Eatigo รับเงินทุนสม่ำเสมอจาก TripAdvisor เพื่อคลายกกออกข้างนอกเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งตำแหน่งเท้าหน้าท้องตลาด

Eatigo (อีททิโก) ระเบียบแพลตฟอร์มการจองห้องอาหารหัวกะทิณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบครองกองทุนสนับสนุนสม่ำเสมอขนมจาก TripAdvisor ซึ่งเป็นเลิศณผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ ทำให้แห่งช่วงปัจจุบัน Eatigo ประกอบด้วยยอดเงินราคาทุนร่วมจากนักลงทุนทั้งปวงมากกว่า 25 โล้นตราสหรัฐ (830 ล้านบาทา) การทำขวัญทุนในรอบ Pre-series C โอกาสนี้ บังเกิดตามที่กลุ่มงานร้านอาหารจาก TripAdvisor ด้วยกันหุ้นส่วนเด็กในเครือ TheFork มุ่งแจก Eatigo สมรรถคลายงานบริการแจกครอบคลุมทุกทั้งภูมิภาคทวีปเอเชียแปซิฟิก ภายหลังประสบความสำเร็จณงานรุกท้องตลาดฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ด้วยกันอินเดียณปี 2560 Eatigo จะจับกองทุนตรงนี้สำหรับใช้เพื่อที่จะการยกขึ้นท้องตลาดอีกแหล่แห่งและคลายบริเวณงานบริการประเทือง ซึ่งณชันษาที่ผ่านมา กงสีมีอัตรางานก้าวหน้าแห่งว่องไวกับสมรรถได้รับตำแหน่งเท้าหน้าณตลาดทุกด้าวแห่งเข้าดำเนินงาน ไมเคิล คลูซวดเซล ประธานบุคลากรฝ่ายบริหารด้วยกันผู้รวมจัดตั้งขึ้น Eatigo กล่าวว่า “Eatigo รู้สึกใจเต้นอย่างมากแห่งคว้าทำให้ตลอดความสัมพันธ์ด้วยกันความร่วมแรงร่วมใจกับดัก TripAdvisor โดยทุนรอนกำใหม่นี้จะลุ้นอนุเคราะห์ปันออก Eatigo สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงและคลายกกงานจัดการแห่งฐานะผู้นำท้องตลาด เพื่อจะลุ้นแยกออกผู้บริโภคสามารถสำรองห้องอาหารแห่งหนบริสุทธ์ที่มาก” ปัจจุบัน Eatigo ปฏิบัติงานณ 6 ด้าวกับมีผู้ใช้งานมากกว่า 4 กล้อนราย นับว่าเป็นผู้ประมวญข้อแนะนำส่วนลดขนมจากร้านอาหารรายใหญ่เต็มที่ของภาค เพราะว่าประกอบด้วยผู้ส่งเสริมร้านอาหารยิ่งกว่า 4,000 แห่งหน นับจากร้านอาหารในโรงแรมระดับสูง ภัตตาคารหัวกะทิ ไปจนกระทั่งเครือร้านอาหารยอดนิยมกับร้านอาหารสนนราคามัธยัสถ์อาณาเขต Trip Advisor Restaurants เป็นคณะการงานแห่งหนจัดตั้งขึ้นขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการสรรพสิ่งนักลองและร้านอาหารกว่า 4.6 กล้อนแห่งหน ซึ่งประกอบด้วยรายการในเว็บไซต์เดินทาง การเชื่อมกำลังวังชากับ TheFork เพื่อลงมาดำรงฐานะบริษัทในเครือสรรพสิ่ง TripAdvisor พอพรรษา 2557 นับว่าเป็นการเพิ่มเติมรายการร้านอาหารถือเอาโล้นแยกออกกับดักเว็บไซต์ กับทำให้ TripAdvisor สาวก้าวสู่งานเป็นผู้นำปีกบริการสำรองห้องอาหารออนไลน์ในอุตสาหกรรมบริการของกินด้วยกันโฮเต็ลอย่างครบถ้วน ช่วงปัจจุบัน TheFork ทำณ 11 แดนทั่วโลกด้วยกันอนุเคราะห์บริการกันที่นั่งลงแจกกับห้องอาหารมากกว่า 50,000 แห่งหน แห่งภาคเอเชียไม้ค้ำซิก เพราะTheFork เป็นผู้บริหารกงสี Dimmi ในประเทศออสเตรเลีย “เมื่อตรวจสอบจรดงานคลายธุรกิจณเขตเอเชียแปซิฟิค ฉันไว้ใจบริหารลงทุนเชิงกลยุทธ์หนล่าสุดสรรพสิ่งฉันกับ Eatigo ตรงนี้ จักช่วยจรรโลงให้การไปงานด้วยกันทีมงานแจกมีประสิทธิภาพและเติบโตชนิดสม่ำเสมอ” เลขหมายโคนง เยแก้วตาเเมื่อเกอร์ รองประธานเฒ่า TripAdvisor Restaurants ด้วยกันผู้ให้กำเนิด TheFork กล่าวว่า “การร่วมกันดำรงฐานะผู้ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องของ TripAdvisor กับดัก Eatigo จะช่วยแยกออกกันและกันสามารถตอบโจทย์ความต้องการสรรพสิ่งมากชิมและเถ้าแก่ของกินนับล้านรายได้งดงามเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านสิ่งของร้านอาหารแห่งช่วงนี้กำลังวังชาหันไปชดใช้ทางออนไลน์ทวีประการไม่ว่างเว้น” NewsEatigoInvestmentTripAdvisor

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/07/Image-eatigo-Founders_L-R_Pumin-Yuvacharuskul-Judy-Tan-Michael-Cluzel-Siddhanta-Kothari.jpg