Ericsson ร่วมกับ True จัดแสดงแสดงความสามารถเคส ‘Connected Music Performance’ โชว์พลัง 5G Hologram

Ericsson ประสานมือกับทรูคอร์ปอเรชั่น (True Corporation) นำเทคโนโลยี 5G Hologram มาแสดงโชว์เคส ‘Connected Music’ พร้อมด้วยความสามารถของเครือข่าย 5G เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างงานจัดงาน True 5G World ที่สยามสแควร์ บางกอก เป็นเวลา 4 ทิวากาลเต็มโดยในช่วงการสาธิตได้มีงานเชื่อมต่อการแสดงโชว์เคสสด ๆ สรรพสิ่งดนตรีหญิบรายการเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมด้วยเครือข่าย 5G เพื่อจะจ่ายความช่ำชองนันท์จ่ายกับดักผู้ชมต้นฉบับเรียลไทม์ขนมจากคู่ที่จัดงาน การควบดูแล สั่งการ กับกระทำรวมหัวเพื่อจะแสดงเครื่องดนตรีในแห่งสถานที่ตรงกันข้ามฉบับร่างเรียลไทม์คือวิวัฒนาการสรรพสิ่งวงการศิลปะการแสดง ที่สมรรถช่วยตัดทอนระยะเวลาด้วยกันทุนเดิมโสหุ้ยที่งานตะเวนสถานที่ส่งผลกระทบต่อการช่วยกัน รวมทั้งการเตรียมแสดง การฝึกหัดและการเรียน ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งช่วยมากขึ้นมูลค่าและกลวิธีแยกออกกับดักชิ้นงานเสียงดนตรีของผู้ประโคมตัวยงในอุตสาหกรรมรวมถึงผู้ก่อตั้ง เจ้าภาพด้วยกันคุณครูคนฝึกอีกด้วย ซึ่งการละครแสดงความสามารถเคสที่โอกาสนี้จะเน้นย้ำจรดสมรรถนะของเทคโนโลยี 5G ที่เข้าปรับเปลี่ยนอารมณ์ หัวจิตหัวใจและงานมีส่วนร่วมของหมู่คนกับงานดุริยางค ครบครันเปิดโลกใหม่จ่ายกับดักอุตสาหกรรมที่แขวนข้อง“อีริคสันจมูกคือผู้ให้บริการข้างโทรคมนาคมรายเริ่มแรกสิ่งของโลกแห่งประกอบด้วยการนำเครือข่าย 5G ลงมาทำให้เสมอชดใช้ในที่เช็ด่ทวีป วันนี้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในที่การก่อกติกากับให้คำมั่นเชิงพาณิชย์กับผู้ใช้ยิ่งนักจด 78 ราย เพราะประกอบด้วยจด 24 ราย ยกขึ้นใช้งานวงจรข่าย 5G ต่อจากนั้นในที่ 14 ด้าวทั่วโลก ฉันตั้งใจที่จะเผื่อแผ่ความชำนาญงานใช้เทคโนโลยี 5G กับการเรียนจ่ายกับไทยเพื่อให้ได้มาประโยชน์ขนมจากเทคโนโลยี 5G ต้นฉบับเต็มประสิทธิภาพ” นาดีน กล่าวทำให้ดีขึ้นติดไฟที่สุภการงาน วรรธหนอดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารพวกปีกการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ดิฉันไม่เคยหยุดปรับปรุงของใหม่กับบริการต่าง ๆ เพื่อจะเตรียมพร้อมต้านทานกับทั้งหมดเทรนด์เทคโนโลยีที่มีบทบาทประธานต่องานใช้ชีวิตสิ่งของประชากรในที่โลกสถานที่อนาคต ด้วยกันเทคโนโลยีสถานที่มนุษย์ตลอดทั้งโลกรวมทั้งชาวไทยแตกต่างพลังเฝ้าดู ก็คือว่า เทคโนโลยี 5G ที่จะมีความหมายอย่างที่สุดต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในที่ทั้งหมดมิติ พวกทช่องพร้อมเป็นเท้าหน้าที่การเปลี่ยนแปลงนี้ ที่ผ่านมาดิฉันได้เจริญ และวางแผนความพร้อมในงานให้สัญญาณข่ายงาน 5G สม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การใช้งานแห่งสร้างสรรค์เอาใจช่วยยกสถานภาพคุณภาพชีวิตสรรพสิ่งคนไทยทุกคน”ขนมจากเสนอ ConsumerLab ของอีริคสันจมูก ผู้ซื้อคนไทยความแข็งแรงรอคอยใช้งานข่ายงาน 5G อยู่ มีข่าวเจาะลึกเฉพาะเจาะจงสรรพสิ่งแหลมทอง ที่เจาะจงว่าลูกค้าคนไทย 1 ใน 2 มนุษย์จะผลัดกันเครือข่ายอาณัติสัญญาณมือถือจรไปสู่ผู้ให้บริการรายใหม่สถานที่รองรับ 5G ภายในตกดวงจันทร์ หากผู้ให้บริการรายแต่เดิมนั้นปราศจากหมู่ 5G ให้บริการ ยิ่งไปกว่านี้ ยังมีการคาดการณ์ดุผู้ใช้ในประเทศแหลมทองจะกินเวลาเพิ่มอีกตรีชั่วโมงในที่การชมวิดีโอบนบานเครื่องมือที่ถือแตกต่าง ๆ เพราะขณะสถานที่เพิ่มตรงนั้นจะได้ผลใช้แว่นตา AR / VR จดหนึ่งชั่วโมง PR News5Gericssontrue-corporation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/EricssonAI8.jpg