Ericsson Mobility Report ประมาณผู้สมัครใช้คืน 5G ดำเกิงจรด 1.5 โพกผ้ากล้อนรายในชันษา 2024

พยากรณ์จำนวนผู้ใช้ 5G จักสูงจด 40 อัตราร้อยละสิ่งของพลเมืองพื้นแผ่นดิน ข้างในพรรษา 2024 ทายจำนวนงานเชื่อมต่อสรรพสิ่งวัสดุ IoT ผ่านโทรศัพท์มือถือจักเพิ่มถึง 4 โพกผ้าโล้นข้างใน 6 พรรษาข้างหน้า จำนวนรวมงานชดใช้ข่าวสารเจริญขึ้นไป 79 ร้อยละ เมื่อเปรียบกับดัก3 เดือนที่ 3 สิ่งของพรรษา 2018 จากรายงานอีริคสัน Mobility Report ฉบับปัจจุบัน ทายตวาดผู้สมัครใช้งาน 5G จะรุ่งเรืองจรด 40 อัตราร้อยละสิ่งของจำนวนรวมพลเรือนพื้นแผ่นดิน ด้วยกันจำนวนผู้สมัครใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จักแตะต้องจด 1.5 โพกหัวโล้นรายภายในปี 2024 ทำให้ 5G เป็นเทคโนโลยีแห่งมีงานก้าวหน้าเร็วสุดโต่งในระดับโลก เช่นนี้ปัจจัยสำคัญต่าง ๆ แห่งการพา 5G ลงมาใช้คืนกอปรไปอีกด้วยประสิทธิภาพสรรพสิ่งวงจรข่าย โสหุ้ยประกบกิฐานะไบต์ และความปรารถนาใช้ประโยชน์ธุรกิจใหม่ ๆ ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากประกอบด้วยการคาดการณ์อีกตวาดภาคอเมริกาเหนือและทวีปเอเชียอีสานจะครอบครองผู้นำแห่งการใช้คืน 5G ซึ่งกะดุที่ถิ่นประเทศสหรัฐอเมริกาเหนือจะมีการสมัครใช้งาน 5G รุ่งเรืองจรด 55 ร้อยละของการลงสมัครใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งผอง ข้างในพรรษา 2024 ในขณะที่ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยตัวเลขอยู่สถานที่ 43 อัตราร้อยละ ส่วนแห่งถิ่นยุโรปตะวันตก มีการคาดการณ์ดุ 5G จักมีสัดส่วนอยู่แห่ง 30 เปอร์เซ็นต์สรรพสิ่งการลงสมัครใช้งานโทรศัพท์มือถือแห่งถิ่นข้างในปี 2024 เกี่ยวกับจำนวนการเชื่อมต่อของเครื่องมือเครื่องใช้ IoT เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ (cellular IoT) ทั่วโลกตรงนั้น จักไม่ผิดขับเคลื่อนเพราะว่าเทคโนโลยีสถานที่เรียกหาตวาด NB-IoT ด้วยกัน Cat-M1 เพราะว่าทายดุจักประกอบด้วยจำนวนรวมงานเชื่อมต่อสิ่งของ cellular IoT จรด 4.1 พันเลี่ยนภายในพรรษา 2024 เพราะว่าในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือจะประกอบด้วยส่วนสัดอยู่สถานที่ 2.7 โพกผ้าล้าน ตัวเลขตรงนี้บอกให้เห็นจรดความมุมานะแน่แท้กับสัดส่วนสิ่งของตลาด cellular IoT แห่งถิ่นตรงนี้ ดังนั้นผู้ให้บริการสถานที่มีความพร้อมแห่งเทคโนโลยี NB-IoT และ Cat-M1 จักทำให้เกิดความหลากและการพัฒนาเหตุด้วยการใช้งานใหม่ ๆ ที่วงกว้างสิ่งของตลาดนั้น ๆ ประเทศจีนครอบครองท้องตลาดเสา มีผลกระทบจ่ายจำนวนรวมงานใช้ข่าวก้าวหน้าขึ้นไป 79 เปอร์เซ็นต์ ครั้นวัดกับ3 เดือนสถานที่ 3 สรรพสิ่งปี 2017 ด้วยกัน3 เดือนที่ 3 สิ่งของชันษา 2018 จำนวนงานชดใช้ข่าวในไตรมาสสถานที่ 3 ของชันษา 2018 เจริญขึ้นไปถึง 79 ร้อยละ พอเทียบกับดักปีก่อน ซึ่งถือว่าดำรงฐานะตำแหน่งการก้าวหน้าสูงสุดโต่งตั้งแต่ชันษา 2013 ผลรวมงานใช้คืนข้อมูลต่อผึ่งผายโฟน 1 ไส้พุงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพิเศษประเทศจีน ครอบครองปัจจัยหลักแห่งสนับสนุนจ่ายตัวเลขสรรพสิ่งระดับโลกสูงศักดิ์ขึ้นไปอย่างมาก พร้อมด้วยจำนวนจำนวนรวมงานชดใช้ข่าวตั้งแต่ปลายปี 2017 จดสิ้นปี 2018 มีตำแหน่งการเจริญสูงศักดิ์ขึ้นไปจรด 140 อัตราร้อยละ เป็นเหตุให้ภาคนี้มีจำนวนงานใช้ข่าวสารต่อสมาร์ทโฟน 1 สิ่งของเท่าๆ กับ 7.3 กิโคนะไบต์ต่อเดือน สูงดำรงฐานะชั้นสองของพื้นแผ่นดิน ซึ่งเทียบเท่ากับดักงานแลดูวีดิทัศน์สถานที่ประกอบด้วยเหตุละเอียดอ่อนสูงศักดิ์เปลี่ยนสตรีมขวัญจรด สิบ ขณะต่อพระจันทร์ เกี่ยวกับเขตประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือยังคงเป็นเขตแห่งประกอบด้วยจำนวนรวมงานชดใช้ข่าวสารทาบโก้โฟนเต็มแรงเต็มที่ สูงศักดิ์ถึง 8.6 กิโคนะไบต์ต่อเดือนในปลายปีตรงนี้ ซึ่งเหมือนกับงานดูวีดิทัศน์สถานที่ประกอบด้วยกรณีละเอียดรุ่งเรืองผ่านผู้หญิงมขวัญถึง 12 ขณะประกบพระจันทร์ เพราะว่าแห่งระหว่างพรรษา 2018-2024 ทายดุจักประกอบด้วยจำนวนการใช้ข่าวโดยทั่วไปมากขึ้นจากวัตถุแตกต่าง ๆ หมายรวมข่ายงาน 5G แห่งมีแนวโน้มดุจะมีสัดส่วนจด 25 เปอร์เซ็นต์ข้างในสมัยดังที่กล่าวมาแล้ว เฟรดดริก มังสวิรัติดดริงค์ รองประธานบริหารกับหัวหน้างานทิศการทำงานข่ายงาน กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ 5G ติดท้องตลาดอิฉันมาเติบโตต่อจากนั้น อัตราการก้าวหน้าและการปกปกคลุมสรรพสิ่งมันมีแนวโน้มตวาดจักมาเร็วกว่าเทคโนโลยีสาวก่อนกำหนด ๆ ในขณะเดียวกันจำนวนรวมอุปกรณ์ cellular IoT ก็ยังมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มแรกสิ่งของความเปลี่ยนแปลงฐานรากที่จะมีผลกระทบไม่แค่เพียงที่ท้องตลาดผู้ใช้แค่นั้น แต่ยังส่งผลแตะประกบเหลือแหล่ ๆ อุตสาหกรรมแห่งจุดกว้าง” อัพเดทสถานการณ์ที่ถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ละเว้นประเทศอินเดียด้วยกันเมืองจีน) เทคโนโลยี WCDMA ด้วยกัน HSPA (3G) ยังคงดำรงฐานะเทคโนโลยีเสา สรุปสัดส่วนสิงสู่ที่ 48 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้งานหมดด้วยกัน จะอย่างไรก็ตามผู้สมัครใช้งาน 4G ยังคงเติบโตขึ้นจด 70 อัตราร้อยละข้างในชันษา 2018 สรุปสัดส่วนอยู่แห่ง 26 เปอร์เซ็นต์ กับคาดว่าจะมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไปจนถึงปี 2024 คาดตวาดเทคโนโลยี 4G จักประกอบด้วยสัดส่วนอยู่แห่ง 63 ร้อยละของผู้ใช้งานหมดด้วยกันแห่งถิ่นตรงนี้ ที่ส่วนสิ่งของผลรวมงานใช้ข่าวสารทาบสมาร์ทโฟน (กิฐานะไบต์ทาบเดือน) จักมีตำแหน่งงานเติบโตขึ้นไปอย่างมากจาก 3.8 กิฐานะไบต์ต่อพระจันทร์ ครอบครอง 19 กิโคนะไบต์ประกบเดือน ในปี 2024 อัพเดทเหตุการณ์ในประเทศแหลมทอง นาดีน อัลโคลนตม สำคัญ หุ้นส่วน อีริคดั้ง (แหลมทอง) ขีดคั่น กล่าวว่า “งานติดต่อไร้สายสถานที่ประสบผลสำเร็จถือเป็นพื้นฐานประธานสรรพสิ่งผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารที่จะก่อให้เกิดโอกาสมุขการทำงานนวชาต ๆ จาก 5G อย่างไรก็ตาม 4G ยังคงเป็นเทคโนโลยีเสากับเป็นพื้นกกสรรพสิ่ง 5G ผู้ให้บริการในประเทศไทยที่หมายมั่นเป็นเท้าหน้าท้องตลาด น่าจะเปิดโอกาสทางงานจากอุตสาหกรรมอาณาเขตแตกต่าง ๆ ที่วงกว้าง มิใช่ครอบครองเหมือนผู้ให้บริการปีกวงจรข่ายแค่นั้น โดยในประเทศประเทศไทยเราประมาณดุเทคโนโลยี 5G จะสมรรถเพิ่มรายได้มอบอายุมากผู้ให้บริการคว้าสูงศักดิ์ขึ้นจด 2.6 โพกหัวเลี่ยนเหรียญสหรัฐหรือมากขึ้นอัตราร้อยละ 22 สรรพสิ่งรายได้สถานที่ทายวางภายในชันษา 2026 โดยอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมข้างพลังงานกับสาธารณูปโภค และสวัสดีข้างสาธารณะ จะครอบครองท้องถิ่นด้านสถานที่ผู้ให้บริการสามารถก่อสร้างเงินรายได้จาก 5G ได้เต็มแรงที่สุด กระนั้นก็ตามผู้ให้บริการจำเป็นจักจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเหตุด้วย 5G เพื่อประโยชน์ของคนในไทยต่อไป” นาดีน รายงาน บอกอีริคสัน Mobility Report อีกต่างหากมีเรียงความกรณี fixed wireless access จะทำให้เกิดขึ้นไปแน่นอนได้มาเช่นไร, วิดีโออังคณามมิ่งจากเมกะบิตไปสู่กิโคนะไบต์ กับการพัฒนาท้องตลาดผลิตวัสดุไร้สายอัจฉริยะ News5GEricsson