Digital Entrepreneur Program ศึกษาการพัฒนางานในที่กาลเวลาดิจิตอล หลักสูตรรวมหัวระหว่าง TIME Digital Academy ด้วยกัน Chula Systems Engineering

Digital Entrepreneur Program ทำความเข้าใจการพัฒนางานณยุคดิจิตอล คอร์สรวมหัวระหว่าง TIME Digital Academy และ Chula Systems Engineering หลักสูตรเข้มข้น 5 วันบริบูรณ์ ที่จะลงมาเตรียมการความพร้อม ปฏิรูป ด้วยกัน เพิ่มประสิทธิภาพ ไอเดียหัวคิดมุขการงาน แบ่งออกกลายเป็นระเบียบงานที่สมรรถบรรลุผลในที่กาลเวลาดิจิตอล [ เด่นมาก ประกาศรับสมัคร 30 มณฑปเท่านั้น!! ทำให้หยุดรับสมัคร 7 พ.ย. นี้ ] ดาวน์โหลดงานพิมพ์ข้อปลีกย่อยที่นี่ ชิ้นแห่งหนเจ้าเอ็งจะมีกรรมสิทธิ์จากรายการตรงนี้ หลังจากบังเกิดผลการฝึกอบรมแผนการ Digital Entrepreneurs Program คุณจักมีกรรมสิทธิ์งานแห่งหนสมรรถใช้ประโยชน์กับดักกิจธุระของเธอคว้าขวับ เป็นต้นว่า หลักการเคลื่อนที่งาน (Business Plan) ที่มีเรื่องเบ็ดเตล็ดการดำเนินงานรวมถึงระเบียบทางการเงิน (Financial Model) แนวคิดการงานไม่ก็แผนการสถานที่เปลี่ยนงาน Validate หลังจากนั้น พร้อมกับมีโมเดลงานสถานที่สมรรถทำได้ลงคอแน่นอน Pitch Deck การนำเสนอตัวแนวคิดการงานไม่ก็แผนที่สามารถใช้ประโยชน์บรรยายได้ต่อๆ จากไป ความฉลาดที่ได้รับจากผู้ชำนาญพิเศษตัวจริงกว่า สิบ ประสกเอ็ง ยิ่งไปกว่านี้มุขโปรแกรมอีกต่างหากประกอบด้วยสิทธิประโยชน์สถานที่เอาใจช่วยจรรโลงแจกอีกเลิศ เป็นต้นว่า ใบสุทธิต้อนรับความเก่งกาจขนมจาก ว่าวปักเป้าลงกรณ์วิทยาลัย การเอื้อเฟื้อด้วยกันคำแนะนำจากทีม Mentor ทั่วโครงการ เกี่ยวโยงงานสรรพสิ่งคุณ ผ่าน Network กูรูข้างดิจิตอล โอกาสเจอพูดคุยและชกต่อยอดกิจธุระกับดักผู้เข้าร่วมคุ้นเคยด้วยกันกงสีที่ดำรงฐานะ Partner กับดักแผน เครื่องอุปกรณ์มุขงานบนบานเว็บไซต์ออนไลน์ครบถ้วนการฝึกฝนการใช้งาน ขนมจาก Biz Pro ส่วนลดกับเอกสิทธิ์การใช้งาน Co-working Space ขนมจาก Room111 ครรลองของโปรแกรม โปรแกรม: อบรมสั่งสอน 5 กลางวัน 9.00 – 17.00 นาฬิกา ระหว่างวันที่ 14 – 28 พฤศจิกายน 2558 ที่: ที่ประชุม ระดับ 2 ตึกอรุณรุ่งสรเทพดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬายอมกรใน์สถาบันอุดมศึกษา ณทุกวันตรงนั้น การฝึกอบรมจะแบ่งคลอดครอบครอง 3 ด้าน เป็นต้นว่า Lecture: พอให้คุณเข้าใจถึงแนวและทฤษฎีณแต่ละข้อขนมจากคณะครูและผู้บรรยายชำนัญพิเศษณสาขานั้นๆ Case Study: นั่งพิงขนมจากรูปการณ์ด้วยกันหน่วยงานจริงๆ ซึ่งจะถูกถ่ายทอดเพราะว่าผู้บรรยายสรรพสิ่งดิฉัน ซึ่งครอบครองนักธุรกิจและกูร่องที่มีประสบการณ์การแน่ๆ Workshop: เน้นแบ่งออกผู้เข้าร่วมคว้าลองงานใช้ทฤษฏีสถานที่ได้มาทำความเข้าใจมาจากช่วงก่อนหน้าผ่านงานทำกิจกรรม รวมหมดในครรลองสรรพสิ่งกิจกรรมหมวดกับในที่หนทางกิจกรรมอ้างว้าง ครบครันคำปรึกษากับงานดูแลขนมจากพวก Mentor เรื่องเบ็ดเตล็ดสิ่งของแต่ละวัน วันที่ 1: เสาร์สถานที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 2558 Innovate Digital Project: อบรมสั่งสอนไอเดียการงานดิจิตอลสรรพสิ่งเธอ ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียกิจธุระ หรือไม่ก็โปรเจคแห่งหนหามิได้เพียง แปลกใหม่ ด้วยกัน สะดุดตา ทว่าควรค่า เป็นที่เรียกร้อง กับขบปัญหาที่ประกอบด้วยอยู่จริงๆ โดยในที่คลาสตรงนี้ไอเดียของเธอจักผ่านการแปลงด้วยขบวนการ Problem- Solution-Market Approach Case: SellZuki กงสีสตาร์ถักัพเพื่อลุ้นผู้ผลิตในกิจธุระ e-commerce เป็นระบบแคชเชียร์สถานที่คว้าลุ้นแม่ค้าออนไลน์ยิ่งกว่า 7,000 ร้านค้า วันที่ 2: อาทิตย์สถานที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2558 Invent Digital Business Model: ก่อสร้างโมเดลกิจธุระ พิชิตยุคดิจิตอล ดีไซน์โมมากการงานแห่งหนสมน้ำสมเนื้อเพราะการงานด้วยกันพวกลูกค้าสรรพสิ่งเธอ เพราะว่ามีน้ำใจชิ้นส่วนสำคัญตลอด 9 แห่งหนหุ้มปะทุมารุตทั้งปัจจัยภายในการงาน อาทิเช่นโครงสร้างทุนเดิม พันธมิตร กับทรัพยากรสรรพสิ่งกงสี จวบจนกระทั่งปัจจัยภายนอก อาทิหมวดผู้บริโภค ด้วยกันความเกี่ยวข้องกับดักผู้บริโภค Case: SocialGiver เอ็ดในที่ Social Enterprise แห่งหนเป็นที่รู้จักยิ่งนักตกขอบในประเทศแหลมทอง อนุเคราะห์ยิ่งกว่า 100 แบรนด์หัวกะทิแจกสมรรถแจกคืนอายุมากเข้าสังคมประการยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ วันที่ 3: เสาร์สถานที่ 21 พฤศจิกายน 2558 Evaluate Project Finance: ซาวด์ดราฟท์กิจธุระของคุณ เปลี่ยนการประมาณทางการเงิน งานเริ่มต้นกิจธุระตรงนั้นจำเป็นจะต้องสมควรจับจ่าย ในคลาสตรงนี้เธอจะได้มาประเมินราคาการงานสิ่งของคุณและคาดค่าใช้จ่ายและรายได้ รู้ทันคราวตวาดจักคืนทุนเมื่อไหร่ ด้วยกันเพื่อให้คืนทุนเร็วขึ้นเจ้าเอ็งจำเป็นจะต้องลดค่าใช้จ่ายตรงไหน ไม่ก็ ทวีรายได้เท่าไหร่ ภายหลังสิ้นสุดคลาสนี้คุณจักรู้ได้พ้นตวาดการงานนี้จะรุ่งหรือไม่ก็จักอับปาง Case: FlowAccount โปรแกรมสมุดบัญชีออนไลน์ ใช้งานคล่องเพื่อ SME สถานที่เป็นที่รู้จักตลอดระดับประเทศและระดับนานาชาติเปลี่ยนการเป็นผู้แทนประกวด Echelon ณ ด้าวประเทศสิงคโปร์ วันที่ 4: วันอาทิตย์แห่งหน 22 พฤศจิกายน 2558 Enhance Digital Leadership: ยกฐานะงาน ด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์เหลาดเรียวมทีม กิจธุระสิ่งของเธอนั้นเปรียบเทียบดุจรถสิ่งพลังอำนาจที่ครบถ้วนเข้าสู่สนามประชัน เพราะกลุ่มของเจ้าเอ็งนั้นตกว่าองค์ประกอบกระยาเลยของรถยนต์ แห่งหนถ้าขาดไปสักด้าน รถยนต์สุดแรงของเธอคงปีกหักณสนามหญ้าประกวดคว้า ฉะนั้นในคลาสตรงนี้คุณจักตรวจสอบ พร้อมยกฐานะทีมสิ่งของเธอเปลี่ยนการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ Case: Farh Training Institute ถ่ายทอดการจัดการทีมซึ่งได้เรื่องต้อนรับขนมจาก Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation (ICF), USAมันสมอง วันที่ 5: ดาวเสาร์สถานที่ 28 พฤศจิกายน 2558 Power Storytelling: ปลดเปลื้องใส่กลอนแรงของงานเล่า ภายหลังที่ไอเดียสรรพสิ่งเจ้าเอ็งประกอบด้วยความพร้อมทางพลังทางการเงินกับระเบียบงานแห่งหนชัดเจนจากนั้น ถึงระยะเวลาสถานที่เธอจักบอกแยกออกโลกรับรู้ ณคลาสนี้ดีฉันจะลุ้นคุณก่อสร้างCharacter สถานที่โดดเด่นกับประกอบด้วยเอกลักษณ์แยกออกกับ Brand สรรพสิ่งเธอเปลี่ยนแรงของงานเล่าเรื่อง ครบครันทำความเข้าใจวิธีถ่ายทอดข้อความเหล่านั้นแบ่งออกติดใจ พวกลูกค้า ทีมงาน หรือว่ากระทั่งผู้ลงทุน Case: BrandNista เรือแพลตแบบฟอร์มเพื่อการเชื่อมกิจธุระความงดงามเก็บในที่แห่งหนคนเดียว เพื่อสร้างแบรนด์ที่น่าไว้วางใจกับส่งมอบความจัดเจนที่ดีงามตกขอบณวงการความงาม ขบวนการสมัคร เพียงตอบปัญหา 5 หัวเรื่องเกี่ยวพันตัวคุณเองด้วยกันไอเดียกิจธุระแห่งหนเจ้าเอ็งมีความสนใจ ผ่านใบสมัครงานในเว็บไซต์ www.timedigitalacademyมันสมองcom และหลังจากเจ้าเอ็งสมัครสำเร็จ จักประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทาง TIME Digital Academy ต่อเนื่องเพื่อจะสัมภาษณ์ภายในยุค 7 กลางวัน [ ดับยอมรับใบสมัครงาน 7 พ.ย.ตรงนี้ ] ดูซิยละเอียดโครงการทำให้ดีขึ้นได้ที่: www.timedigitalacademy.com [email protected] NewsPR News

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/e-FilingV38.jpg