dtac ผนึก TOT , CAT ท่องลองเชิง 5G แนะนำชาติออกอุบายแบ่งสรรคลื่นชัดเจนก่อนกำหนดแจ้งราคา

dtac วางแผนลุยบวกสอบโดตะลีตะลาน 5G เรียลไทม์ทีแรกเพื่อชาวไร่ชาวนาแหลมทอง TOT รุกผึ่งผายโพล จำเป็นจะต้องตอบโจทย์สมาร์ทซิทุบ้วงจรข่าย 5G เพื่อจะอุตสาหกรรม CAT รวมทดลองเซ็นเซอร์ PM 2.5 ฝ่าวิกฤตคุณลักษณะสภาพอากาศเช่นกัน ผ่านโครงข่าย LoRa บนบานสมมุติฐานสรรพสิ่ง 5G dtac เปิดสนามหญ้าลองเชิง 5G ทั้งพื้นที่ว่าวกุลายอมมือในที่์มหาวิทยาลัยกับพื้นที่ EEC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เพื่อที่จะลองเชิงการใช้งานแน่ๆ (Use case) เพราะรวมหัวกับดักแนวร่วม CAT กับ TOT โดยในการเพิ่มสอบ 5G นี้ dtac ครอบครองงานสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้จาก Ericsson , Huawei ด้วยกัน Nokia ทั้งนี้ dtac อีกต่างหากชี้นำภาครัฐน่าจะจัดทำระเบียบปันส่วนลูกคลื่นความถี่ตลอดน่านสูงศักดิ์-กลางๆ-ต่ำ ด้วยกันเจาะจงขณะแบ่งสรรชัดแจ๋ว ด้วยกันแผนปรับปรุงระลอกคลื่นความถี่ (Spectrum Refarming) เพื่อเจริญไปสู่ 5G อย่างจีรัง และใส่โทษอาจจะแห่งมุขกิจธุระ เธอชนชั้นพร เทพยดาหัสดี แห่ง อยุธยา ถัดลงมาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อที่จะเศรษฐกิจกับเข้าสังคม (สะอาดอี) ไม่มิดชิดแหว “บริการ 5G จะเกิดขึ้นคว้าประการยืดยาวในประเทศ ภาครัฐจักจำต้องเริ่มต้นตระหนักถึงภาระแห่งงานจรรโลงแยกออกอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมลองเชิงลอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IoT (Internet of Things), ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือว่า AI) หุ่นสมองกล (Robotic) กบิลคลาวกวน์ (Cloud Computing) ผสานกับ 5G ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อที่จะนำไปสู่งานสร้างการใช้งานแน่ๆ (Use case) ในภายหน้า มุขกระอกฯ ยังได้รังสรรค์ทีมเวิร์กเพื่อจะสอดส่องดูแลความร่วมแรงร่วมใจระหว่างอุตสาหกรรมในที่การทดสอบ 5G ร่วมมือ กับจัดทำแผนสู่ 5G (5G Road map) พร้อมทั้งประสานการช่วยกันกับ กสทช. เพื่อกำหนดอนาคตกาล 5G ด้วยกันหลักต่อสู้ร่วมกัน” คุณอเล็กซานดรา ไหนช์ สำคัญเจ้าหน้าที่ว่าการ กองกลาง โทเอียงิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ขีดคั่น (มวลชน) หรือไม่ก็ดีแทค กล่าวว่า “วัตถุปัจจัยที่อธิคมของการพา 5G ลงมาใช้แก้ไขอุตสาหกรรมในประเทศแหลมทองจำต้องเริ่มแรกแห่งหนการก่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจสถานที่เก่งระหว่างภาครัฐบาล พวกอุตสาหกรรม หมู่ผู้ใช้งาน กับการเพิ่มสอบแผนการงานติดสอยห้อยตามการใช้งานแน่ๆ (Use case) ร่วมมือ เพื่อนำไปสู่งานพินิจพิจารณาภาพรวมรวมหมดเทคโนโลยี กับข้อกฎหมายไปสู่บริการเพื่อผู้ใช้งาน กับควานวงกลมสมดุลย์สรรพสิ่งความเป็นไปได้ในทางงาน เพื่อจะติดเครื่อง 5G ตลอดระบบนิเวศ แล้วก็ร่วมกับ CAT กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ครอบครองพันธมิตรในที่การทดสอบ 5G รวมกักคุม” การช่วยกันแห่งการเพิ่มสอบ 5G ของทั้ง 3 องค์กร คว้ากระทำการต่อสู้หนทางใช้งาน (Use case) สถานที่เหมาะสำหรับไทย กับเพื่อที่จะเจริญสู่ 5G ประการยืดยาว ด้วยกันใส่ความเป็นได้ในที่ทางธุรกิจ เพราะ TOT คว้าสมรู้ร่วมคิดในที่การเพิ่มสอบโดยการนำแผนหลักเขตอัจฉริยะ ไม่ก็ผึ่งผายโพล (Smart pole) ซึ่งครอบครองหลักโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระยะเวลา 5G สถานที่ดีไซน์ให้ใช้งานองค์ประกอบพื้นฐานรวมหัว (Infrastructure sharing) เพราะ หลักอัจฉริยะ Smart pole ตรงนี้จักถูกนำไปต่อสู้ 5G Testbed แห่งเนื้อที่ด้วยเหตุที่ได้รับอนุญาตขนมจากสำนักงาน กสทช. มาร่วมต่อสู้ 5G ด็อกเตอร์ ความหลงใหลชัยชนะ มุสิกสง กรรมการผู้จัดการโค่ง กงสี องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (จำกัด) หมู่ชน ย้ำแหว “ความร่วมแรงร่วมใจการทดสอบ 5G เป็นสิ่งสำคัญแห่งอุตสาหกรรมเพื่อที่จะหาข้อสรุปกับแนวทางก่อนจะยกขึ้นให้บริการเชิงพาณิชย์ เพราะด้วยทีโอทีมองว่าปัจจัยสถานที่สำคัญจำเป็นต้องมีองค์การกลางที่ดูแลเสาอัจฉริยะ (Smart pole) ซึ่งจะทำให้งานขยายอาณัติสัญญาณ 5G ด้วยกันโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของแหลมทองเกิดขึ้นได้มาโดยเร็ว เปิดโอกาสจรรโลงผู้ให้บริการรายใหม่ตลอดขนาดย่อมด้วยกันขนาดใหญ่สมรรถเข้าสู่ท้องตลาดได้มาอย่างเป็นธรรมกับเท่าเทียมได้มาเจริญ รวมทั้งได้ผลลดทุนเดิมกับเวลาของแดนในงานติดตั้งซ้ำซ้อน สถานที่ประธานสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงข่าวด้วยกันเทคโนโลยีขั้นแรกคว้าทั่วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทีโอที มีศักยภาพความพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานกลางๆในการพัฒนาวงจรข่าย 5G ของด้าว รวมหมดข้างเงินทุน ความพร้อมของส่วนประกอบพื้นฐานโทรคมนาคมแห่งครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร ด้วยกันบุคลากรที่มีประสบการณ์สถานที่ครบถ้วนจะรวมเป็นกลไกหลักเขตสรรพสิ่งรัฐบาลในที่การขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G” ด้วย กองกลาง กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT คว้าเหลือบเห็นความสำคัญกับความร่วมแรงร่วมใจต่อสู้ 5G ร่วมมือรวมหมดงานใช้คืนองค์ประกอบพื้นฐาน ฐานข้อมูลปัญญา และความจัดเจนร่วมมือ สำหรับการเพิ่มสอบ CAT เล่าแผน “PM 2.5 Sensor for All” ตรวจวัดค่าคุณค่าอากาศ ลงมารวมทดสอบ พันเอก ด็อกเตอร์ ทุกสิ่งความมีชัย หุวะนันทนทาน์ กรรมการผู้จัดการโค่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม ขีดคั่น (ฝูงชน) กล่าวว่า “สำหรับ CAT ฉันคว้าสมรู้ร่วมคิดทดสอบ 5G โดยจับแผน “PM2.5 Sensor for All” ร่วม เพราะข่าวสารสรรพสิ่งคุณลักษณะภูมิอากาศสถานที่ได้ จะจัดเก็บเก็บต้นฉบับเรียลไทม์อีกด้วยระบบคลาวด์ เปลี่ยนเซ็นเซอร์ในเนื้อที่แต่ละแห่ง ข้างหน้าเมื่อใช้งานบนเครือข่าย 5G แล้ว จักสามารถยกสถานภาพจาก IoT สู่ massive IoT เพราะการตั้งเซ็นเซอร์มากมายคว้ามากขึ้นและเที่ยงตรงเพิ่มขึ้น กับยังสามารถเอามาออกแบบไปสู่แหล่งข้อมูลกลางแห่งนำหยุดค่าดัชนีคุณค่าสภาพอากาศขนมจากทั้งหมดพื้นที่นำมาให้คะแนนสมคบคิด (Calibrate) ครอบครองบิ๊กดาต้า (Big Data) บนคประเทศลาวด์สถานที่มีค่าดัชนีคุณค่าภูมิอากาศสิ่งของประเทศไทยมาตรฐานกระทั่งแห่งคุ้นชินประกอบด้วยเสนอมาก่อน” ความร่วมแรงร่วมใจที่การเพิ่มสอบ 5G ระหว่าง 3 หน่วยงาน ถือเอาว่า ดีแทค องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และ CAT ครอบครองจุดเริ่มแห่งบริสุทธ์ที่ซีกของ 1. งานชดใช้ทรัพยากรสมคบคิด (Resource sharing) ทั่วอุปกรณ์ข่ายงานกับลูกคลื่นความถี่กระยาเลย 2.การนำความรู้ลงมาร่วมมือ (Knowledge sharing) เพราะว่าการนำความรู้กรณีเชี่ยวชาญโทรคมนาคมสรรพสิ่งแต่ละทิศลงมาเผื่อแผ่กับชกต่อยอดการเพิ่มสอบร่วมมือ กับ 3. การอุดหนุนความชำนาญสมคบคิด (Experience sharing) ทำให้แต่ละทิศไม่ต้องเริ่มแรกใหม่แต่ว่าสมรรถนำความจัดเจนสถานที่ได้รวมกันเพื่อเจริญจรตรงหน้า รวมทั้งเรียนรู้จรดความจำกัดกับความติดขัดรวมหมดในด้านเทคโนโลยีและระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ด้วย dtac คว้ายื่นปฏิบัติการขอนุญาตทดลอง 5G ทาบ กสทช ครอบครองสถานที่สุภาพ ทั่วข้อเสนอในงานชดใช้ระลอกคลื่นความถี่ ด้วยกันการทดสอบรวมหมดภาพร่าง Standalone (SA) ซึ่งได้ผลทดลองเพราะใช้คืนเฉพาะลูกคลื่น 5G กับ Non-Standalone (NSA) ไม่ก็การเพิ่มสอบกิจธุระสิ่งของเทคโนโลยี 5G ร่วมกับ 4G เพราะว่าดีแทคจักทดสอบรวมหมด การเพิ่มสอบในห้องหับปฎิบัติการ (Lab Testing) ก่อนจับสู่การเพิ่มสอบที่สภาพแวดล้อมแน่ๆ และการทดสอบที่ภาวะแวดล้อมแน่นอน (Live Environment Testing อาทิเช่น พื้นที่ดินแดน ว่าวจุฬายอมกรในที่์มหาวิทยาลัย สยามสแควร์ เป็นต้น และรวมทั้ง การทดสอบระยะไกล (Remote Testing) ประสบความสำเร็จทดสอบโดยเชื่อมต่อที่ทำการฐาน 5G ขนมจากว่าวจุฬายอมกรใน์มหาวิทยาลัย จากไปอีกต่างหากวงจรข่ายโทรศัพท์มือถือเสา (Core Network) แตกต่างเนื้อที่ ในที่แผนทดสอบ 5G EEC สถานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เพื่อจะใช้ทดลองกรณีชดใช้ลูกคลื่น 5G แตกต่างเนื้อที่ร่วมมือ ตัวอย่างเช่นการดำรงเปลี่ยนระยะไกล หรือไม่ก็ผึ่งผายเฮโลลธ์ห่วงใย(Smart Healthcare) เป็นต้น dtac ได้จัดทำโซลูชั่น “ฟาร์มแม่นยำคลุกเคล้า” เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสู่ 5G ที่สมรรถปลดล็อกมูลค่ามากมายให้อายุมากเกษตรกรสิ่งของไทยได้มา ซึ่งเป็นเหตุให้มองเห็นได้สั่งการสร้างเกษตรกรรมยุคใหม่จะจำต้องนำไปใช้ของดิจิทัลด้วยกันความเก่งกาจสิ่งของ 5G ลงมาชกอดอยากเพื่อจะสร้างเงินรายได้มากขึ้น กับอีกทั้งวางแผนยกสถานภาพสู่โซลูชั่นฟาร์ตรงเป๊ะ (Precision Farming) ต้นฉบับเรียลไทม์เช่นกันการใช้โดรน 5G ต่อไป มุ่งหมายแยกออกก่อแบบอย่างแบ่งสรรลูกคลื่นความถี่ (Spectrum roadmap) ก่อนการปันส่วนคลื่นความถี่ในทีถัดไป ผู้หญิงอเล็กซานดรา เสนอเพิ่มพูนว่า “ลูกคลื่นความถี่คือสิ่งสำคัญสูงสุดในการปูพื้นฐานกกไปสู่ 5G เพราะการใช้งานด้วยกันการทดสอบบริการ (Use case) ต่างๆ จะทำเอาพิสูจน์ถึงความมุ่งมาดใช้คืนคลื่นความถี่ที่กว้างและ 5G เรียกร้องใช้ตลอดคลื่นเขตความถี่สูง-กลางๆ-ถดถอย เพราะฉะนี้ แล้วจึงตอกย้ำดุประเทศไทยควรทำแบบอย่างแบ่งสรรคลื่นความถี่ (Spectrum roadmap) ก่อนการแบ่งสรรคลื่นคราวต่อไป หมายรวมรูปแบบการปันส่วนระลอกคลื่นความถี่ในปัจจุบัน การดีไซน์การประมูลแห่งบริสุทธ์จะทำเอากำหนดราคาระลอกคลื่นความถี่สถานที่ยุติธรรมที่การก่อตลาด และปกปักรักษาสนนราคาเสนอราคาดอนเลยแน่ๆ” dtac หลงเชื่อว่าพื้นฐานแห่งประธานสิ่งของการพัฒนาไปสู่ 5G จะจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานสถานที่เข้มเเข็งก่อนที่ปฏิรูปสู่เทคโนโลยี 5G ด้วยกันเอามายกขึ้นให้บริการอายุมากทั่วไปคว้า โดยจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ ดังนี้ แบบอย่างจัดแบ่งระลอกคลื่นความถี่ (Spectrum Roadmap) ช่วงปัจจุบันแหลมทองอีกทั้งพ้นไปการกำครั้งดระเบียบและการพาคลื่นน่านความถี่ปะปนกัน สถานที่ชัดแจ๋วมาใช้งาน ก็เพราะว่าการจักให้บริการ 5Gคว้าตรงนั้นต้องมีคลื่นความถี่สถานที่พออย่างน้อย 100 MHz ประกบราย กับจักจำต้องประกอบด้วยการกำคราวดราคาค่าลูกคลื่นความถี่แห่งเหมาะสมด้วยกันลดหย่อนที่การลงทุน ภาครัฐบาลจำต้องสงเคราะห์แนวควบคุมดูแลในการคลายข่ายงาน 5G ในที่กรณีงานใช้โครงสร้างพื้นฐานสมคบคิด (Infrastructure Sharing) หรือไม่ก็ทำหน่วยงานกลางรับผิดชอบในรูปแบบ Infrastructure Company เพราะจักต้องเอื้อเฟื้อแยกออกใช้คืนภาคเอกชนออกทุนได้มีประสิทธิภาพยิ่งและขยายข่ายงานได้คล่องแคล่ว ซึ่งดีแทคครบถ้วนที่จะประสานงานกับช่วยเหลือภาครัฐบาลทั้งปวงหน่วยงาน การช่วยกันคือว่าแนวสำคัญที่จะปรับปรุง 5G รวมทั้งการทดลองกับต่อสู้จักต้องร่วมกลมกลืนกันระหว่างภาครัฐกับอุตสาหกรรม ด้วยกันงานสถานที่ภาครัฐจักจำต้องเข้ามารวมจรรโลงงานใช้ 5G ให้ขยายออกลูกจร ด้วยกันรวมถึงงานเริ่มจำเป็นจะต้องโก้ซิทุบ้ ด้วยกันงานชดใช้ 5G สำหรับทั่วไป อันตรงนี้สมรรถมีขึ้น กับสามารถปฏิรูปสมคบคิดอย่างยืดยาว News5GCATTOTdtac

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/5G_dtac_CAT_TOT_28054.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/dtac5G-_26-1.jpg