Digital Workplace & Workforce พอบริบทที่ต่างๆนาๆถือเอาว่า หัวอกหัวใจสิ่งของเนื้อที่ลงมือ

มาตรการ Social Distancing ทำเอามากมายการทำงานพิสูจน์เจริญและใช้งาน Digital Workplace งอกงาม ซึ่งสิ่งสถานที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือว่า การแจ้งความหลากหลายของมนุชตลอดในกับพาเหียรหน่วยงาน เพื่อจะการทำงานสมรู้ร่วมคิดอย่างมีประสิทธิภาพเลิศในที่ Episode ตรงนี้ ติดไฟในนนทวัฒน์ กระพุ่มชูขึ้นธนูี, Country Managing Director, Accenture in Thailand จะลงมาร่วมแชร์การบรรลุสรรพสิ่งงานก่อสร้าง Digital Workplace ในที่หน่วยงานหลากหลายต้นฉบับ พร้อมเรียนรู้เทรนด์นวชาตๆ สรรพสิ่ง Workforce สถานที่ทั้งหมดหน่วยงานจำเป็นจะต้องตรึกตรองและลงมือกระทำ Exec InsightPodcastHRAccentureworkforcetrend-watchingdigital workplace

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/9/esport1200x800.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/9/esportsGPI1.jpg