depa แสดงงานปี 61 กับบทบาทประธานนำพาแดนสู่สมัยดิจิทัล ซักซ้อมสืบต่อ Roadmap ปี 61-64

ที่ว่าการจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โชว์ผลงานปี 2561 สามารถเดินขนบธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงไทยเข้าสู่สมัยดิจิทัล ติดสอยห้อยตามแผนแม่บทจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล พุทธศก 2561-2564 สิ่งของรัฐบาลอย่างมาก ผ่านมาตรการจรรโลงด้วยกันช่วยเหลือปีกดิจิทัล 8 มาตรการ กับคูปองสงเคราะห์การดำเนินงานปันออกกับดักเขตธุรกิจเอกชนและภาครัฐ 4 ชนิด เพื่อเตรียมความพร้อมแยกออกมิติด้านเศรษฐกิจ กำลังคน และองค์ประกอบพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมทั้งประสบผลติดตามพันธกิจแห่งครอบครองมอบหมายให้ขนมจากรัฐบาล ด้วยกันกระทรวงงดงามอี ที่งานจรรโลงข้างสิ่งใหม่ เทคโนโลยีกับดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี คาดตวาด ดันการก่อสร้างมูลค่าดามเศรษฐกิจดิจิทัลแยกออกกับด้าวโดยรวมกว่า 1,096.62 กล้อนเท้า รวมทั้งก่อให้เกิดการส่งเสริมกับรับรู้ข้างดิจิทัลประกบภาคอุตสาหกรรมกับเขตสังคมทั่วในด้วยกันต่างชาติเปลี่ยนงานสร้าง MOU กระทั่ง 50 ระบิล วางแผนแบบอย่างเดินหน้าดำเนินต่อพันธกิจเสาปี 2562 เดินเครื่องเศรษฐกิจด้วยกันสังคมประเทศไทยสู่สมัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกสถานภาพด้าวไปสู่งานเป็น Thailand 4.0 ดร.แห่งัฐกองพล นิมการวัดพัชรินทร์ เจ้าสำนักที่ว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยตวาด ผลการดำเนินงานสิ่งของที่ทำการงานฯ รายปี พ.ศ. 2561 จัดดำรงฐานะที่น่าสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะหน้าที่หลักสรรพสิ่ง depa ได้แก่ การส่งเสริมกับสนับสนุนมอบก่อเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยกันนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงปรับปรุงด้วยกันจรรโลงปันออกก่อกำเนิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเจียรชดใช้แยกออกเป็นคุณทาบเศรษฐกิจ เข้าผู้เข้าคน และพิธีกรรม และความแน่นหนาสรรพสิ่งด้าว ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทงานจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ที่รัฐบาลคว้าแปะริมวางอย่างครบถ้วน เช่นนี้คาดตวาดผลจากการดำเนินงานติดตามกิจการหมดด้วยกัน สมรรถสร้างการรับทราบกับความระลึกจดความหมายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งใหม่กับดิจิทัลปันออกกับอุตสาหกรรมด้วยกันการทำงานข้างดิจิทัลอย่างกว้างขวางทั้งแห่งชั้นแดน กับชั้นภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้กะดุข้อมูลออกสรรพสิ่งกิจกรรมปะปนกัน แห่งหนคว้าจรรโลงด้วยกันช่วยเหลือจร จะก่อให้เกิดงานพองตัวที่ด้านการลงทุนในปีกดิจิทัลปันออกกับดักอุตสาหกรรมด้วยกันการทำงานด้านดิจิทัลอย่างมากมาย หรือไตร่ตรองดำรงฐานะค่ารวมได้มากระทั่ง 1,096.62 ล้านตีน “หน้าที่สำคัญของ depa ปฏิบัติหน้าที่เสาคือว่าจรรโลงและสงเคราะห์ข้างดิจิทัลแห่งทั้งหมดมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ เข้าสังคม และการยันการสนับสนุนการพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานข้างดิจิทัล โดยทำงานช่วยเหลือเปลี่ยนงานมาตรการส่งเสริมด้วยกันสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยว่าภาครัฐกับเอกชน (depa Funds) เพื่อเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยทั่วไปของประเทศ ด้วยกันมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อที่จะการดัดแปลงดิจิทัล (depa mini-Transformation Voucher) ที่สนับสนุน โสหุ้ยในการดัดแปลงเทคโนโลยีกับนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อจะส่งเสริมงานสับเปลี่ยนผ่านการทำงานไปสู่ระยะเวลาดิจิทัลเช่นกันเทคโนโลยีและเครื่องอุปกรณ์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าชดใช้งบดุลส่งเสริมกับสงเคราะห์หมายรวมหมด 274.15 ล้านบาทา รวมทั้งการกระทำงานตามหน้าที่ติดสอยห้อยตามแนวทางของรัฐบาล กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและเข้าผู้เข้าคน ที่การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้วยกันสนับสนุนปีกเทคโนโลยี สิ่งใหม่ และดิจิทัลเหลือแหล่กิจมือรมควัน” ดร.ที่ัฐกำลังพล บอก ผลการดำเนินงานในมิติข้างงานยกสถานภาพเศรษฐกิจไปสู่การครอบครองดิจิทัล ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนปันออกงานข้างเอสเอ็มอี โดยงานช่วยเหลือโสหุ้ยที่งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยกันสิ่งใหม่ดิจิทัล เพื่อกระตุ้นงานสับเปลี่ยนผ่านงานไปสู่ระยะเวลาดิจิทัลเช่นกันเทคโนโลยีด้วยกันเครื่องอุปกรณ์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อจะการประยุกต์ใช้ดิจิทัล (depa mini-Transformation Voucher) การจรรโลงสิทธิประโยชน์ปีกค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 200 เกี่ยวกับผู้สร้างที่ใช้คืนสิ่งใหม่ด้วยกันเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งครอบครองงานงานส่งเสริมการต้อนรับเกณฑ์ และลงนามจาก depa ไปจากนั้นกว่า 2,000 ราย เพื่องานส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลโดยรวม การจรรโลงและช่วยเหลือการพัฒนาสมรรถนะแห่งงานก้าวหน้าสิ่งของเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีกับนวัตกรรมดิจิทัลเปลี่ยนงานมาตรการจรรโลงและสงเคราะห์อุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยว่าภาครัฐและเอกชน (depa Funds) เพื่อเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยรวมสิ่งของด้าว และการขับกรีธากับสนับสนุนปันออกเกิด Digital Startup งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพที่การเติบโตสรรพสิ่งเศรษฐกิจเช่นกันเทคโนโลยีและของใหม่ แยกออกกับ อุตสาหกรรมดิจิทัลที่สำคัญ เช่น การกสิกรรม, อาหาร, การสัญจร, การบริการ, ฮาร์ดแวร์ด้วยกันเครื่องมือเครื่องใช้อัจฉริยะ, และดิจิทัลคอนเทนต์ การจรรโลงด้วยกันช่วยเหลือการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อที่จะสงเคราะห์การปรับตัวประเทศไทยไปสู่ 4.0 ด้วยกันอนาคต การส่งเสริมด้วยกันสนับสนุนเข้าสังคมดิจิทัลบนบานศาลกล่าวโครงสร้างรองรับเมธาประการทั่วกัน และตอบสนองวิถีชีวิตข้างหน้าสรรพสิ่งกลางเมืองส่วนมาก อีกด้วยงานยกสถานภาพเศรษฐกิจโครงสร้างรองรับที่ชั้นที่โล่งแจ้งเพื่อที่จะมุ่งเน้นแยกออกเกิดที่สาธารณะดิจิทัล และอุตสาหกรรมปีกการเกษตรแยกออกคุณประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ผลการดำเนินงานในมิติปีกงานสังคมกับความแน่นหนา การพัฒนากำลังคนและการเพิ่มพูนประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของด้าว ด้วยการปรับปรุงการศึกษาเล่าเรียนใหม่สรรพสิ่งประเทศผ่านสังคมดิจิทัลแห่ง platform Coding Thailand เพราะว่าภายหลังเริ่มจรดช่วงปัจจุบันมีปริมาณผู้เยาว์แห่งเข้าเรียนรู้เปลี่ยน platform Coding Thailand จากนั้นกว่า 1 แสนราย ด้วยกันประกอบด้วยการใช้คืนระบบ orมันสมองth เจียรอีกทั้งสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจรดระดับอุดมศึกษากระทั่ง 50 สถาบันทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายเข้าถึงเด็กกระทั่ง 6 ล้านรายแห่งชันษา 2562 ด้วยกันคลายสู่ สิบ โล้นรายภายใน 3 ปี การก่อสร้างข่ายงานท้องถิ่นที่ประชุมบันการศึกษาเล่าเรียน/วิทยาลัย องค์การภาครัฐ แห่งการพัฒนากำลังคนดิจิทัลแห่งหนเปลี่ยนการรับรองมาตรฐานสากลด้วยกันรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเช่นกัน 14 หลักสูตร (Certificate) ร่วมกับ สิบ สถาบันการศึกษา 9 หน่วยงานภาครัฐ ผลการดำเนินงานด้านผลักดัน Maga Program เพื่อจะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมถึงงานสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของแดน การพัฒนาแผนการจุดรวมนวัตกรรมดิจิทัลแห่งนวชาตสิ่งของอาเซียน (Digital Park Thailand) ด้วยว่ารองการพองตัวสิ่งของงานด้วยกันอุตสาหกรรมที่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจท้องถิ่นตะวันออก (EEC) เพราะการวางแผนความพร้อมในการจัดตั้ง IoT Institute เพื่อจะผลักดันการพัฒนา Digital Innovation เจียรสู่การลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่ง IoT ดำรงฐานะส่วนใดส่วนหนึ่งสรรพสิ่ง Digital Park Thailand โดยคณะรัฐมนตรีคว้ามอบให้ depa รับผิดชอบ ซึ่งคาดการณ์ปันออกเสร็จส่งเสริมการลงทุนทางข้างเทคโนโลยีกับนวัตกรรมดิจิทัลด้วยกัน IoT ของด้าว ซึ่งประกอบด้วยเนื้อที่จัดการสร้าง 30 ที่ดิน จำแนกเรื่องเบ็ดเตล็ดคลอดเป็น 3 ตึกรามตึก เพราะตึก A1 เป็นตึกเกี่ยวกับบริเวณสำนักงาน depa EEC และ IOC เกี่ยวกับการพัฒนา Smart city รวมทั้งเป็นหลักแห่งเพราะว่าการพาช่องธุรกิจ digital Startup ที่พื้นที่ EEC อาคาร A2 เป็นอาคารเพราะว่าการพัฒนาเทคโนโลยีกับนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งอีกต่างหากเป็นพื้นแห่งหนด้วยว่าการทำห้องปฎิบัติการเพื่อจะแข่งขันกับรับรองกฏเกณฑ์มุขปีกดิจิทัลสิ่งของแดน โรงเรือน A3 เป็นพื้นที่เกี่ยวกับการลงทุนสิ่งของธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าระหว่างชาติ การปฏิบัติงานด้านการพัฒนานครอัจฉริยะ (Smart City) การขับยกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ depa ได้มาทำงานคลายโครงข่ายสาขา เพื่อที่จะคลายโคนการให้บริการช่วยเหลือและจรรโลงข้างดิจิทัลจรยังเนื้อที่ภาคประธาน เป็นต้นว่า บุรีภูเก็ต, เมืองเชียงใหม่, ธานีขอนแก่น เป็นแห่งสุภาพหลังจากนั้น เพราะว่ามุ่งเน้นพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน 6 ข้าง เช่นSmart Mobility, Smart energy and environment, Smart economy, Smart living, Smart people ด้วยกัน Smart Governance ซึ่งคว้าจัดการปรับปรุงโครงการนำร่องจากนั้นที่เนื้อที่เมืองภูเก็ต ด้วยกันมีงานขยายพื้นที่เสริม 7 จุดหมาย เป็นต้นว่า บุรีจังหวัดภูเก็ต, เมืองเชียงใหม่, เมืองขอนแก่น, ธานีจังหวัดชลบุรี, ธานีฉะเชิงเทรา, ธานีระยอง ด้วยกันกรุงเทพมหานคร ด้วยกันงานร่วมกับหน่วยงานยอดเยี่ยมของด้าวกว่า 80 ที่ ที่การร่วมตั้งขึ้น Thailand’s Smart City Alliance เพื่อก่อสร้างระบบนิเวศเมืองอัจฉริยะขึ้นไป ผลการดำเนินงานข้างการจรรโลงและสงเคราะห์ด้วยงานจัดกิจกรรมระดับสากล การจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 การเตรียมความพร้อมแห่งงานจัดงาน World Expo Dubai 2020 ดร.แห่งัฐกองพล เสนอทำให้รุ่งเรืองขึ้นแหว เพราะว่าหลักปฏิบัติงานในปี พุทธศักราช 2562 นั้น ที่ทำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตั้งหน้าทำให้ตลอดโครงร่างติดสอยห้อยตามทีเด็ดเสาช่องว่าง 4 ชันษา (พุทธศักราช2561-2564) อย่างต่อเนื่อง เพราะจักชดใช้เครื่องอุปกรณ์หลักเขตเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมกับช่วยเหลืออุตสาหกรรมดิจิทัลเพราะว่าภาครัฐและเอกชน ไม่ก็ depa Funds เพื่อจะเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยทั่วไปสรรพสิ่งแดนทั่ว 8 มาตรการ และมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่องานประยุกต์ใช้ดิจิทัล (depa mini-Transformation Voucher) แห่งหนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยกันนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อจะส่งเสริมการเปลี่ยนเปลี่ยนธุรกิจสู่สมัยดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไม้สอยดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านี้แนวทางกระทำงานสรรพสิ่งที่ทำการงานฯ จักย้ำการพัฒนากำลังคนกับบุคลากรสรรพสิ่งด้าว แปะจุดหมายสู่การมีการรับทราบและปัญญาข้างดิจิทัล (Digital Literacy) เปลี่ยนกบิลที่ก่อสร้างขึ้นไป (Digital Platform) จรดกลางเมืองด้วยกันกลุ่มเป้าหมาย 400,000 ราย เพราะว่าปันออกผู้เยาว์มีโอกาสเรียนรู้ด้วยกันศึกษาด้านดิจิทัล (Coding) ยิ่งกว่า 100,000 คน รวมถึงการสร้างพนักงานแห่งหนมีความเก่งกาจปีกดิจิทัลที่ผ่านการรับรองไม่น้อยกว่า 50,000 คน พร้อมด้วยเกิดพลังงานคุณค่าพอกพูนในปีกดิจิทัลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยกันการทำงานพอกพูนไม่น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ 5 ปฤษฎางค์ผ่านการ upskill และตั้งใจสร้างผู้บริหารระดับสูง Digital CEO เพื่อที่จะดำรงฐานะเท้าหน้าแห่งปีกดิจิทัลแห่งการเปลี่ยนแปลงระดับด้าวอย่างต่อเนื่อง NewsDEPA