DHL Express ริเริ่มตั้งขึ้น ‘เฮอร์เเลขฐานสอง ตระกูลเขาษที่การมีชัยชนะ’ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่แหลมทองและภาคพื้นอินโดจีน

DHL Express ข้อมูลรังสฤษฏ์เจ้าเอ็งเฮอร์เบิต วงศ์สกุลสิงขรษที่ชัยชนะเข้าสารภาพฐานันดรกรรมการผู้จัดการ DHL Express แหลมทองและหัวหน้าพื้นทวีปอินโดจีน ทั่วไปประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ประเทศพม่าและประเทศลาว โดยคุณเฮอร์เเลขฐานสองจะรับผิดชอบการวางแผนการเติบโตโดยทั่วไปสิ่งของการงานเปลี่ยนการสร้างเงินรายได้กับจำนวนชิปเมนต์ หมายรวมนำของใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่การให้บริการและเจริญความจัดเจนปีกโลจิสติกส์ระหว่างชาติแก่ผู้ซื้อแจกดีงามยิ่งขึ้นเธอเคน ลี CEO, DHL Express ทวีปเอเชียแปซิฟิก พูดถึงการประกาศแต่งตั้งตรงนี้ดุ “ทุก 16 ชันษาที่ผ่านมา เธอเฮอร์เเลขฐานสองสร้างการบรรลุที่การบริหารแดนมากประเทศในเขตเอเชียแปซิฟิก ด้วยกันอีกทั้งมีประสบการณ์ที่ท้องตลาดอาณาเขตในประเทศแหลมทองครอบครองอย่างยอดเยี่ยม ทำให้นกเขาดำรงฐานะคนแห่งหนสมน้ำสมเนื้อเต็มที่แห่งหนเข้านั่งเท้าหน้าสิ่งของ DHL Express ประเทศไทย ยิ่งไปกว่านี้ อาณาเขตความรับผิดชอบสรรพสิ่งเขาแห่งหนทั่วไปตลาดอินโดจีนจักมีผลกระทบแยกออก DHL Express สามารถร่วมมือกันการงานสมรู้ร่วมคิดในภูมิภาคได้อย่างเข้มแข็งขึ้นกับเจริญให้การงานของอีฉันณอินโดจีนเจริญด้วยกันคลายสัดส่วนการตลาดมากขึ้นอีกด้วย” เธอเฮอร์เบิตจะชดใช้ประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพ ความเป็นหัวหน้ากับความสนิทสนมกับดักธรรมเนียมปฏิบัติแห่งหลากหลายในประเทศในเอเชียแปซิฟิกแห่งสั่งสมมาช้ามากมายพรรษาเพื่อจะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์หลักเขตเพื่อการขนส่งทันที ได้แก่ Time-Definite International (บริการการขนย้ายกะทันหันระหว่างประเทศภายในระยะเวลาที่จำกัด) จรอีกต่างหากการทำงานหมู่ B2B รวมถึงนำไปใช้ขนมจากดิจิทัลไลซวนเซชั่นเพื่อจะทวีมูลค่าแจกกับการทำงานอีคอมเไม่ร์ซข้ามประเทศทั้งหมดสัดส่วนเจ้าเอ็งเฮอร์เบิต วงศ์ตระกูลเขาษที่การมีชัยชนะ บอก “ข้าพเจ้ารู้สึกปีติครอบครองมากแห่งได้มากลับมาบริหารในประเทศประเทศไทยกับตั้งใจที่จะดำรงอยู่ยศผู้นำของ DHL Express ณสถานภาพผู้ช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเนื่องด้วยงานพื้นที่ ข้าพเจ้าพร้อมขับเคลื่อนงานก้าวหน้าทางงานแจกกับผู้บริโภคของอีฉันทุกรายไม่ว่าจักครอบครองเอสเอ็มอี บริษัทระดับสากลไม่ก็บริษัทข้ามเมี่ยงติ”เธอเฮอร์เบิตร่วมงานกับ DHL Express ที่ฐานันดรเอ็มดี DHL Express แหลมทองครั้นชันษา 2546 เพราะว่าจับคณะประสบความสำเร็จบรรลุผลทางการงานและดำรงฐานะเท้าหน้าที่งานขนย้ายฮับกรุงเทพฯ จากท่าอากาศยานนานาประเทศที่สูงนครลงมาอีกทั้งยศปัจจุบันที่สนามบินนานาประเทศสุวรรณภูมิ และที่ปี 2550 ถือสิทธิ์มอบหมายให้แยกออกนั่งเอ็มดี DHL Express ประเทศไทยกับภูมิภาคอินโดจีน แล้วจึงได้เข้าไปยอมรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแห่งหน DHL Express ประเทศสิงคโปร์ในปี 2551ที่พรรษา 2559 คุณเฮอร์เบิตขนลงมานั่งกรรมการผู้จัดการ DHL Express ฮ่องกงด้วยกันมาเก๊า ภายใต้การดำเนินการของเจ้าเอ็งเฮอร์เเลขฐานสอง บริษัทฯ ประสบความสำเร็จรวมหมดที่ข้างเงินรายได้และปริมาณชิปเมนต์ประเภท B2C ด้วยกันหมู่เทคโนโลยี รวมถึงได้มายกสถานภาพเกณฑ์ความเก่งกาจณงานให้บริการและความสามารถของศูนย์บริการฮ่องกงและศูนย์กลางบริการเวสต์เกาลูนณชันษา 2562 ซึ่งศูนย์บริการทั้งคู่ครอบครองแกนกลางบริการของ DHL Express ที่ติดตรัยอันดับจำเดิมสิ่งของพื้นแผ่นดินแห่งหนรองรับผลรวมชิปเมนต์ยิ่งนักเต็มที่DHL Express ไทยตั้งขึ้นพอชันษา 2516 โดยครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดสิ่งของพวกบริษัดอยช์ โพสต์ DHL Express ให้บริการขนส่งทันทีข้ามชาติในเวลาที่จำกัด ซึ่งครอบครองบริการที่ประกอบด้วยคุณลักษณะดำเกิง เหมาะกับการขนส่งสิ่งพิมพ์ไม่ก็พัสดุภัณฑ์ระหว่างชาติที่ประกอบด้วยกาลเวลาขีดคั่น DHL Express ประกอบด้วยเครือข่ายชั้นสากล เชื่อมงานท้องที่เจียรอีกทั้งจุดหมายมากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก PR NewsCEOlogisticsDHL Express