ESSO ตั้ง ‘ดร. อดอยากปากแห้งมนุษยชาติศักดิ์ เช้าฤทัยกุลการมีชัยชนะ’ คนไทยมนุชแรก นั่งลงยกพื้นประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสเครื่องผูกมัด (ประเทศไทย) ขีดคั่น (มวลชน) ESSO ข้อมูลดุ ด็อกเตอร์ ท้องแห้งมนุษยชาติกำลัง รุ่งเช้ากมลกุลความมีชัย ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการด้วยกันกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ส่งผลตั้งแต่วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ถือเอาเป็นคนไทยมนุชแรกแห่งได้นั่งเนื่องจากคว้าข้อมูลณทุกวันนี้เอสเครื่องพันธนาการข่าวแต่งตั้งประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการมนุษย์นวชาตบริบูรณ์ ในเวลาเดียวกันนี้ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการด้วยกันกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนแตงโมใบรับเงิน ขีดคั่น รวมถึง สำคัญสั่งการโครงการอุตสาหกรรมแห่งหนอนาคต กับ ผู้บัญชาเทิ่งบริษัทในเครือเอ็กซอนโมใบเสร็จในประเทศไทยอีกด้วย ดร. ฝืดเคืองิศักดิ์ ดำรงตำแหน่งทำต่อจาก นาย เจเรมควันี อาร์มันสมอง ออสเโคนร์สต๊อก ซึ่งคว้าย้ายจากไปนั่งใหม่แห่งที่ทำการสรรพสิ่ง เอ็กซอน โมใบเสร็จรับเงิน คอร์ปอเรชั่น แห่งหนอเมริกาด็อกเตอร์ อดิศักดิ์ จบการเรียนรู้ปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ แผนกเคมีเคล็ดลับ ว่าวปักเป้ายอมแขนณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยกันปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี จากใหญ่วิทยาลัยทัลซ่า ประเทศชาติโอกกราบลาโฮลงมา อเมริกาข้างความชำนาญในที่การงาน ด็อกเตอร์ ท้องแห้งมนุษยชาติศักดิ์ ได้มาเจนนั่งเทศมนตรีต่างๆนาๆตำแหน่งตลอดกาลเวลา 28 พรรษาที่ผ่านมาในที่บริษัทในเครือสิ่งของเอ็กซอน แตงโมใบเสร็จ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งรวมถึงบรรดาศักดิ์ กรรมาธิการและผู้บัญชาโรงกลั่นน้ำมันเอสเครื่องพันธนาการศรีราชา กองกลางเอสเครื่องผูกมัดฯ ผู้จัดการบริหารงานวิศวกรรมดูแลทวีปยุโรป/ตะวันออกกลาง/เอเชียแปซิฟิก สรรพสิ่ง ExxonMobil Engineering Europe Limited ด้วยกันนับดำรงฐานะชาวไทยมนุชแรกแห่งได้มานั่งดังที่คว้าข้อมูลในที่เวลานี้ Newsessoexxonmobilดร. อดิกำลัง รุ่งแจ้งกมลกุลความมีชัย

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/esso-1.jpg