกลุ่มเป้าหมายตกขอบ ทวีคูณเงินรายได้ได้มาแน่นอน ด้วยกันอีกต่างหากมากขึ้นประสิทธิผลของผู้ขายได้มาอีกเช่นกัน” พร้อมปริปากโครงร่างชั้นถัดไป คือว่างานคลายบริการดำรงฐานะ “One-Stop Service” เพื่อที่จะครอบครองเรือแพลตแบบฟอร์มที่ให้บริการงานจัดงานครบวงจร มิติใหม่ณแวดวงการจัดงานอีมอบท์ เสมือน “Event DIY Solutions” เพื่อองค์กรไม่ก็ผู้สถานที่หมายมั่นจัดงานเอง ซึ่งรวมเล่มหลากหลายบริการเนื่องด้วยการจัดงานลงมาวางบนบานเรือแพลตแบบฟอร์มผู้เดียว ไม่ว่าจะดำรงฐานะเคเอียงคู่ปรับ่ง งานตกแต่งสถานที่ หมู่ลงบัญชี หรือไม่ก็แม้แต่การออกแบบธีมกิจธุระ เพราะหมดค่าจัดการว่าการเทียบเท่าการจ้างอียกให้ท์ออคุณไนเซอร ดังนี้ Event Banana ได้มาต่อยอดแพลตฟอร์มเนื่องด้วยการสั่งแจ๋เลี้ยงดูของกินผ่านออนไลน์เป็นสถานที่เรียบร้อยต่อจากนั้น เพื่อเป็นสาวก้าวจำเดิมไปสู่งานให้บริการฉบับร่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น ด้วยงานจับมือกับดัก CRG เพื่อดำรงฐานะพันธมิตรมุขงาน เพราะว่าเริ่มเปิดให้บัญชาแก่เลี้ยงดูของกินเล่น ข้าวกลางวัน เพราะด้วยกิจธุระรวมพล ถกเถียง ซึ่งมีแผนจักคลายให้ทั่วไปงานให้บริการข้างนอกสถานที่ในด้านกิจธุระแจ๋เลี้ยงดู งานปาร์ตี้วันข้างหน้า NewsCRGEventStartupInvestment500 TukTuksJASPAL GroupEvent BananaCentral Restaurant GroupSMEs Private Equity Trust Fund