DNA Transformation สร้างได้มาไม่ยาก เพียงแค่รู้เป้าหมาย

โดย นพดล ปิ่นสุภา เอ็มดีเทิ่ง บมจ. ไออาร์พีซีDNA Transformation ครอบครองแผนการสถานที่ IRPC ให้ความสำคัญมากณยุคปัจจุบัน ด้วยมองว่าดำรงฐานะเครื่องอุปกรณ์ที่จะสร้างทำให้ดีขึ้นปันออกคนในองค์กรประกอบด้วยคุณสมบัติ 7 ชนิด ซึ่งครอบครองรากฐานสรรพสิ่งการขับกรีธาที่มีความสำคัญในการรบ “Power of GDP” ซึ่งสุดท้ายจักนำไปสู่จุดหมายปลายทาง กองกลางปิโตรเคมีครบวงจรหัวกะทิสิ่งของเอเชียณพรรษา 2563IRPC ทิ่มธุชที่จะสาวเท้าสู่งานครอบครองกองกลางปิโตรเคมีครบวงจรยอดเยี่ยมสิ่งของเอเชียแห่งชันษา 2563 เพื่อที่จะดันหน่วยงานแบ่งออกเจริญเปลี่ยนโครงการต่าง ๆ สถานที่ขับเคลื่อนด้วยที่มีความสำคัญในการรบ “Power of GDP” แห่งหนประกอบด้วย 3 หลุมฤทธิ์ ได้แก่Power of Growth: แรงสถานที่งานเติบโตพร้อมด้วยการขยายบริเวณการลงทุน ก่อสร้างงานก้าวหน้ามุขธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มพูนกำลังกายการผลิตณอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพิ่มขึ้นสมรรถภาพ และสมรรถนะการผลิต ด้วยงานสร้างความร่วมมือกับดักแนวร่วมด้วยกันการพัฒนาการงานPower of Digital: พลังอำนาจที่เทคโนโลยีดิจิทัล การพากบิลดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระทำให้หยุดประสิทธิภาพในที่การจัดการสรรพสิ่งองค์กรทั้งกบิลPower of People: แรงที่ทรัพยากรบุคคล งานก่อสร้างคนปันออกพร้อมรับงานเจริญสิ่งของหน่วยงานณทุกมิติ เพื่อให้หน่วยงานเดินเครื่องตามเป้านิ่งหมาย“กระผมประกอบด้วยความแน่ใจจัดการจะจับหน่วยงานแบ่งออกบรรลุเป้าหมายและทำเอาหน่วยงานประกอบด้วยงานเจริญชนิดยืดยาวจำเป็นจะต้องสิงสถิตปัจจัยเหลือแหล่ชั้นในการจัดการองค์กร ทั้งแห่งปีกความมุ่งมั่นสรรพสิ่งฝ่ายบริหาร งานทำกิจธุระแห่งหนประกอบด้วยทิศทางที่ตอบสนองความมุ่งมาดปรารถนาสรรพสิ่งผู้บริโภค งานมีกลไกแห่งการประมาณองค์กรเพื่อที่จะการพัฒนา และด้านโหล่แห่งหนมีความสำคัญตกขอบ รวมความว่าพิธีกรรมองค์กร เพราะประกอบด้วย DNA ของวงในหน่วยงานเป็นตัวเข็นขับดัน”ด้วยเหตุนี้ IRPC จึงจำเป็นต้องริเริ่มสร้างจิตสำนึกสรรพสิ่งบุคลากรมอบมีความรู้สึกถือครององค์กรกับประกอบด้วยความรับผิดชอบ ต่อข้อมูลออกงานดำเนินธุรกิจ พร้อมด้วยการอยู่อาศัยแรงความมั่นใจขนมจากทุกฝ่ายณงานร่วมมือกันธุรกิจร่วมกัน เพื่อจะสร้างชิ้นงานแห่งหนเป็นหนึ่งพร้อมกับของใหม่ใหม่อยู่เทียบเท่า บนบานพื้นฐานกิจธุระ สถานที่ประกอบด้วยจรรยาบรรณ ด้วยกันความรับผิดชอบประกบสังคมกระนั้นก็ตาม การที่จะสนับสนุนมอบหน่วยงานก่นไปสู่อุดมการณ์เช่นนั้น จักจำเป็นต้องสอนความชื่นชอบมาต้องคดีเชื่อ แนวปฏิบัติ กับ DNA ของคนในหน่วยงาน เพื่อจะใช้คืนณชีวิตประจำวันณการงาน ก็เพราะว่าเมื่อไรแห่งหนบุคลากรหรือว่าเทศมนตรีก่อกำเนิดความลังเลใจคลางแคลงใจ ด้วยกันมีความจำเป็นจำเป็นจะต้องปลงใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็จักใช้คืนวิถีทาง DNA ที่จะช่วยแห่งการตกลงใจทำงานคว้าชนิดประกอบด้วยทิศทางDNA สิ่งของบุคลากร IRPC มี คุณลักษณะสถานที่สำคัญ 7 ประการ ตัวอย่างเช่นo Individual Ownership คิดดูกับทำเทียบเท่าเจ้าตำรับ o Result-Oriented มุ่งผลสรุป o Promise and Deliver พิทักษ์ให้คำปฏิญาณ o Continuous Improvement เจริญต่อเนื่อง o Do things together ลงมือรวมหัวเพื่อผลลัพธ์ที่ได้เปรียบ o No Bias จริงใจ ติดต่อสื่อสารเปิดเผย o Actively solve the problem ขจัดปัญหาเชิงรุกเช่นนี้ เพื่อให้ก่อกำเนิดการปรับเปลี่ยน DNA ประการยืดยาว ครบถ้วนติดเครื่องจากไปภายภาคหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากมาย IRPC แล้วก็ได้มาเริ่มสร้างโครงการ DNA Transformation เพราะว่ามีรายละเอียด 4 วิธีการ ดังนี้1. ติดต่อสื่อสารด้วยกันสร้างความตระหนักสถานที่ตรงเผงเกี่ยวพัน DNA ใหม่สิ่งของคน IRPC แห่งทั้งปวงระดับทั่วตลอดหน่วยงาน (Foster understanding and conviction)2. การก่อสร้างกบิลการบริหารงานบุคคลที่อนุเคราะห์ DNA นวชาต ได้แก่ การประเมินผลวัตรธุรกิจ บุคลากรจะได้รับการประเมินผลธุรกิจ รวมหมดปีก Results Competency และ Core Value (DNA ใหม่) นำไปสู่งานผลิดอกออกผลชดใช้ (rewards) สถานที่ก้องกังวานข้อมูลออกกิจธุระได้อย่างถ่องแท้ (Reinforce with formal mechanisms)3. การพัฒนาความถนัดสิ่งของพนักงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเจริญหมู่ KM พอให้ก่อกำเนิดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในที่องค์กร (Develop talent and skills)4. แบ่งออกเทศมนตรีดำรงฐานะขนบธรรมเนียมและจุดเริ่มต้นของการยัน DNA ใหม่ ในที่หน่วยงาน (Role modeling)จารีตองค์กรก่อกำเนิดขนมจากความเลื่อมใสด้วยกันค่านิยมสถานที่ขัดเกลาณองค์กรจะอบรมอยู่แห่งกรรมวิธีจัดการสรรพสิ่งทั้งหมด โดยไม่จำเป็นจำต้องเป็นพ่าง ‘เรื่องข้อกำหนด’ แบ่งออกท่องจำโดย IRPC DNA รวมความว่า อันที่ทั้งหมดจำต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อจะปรับเปลี่ยนความประพฤติและทรรศนะ มอบครบถ้วนไปสู่แหล่งหล้าธุรกิจยุคใหม่ที่ตั้งใจความคล่องร่างกาย ซึ่งต้องคดีท้า เนื่องด้วยงานดำรงฐานะเทศมนตรีองค์กรเพื่อให้หน่วยงานสมรรถสำเร็จแห่งหนแหมะเก็บ เพราะว่าการจัดการเจ้าหน้าที่เปล่าสามารถดูแปลนแบ่งภาคคว้า เสียแต่ว่าควรจำเป็นต้องก่อสร้างข้อความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย กลเม็ด มนุษย์ กับธุรกิจเมื่อทั้งหมดณหน่วยงานประกอบด้วยความเลื่อมใส ความตระหนักณ DNA แบบที่องค์กรตั้งใจ จักทำให้เกิดธรรมเนียมหน่วยงานแห่งหนมีประสิทธิภาพ Performance Base Culture ซึ่งผู้มีส่วนถูกส่วนเสื่อมโทรมทั้งๆ ที่ดำรงฐานะลูกค้า และผู้ช่วยเหลือทางการงานก็จะรับทราบคว้าแหว IRPC เป็นองค์กรสถานที่ประกอบด้วยลักษณะเฉพาะมีความน่าไว้วางใจ และส่งผลประกอบกิจการเป็นไปตามความมุ่งหมายสิ่งขององค์กรชนิดยืดยาวได้มาท้ายที่สุด Exec InsightIRPCDNA Transformation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/COVID-19_Digital_Disruption_Beauty_Gems_4.jpg