depa เปิดกว้างลงสมัครข้อเสนอแนะโครงการ “Make The Future, Coding Thailand”

Coding Thailand สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดรับลงสมัครข้อแนะนำแผนการ “Make The Future, Coding Thailand” โอกาสด้วยการรวมสร้างอนาคตด้าว จากไปกับ Coding Thailand ที่ว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดกว้างลงสมัครข้อแนะนำแผน “Make The Future, Coding Thailand” เพื่อที่จะควานหาผู้รวมชกต่อยอดอยากปากแห้งทำด้วยกันเจริญ Coding Thailand จรสู่แพลตแบบฟอร์มที่อนาคตกาล ด้วยว่าการก่อสร้างนักเขียนโปรแกรม (Coder) แห่งการเข็นไทยสู่ระบบเศรษฐกิจกับสังคมดิจิทัล ผู้เสนอแผนการสถานที่มีแผนการพัฒนาด้วยกันหลักทำสถานที่ดำรงฐานะรูปธรรม กับจิรัง จะถือสิทธิ์การร่วมลงทุนขนมจากที่ทำการบริบูรณ์จด สิบ ล้านพระบาท* จุดประสงค์ในที่การกระทำงานนำเสนองานฉบับร่างพิชชิ่ง (Pitching) 1.เพื่อจรรโลงการเล่าเรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในที่หนทางการหาความรู้ตลอดชีพ ติดตามจุดประสงค์เริ่มทำสรรพสิ่งโครงการ 2.เพื่อต่อยอดอยากปากแห้งการพัฒนา CodingThailand.org ด้วยกันระเบียบธุรกิจ (Business Model) ให้ประกอบด้วยความเกี่ยวเนื่อง ยืดยาว กับตลอดตลอดใจความการหาความรู้ กิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อจะสร้างสรรค์กิจกรรมจรรโลงการเข้าถึงกับเรียนรู้เปลี่ยนเรือแพลตแบบฟอร์ม แยกออกเกิดการไหลเวียนด้วยกันกลับใช้คืน ด้วยกันนำไปสู่ที่โล่งแจ้งของการรหัสดิ้ง 4.เพื่อจะส่งเสริมการช่วยกันระหว่างภาครัฐด้วยกันเอกชน ในที่การขับกรีธาแพลตฟอร์ม CodingThailandมันสมองorg ดำรงฐานะศูนย์กลางการเล่าเรียนวิทยาการสมองกลชั้นด้าว การพิจารณาแผนการ รอบที่ 1 : พวกเคราะห์การฯ สำรวจขนมจากเค้าโครงความคิดด้วยกันระเบียบธุรกิจ ติดสอยห้อยตามงานพิมพ์แห่งผู้สมัครนำส่ง ข้างใน 7 วันทำการหลังจากหยุดประกาศรับสมัคร เพื่อจะเลือกเฟ้นขนบธรรมเนียมธุรกิจเพื่อที่จะเข้าสู่รอบการนำกล่าว (Pitching) รอบแห่ง 2 : ผู้ผ่านเข้ารอบจำต้องนำส่ง Final Pitching Deck ก่อนวันนำเสนอไม่ใช่หยอกกว่า 2 กลางวัน ดังนี้ข้อปลีกย่อย หมายกำหนดการ ด้วยกัน ลำดับสูง-ต่ำการนำบอก ชัดเจนแยกออกทราบถัดไป คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัคร จำต้องดำรงฐานะ นิติบุคคล วิสาหกิจสัดส่วนกลางด้วยกันขนาดเล็ก องค์การเอกชน ไม่ก็ สถาบันการศึกษา ด้วยกันจำเป็นจะต้องลงชื่อกับสำนักกิจธุระฯ ตามกฎกติกาแห่งที่อยู่อาศัยกิจธุระฯกำหนด ผู้สมัครต้องนำส่งงานพิมพ์แยกออกครบถ้วนในสมัยที่จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนบธรรมเนียมธุรกิจ และ Pitching Deck แผนการนี้จะต้องไปแล้วเสร็จตามเค้าโครงข้างใน 3 ปี เพราะประกอบด้วยทุนเอื้อเฟื้อ (Matching Fund)* ยิ่ง สิบ โล้น ดังนี้เป็นไปตามข้อจำกัดสถานที่ที่ทำการกิจธุระฯจำกัด เปิดกว้างสมัครวันนี้ – 16 เดือนที่ 8 2562 ดูซิมองดูะเอียดส่งเสริมถึงที่กะไว้ : รายละเอียดแผนกับงานประกาศรับสมัคร https://bit.ly/30Rpofk เกี่ยวพัน Coding Thailand https://bitมันสมองly/2M5t5tr เขียนเติมข่าวผู้สมัครและส่งเอกสาร https://bitมันสมองly/2Z79MDU PR NewsDEPAMake The FutureCoding Thailand