Digital Reinvention ในการเห็น IBM เริ่มแรกกับเดินหน้ายังไงแบ่งออกจดหลักชัย

เพราะทีแรกา จันทรักษา รองประธานข้างงานขยายกิจธุระในที่กลุ่มแดนอินโดจีน กับกรรมการผู้จัดการเทอะทะ หุ้นส่วน ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กำหนดในที่ทรรศนะของเราแห่งเปลี่ยนความเชี่ยวชาญที่แวดวงเทคโนโลยีสารสนเทศมากดุ 30 ชันษา มองเห็นถึงความคาดหวังแห่งเพิ่มสิ่งของผู้ซื้อ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่อุตสาหกรรมแตกต่าง ๆ โมเดลกับวิถีทางงานจัดการแนวทางใหม่ๆ หมายรวมเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง Artificial Intelligence (AI) Cloud Computing กับ Blockchain แตกต่างดำรงฐานะปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมมอบเกิด disruption ที่ยุคปัจจุบันขนมจาก Digitization ไปสู่ Digital Reinventionขนมจากความเชี่ยวชาญแห่งขณะแห่งเราได้กระทำกับดักผู้ซื้อรวมหมดริมฝั่งไอทีกับโทรคมนาคมนั้น พบว่าทั่ว 20 ปีที่ผ่านมา กิจธุระแตกต่าง ๆ ริเริ่มหันไปใช้คืนกบิล digital ตลอดที่ซีกกระบวนการกับสายงานต่าง ๆ นับตั้งแต่แห่งมีการเกิดขึ้นสรรพสิ่ง Internet โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะกลางๆทศวรรษ 1990 แห่งยุคที่ Online Shopping เกิดขึ้นไป ก่อนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและคล่องแคล่วเช่นวันนี้ถัดจากนั้นในที่ระยะกลางๆทศวรรษ 2000 เมื่อเทคโนโลยี digital ริเริ่มมีสมรรถนะสูงขึ้นไป องค์กรก็ริเริ่มทำให้เสมอด้านการทำงานแตกต่าง ๆ มอบเป็น digital รวมถึงให้ความสำคัญกับดักลูกค้าแปลนรายตัว ประกอบด้วยการทำให้เสมอวิธีการครบครันเพิ่มความสามารถของทุกฝ่ายเพื่อก่อสร้างความช่ำชองสถานที่สะอาดสุดโต่งแบ่งออกแก่ผู้ใช้เพราะฉะนี้วิวัฒนาการของ digital แห่งช่วงนี้จึ่งสอดคล้องกับดักงานเกิดขึ้นสิ่งของเศรษฐกิจที่เน้นย้ำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Individual-centered Economy) การทำให้เสมอกระบวนการทางกิจธุระในที่ทุกข้างมอบดำรงฐานะ digital ด้วยกันทำงานประสานมือชนิดสิ้นไร้จุดต่อ เพื่อจะก่อสร้างความเชี่ยวชาญสถานที่ซูบโจทย์ด้วยกันตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างแท้จริง ชิ้นก้องกังวานมอบเห็นถึงการผลัดกันผ่านสู่ digital transformationแต่ digital reinvention ดำรงฐานะสิ่งแห่งสาวเท้าจรไกลลิบกว่าเต็มแรง อีกนัยหนึ่ง ประสบความสำเร็จหันไปทำซ้ำความเกี่ยวข้องระหว่างลูกค้าและหญิบขายขนมจากทรรศนะความต้องการ วิถีทางการใช้งาน ไม่ก็ความคาดหวัง เพราะว่ามีพลังสรรพสิ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจักครอบครอง Cloud AI Mobile ตลอดจน IoT เป็นตัวเป็นตนขับเคลื่อนฝึกซ้อมรับสารภาพ Digital Reinventionเป้าหมายสรรพสิ่ง digital reinvention คือการก่อสร้างความชำนาญสถานที่ควรจะรำลึกจ่ายอายุมากผู้ใช้ คู่ซื้อขาย บุคลากร และผู้มีส่วนได้ขนาดเสีย เพราะไม่พิงว่าความเชี่ยวชาญเหล่านั้นจักเกิดจากผลิตผลหรือบริการไหน ด้วยกันให้บริการโดยใคร เพราะฉะนี้ การทำงานที่จะประสบผลแห่งการก่อ digital reinvention แล้วก็ครอบครองธุรกิจสถานที่ปฏิบัติหน้าที่คอยช่วยเหลือด้วยกันเป็นผู้ช่วยเหลือทางธุรกิจ ดำรงฐานะตัวกลางแห่งการสร้างงานมีส่วนร่วมมอบแก่ผู้ซื้อโดยอิฉันเห็นดุสิ่งสถานที่องค์กรจำต้องพิจารณาแห่งการริเริ่มก่อ digital reinvention มีดังนี้ระดับแห่ง 1: ระดมสติปัญญา สอดส่ายความน่าจะเป็นนวชาตๆธุรกิจยอดเยี่ยมจะเริ่มขนมจากงานดูจรดแนวทางใหม่ๆ แห่งการก่อสร้างเงินรายได้ ด้วยกันนำแนวทางตรงนั้นมาครอบครองปัญหาที่งานสร้างโมเดลการทำงานนวชาต การเฟ้นหาแหล่งเงินทุนร่างกายที่หลากหลาย ตลอดจนวิถีทางการคาดการณ์ความเสี่ยงแห่งครอบครองอวัยวะรวมเติบโต เหลือแหล่หน่วยงานเลือกสรรที่จะจัดเวิร์คช็อป Design Thinking เพื่อที่จะจ้องทิวภาพแห่งมุมกว้าง วาดภาพสถานการณ์สถานที่คิดไม่ถึง ด้วยกันโหมสติปัญญาจากผู้มีส่วนถูกส่วนชำรุดจากทั้งหมดท้องถิ่นด้านที่พัวพัน อาทิเช่น หญิบทำการค้า ผู้ใช้ เป็นต้น เพื่อหนุนมอบเกิดงานตรึกตรองที่ก้าวโดดข้ามริมด้วยกันข้อจำกัดสาธารณะแม่แบบแห่งน่าศึกษารวมความว่าธนาคารแห่งประเทศไทย แห่งเห็นจรดปัญหาความชักช้ากับกรรมวิธีซ้ำซ้อนสิ่งของกรรมวิธีกำจัดพันธบัตรรัฐบาล กับเริ่มสอดส่ายความน่าจะเป็นที่งานสร้างความชำนาญที่สะอาดจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้ขนาดเสียทุกฝ่าย เพราะเริ่มต้นขนมจากงานแก่เวิร์คช็อป Design Thinking กับดักองค์การที่พัวพัน มีที่ทำการจัดการหนี้ทั่วไป ศูนย์รวมรับฝากหลักทรัพย์ และธนาคารตัวแทนจำหน่าย ตลอดจน IBM เพื่อที่จะก่อสร้างความประจักษ์แจ้งที่ปัญหาด้วยกันความปรารถนาที่จริงแน่นอนของผู้เกี่ยวข้องทุกราย ไม่มีเงินเกิดเป็นโครงการที่จับเทคโนโลยี Blockchain ลงมาชดใช้แห่งกิจธุระปีกการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งถือเอาครอบครองรายเริ่มแรกๆ สรรพสิ่งพื้นแผ่นดินขนมจาก Proof of Concept พานพบตวาดโครงการ DLT Scipless Bond ตรงนี้ สามารถซูบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจแห่งทุกกระบวนการเสาคว้า ช่วยมอบกลางเมืองได้พันธบัตรแจ้นขึ้น จากแต่เดิมกินเวลา 15 เวลากลางวัน หลงเหลือพาง 2 เวลากลางวัน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยกันตัดทอนทุนเดิมการกระทำงานโดยทั่วไปของรวมหมดระบบ ระบบมีสวัสดีสมบูรณ์ ยุคปัจจุบันประกอบด้วยการมองจรดการพัฒนาชกต่อยฝืดเคืองโครงการดังที่กล่าวมาแล้วมอบเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท้องตลาดพันธบัตรสรรพสิ่งแดนถัดไปขั้นแห่ง 2: Agile development สร้างต้นแบบแห่งใช่ ในที่สมัยสิ่งห้วนนั่นลงความว่าหน่วยงานริเริ่มก่อสร้างโครงการนำร่องหรือไม่ก็ต้นเค้าอีกด้วยแนวทาง agile development ก่อนที่นำจรลองเชิงกับหมวดผู้ใช้แบบอย่าง แล้วจับฟีดแบคแห่งคว้าเกลี่ยเข้ากับกรรมวิธีออกแบบและปรับปรุง หลังจากนั้นจึ่งคืบหน้ากับวิถีทางแห่งประสบผลสำเร็จ เพราะว่าไม่กลัวที่จะเลิกล้มวิถีทางแห่งไร้ประโยชน์ เพื่อให้ก่อเกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการนวชาตๆ โดยด่วนและตอบโจทย์การสร้างความเชี่ยวชาญสถานที่ดีที่สุดมอบกับดักลูกค้า เอ็ดในที่แม่แบบเอ็ดที่สามารถก้องกังวานทิวภาพได้อย่างชัดเจน ซึ่งดิฉันตะขอเอามาเผยลงความว่า ธนาคารแหลมทองการซื้อขาย (SCB) ที่ชดใช้เค้าโครงความคิด “Agile” ด้วยกัน “Design Thinking” มาใช้ที่งานควาน pain point ของลูกค้าและจุดบอดสิ่งของการทำงานลงมือแตกต่าง ๆ จับสู่การพัฒนาโซลูชันแตกต่าง ๆ ที่ตอบปัญหาความมุ่งมาดสิ่งของผู้ซื้อด้วยกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมอบกับดักการทำงานทำงาน อาทิเช่นการนำ Robotic Process Automation ไม่ก็ RPA ลงมาใช้ เอาใจช่วยแบ่งออกธนาคารสมรรถตัดทอนสมัยของกระบวนการลงมือที่เกี่ยวข้องกับดักสิ่งพิมพ์จำนวนมากกับหน้าที่กิจธุระที่ต้องทำซ้ำ ๆ เพราะว่า SCB เริ่มนำร่องใช้คืน RPA ต่อจากนั้นกับ 30 กระบวนการ ด้วยกันวิธีการแห่ง#สลับซับซ้อน 1 วิธีการ จับสู่ธุรกิจลงมือสถานที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์แถมไร้ข้อเสียอ่อนพ StartBiz ย่นเวลางานเปิดบัญชีผู้ใช้นิติบุคคลสถานที่ต้องสิงกระบวนการ KYC และการเลือกเฟ้นผลิตผล ร่วมเปลืองเวลาตั้งแต่ 3 ชั่วโมงจวบจนถึง 2-3 อาทิตย์ในกรณีที่ประกอบด้วยประเด็นมีขึ้นระหว่างการตรวจประวัติส่วนตัวสรรพสิ่งนิติบุคคลตรงนั้น ๆ สู่การใช้คืน eKYC เป็นครั้งแรกที่แหลมทองเปลี่ยนเล็กพ StartBiz ซึ่งช่วยจ่าย Relationship Manager สามารถเช็คประวัติด้วยกันความถูกต้องสิ่งของข่าวผู้ซื้อจากดาต้าเบสจด 8 ระบบได้อย่างเร็ว ลดสมัยสรรพสิ่งวิธีการลงคว้าถึง 80% เพราะว่ามีเคสจรด 10% สถานที่กินเวลาไม่จรด 5 นาทีด้วยซ้ำเล็กพ iPlan ที่เข้ามาแทนที่กรรมวิธีขายรับรองแห่งประกอบด้วยเหตุ#สลับซับซ้อน กับผลัดกัน 80% สิ่งของวงจรงานขายจากหมู่ manual ไปสู่ digital สนับสนุนมอบบุคลากรแห่งสาขาสามารถแนะนำขนบธรรมเนียมรับรองไม่ก็หนทางกรมธรรม์สถานที่เหมาะด้วยกันตรงกับดักความมุ่งมาดสรรพสิ่งลูกค้าปัจเจกชนมากยิ่งขึ้น สร้างใบเสนอราคาได้ต้นฉบับเรียลไทม์ และจับใจความเรื่องเบ็ดเตล็ดสรรพสิ่งกรมธรรม์คว้าทันทีทันใด โดยเล็กพดัตระหนี่สายวกินเวลาเช่น 4 ดวงเดือนในที่การพัฒนา ด้วยกันคลายการใช้งานจรไปสู่เจ้าหน้าที่ Relationship Managers 1,700 คนในกระทั่ง 1,200 สาขาทั่วราชอาณาจักรในสมัยไม่ถึงพรรษา เพราะยุคปัจจุบัน 20% งานซื้อขายประกันชีวิตของ SCB ทำงานเปลี่ยนแอพ iPlanชั้นแห่ง 3: เพิ่มสมรรถนะจากโจทย์แห่งองค์กรทั้งหมดต้องกำหนดวิธีการทำงานร่างใหม่ รวมทั้งสร้างและรักษาธรรมเนียมแห่งส่งเสริมของใหม่ เช่น Design Thinking, Agile Working และการทดลองสิ่งใหม่ ๆ ประการไม่ต้องหัวหดทำผิด พอพอกพูนสมรรถนะด้วยเค้าโครงความคิดเชิงกลยุทธ์ต่อจากนั้น จึงก่อสร้างกับใช้แอพพลิเคชันแห่งขาดไม่ได้และสอดคล้องกับทีเด็ด digital reinvention ร่วมจรกับดักงานก่อสร้าง ecosystemโน่นตกว่า พอโครงการนำร่องเคลื่อนที่จากไปเรื่อยๆ ๆ จักประกอบด้วยความจำกัดหรือว่าอุปสรรคมีขึ้น ซึ่งทำเอามองเห็นความจำกัดสรรพสิ่งความสามารถช่วงปัจจุบันกระจ่างขึ้นไป โดยเหตุนั้น ครั้นประกอบด้วยข้อจำกัด มอบนำกลวิธีร่างทำอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง (iterative strategy) ลงมาชดใช้เพื่อจะสร้างขีดความสามารถนวชาตๆ หรือขยายความสามารถแห่งขาดไม่ได้ณช่วงปัจจุบันครั้นกล่าวขวัญงานทวีสมรรถนะมอบแก่องค์กร อีกเอ็ดวิถีทางซึ่งดิฉันเห็นว่าสนใจกับเหมาะสำหรับกาลเวลา big data แห่งปัจจุบัน ตกว่างานนำไปใช้ขนมจากเทคโนโลยี AI เหมือนกับแบบของการช่วยกันระหว่าง IBM กับศูนย์รวมมะเร็งเมแตงโมเเรียวมองดูสโลนเคทเทอริ่งหรือ MSKเพราะจับชำนัญพิเศษโรคมะเร็งลงมาซักซ้อมความเก่งกาจของเทคโนโลยี AI ยาวนานกว่า 5,000 ชั่วโมง ร่วมพร้อมด้วยการป้อนข้อมูลเคสโรคมะเร็งณโบราณกาลแหล่โพกเคส สิ่งพิมพ์ทางวิชาการกระทั่ง 15 กล้อนตาราง ข่าวคนป่วยย้อนหลัง 20 พรรษา กับตัวความฉลาดมากมายขนมจากนายแพทย์ของศูนย์รวมโรคมะเร็ง รวมถึงในประเทศประเทศไทยแห่งโรงหมอทรงไว้ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยผลการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นดุข้อแนะการรักษาสรรพสิ่งกิจวัตรสันจมูกสอดคล้องกับสรรพสิ่งกลุ่มนายแพทย์ผู้กำหนดหลักการการดำรงโรคมะเร็งจรด 96% ขนมจากเคสหมดด้วยกัน และเอาใจช่วยย่นเวลาณการวิเคราะห์เลือกเฟ้นกรองทางคลินิคยอมได้มาจด 78%ขั้นสถานที่ 4: สร้าง ecosystem ความร่วมแรงร่วมใจอีกวงสถานที่ดีฉันประสงค์เน้นรวมความว่า หน่วยงานต้องมอง digital reinvention ในที่ทิวภาพองค์ร่วมยิ่งกว่าการแก้ไขปัญหาครอบครองดวง ๆ กับเน้นสถานที่ความมุ่งมาดปรารถนาอันที่จริงจริงสิ่งของผู้ซื้อ ยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งควรมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสรรพสิ่งหญิบทำการค้า โน่นรวมความว่า งานเหล่ความปรารถนาสรรพสิ่งผู้ซื้อครอบครององค์ร่วม จะสนับสนุนในที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ว่าควรเป็นญิบทำการค้ากับดักใครกับเป็นกองกลางยังไงแบ่งออกมีประสิทธิภาพเต็มแรงสุดโต่ง ecosystem แห่งหนบรรลุผลจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมแห่งหนส่งมอบประสบการณ์แห่งหนมีค่าแก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจจะหมายรวมผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิสัมพันธ์แนวทางต่าง ๆ พร้อมด้วยณพรรษา 2015 Maersk ผู้นำสุดยอดด้านการขนส่งและกบิลโลจิสติกส์ เปิดตัวเรือแพลตแบบฟอร์มบล็อกเชนแห่งเชื่อมต่อ ecosystem สรรพสิ่งซัพช้างไชนะแห่งพัวพัน มีกองกลางขนส่ง แม่สื่อคนรับสั่งการขนส่งสินค้าระหว่างชาติ ดารณีของซื้อของขาย ท่าอากาศยาน กับหน่วยงานกรมศุลกากร ข้อมูลออกสถานที่ได้ไม่เพียงแค่สนับสนุนตัดทอนทุนเดิมของซื้อของขายเกี่ยวกับผู้ซื้อเท่านั้น ทว่ายังสนับสนุนแจกผู้โจ้สามารถเข้าถึงการพาณิชย์ทั่วโลกคว้า ทั้งในประเทศก่อกำเนิดนวชาตด้วยกันประเทศแห่งพัฒนาแล้วหรืออีกแม่แบบจาก Blockchain Community Initiative เพื่อที่จะจับเทคโนโลยีเบ้าเชนตวงกระหยุดประสิทธิภาพกับความสามารถณการแข่งขันมุขกิจธุระของประเทศ เริ่มต้นอีกด้วยโครงการบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนบานกบิลพิมพ์ไชนะ สร้างวงจรข่ายหนังสือค้ำประกันแห่งหนง่ายมั่นคงบนบล็อกเชนเป็นครั้งแรกสิ่งของไทยบนเทคโนโลยี IBM Blockchain เพราะแผนการดังกล่าวก่อเกิดจากความร่วมมือของ 14 แบงค์ไทย กับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานกิจธุระโย่ง 7 แห่งอีกข้อมูลแห่งหนน่ารู้ ตกว่า ขนมจากการศึกษาเล่าเรียนหน่วยงานทั่วโลกเพราะ IBM Institute for Business Value ในที่พรรษา 2016 พบดุคุณสมบัติแห่งหนหน่วยงานแห่งเดินหน้าเหตุ digital reinvention แตกต่างมีเหมือนกันตรงนั้น เช่น ก่อสร้างระบบปฏิบัติการแห่งหนเน้นย้ำความสามารถและเน้นย้ำผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลาง โดยตั้งใจทำให้เรียบวัตรงาน ต่าง ๆ แจกตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเน้นสถานที่งานสร้างความชำนาญมากกว่าการผลิต ครบครันเปิดกว้างการเปลี่ยนแปลงและ disruption ทางเทคโนโลยี และดูองค์กรสิ่งของตนเองสิงสู่ในบริบทสิ่งของ ecosystem การงานโดยรวมเอื้อเฟื้อจารีตแห่งเน้นย้ำงานก่อสร้างสิ่งใหม่ในที่ทุก ๆ กลางวัน ด้วยกันทำงานได้มาอย่างสิ้นไร้รอยเชื่อมระหว่างโลก physical และ digitalสุดท้ายต่อจากนั้นดีฉันอยากวานวางแหว ถึงกาลเวลาแล้ว สถานที่องค์กรของเธอจักจำเป็นจะต้องคัดแหว จะครอบครองด้านกลับโฉมองค์กรมอบตอบโจทย์ผู้ซื้อณกาลเวลาดิจิทัล หรือจะอยู่เฉยเมยๆ แล้วคอยแลดูธุรกิจสิ่งของตัวเองเรื่อยๆ ล่มสลายเจียร Exec InsightAIIBMBlockchainCloud ComputingDigital reinvention