‘Depa’ ‘UOB’ ด้วยกัน ‘The FinLab’ จับมือสนับสนุนจรรโลง ธุรกิจขนาดย่อม แหลมทองไปสู่แหล่งหล้าดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับธนาคารยูโอบีแหลมทอง (UOB) และ The FinLab ร่วมลงนามรายงานความประจักษ์แจ้ง (MOU) เพื่อจะจัดตั้งขึ้นแผนโก้บิซิเนสทปริส์ฟอร์เมชัน (Smart Business Transformation Program) โดยตั้งเป้าหมายลุ้นเนื้อความการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่พื้นโลกดิจิทัลของเหล่า SME ไทย ถือเป็นหนแรกในประเทศแหลมทอง เนื่องด้วยแผนการเพื่อจะช่วยผู้สร้าง ธุรกิจขนาดย่อม ปฏิรูปความสามารถทางดิจิทัล ทั่วถึงช่องไฟแผนการ ผู้ผลิต SME จะมีกรรมสิทธิ์การแนะแนวทางปฏิบัติจากก๊กผู้เชี่ยวชาญขนมจากที่ปรึกษาสรรพสิ่ง DEPA UOB ด้วยกัน The FinLab DEPA ได้มาเล็งเห็นความมุ่งมาดที่เพิ่มพูนของผู้สร้าง ธุรกิจขนาดย่อม แหลมทองที่จะเปล่าพลาดโอกาสเข้าสู่ทางโลกดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับดักระเบียบรัฐบาลดิจิทัลพรรษา 2560-2564 ที่ประกาศครั้นวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา เพราะว่ารัฐบาลมุ่งหวังที่จะปฏิรูปสมรรถภาพมุขดิจิทัลในที่ทั้งปวงเขตด้าน รวมถึงท้องที่การกสิกรรม การสัญจร การศึกษาเล่าเรียน การแพทย์ การลงทุน การกันภัยพิบัติ ด้วยกันการดำเนินการภาครัฐบาล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเข้าสังคม ด็อกเตอร์ แห่งัฐกำลัง นิมมานเพชรินทร์ เจ้าสำนัก และผู้บริหารที่ทำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “ฉันเชื่อว่ากลวิธีความเปลี่ยนแปลงไปสู่แหล่งหล้าดิจิทัลเพราะว่า SME นั้นจักมีผลประการยั่งยืน และจะเอาใจช่วยสร้างกำไรปันออกกับทุกๆ ฝ่ายในท้องตลาดดิจิทัลยิ่งใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงไปสู่แหล่งหล้าดิจิทัลจะมีผลแจกธุรกิจสมรรถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องขนาดที่จะเจอกับดักโจทย์เศรษฐกิจ ดังที่เงินลงทุนสรรพสิ่งธุรกิจจักลดน้อยลง มีงานสนับสนุนการลงทุน ส่งเสริมการจ้างงาน และลุ้นเพิ่มพูนเงินรายได้ ทั้งเพตรงนี้จะช่วยปันออก ธุรกิจขนาดย่อม ของอิฉันเข้มเเข็งขึ้นและเตรียมตัวพร้อมเพราะว่าอนาคตด้านหน้าตา” ระหว่างแผน ธุรกิจขนาดย่อม แห่งหนถูกเลือกสรรจะมีกรรมสิทธิ์งานชี้แนะวิถีทางขนมจาก DEPA ธนาคารยูโอบีไทย และ The FinLab พร้อมด้วยการชี้ให้เห็นโจทย์ณการงานและวิธีการสถานที่สามารถปฏิรูปแจกทุเลาคว้าพร้อมด้วยเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มพูนเครื่องใช้ไม้สอยกับทักษะสถานที่ขาดไม่ได้เนื่องด้วยงานก่อสร้างนวัตกรรม เดอะฟินแล็บจักเอาใจช่วยคัดแยกกรองเทคโนโลยีสถานที่เหมาะสมกับเอาใจช่วย SME ณการเพิ่มสอบเทคโนโลยีเหล่านั้น เธอตัน ซ่อม ฮิน เอ็มดีโค่งธนาคารยูโอบี ขีดคั่น (มวลชน) กล่าวว่า “แห่งหน UOB ดิฉันคว้าเอื้อเฟื้อผู้ประกอบการ SME ในที่งานคว้าโอกาส สาวเท้ากระโดดอุปสรรคในที่ธุรกิจ กับช่วยแบ่งออกสมรรถใช้ประโยชน์ขนมจากเทคโนโลยีดิจิทัลมาท้องตลาดแหล่พรรษา อย่างเช่น ดิฉันเพิ่งจะเปิดฉาก UOB Biz Smart ซึ่งเป็นดิจิทัลโซลูชันยาเรือบนบานคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์ที่สามารถแบ่งออกข่าว SME ประเทศไทยในที่การบริหารวิธีการจัดการปันออกเขียมเงินลงทุนได้ ด้วยกันอิฉันก็เข้าใจแหวเนื่องด้วย ธุรกิจขนาดย่อม หลังจากนั้นงานจะปรับเปลี่ยนเข้าสู่โลกดิจิทัลแบ่งออกเป็นผลนั้น เขาทั้งหลายจำเป็นต้องสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นเหตุให้พวกเขาประกอบด้วยความสามารถแห่งการแข่งขันในที่ที่แวดล้อมใหม่ได้ ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ธุรกิจขนาดย่อม ไทยจะสามารถเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์แห่งหนใช่เพื่อจะเปลี่ยนแปลงโมเดลกิจธุระ กับยอมรับความฉลาดทางเทคโนโลยีมาพัฒนาความเก่งกาจในที่การบริหารจัดการ เพื่อจะเพิ่มขึ้นความเชี่ยวชาญที่ดีงามแบ่งออกกับดักเด็กแลกเปลี่ยน” The FinLab ลงความว่าแผนดันนวัตกรรมสถานที่เสร็จร่วมลงทุนระหว่างแบงค์ UOB และ SGInnovate บริษัทจำกัดแห่งหนรัฐบาลสิงคโปร์ถือหุ้นทั้งหมด PR NewsUOBDEPATHE FINLAB

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/12/e-Visa.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/12/K.Predee2-half_2.jpg