DGA จัดตั้งขึ้น ด็อกเตอร์สุถ้อยคำ นักปราชญ์วุฒิ นั่งผู้ดูแลที่ว่าการเจริญรัฐบาลดิจิทัล

หลังจากด็อกเตอร์ อำนาจ เสกขุนบวก ผู้ดูแลสำนักงานเจริญรัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA ได้ครบวาระยอมเจียร ปัจจุบันทาง DGA ก็ได้แต่งตั้งผู้ดูแลมนุชนวชาตอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นเพราะผู้แห่งเข้ามาสารภาพวรรณะลงความว่าดร. สุวจี เธียรวุฒิ อดีตสมัยผู้ดูแล CU Transformation จุฬายอมแขนณ์วิทยาลัย กับ อดีตกาลกรรมาธิการอิสระ กรรมการสำรวจ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยกันกรรมการสรรหากับกำหนดดอกเบี้ย กงสี เอทีอ้วน 30 ขีดคั่น (กลุ่มคน)ดังนี้ด็อกเตอร์ สุคำพูด ได้มารุ่งอรุณลาออกขนมจากกงสี เอทีอ้วนที่ทั้งหมดวรรณะเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อจะเข้าไปยอมรับวรรณะผู้ดูแลของที่ทำการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล NewsDGAgovernment

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/EB723F22-EFD5-465F-9C1B-B72221434194.jpeg