dtac-CAT เซ็นสัญญา 3 โพกผ้าเลี่ยนตีนต่อชันษา ต้านทานลูกคลื่น 850 MHz สิ้นใบอนุญาต

CAT, dtac กับ dtac Trinet เซ็นสัญญาบริการหลักโทรคมนาคมด้วยกันอุปกรณ์โทรคมนาคมระยะยาว ราคา 3 พันเลี่ยนตีนต่อพรรษา กระชับข้อความครอบครองแนวร่วมมุขกิจธุระพระขนองจบใบอนุญาต บ่งชี้บริสุทธ์กับทุกฝ่าย ผู้ซื้อ dtac ใช้งานต่อเนื่อง ด้าน CAT ได้ต่อยอดอยากการทำงานไปสู่อู่เงินรายได้ใหม่ Photo: dtacบริษัท กสท โทรคมนาคม ขีดคั่น (มหาชน) (CAT), หุ้นส่วน โทตะแคงิ่ล แอ็คเสียหลัก็ส คอมถมิเคชั่น กำหนด (มหาชน) (dtac) ด้วยกัน หุ้นส่วน ดีแทค ตรีเน็ต กำหนด (dtac Trinet: DTN) เซ็นสัญญาบริการหลักเขตโทรคมนาคมกับอุปกรณ์โทรคมนาคมระยะยาว กระชับความเป็นแนวร่วมมุขการทำงานข้างหลังจบสัมปทาน ชี้บริสุทธ์กับดักทุกฝ่าย ลูกค้าดีแทคใช้งานไม่ว่างเว้น ดีแทคจบการเสี่ยงประกบการใช้งานหลักกับวัสดุวงจรข่าย ส่วน CAT ได้ชกอดกิจธุระไปสู่แหล่งรายได้นวชาต อเล็กซานดรา ไหนช์ ประธานพนักงานบริหาร dtac เปิดเผยตวาด “การบรรลุข้อกำหนดซึ่งเอามาสู่การลงนามสัญญาในโอกาสนี้ นับครอบครองมิตินวชาตครั้งแรกของวงการโทรคมนาคมประเทศไทย และเพื่อจะลูกค้าดีแทค ซึ่งถือเป็นการบรรลุอย่างมากแห่งข้อกำหนดตลอด 2 ให้คำปฏิญาณ ระหว่างดีแทค และ กองกลาง กสท โทรคมนาคม กำหนด (หมู่ชน) ได้มาร่วมลงลายมือชื่อก่อนสิ้นใบอนุญาต ต่อไปนี้ทั้งสองฝ่ายจักดำรงฐานะผู้ส่งเสริมรวมหัวที่เชิงกลยุทธ์เสริมสร้างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทยต่อไป” “ข้อตกลงทั่ว 2 สัญญาอีกทั้งก่อให้เกิดข้อความชัดแจ๋วในที่การประกอบธุรกิจสรรพสิ่งทั้งสองฝ่ายรวมหมดที่ระยะสั้นกับระยะยาว หมดการเสี่ยงและทำให้ใช้งานหลักโทรคมนาคมและวัสดุคว้าอย่างต่อเนื่อง เพราะทั่ว ดีแทค และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (หมู่ชน) ครบครันที่จะเป็นเท้าหน้าในการดำรงฐานะผู้ช่วยเหลือดูแลเครือข่ายหรือไม่ก็โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสู่อนาคต” อเล็กซานดรา เสนอ การทำสัญญาคราวประวัติศาสตร์ในที่แวดวงโทรคมนาคม 2 ให้คำปฏิญาณ ระหว่าง CAT, dtac และ dtac Trinet มีดังนี้ 1. ให้คำปฏิญาณอดกลั้นข้อพิพาทกับให้บริการเกี่ยวเสาโทรคมนาคม และ 2. ให้คำปฏิญาณการตะขอใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม Photo: dtac“จากข้อตกลงอดกลั้นข้อโต้แย้งดีแทคจักทำนางเสาโทรคมนาคมที่สร้างไว้ระหว่างสัมปทานแยกออกกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มวลชน) ด้วยกันหุ้นส่วน กสท โทรคมนาคม จำกัด (หมู่ชน) จะให้กองกลาง ดีแทค ตรีเน็ต จำกัด ใช้บริการหลักเขตโทรคมนาคมดังกล่าวจำนวน 8,815 ที่ทั่วราชอาณาจักร โดยหุ้นส่วน ดีแทค ตรีเน็ต กำหนด จักจ่ายคุณค่าขอเกี่ยวใช้คืนหลักโทรคมนาคมล่วงหน้า ในที่ วันลงนามที่ให้คำปฏิญาณแบ่งออกกับกองกลาง กสท โทรคมนาคม ขีดคั่น (มหาชน) เป็นจำนวนรวม 3.2 พันเลี่ยนตีน ด้วยกันจักจ่ายค่าตอบแทนทั่ว 2 ให้คำมั่นมูลค่ารวม 3 พันโล้นพระบาทประกบพรรษา โดยให้คำปฏิญาณมีระยะยาวขั้นที่หนึ่ง 8 ปีกับสมรรถสืบชะตาคว้า” อเล็กซานดราใดซ์ เสนอถัดจากตวาด “ผู้ใช้ดีแทคสามารถมั่นใจที่การใช้งานข้างหลังจบใบอนุญาต ซึ่งความเป็นมิตรและความร่วมแรงร่วมใจดังที่กล่าวมาแล้วได้มีผลกระทบประโยชน์ประกบหมวดลูกค้าด้วยกันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยิ่งนักสุดขอบที่ระยะสับเปลี่ยนผ่านประทานบัตร” พันเอก ทั้งปวงความมีชัย หุวะนันคงทนถาวร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กองกลาง กสท โทรคมนาคม ขีดคั่น (หมู่ชน) หรือ CAT กล่าวว่า “การลงนามในที่สัญญาที่ตอนนี้ นับเป็นครั้งแรกสรรพสิ่งทายิกาใบอนุญาตกับผู้รับสัมปทานลูกคลื่นความถี่แห่งรวมกิจธุระกักคุมลงมาประการนาน จะได้มาพลิกไปสู่บทบาทนวชาตในเชิงกลยุทธ์ต่อเนื่อง ที่ผ่านมา CAT คว้าก่นสู่การพัฒนาวงจรข่ายด้วยกันองค์ประกอบพื้นฐาน หมายรวมงานที่ยุ่งเกี่ยว แบ่งออกมีตามยุคสมัยก่อเกิดความสามารถยิ่ง กับสมรรถขจรขจายจรไปสู่การพัฒนาด้าวประการรอบด้าน ไม่ว่าจะดำรงฐานะด้านเศรษฐกิจ เข้าสังคม ประชาชน ด้วยกันธีรภาพสิ่งของบ้านเมือง แห่งประธานนี่รวมความว่าการรวมลงลายมือชื่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกที่ไทยสู่การช่วยกันที่ดำรงฐานะผู้ช่วยเหลือในที่เชิงกลยุทธ์” ด้วยข้อตกลงที่สัญญาดังที่กล่าวมาแล้ว CAT จะแยกออก dtac Trinet ดำรงฐานะผู้ดูแลพิทักษ์เสาโทรคมนาคมทั้งมวล ก็เพราะว่าเป็นผู้สถานที่ปฏิบัติการเข้าประจำที่จึ่งประกอบด้วยข้อความชำนาญในเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้วยกันอีกต่างหากมีประสบการณ์โดยตรงในงานสอดส่องหลักโทรคมนาคมดังกล่าวลงมายิ่งกว่า 20 พรรษา NewsCATdtacTelcodtac Trinet