DTGO ทำให้ดีขึ้นกองทหารรังสฤษฏ์ผู้บริหารมนุษย์นวชาต นำการขับยกด้าน IoT

DTGO รังสฤษฏ์ อธิปคำกล่าวขวัญ โพธิเวียนากุล ครอบครองเจ้าสำนักดูแลงาน Internet of Things (IoT) เพื่อจะนำประสบการณ์เหตุเชี่ยวชาญธุรกิจเทคโนโลยีมาปฏิรูปขบวนการใน สิ่งใหม่และบริการในที่ข้างแตกต่าง ๆ เช่นปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือไม่ก็ Big Data กับเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ หรือ smart city technologyเพราะว่าอธิปคำกล่าวขวัญมีประสบการณ์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสถานที่โดดเด่นและช้านานพร้อมด้วยการเป็นผู้พัฒนาเล็กพกำลังิเคชั่นที่เป็นสิ่งใหม่แปลนใหม่แจกกับดักองค์กรขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่น dtac ท่าอากาศยานประเทศไทย ศูนย์รวมเตือนภัยความฉิบหายแห่งชาติ และที่ทำการทุนรอนอนุเคราะห์การก่อสร้างประเทืองพลานามัย (สสส.)อธิปราชัย หนึ่งพันกิโลกรัมตัวันนัยเนตร สำคัญเจ้าสำนักกองกลางงดงามครั้งจีโอ คอร์ปอเรชั่น กำหนด กล่าวว่า “ ในนาม DTGO เป็นเกียรติเหลือใจได้คุณคำกล่าวขวัญมาร่วมงาน ซึ่งดำรงฐานะคนแห่งหนประกอบด้วยความเก่งกาจและมีเจอะเจอการ์แห่งการงานสถานที่ชำนาญณปีกต่าง ๆ เช่น ประกาศสาธารณะ (public information) ความปลอดภัยมุขประกาศสรรพสิ่งมวลชนจำนวนมาก (crowd safety) และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (cultural exchange) เป็นต้นนอกจากนี้คุณคำเล่าลืออีกต่างหากประกอบด้วยเนื้อความเชี่ยวชาญในที่ข้างพลังทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งทำให้ดิฉันสำคัญใจแหวคุณคำเล่าลือจักพัฒนากิจธุระมุขปีกเทคโนโลยีกับInternet of Things (IoT) ของ DTGO ได้ติดตามหน้าที่หลักเขตของอิฉันลงความว่า Adding Value in Everything We Do”เพราะว่านายกิตติคุณประกอบด้วยเป้าหมายหลักแห่งการสร้างและปรับปรุงกบิลการงานต่างๆ ปันออกกับดักบริษัทในเครือ DTGO ซึ่งรวมทั้งบริษัทแมกตุงเลีย ควอลิทุบเข้ายา สะอาดเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เพราะว่า MQDC ตกว่ากองกลางผู้พัฒนาแผนอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันแผนการไม่กซ์ยูส ภายใต้กรอบความคิด ‘For All Well-Being’ แห่งมีแผนแห่งได้รับรางวัลบุรีแห่งญาติดีกับที่แวดล้อมหรือว่า eco-friendly กับบำเหน็จด้านเทคโนโลยีนครอัจฉริยะ หรือ smart city technologies อีกอีกด้วย“สำหรับบทบาทใหม่ของฉันสถานที่ดีงามครั้งจีโอ ฉันคร่ำเคร่งที่จะปรับปรุงขบวนการทำงานมอบแจ้นขึ้นไป และจักประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ปันออกก้าวหน้ายิ่งขึ้น อาทิการงาน Internet of Things (IoT) ยุคปัจจุบันกงสีในเครืองดงามครั้งจีโอได้จับเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จรใช้คืนเพื่อจะสร้างวิถีทางสุขทุกข์แห่งดีงามประการยืดยาวณโครงการปะปนกัน โดยในไม่ช้านี้ IoT จะมีความสำคัญมากกว่าโก้โฟนจรดทวีคูณผ่านงานชดใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะมาลุ้นลดความปรารถนาพลังงานและพัฒนาคุณค่าการดำเนินชีวิตมอบสะอาดขึ้นไป” ผู้เป็นใหญ่คำกล่าวขวัญกล่าว NewsiotDTGO

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/DTGO-IoT.jpg