DGA เริ่ม ‘ด็อกเตอร์ สุพจน์ เมธีวุฒิ’ นั่งผู้อำนวยการ พร้อมพูดระเบียบ 3 พรรษา

DGA เปิดตัว ดร.อารีวงศ์ตระกูล ไศล่ชอุ่ม นั่งยกพื้นสำคัญกระดาน และ ด็อกเตอร์ สุพจน์ นักปราชญ์วุฒิ กุมบังเหียนผู้อำนวยการฯ ปักธงทำงานใน 3 ชันษาสับเปลี่ยนผ่านภาครัฐไปสู่เหตุครอบครองดิจิทัลทั้งปวงมิติ ชูวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทรัฐบาลดิจิทัล 2563- 2565 สร้าง – เชื่อม -ถก ร่วมมือกันความร่วมมือ เพื่อที่จะมุ่งไปสู่การสร้างบริการสถานที่มีค่ามอบกับดักประชาชน ขีดคั่น 3 ที่มีความสำคัญในการรบติดเครื่อง ยกสถานภาพองค์การ พัฒนาด้วยกันบูรณาการเรือแพลตแบบฟอร์ม ส่งเสริมงานประเจิดประเจ้อประกาศคุณอารีวงศ์ ไศล่ชุ่ม ประธานกรรมการที่ว่าการปฏิรูปรัฐบาลดิจิทัล (องค์การฝูงชน) หรือว่า DGA ประเจิดประเจ้อจรด บทบาทด้วยกันทิศทางสิ่งของงานครอบครองหน่วยงานกลางๆณการให้บริการจรรโลงและเอื้อเฟื้อการทำงานสิ่งของหน่วยงานของภาครัฐกับหน่วยงานอื่นแห่งเกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่งานครอบครองรัฐบาลดิจิทัล โดยประกอบด้วยหน้าที่เสาตกว่า งานรีบเดินเครื่องปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่งานครอบครองรัฐบาลดิจิทัลในที่ทั้งหมดมิติ ซึ่งถือเป็นกลไกประธานที่การขับกรีธาการพัฒนาแดนแห่งหนไฮเทคกับจิรัง ติดสอยห้อยตามขอบ (ภาพร่าง) ขนบพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสรรพสิ่งแหลมทอง พ.ศ.2563 – 2565 สถานที่ขีดคั่นสันกับทิศทางการจัดการกิจธุระภาครัฐบาลกับงานทำบริการสาธารณะที่รูปแบบสิ่งของเทคโป่งกก.ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาด้าว มีวัตรกิจธุระแห่งเข้ากันระหว่างองค์การสิ่งของประเทศ และประกอบด้วยกรอบการพัฒนากับนโยบายกระทำงานสิ่งของประเทศเพราะว่าคล้องจองกับดักที่มีความสำคัญในการรบชนชาติและระเบียบระดับประเทศแห่งข้องเกี่ยว เมื่อมีงานประกาศใช้แบบอย่างปฏิรูปรัฐบาลดิจิทัลแล้ว ส่งผลจ่ายองค์การสรรพสิ่งประเทศจำเป็นต้องปฏิบัติการติดสอยห้อยตามขนบดังกล่าวและจำเป็นต้องทำหรือซ่อมระเบียบปฏิบัติการหรือแผนงานสรรพสิ่งหน่วยงานสรรพสิ่งประเทศให้คล้องจองกับดักระเบียบปรับปรุงรัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ “สับเปลี่ยนเปลี่ยนภาครัฐสู่เวลาดิจิทัล” รัฐบาลดิจิทัลจะต้องเปิดเผย เชื่อมโยง ด้วยกันสมคบคิดก่อสร้างบริการแห่งหนสมควรมอบกับกลางเมืองอย่างไรก็ดีเรื่องของ (แปลน) แบบอย่างปรับปรุงรัฐบาลดิจิหัลสิ่งของประเทศไทย พมันสมองศ 2563 – 2565 ตกว่า สร้าง เชื่อมกับถก สร้างประกอบด้วย สร้างประกาศ – อีกด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐบาล พอให้ได้มาประกาศดิจิทัลคุณค่าดำเกิง พร้อมใช้ประโยชน์การงานได้มาอย่างมีคุณภาพ (Data Governance Frame Work) ก่อสร้างมนุช – เตรียมการความพร้อมมนุษย์มอบสมรรถบริการได้มาประการตรงๆอารมณ์ทางใจประชาชน ด้วยงานเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลจ่ายแก่บุคลากรภาครัฐ (TDGA) งานประสาน – เชื่อมต่อกักคุมพร้อมด้วยเรือแพสแบบฟอร์มดิจิทัลกลางสถานที่มีความแข็งแข็ง เพื่อก้วสู่ Digital Tansformation จ่ายสมรรถเชื่อมโยงประกาศเปลี่ยนแกนกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ หรือว่า Government Data Exchange (GDX) แห่งประกอบด้วยธีรภาพมั่นคง ณการแลกผลัดกันข้อมูลระหว่างองค์การภาครัฐบาลได้มา สามารถซูบโจทย์ภาครัฐบาล ท้องที่ประชาชนขนนก ท้องถิ่นการงาน ด้วยกันคนต่างประเทศเพื่อให้บริการภาครัฐบาลแผ่ท Single Vew of Citizen สิ่งจักนำไปสู่การยกฐานะบริการองค์การภาครัฐมิติใหม่แห่งสามารถให้บริการทั่วไปแปลนเบ็ดเสร็จ ที่ ดวงโดดกับ เปิด คือ พร้อมถลกประกาศภาครัฐจ่ายบระเมี่ยงชนนำจากไปชกต่อยอดเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่าน Open Data ด้วยกันบริการกลางภาครัฐบาลได้มาอย่างอย่างคิดค้น (data.goมันสมองth)นอกจากนี้อีกทั้งรวมถึงประกาศในที่ยุคดิจิทัลก็แจ๋เป็นทรัพยากรแห่งมีความสำคัญด้วย โดยเฉพาะประกาศของหน่วยงานสิ่งของประเทศแก่ป็นแหล่งข้อมูลเอ็ดสถานที่ลุ้นดันการสร้างของใหม่ด้วยกันงานให้บริการนวชาตๆ แก่ประชาชนเพื่อให้การงานสรรพสิ่งภาครัฐบาลมีกรณี “เกี่ยว” (Connected Goverment) และเป็นภาครัฐบาลแห่งประเจิดประเจ้อใส (Open Government) บรรลุเป้าหมายในที่การสนองตอบความมุ่งมาดของกลางเมือง เอื้อเฟื้องานมีส่วนร่วมณการนำไปใช้จากประกาศ ด้วยกันบูรณาการข่าวท้องที่ประเทศพื่อยกสถานภาพการจัดการการงานด้วยกันงานให้บริการ เพราะชดใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเอาใจช่วยที่การขับกรีธาหมู่การงานภาครัฐจากไปสู่งานครอบครองรัฐบาลดิจิทัลดร. สุคำพูด นักปราชญ์วุฒิ เจ้าสำนักที่ทำการปรับปรุงรัฐบาลคิจิทัล เปิดเผยดุ หน้าที่เสาสิ่งของการเข้าดูแลงานณ DGA คือ ดันจ่าย DGA เป็นองค์การแห่งหนสนับสนุนประสานมือการขับยกการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การดำรงฐานะรัฐบาลดิจิทัลคว้ารวดเร็วขึ้นไป โดยประกอบด้วยความมุ่งหมายข้างในที่ว่างเวสา 3 พรรษา ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก เป็นต้นว่า ยกระดับองค์การท้องที่ชาติสูหน่วยงานดิจิทัล, ปฏิรูปกับบูรณาการเรือแพลตครั้นร์มดิจิทัลภาครัฐ กับส่งเสริมงานไม่มิดชิดข่าวดิจิทัลภาครัฐด้วยกันการชดใช้ประกาศ โดยมุ้งเน้น 3 เหตุหลักเขตที่จะจำเป็นต้องรีบแก้ไขอย่างทันที ตัวอย่างเช่น 1. เจ้าหน้าที่ 2. ขบวนการ 3. เทคโนโลยี ซึ่งจักให้ความสำคัญคดีการพัฒนาพนักงานมากที่สุด เพราะว่ามนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเข้ามาสนับสนุนเปลี่ยนแปลงภาครัฐบาลไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้มาเร็วขึ้นไป รวมถึงงานทวีคูณช่องทางณงานหาพันธมิตรเทคโนโลยีทั่วขนมจากภาครัฐบาลกับเอกชนเข้าสมรู้ร่วมคิดจ่ายจำเริญ หรือว่าประกอบด้วยงานก่อกิจธุระเบบร่วมสร้างสรรค์ หรือไม่ก็ Co-creation กับทุกฝ่าย”การที่จะเป็นเหตุให้ภาครัฐบาลสมรรถทรานฟอร์มไปสู่ดิจิทัลกรณีคนสำคัญที่สุด ทำให้เรียบเหตุนับเช็ท ปรับเหตุสกิล พอให้รองรับสั่งการปรับเปลี่ยนจักดำรงฐานะยังไง คดีแห่ง 2 คือคดีขฉวัดเฉวียนการมุข DGA ปฏิบัติการสมคบคิดกับสำนักงานคณะกรรมการปรับปรุงระบบราชการ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร.) เพื่อที่จะตรวจแหวมีกระบวนการใดบ้างที่จะต้องจากไปซ่อมแซมหรือแก้ไข เราโหยลดขั้นระยะกับกรรมวิธีก่อนกำหนด กับมีกระบวนการใดบ้างแห่งหนจำเป็นจะต้องเยียวยา เหตุแห่ง 3 เกิดเรื่องแห่งหนดำรงฐานะรูปธรรมตกขอบ คือ กรณีเทคโนโลยีแห่ง DGA จะต้องมีบทบาทสมรู้ร่วมคิดกับดักองค์การภาครัฐบาลและจะจำเป็นจะต้องดำรงฐานะองค์การสถานที่เข้าจำกัดดุกระไรแห่งหนเป็นเกณฑ์กลางๆ แห่งทำให้หน่วยงานภาครัฐบาลใช้คืนบริการมุขข้างเทคโนโลยีจากหน่วยงานใดก็ได้ และมีงานก่อสร้างมาตรฐานงานเกี่ยวข้อมูล ด้วยกันหมู่ระหว่างกัน” ด็อกเตอร์สุคำพูด เสนออย่างไรก็ดีภายใน 3 ชันษานี้ DGA จักเร่งกระทำ กับส่งต่อบริการ One Stop Service ในที่ส่วนของ Citizen Platform เช่น แหล่งชุมนุมอวัยวะความฉลาด ช่องทางการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลางๆต้านกฎเกณฑ์ Business Platform ซึ่งตอนนี้ได้ปฏิบัติการเจียรพร้อมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร. เหตุด้วย Startup หรือไม่ก็ผู้แห่งหนยั่วเริ่มหนึ่งพันกิโลกรัมการทำงาน สามารถโหนกขอประทานบัตรประกอบธุรกิจแปลนครบวงจรเปลี่ยน เว็บไซต์ biz.govchannelมันสมองgo.th ยื่นแห่งเดียว งานพิมพ์ชุดเดียว เติมแบบพิมพ์ข้างเดียว ติดตามคว้าทั้งปวงกระบวนการการขอประทานบัตรForeigner Platform มี การรายงานตัว 90 กลางวัน, รุ่งเช้าเข้า/เปล่าเข้า, เปลี่ยนที่พักผ่อน ,e-Visa , ด้วยกันงานรุ่งเช้าการท่องเที่ยวเข้าด้าว มอบดำรงฐานะรูปธรรมจ่ายได้มา ซึ่งทั้งผองตรงนี้ DGA เปล่าสมรรถจักกระทำได้มาเองจำเป็นต้องได้รับงานประสานความร่วมมือกับดักทั้งปวงพื้นที่ซีก เพื่อจะลุ้นผลักดันมอบก่อกำเนิดงานบริการรัฐบาลดิจิทัลอย่างถ่องแท้ Newsdgadatagovernment

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/B79CC683-7ED9-4B0B-9723-E2B1C496E290.jpeg