dmLab ร่วมงานหารือ Techsauce Summit ประจำปี 2559 แสดงชิ้นงานสูงสุดสิ่งใหม่ดิจิทัล

พอเร็วๆ ตรงนี้ เศษเดนท์สุ มีเดีย แลดูปบอร้างไปถักรี่ หรือไม่ก็ ดีงามเอ็มแลดูป (dmLab) พวกกิจธุระการพัฒนาของใหม่ของ หุ้นส่วน เศษเดนท์สุ มีเดีย (แหลมทอง) ขีดคั่น ได้มารวมออกลูกบู้ทแสดงผลการงานปีกการพัฒนาสิ่งใหม่ดิจิทัล ในกิจธุระประชุมเทคโนโลยีฉลาดสิ่งของเขตทวีปเอเชีย-แปซิฟิก “เทคซอส ซัมมิท 2559” (Techsauce Summit 2016) ซึ่งจุดประสงค์การจัดงานดังกล่าวเพื่อจะส่งเสริมหลักหลักเขตสิ่งของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนแยกออกการงานสตาร์กรองัพ กับ เอส เอ็ม อี แหลมทองเจริญด้วยกันเจริญประการยืดยาว อีกตลอด ผู้ประกอบการหมู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และ ผู้แห่งหนแยแส ได้มามีโอกาสปริวรรตเมธา กับเปิดความจัดเจนในการแตะต้องนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออนาคตขนมจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ภายในกิจธุระประชุมตอนนี้มีกรรมสิทธิ์เกียรติศักดิ์จาก นายโยอิจิ นิวะ ผู้อำนวยการทิศเทคโนโลยีสารสนเทศ กงสี กากเดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) ขีดคั่น รวมครอบครองผู้พูดรับเชิญอุดหนุนความฉลาด เกี่ยวพันการพาหยิบยกข่าวสารในที่โลกดิจิทัลมาชดใช้แบ่งออกก่อเกิดคุณประโยชน์ยิ่ง เพื่อช่วยยกสถานภาพสมรรถภาพการชิงดีชิงเด่นทางงานแบ่งออกเพิ่มมากขึ้น นายโใบยอมนุษยชาติจิ นิวะ เจ้าสำนักทิศไอที กองกลาง กากเดนท์สุ มีเดีย (ไทย) จำกัด นายนิวะ รวมเกื้อกูลเมธากับบอกผลกำเนิดนวัตกรรมดิจิทัลในที่หนทางปะปนกัน แบ่งออกแก่ผู้ที่เข้าร่วมการงานสัมมนาคว้าสัมผัสเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เป็นต้นว่า เครื่องมือวัดคลื่นสมอง “นูโตเบตะลีตะลาน” นวัตกรรมสถานที่สามารถวัดผลความสบายได้มาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะจะพินิจพิจารณาผลขนมจากคลื่นสมองสรรพสิ่งผู้ที่สวมใส่ ซึ่งหากผู้สวมรู้สึกมีความสุข คุณประโยชน์สถานที่แสดงผลออกมาจักบอกให้เห็นจำนวนรวมความสำราญต้นตอขึ้นได้ทำเอา ”ความสุขตรวจวัดได้มา” ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวก่อสร้างขึ้นไปขนมจากงานชดใช้ศาสตร์ในที่เหตุ Neuro Technology ไม่ก็ เทคโนโลยีการเรียนรู้ขมอง จิตใต้สำนึก หัวคิด ด้วยกันกิจกรรมกระยาเลย แห่งหนขมองลงมือกับว่าการเอามาตรวจวัดหัวใจและอารมณ์ของมนุษย์ เพื่อที่จะก่อให้เกิดผลดีในข้างต่างๆ “เครื่องมือวัดเหตุสุข” เครื่องมือวัดคลื่นสมองแห่งหนนำหยิบยกเทคโนโลยีการเรียนรู้ขมอง จิตใต้สำนึก หัวคิด กับกิจกรรมปะปนกัน แห่งหนขมองลงมือและสั่งการ นำมาตรวจวัดหัวอกและความรู้สึกสิ่งของมนุษย์ นอกจากนี้ ปัจจุบันทางสรรพสิ่งบิ๊กดาต้า (Big Data) ความแข็งแรงสิงสู่ณทางทำเอา Data Visualization ครอบครองความสนใจงอกงามด้วย ซึ่ง Data Visualization หรือไม่ก็การนำประกาศมาอธิบายด้วยทิวทัศน์ เพื่อให้เข้าใจข่าวที่#สลับซับซ้อนได้มาคล่องยิ่งขึ้น โดยหัวใจสำคัญสรรพสิ่งงานก่อ Data visualization ตรงนั้นถือเอาว่า การพาทูลข่าวสารอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำกล่าวในหนทางของ Interactive Data Visualization ลุ้นแบ่งออกนักวิเคราะห์ประกาศสมรรถเลือกเฟ้นแลดูข่าวสารบางส่วนกับนำมาอุปไมยกับประกาศหลายๆหมวดคว้าหวานคอแร้งและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทำเอาผลแห่งหนได้มาขนมจากงานวิเคราะห์ประกาศประกอบด้วยความเที่ยงตรงมากขึ้น อีกรวมหมดในกิจธุระยังมีจัดแสดงของใหม่หุ่นยนต์อัจฉริยะ โรโบฮอน (RoBoHoN) ซึ่งหุ่นสมองกลดังกล่าวนี้สร้างสรรค์ด้วยกันพัฒนาเพราะกองกลาง ชาร์ป คอร์ปเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จุดเด่นสรรพสิ่งหุ่นยนต์โตโบฮอน ตรงนี้ถือเอาว่า การพา ข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเห็น คำสั่ง ทัศนียภาพ ความ ไม่ก็จำนวนลงมาวัดผลเพื่อการแสดงออกในที่ครรลองปะปนกันผ่านระบบปฏิบัติการแห่งหนมีเทคโนโลยีการวิเคราะห์เสียง กับทัศนียภาพหน้าตา ในเวลาเดียวกันก็สามารถรองรับเทคโนโลยี Wi-Fi กับ LTE คว้ารวมถึงในมีเครื่องฉาย ไม่ก็โปรเจกเโคนร์เป็นเครื่องประกอบด้วย กับเช่นกันสัดส่วนกะทัดรัด 8 นิ้วตรงนี้เป็นเหตุให้หุ่นสมองกลป่องโบฮอน นี้สามารถเต้นระบำ ไป ยืนขึ้น นั่ง อ่านหนังสือ กับส่งข้อความกล่าวโต้ รวมทั้งรุ่งเช้าเตือนผู้ใช้งานแยกออกรู้ตวาด มีเหตุเข้าสู่ระบบได้มาด้วยงานกว้านมือ เรียกหาตวาด สมรรถทำครอบครองโทรศัพท์เคลื่อนที่คว้าทุกประการ คงจะบอกคว้าตวาด นี้รวมความว่าการนำนำผลดีของเทคโนโลยีลงมาสร้างสรรค์ประสบการณ์สถานที่สะอาดแบ่งออกอายุมากผู้บริโภค นับว่าเป็นการเชื่อมโยงสิ่งใหม่กับผู้บริโภคเพื่อที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมากสุด หุ่นสมองกลอัจฉริยะ โรโบฮอน (RoBoHoN) หุ่นยนต์ดังกล่าวนี้สมรรถจับ ประกาศต่างๆ ไม่ว่าจักดำรงฐานะ เสียง คำบัญชา ทิวทัศน์ ความ ไม่ก็ตัวเลขลงมาวัดผลเพื่อจะการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ยิ่งไปกว่านี้ dmLab เน้นย้ำการสร้างโอกาสมอบกับผู้ก่อกำเนิดกิจธุระ (Startup) ในประเทศต่างๆได้ทำร่วมกับผู้ชำนาญพิเศษด้วยกันพาร์ทเนอร์ในที่แต่ละประเทศ อีกตลอดเอาใจช่วยเอื้อเฟื้อด้วยกันจรรโลงแยกออกผู้บริโภคสำเร็จทางกิจธุระมีการเติบโตอย่างถาวรรวมทั้งสมรรถยกสถานภาพหน่วยงานไปสู่มาตรฐานสากลได้มา โดย dmLab มุ่งเน้นประสานพลังร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญคิดค้นด้วยกันพัฒนาสิ่งใหม่เทคโนโลยี เน้นการงานฉบับร่างมีส่วนร่วมกัน เพราะมีการประสานงานกับดักพาร์ทเนอร์ และ สตาร์ทอัพ แต่ละแดนตลอดในกับนอกด้าว เรียกว่า Local Incubation กับ Gateway to Global Innovation อย่างครบถ้วน เพราะหน่วยงาน dmLab ในประเทศไทย นับว่าเป็นศูนย์กลางในถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ครอบครองการจัดตั้ง dmLab ขึ้นอย่างเป็นทางการ ถึงอย่างไร dmLab มีแผนงานขยายองค์การจากไปยังแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย เวียดนาม ด้วยกันด้าวอื่นๆ เพราะคาดตวาดจักโหมโรงคว้าณแจ้นๆตรงนี้ นอกจากนี้ ข้างในงานประชุมดังกล่าวถือสิทธิ์การฝักใฝ่ขนมจากผู้ประกอบการผู้ลงทุนคนไทย กับคนต่างประเทศ ร่วมงานชนิดวุ่นวาย ถือเป็นที่มีความสำคัญในการรบที่สำคัญในที่การให้โอกาสแยกออกนักลงทุนเข้าพบก๊กสตาร์ถักัพบุรีไทยคว้าดำรงฐานะอย่างยอดเยี่ยม รวมทั้งยังประกอบด้วยผู้ชำนาญพิเศษ ผู้ลงทุน ด้วยกันหน่วยงานภาครัฐบาลเข้าให้ความรู้ กับประกาศต่างๆ สถานที่ยุ่งเกี่ยวกับดักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทำเอาผู้เข้าร่วมถกเถียงคว้าอัพเดท ดิจิทัลเทรนด์ ข้อมูลข่าวสาร กับความฉลาดสมรรถใช้ประโยชน์พัฒนางานสิ่งของตนเอง กับต่อยอดอยากปากแห้งความคิดสร้างสรรค์ และปรับนิสัยแยกออกรู้เท่าทันนวัตกรรม รวมถึงซักซ้อมกำราบการแข่งขันด้านเทคโนโลยีในที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ Techsauce Summit ประจำปี 2559 แจ๋ขึ้นไปเพราะกงสี เทคซอส มีเดีย จำกัด นับว่าเป็นการงานสัมมนา ข้างเทคโนโลยีชั้นภูมิภาคที่เทิ่งแรงกล้าในประเทศไทยที่รวบรวมสุดยอดข่าวสาร ผู้สร้าง ผู้ลงทุน ภาครัฐบาล และสื่อมวลชน จากตลอดทั้งหมดหัวมุมแหล่งหล้า เพื่อที่จะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางๆ ด้วยกันผู้แห่งหนศึกษาเกี่ยวข้อง Tech Startup เอาไว้ชนิดครบวงจรเพราะว่ากิจธุระสัมมนาดังกล่าว จ้าขึ้นไป ใน โฮเต็ลเซ็นทารา แกรนด์ อ่อนท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เกี่ยวพัน dmLab Dentsu media Laboratory หรือว่า dmLab ประกอบด้วยความมุ่งหมายมุขกิจธุระแห่งหนสำคัญถือเอาว่าสงเคราะห์กับปฏิรูปของใหม่กับเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างงานเชื่อมโยงระหว่างยี่ห้อสินค้าปะปนกัน กับแพลทฟอร์มหมายรวมสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆ เพื่อที่จะนำมาสร้างสรรค์โมเดลงานแบ่งออกสามารถสนองตอบประกบความต้องการสิ่งของผู้ใช้ ซึ่งองค์การ dmLab ในประเทศแหลมทองอยู่ภายใต้การดูแลสรรพสิ่งหมู่การงาน เดนท์สุ 360 บริษัทกากเดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด NewsdmlabAdTechTechsauce SummitAdvertising Technology