Digital Entrepreneur Program Batch 2 เพราะว่า TIME Digital Academy ด้วยกัน Chula Systems Engineering เปิดกว้างสมัครหลังจากนั้น

หลักสูตรเพราะผู้ผลิตเพื่อจะพัฒนาการงานจ่ายประสบความสำเร็จที่กาลเวลาดิจิตอล เปิดรับลงสมัคร Batch 2 แล้ว จด 15 พ.ค. 59 สร้างสรรค์โดย TIME Digital Academy (TDA) ร่วมกับศูนย์กลางชั้นภูมิภาคมุขวิศวกรรมระบบการผลิต (Regional Center for Manufacturing Systems Engineering: RCMSE) จุฬายอมแขนในที่์มหาวิทยาลัย Digital Entrepreneur Program สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อที่จะสนองตอบความมุ่งมาดของผู้ประกอบการแห่งหนประสงค์พัฒนาการทำงานสรรพสิ่งตนเอง หรือว่าผู้ผลิตสถานที่กำลังจะริเริ่มงานประกอบธุรกิจของตนเอง ณงานก่อสร้างกิจธุระแห่งสามารถประสบความสำเร็จได้มาที่กาลเวลาดิจิตอล เพราะมุ่งเน้นการฝึกซ้อมปฏิบัติด้วยกันการนำทฤษฎีมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการขยายหรือจัดตั้งการงานนวชาต รวมถึงให้โอกาสแบ่งออกผู้ผลิตได้มาเจอหมุนเวียน (เงินตรา)เรียนรู้ความชำนาญ ทั่วในที่หมวดผู้สร้างเองและร่วมกับทางกูช่องด้วยกันชำนัญพิเศษ เพื่อจับอวัยวะความฉลาดแห่งหนได้จากไปชกท้องแห้งพัฒนาการทำงานสิ่งของตนเองชนิดยืดยาวถัดไป อันแห่งเธอจะได้มาจากโปรแกรมนี้ ภายหลังเกิดผลการอบรมโครงการ Digital Entrepreneur Program ขนมจาก TIME Digital Academy รวมพร้อมด้วยกับดัก RCMSE ว่าวปักเป้ายอมมือในที่์วิทยาลัย เธอจักได้รับสิทธิประโยชน์เลิศแห่งพร้อมแบ่งออกเจ้าเอ็งต่อยท้องแห้งทั้งทางการงานและณสายงานดังนี้ ประกาศนียบัตรต้อนรับความสามารถจาก ว่าวปักเป้าลงมือณ์วิทยาลัย แผนการเดินการงาน (Business Plan) สถานที่มีเรื่องเบ็ดเตล็ดการจัดการหมายรวมแบบอย่างทางการเงิน แนวคิดการงานหรือว่าแผนการแห่งหนเปลี่ยนการ Validate ต่อจากนั้น พร้อมทั้งประกอบด้วยโมเดลกิจธุระแห่งหนสมรรถทำได้แน่นอน Pitch Deck การพาเสนอตัวกรอบความคิดการทำงานหรือไม่ก็แผนการแห่งสามารถนำไปใช้อธิบายได้ทาบๆ จร เรียนรู้จากผู้ชำนาญพิเศษกับกูรูสถานที่มีประสบการณ์แน่นอน การช่วยเหลือกับคำแนะนำจากกลุ่ม Mentor ของดิฉันตลอดแผนการ เกี่ยวโยงการงานสิ่งของคุณ ผ่าน Network กูช่องด้านดิจิตอล จังหวะเผชิญสังสนทนาและต่อยท้องแห้งกับดักผู้เข้าร่วมกันเอง ด้วยกันกองกลางแห่งดำรงฐานะผู้ช่วยเหลือโครงการกับดักมุข TIME Digital Academy ซึ่งการประหมัดท้องแห้งตรงนี้ทั่วถึงทั้งการชกอดอยากทางแนวคิดกิจธุระและสายงานการ ต่อจากนั้นดิฉันจะลุ้นเธอคว้ายังไง Digital Entrepreneur Program สรรพสิ่งเราจะลุ้นปฏิรูปไอเดียการงานดิจิตอล (Digital Business Plan) หรือว่า โปรเจคดิจิตอล (Digital Project) สรรพสิ่งเธอ ตั้งแต่เริ่มแรก แบ่งออกกลายเป็นระเบียบการงานแห่งหนสมรรถทำได้ลงคอจริง และ สามารถประสบผลสำเร็จได้ณแหล่งหล้ากิจธุระเวลาดิจิตอล เปลี่ยนขบวนการตั้งแต่นี้ไป อบรมไอเดียการงานดิจิตอล สร้างสรรค์โมเดลงานก่อสร้างเงินรายได้รูปแบบใหม่ๆ สร้างขนบกิจธุระพร้อมจุดหมายแห่งหนชัดเจน ประมาณวรรณะกับวางแผนทางการเงิน ยกสถานภาพการปกครองคณะ ปรับปรุงทักษะงานถ่ายทอดด้วยกันบรรยายแบรนด์และสินค้าของคุณ แนวทางสรรพสิ่งโปรแกรม โปรแกรม: อบรมสั่งสอน 4 ดาวเสาร์ 1 วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 นาฬิกา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2559 สถานที่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าวปักเป้ายอมกรที่์สถาบันอุดมศึกษา ที่ทุกวัน การฝึกอบรมของดีฉันจะแบ่งแยกออกครอบครอง 3 ด้าน ตัวอย่างเช่น Lecture: พอให้เจ้าเอ็งรู้ถึงหลักการและทฤษฎีณแต่ละหัวข้อจากคณะครูกับผู้บรรยายผู้ชำนาญพิเศษในที่สาขานั้นๆ Case Study: อิงขนมจากเหตุการณ์และองค์กรแน่นอน ซึ่งจะถูกสอนเพราะผู้บรรยายของเรา ซึ่งเป็นนักธุรกิจและกูช่องแห่งหนมีประสบการณ์การจริงๆ Workshop: ย้ำแบ่งออกผู้เข้าร่วมได้พิสูจน์การใช้ทฤษฏีแห่งหนได้เรียนรู้มาจากตอนก่อนหน้านี้ผ่านการทำกิจกรรม ทั้งในที่แนวทางของกิจกรรมหมวดกับที่ครรลองกิจกรรมสันโดษ ข้อปลีกย่อยของทุกวัน วันที่ 1: เสาร์สถานที่ 28 พฤษภาคม 2559 Innovate Digital Project: อบรมสั่งสอนไอเดียการงานดิจิตอลสรรพสิ่งคุณ ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียการงาน หรือดิจิตอลโปรเจคสถานที่หามิได้เท่า เฉียบ ใหม่ หรือโดดเด่น เสียแต่ว่าสมควรกับตอบปัญหาความปรารถนา สามารถแก้ปัญหาแห่งมีอยู่จริงๆเพราะณคลาสนี้ไอเดียสิ่งของคุณจะผ่านงานแปลงพร้อมด้วยขบวนการ Problem – Solution – Market Approach หัวข้อการฝึกฝน Pitch Deck: เครื่องมือสื่อสารไอเดียสิ่งทรงพลัง Value Proposition: ความลับสิ่งของการสร้างสรรค์คุณภาพ โค้ชรับเชิญยอดเยี่ยม เจ้าเอ็งอำนาจกำลัง วงศ์ตระกูลสมนึก CEO คณะ GIZTIX ผู้ชนะขนมจากแท่น Dtac Accelerate Batch 3 ด้วยกัน Echelon Thailand 2015 ปะทุณเลอทัด ศุภดิลก CEO แห่งหน Sellsuki กองกลางสตาร์กรองัพเพื่อเอาใจช่วยผู้ประกอบการที่การงาน e-commerce เป็นระบบพนักงานบัญชีสถานที่ได้ลุ้นพ่อค้าออนไลน์มากกว่า 7,000 ห้างร้าน วันที่ 2: วันอาทิตย์แห่งหน 29 พฤษภาคม 2559 Invent Digital Business Model: สร้างโมเดลการงาน ปราบยุคดิจิตอล ออกแบบโมเดลการทำงานแห่งหนเหมาะสมเกี่ยวกับกิจธุระกับหมวดผู้ซื้อของเจ้าเอ็งเพราะว่าเอื้อชิ้นส่วนประธานแห่งหนหุ้มลุกมารุตตั้งแต่ปัจจัยภายในการงานเช่นแบบสร้างต้นทุนด้วยกันทรัพยากรของกงสีจวบจนถึงปัจจัยภายนอกเช่น หมวดผู้ใช้และความเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ ข้อการอบรม Business Model Canvas: เครื่องมือในที่งานออกแบบโมเดลการงานที่จะเอาใจช่วยแบ่งออกคุณคิดค้นไอเดียการทำงานเจียรพร้อมทั้งการพินิจปัจจัยต่างๆ คว้าอย่างครบถ้วนและตลอด ครูฝึกรับเชิญยอดเยี่ยม คุณเนื้อความกำลัง สาธิตคณิตศาสตร์กุล ผู้ดูแลก้ำกลเม็ดและการทำงานไอซีหน บริษัท มัคคานสิส (ไทย) ชำนัญพิเศษและสูงสุดแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์กับการทำงานณวงการดิจิตอล ดร. กฤเสี่ยวนท์ ห่อมาศ CEO บริษัท ไอกรูนิค บริษัทเท้าหน้าข้างสิ่งใหม่ที่วงการเกษตรกรรมไทย แห่งหนประกอบด้วยรัฐบาลประเทศไทยรวมออกทุน ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งครอบครองกุนซือด้านของใหม่แบ่งออกกับดักองค์การภาครัฐบาลกับเอกชนหลายสถานที่ วันที่ 3: เสาร์แห่งหน 4 เดือนมิถุนายน 2559 Enhance your Digital L&L: กฎหมายการงานดิจิตอล และงานว่าการดเรียวกระทรวงมหาดไทยีม ลงมาสมรู้ร่วมคิดยกสถานภาพการประกอบกิจการและทีมงานสรรพสิ่งเธอผ่านการพัฒนาส่วนประกอบประธาน 2 อันสถานที่ผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ค่อนข้างปราศจากจังหวะเข้าถึง โน่นตกว่า ปัจจัยข้าง Legal และ Leadership ซึ่งหากเปรียบการงานสรรพสิ่งเจ้าเอ็งเท่าเทียมรถยนต์เครื่องแรงแห่งหนครบถ้วนลงสนามแข่งขัน วัตถุปัจจัยเกี่ยวพันกฎเกณฑ์ และความเป็นหัวหน้า ก็ดังเครื่องประกอบปะปนกัน สิ่งของรถยนต์สถานที่หากฉีกจรสักส่วนรถยนต์สุดๆฤทธิ์ของคุณคงจะปีกหักที่สนามแข่งขันคว้า หัวข้อการฝึกอบรม Legal Tips & Tricks for SMEs: เทศบัญญัติน่าสนใจเกี่ยวกับ SMEs Entrepreneurial Leadership: ยกสถานภาพกิจธุระด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์ลับดเรียวมทีม ครูฝึกรับเชิญเด่น ปะทุณระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย ผู้รวมก่อตั้ง PKM Consulting Group Company Limited กับ อัยการผู้จังความช่ำชองที่วงการ Startup ด้วยกันอดีตสมัยกุนซือด้านภาษีอากรกงสี PricewaterhouseCoopers ด็อกเตอร์ ศิริลักษณ์ เมฆินทร์สังข์ ชำนัญพิเศษด้านการบริหารสั่งการทรัพยากรบุคคล สถานที่มีประสบการณ์ยิ่งกว่า 20 ชันษา การันตีพร้อมด้วยรางวัลทั้งระดับประเทศอย่าง Thailand HR Top 100 ด้วยกันระดับแท่นเอเชียประการ HR Professional of Best Asia’s Employer Brand Awards ณชันษา 2010 ปัจจุบันดำรงฐานะกุนซือด้านการบริหารบริหารทรัพยากรคนแจกกับดักบริษัทเอกชนหัวกะทิ วันที่ 4: ดาวเสาร์แห่ง สิบเอ็ด มิถุนายน 2559 Finance & Business Strategies วางกลวิธี เพิ่มพูนการงานจ่ายคล่องตัว การเริ่มต้นกิจธุระตรงนั้นจำเป็นจะต้องมีค่าจับจ่าย ณคลาสนี้เจ้าเอ็งจักได้คะเนมูลค่ากิจธุระสรรพสิ่งคุณ และกะค่าใช้จ่ายกับเงินรายได้ รู้เท่าทันหนดุจักคืนทุนเมื่อไหร่และพอให้ถอนทุนเร็วขึ้น เธอต้องทุ่นค่าใช้จ่ายตรงไหน หรือไม่ก็เพิ่มรายได้เท่าใด เรื่องการอบรม Financial Analysis for SMEs: ล้างน้ำด์ดราฟท์กิจธุระสรรพสิ่งคุณ เปลี่ยนการคาดการณ์ทางการเงิน Business Strategies แหมะกลยุทธ์ ทำให้ดีขึ้นกิจธุระแจกคล่องตัว Loan Pitching: ตระเตรียมแบบอย่างการงาน ชนะสินเชื่อ Personal Finance Tips: สั่งการเงินยังไงจ่ายรุ่ง โค้ชรับเชิญยอดเยี่ยม ผศ. ดร. ชลินัยเนตร ศรีนวล ผู้เชี่ยวชาญปีกการคลัง เธนูษฐศาตร์ และที่ปรึกษาด้านงานว่าการเทคโนโลยีแบ่งออกกับองค์การภาครัฐบาลด้วยกันเอกชนหัวกะทิเลิศ คณะชำนัญพิเศษขนมจาก K-Expert ธนาคารกสิกรประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญที่งานให้คำปรึกษาข้างการคลังเฉพาะบุคคล หลักแหล่งพร้อมทั้งแนวคิดด้วยกันกลเม็ดการบริหารทางการเงินอุดมเพื่อผู้สร้าง วันที่ 5: เสาร์แห่งหน 18 มิถุนายน 2559 Power Storytelling: ให้ความเป็นไทลั่นกลอนฤทธิ์ของงานเล่าเรื่อง หลังจากที่ไอเดียของเธอประกอบด้วยความพร้อมมุขอำนาจทางการเงินและระเบียบการทำงานแห่งหนชัดเจนแล้ว จรดเวลาสถานที่เธอจะบ่งบอกจ่ายพื้นแผ่นดินรับรู้ ในที่คลาสนี้ ดีฉันจักลุ้นเธอสร้าง Character แห่งหนสะดุดตากับประกอบด้วยลักษณะเฉพาะแจกกับดัก Brand สรรพสิ่งคุณเปลี่ยนแรงสรรพสิ่งการเล่า ครบถ้วนเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดข้อความเหล่านั้นจ่ายติดใจกลุ่มผู้ใช้คณะทำงาน หรือไม่ก็แม้กระทั่งนักลงทุน หัวข้อการฝึกอบรม Power of Story Telling: ปลดปล่อยใส่กลอนแรงงานเล่า Pitch your Project: พิสูจน์ซื้อขายโปรเจ็คของคุณ ครบครันรับคำแนะนำตัวขนมจากพวกตัวยงและชำนัญพิเศษ โค้ชรับเชิญยอดเยี่ยม เธอวีระ จากไปความสำคัญนำนิชย์ Head of ธุรกิจขนาดย่อม Network Marketing Development ธนาคารกสิกรประเทศไทย ผู้ชำนาญพิเศษการให้คำปรึกษากับการทำงาน SME ที่หลากหลายวงการ นอกจากนี้ยังได้มาอัญเชิญดำรงฐานะผู้บรรยายเด่นจ่ายกับดักการฝึกฝนปะปนกัน อีกอุดม คุณณัฐพร ปิ่นพิเชียร ผู้ก่อกำเนิดด้วยกันดีไซเนอร์แบรนด์ minitiger ผู้ชนะหมายกำหนดการ SME ประกอบด้วยตังค์เด กับผู้บรรยายรับเชิญตาราง SME กระแทกถลายในที่ด้านงานการวางแผนการงาน แผนการตลาด ด้วยกันการงานครีเอทีฟ กระบวนการลงสมัคร สมัครเพื่อจะร่วมแผน Digital Entrepreneur Program เพราะว่า TIME Digital Academy ร่วมกับ RCMSE จุฬาลงแขนณ์สถาบันอุดมศึกษาได้มาเหนาะๆ พางกรอกข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายคุณเองกับไอเดียการทำงานสถานที่เจ้าเอ็งประกอบด้วยความสนใจผ่านแบบพิมพ์ประกาศรับสมัครแห่ง https://goo.gl/UMJCEP ด้วยกันหลังจากเธอลงสมัครเสร็จสิ้น จะมีเจ้าหน้าที่จากทาง TIME Digital Academy ต่อเนื่องเพื่อที่จะสัมภาษณ์ภายในกาลเวลา 7 ทิวากาล [ หยุดสารภาพใบสมัครงาน 15 พ.ค. นี้ ] เรื่องเบ็ดเตล็ดทำให้ดีขึ้นสมรรถต่อเนื่องเหมาะ: www.timedigitalacademy.com [email protected] 084 – 070 – 1000 NewsPR News

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg