depa ร่วมกับแนวร่วม จับ Coding Thailand สนับสนุนงานใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเรียนรู้ในที่ศตวรรษแห่งหน 21

ท่ามกลางพื้นแผ่นดินแห่งเปลี่ยนแปลงกับประกอบด้วยเหตุท้าสิงสู่ทุกเมื่อ เทคโนโลยีได้มาเข้า disrupt แห่งมากเขตส่วน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ลงความว่าภาคการศึกษา แห่งต่างตกลงสารภาพผลกระทบกระเทือนเช่นกัน นับต้องคดีท้าทายสิ่งของไทยกับดักโจทย์ที่ว่า อิฉันจักเตรียมการก๊กเจเนอเรชั่นภายหน้ามอบพร้อมด้วยแหล่งหล้าตรงหน้าได้เช่นไร ที่ว่าการจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีพระมาตุจฉา กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับผู้ส่งเสริมด้านการหาความรู้กับเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วย Codeมันสมองorg, ไมโครซอฟท์ (ไทย), สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณนักสู้ลาดกระบัง, Microbit.org ด้วยกัน กงสี ตัวอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขยายวงสั่งสนทนาที่ข้อคิด “งานใช้คืนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการหาความรู้ที่ ศตวรรษแห่ง 21” ตั้งหน้าช่วยเหลือจ่าย “ดิจิทัล” เป็นตัวเป็นตนกลางๆที่การจรรโลงการศึกษาเล่าเรียนและปรับปรุงกำลังคนดิจิทัล ดร.ที่ัฐกำลังพล นิมการวัดเพชรินทร์ เจ้าสำนักบริสุทธ์พระมาตุจฉา กล่าวว่า “แผนการ Coding Thailand ครอบครองแผนการสำคัญสรรพสิ่ง กระทรวงงดงามอี กับ งดงามป้า แห่งหนมุ่งจรรโลงการพัฒนากำลังคนปีกดิจิทัล ด้วยงานส่งเสริมการเรียนข้างวิทยาการ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล หมายรวมฝึกซ้อมวิธีการไตร่ตรองอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นความสามารถฐานรากสำคัญสรรพสิ่ง การศึกษาเล่าเรียนแห่งระยะเวลาศตพรรษที่ 21 โดยดีป้า ได้มาเริ่มเรือแพลตฟอร์ม www.CodingThailand.org ในเฟสเริ่มแรกจรพอวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยพันธมิตรแห่งหนเป็นต้นแบบคอร์สอย่าง Codeมันสมองorg หน่วยงานเปล่าค้นหาประโยชน์จากสหรัฐฯ ครบถ้วนบูรณาการความร่วมมือกับดักภาคเอกชน ประการ ไมโครซอฟท์ กูเกิล ซิสผึ่งผาย ตัวอักษรตะเพิดมองดูเคชั่น ด้วยกันอื่นๆ เพื่อจะส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนด้านวิทยาการสมองกล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญสรรพสิ่งโครงการ ลงความว่า ผู้เยาว์ ซึ่งดำรงฐานะทรัพยากรสาคัญสิ่งของประเทศ หมายรวมพวกโรงเรียน ซินแซ อาจารย์ ประธานาธิบดี ซึ่งจะครอบครองข้อสำคัญ ในการจรรโลงกับสนับสนุนเด็กแหลมทองสรรพสิ่งอิฉัน” ด็อกเตอร์ที่ัฐกองพล นิมการนับเพชรินทร์ ผู้ดูแลดีป้า”เพราะว่าระยะเวลาคาดคะเน 4 ดวงเดือนหลักจากโหมโรง ดีพระมาตุจฉา มุ่งสร้างความประจักษ์แจ้งกับจรรโลงการเรียนวิทยาการสมองกล ผ่าน www.CodingThailand.org เพราะว่ามีผู้เรียนเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากนั้นกระทั่ง 6 แสนราย นอกจากนี้ งดงามป้า ยังคว้ามีการสร้างความช่ำชองข้างโค้ดดิ้งมอบอายุมาก เยาวชนรวมหมดศูนย์กลางด้วยกันส่วนภูมิภาค กับดักธุรกิจ Digital Thailand Big Bang 2018 ซึ่งประกอบด้วยน้องๆ เด็กได้มาเข้าศึกษางานเป็น Coder และ Maker เปลี่ยนกิจกรรมเวิร์คช็อป ด้วยกันกิจกรรมการแข่งขันกว่า 2,600 ราย และมีผู้ชมเปลี่ยนออนไลน์ในระยะงานแจ๋ธุรกิจฯ อีกกระทั่ง 60,040 หน สะท้อนจ่ายมองเห็นจดความตื่นตัวและการฝักใฝ่ในการศึกษาเล่าเรียนปีกวิทยาการสมองกลของเด็กแหลมทอง ซึ่งงดงามน้าผู้หญิง จักยังคงคืบหน้าดันมอบ Coding Thailand ดำรงฐานะเรือแพลตแบบฟอร์มที่การเรียนแห่งความชำนาญดิจิทัลเพราะกำหนดจุดหมายเข้าถึงผู้เยาว์กระทั่ง 6 กล้อนรายแห่งปี 2562 และขยาย สู่ สิบ ล้านรายข้างใน 3 พรรษา” “ในส่วนสิ่งของการปรึกษาความร่วมมือกักคุมที่วันนี้ จักได้ผลการรวมกันข้อดีกับความเชี่ยวชาญสิ่งของทั้งหมดพื้นที่ซีก เพื่อที่จะสมคบคิดสนับสนุนจ่าย Coding Thailand เป็นต้นแบบของเรือแพลตแบบฟอร์มการหาความรู้ในประเทศไทยที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนกับการพัฒนาความถนัดด้านดิจิทัลภายหน้า เพราะว่าบทบาทประธานของขลังน้าผู้หญิงอย่างหนึ่งลงความว่า จรรโลงความสามารถปีกวิทยาการสมองกลปันออกกับกำลังคนดิจิทัลของแหลมทอง ผ่านแพลตฟอร์ม CodingThailandมันสมองorg ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมกระตุ้นด้วยกันส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน รวมหมดในหนทางเชิงรุกเพราะว่ามุ่งมั่นที่งานเข้าถึงวิทยาคารด้วยกันกลุ่มเป้าหมาย ผลรวม 2,000 โรงเรียน หรือกะ 200,000 มนุษย์ และอีกต่างหากประกอบด้วยแนวทางกิจกรรมเรียนรู้ตีนสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมแห่งหนกำลังจะเข้า ถือเอาว่า Coding Thailand Online Quiz & Challenge กิจกรรมส่งเสริมศึกษาต้นฉบับม่วนๆ กับดักงานแก้ปัญหาด้วยบล็อคโค้ดเปลี่ยนเรือแพลตฟอร์มออนไลน์ wwwมันสมองCodingThailand.org ชิงทุนการเรียนและบำเหน็จร่วมราคากว่า 600,000 เท้า เพราะว่าตั้งใจผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,500 ราย ทุกประเทศ” Codeมันสมองorg เรือแพลตฟอร์มการศึกษาเล่าเรียนสุดยอดเป็นเยี่ยมแห่งพันธมิตรประธาน แห่งคว้าเข้าไปมีบทบาทที่การสงเคราะห์เนื้อความการหาความรู้ ด้วยกันถ่ายทอดความช่ำชองที่งานส่งเสริมปันออกเด็กนักเรียนด้วยกันบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงคอร์สการหาความรู้ต่างๆ ได้มาเพราะว่าไม่มีค่าจับจ่ายใช้สอย เพราะว่าประกอบด้วยเด็กนักเรียนกระทั่ง 30 ล้านมนุช กับ หมอเช่นเดียวกับ 1 ล้านมนุษย์ จากกระทั่ง 180 แดนทั่วโลก แห่งคว้าทำความเข้าใจบนบานศาลกล่าวแพลตฟอร์มสิ่งของพวกเขา เจ้าเอ็งแพท ยงค์เทียม Chief Academic Officer ของ Codeมันสมองorg กล่าวว่า “Computer science ตรงนั้นได้มาเข้าสับเปลี่ยนพื้นแผ่นดิน และเพราะว่าไทย งานร่วมกันในโอกาสนี้ถือเป็นสาวเท้าประธานในการนำวิชาวิทยาศาสตร์สมองกล เข้าสิงสู่แห่งคอร์สเพื่อที่จะฝึกซ้อมลูกไทยทุกคนปันออกครบครันสู่พื้นแผ่นดินอนาคต ความร่วมแรงร่วมใจสิ่งของพวกเราที่อีกทศพรรษาถัดจากนี้ เราจะเห็นจรดการเปลี่ยนแปลง และงานก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ในไม่ช้า พนักงานประเทศไทย จักเป็นที่รู้จักของประชาคมแหล่งหล้าในระดับผู้ประกอบด้วยความชำนาญด้านดิจิทัล แห่งเปล่าเฉพาะเจาะจงเท่าความสามารถที่งานค้นคว้าวิจัยกล่าวโทษเข้าใจในอินเตอร์เน็ตเพียงนั้น แม้ว่ายังเป็นผู้แห่งหนสมรรถสร้างอ่อนพกำลังพลิเคชันคว้าอีกด้วย เธอแพท ยงค์ปลอม Chief Academic Officer, Codeมันสมองorg วิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์พละปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง นี่นับว่าเป็นสาวเท้าประธานของประเทศไทย แห่งหนได้มามีการวางแผนพัฒนาพลเรือนมอบครบครันสารภาพแหล่งหล้าอนาคตกาล ซึ่งมิใช่แค่การพาศาสตร์นี้ใส่เข้าสิงสู่แห่งหลักสูตรแค่นั้น แต่ยังได้มากระทำให้ทุนแห่งทรัพยากร ที่งานเอียงตะลีตะลานพวกเทวุ่นวายเนอร์ ด้วยกันครู เพื่อจะปันออกเมธาจ่ายกับดักเด็กนักเรียนทั่วราชอาณาจักร การหาความรู้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ ด้วยกันผ่านจดหมายได้ผลเรียนรู้เหตุเอ็ด แห่งถ่ายทอดปันออกลูกไตร่ตรอง ได้มาทำความเข้าใจ แต่ว่าการที่เราได้เปิดโอกาสมอบเด็กได้ก่อสร้างนวัตกรรมได้มาตรงนั้น จำต้องเปลี่ยนงานลงมือกระทำ ซึ่ง Microbit.org คว้าทำงานดำรงฐานะสะพาน ต่อแหล่งหล้าฝันไปสู่พื้นโลกความเป็นจริง มีบทบาทสำคัญในการต่อยมวยอดอยากความชำนาญวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ไปสู่การคิดค้น สิ่งใหม่ด้วยกัน เค้าโครง ที่พวกเยาวชนด้วยกันวิทยาคาร เพื่อจะเสร็จปรับปรุงฐานรากข้างความคิด พัฒนาความชำนาญ ด้วยกันกระบวนการทางสติปัญญา เธอวาระิส แคนดหยุด Head of Asia สรรพสิ่ง Microbitมันสมองorgลุกที่ธเก้าัฒน์ สุธรรมะพวก เอ็มดีไมโครซอฟท์ (แหลมทอง) พูดถึงมุมมองของภาคเอกชนแห่งการใช้ดิจิทัลแห่งงานส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน ความชำนาญ กับการพัฒนาเยาวชน แหว “เป้าหมายสิ่งของโมวัวรซอฟท์ ลงความว่าอิฉันมุ่งหวังสนับสนุนจ่ายทั้งหมดบนบานพื้นโลกนี้ และทุกหน่วยงานคว้าก่อที่สิ่งแห่งดีขึ้น ด้วยกันอีฉันเชื่อดุเทคโนโลยีสมรรถสนับสนุนได้มา การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องแห่งสำคัญ ซึ่งเอ็ดเหตุแห่งไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญถือเอาว่ากรณีการศึกษาเล่าเรียน เราคว้าประกอบด้วยงานทำโปรแกรม Hour of Code มาตรงเวลากระทั่ง 3-4 ปี อิฉันได้มากระทำเทลนลานจับหลัก มนุษย์เจียรจากนั้นกว่าไตรหมื่นมนุษย์” ติดไฟแห่งธนวัฒน์ สุธรรมพวก กรรมการผู้จัดการไมโครซอฟท์ (ไทย)“การร่วมมือกันในโอกาสนี้ นับดำรงฐานะจังหวะสิ่งงดงามแห่งหนอิฉันคว้าพาร์ทเนอร์ชนิด code.org รวมจับมือที่ กิจกรรม Hour of Code 2018 ที่จะก่อกำเนิดแห่งช่วงดวงเดือนธันวาคม แห่งคว้าปันออกแพลตฟอร์มมอบเราสมรรถจับใช้คืนในงานจัดสัมนา เวิร์คช็อป ด้วยกันก่อสร้างกิจกรรมสมคบคิด เพื่อจะหนุนจ่ายเยาวชนแหลมทองมีความเอาใจใส่ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนการเขียนโค้ดขั้นดลโคน” ยิ่งไปกว่านี้ อักษร ตะคอกดูเคชั่น ผู้นำปีกของใหม่ และดีไซน์กระบวนการเรียนการสอนครบวงจร ถือสิทธิ์การแต่งตั้ง ขนมจาก Codeมันสมองorg จ่ายเป็น International Professional Development Partner รวมช่วยเหลือด้านหลักสูตรการเรียนปันออกเหมาะสำหรับบริบทในประเทศประเทศไทย เพราะงานสั่งสนทนาห้ามที่วันนี้เพื่อจะการบูรแห่งางานด้วยกันขีดคั่น เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนข้างวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งครอบครองความถนัดสาคัญ และจำเป็นที่สมัยศตพรรษแห่ง 21 คุณสุริยะ ตะแคงวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่ว่าการบริษัท อักษร เอ็ดแลดูเคชั่น จำกัด (กลุ่มคน) พูดถึงทรรศนะสิ่งของภาคเอกชนในงานชดใช้ดิจิทัลในงานจรรโลงการศึกษาเล่าเรียน ความชำนาญ กับการพัฒนาเยาวชน ดุ “แห่งครู กับเด็กๆ สามารถใช้ความถนัดที่คว้าจากวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ลงมาชดใช้ประกอบกิจการศึกษาคว้า แต่ในประเทศประเทศไทยไม่มีครูสำนักงานถ่ายทอดวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ครั้นวันนี้เนื้อความตรงนี้ได้มาเข้าอยู่ที่หลักสูตรสรรพสิ่งการเรียนไทย โจทย์ก็คือ อิฉันจักทำอย่างไร ในการดีไซน์แนวนโยบายถ่ายทอด กับจำเป็นต้องทำปูพื้นฐานฐาน แต่ต้นตั้งแต่ก่อนที่ทำอย่างไรเกี่ยวข้องสมองกลอีกด้วยซ้ำ” เธอสุริยะ ตะแคงวอักษร สำคัญเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อักขระ เอ็ดแลดูเคชั่น ขีดคั่น (กลุ่มคน)ครูจะจับ CodingThailand.org เข้าประกอบกิจการกราบเรียนการสอนแห่งห้องเรียนได้มาอย่างไร? เจ้าเอ็งสุริยัน : ชิ้นกลุ่มนี้ต้องถูกดีไซน์ทั้งนั้น ซินแซจำต้องก่อตั้งปัญหาได้มา ต้องดูดทรัพยากรปะปนกัน เข้ามาการรวมกันเข้าในการเรียนอนุศาสน์แห่งจังหวะลีลาที่สมควร ยิ่งไปกว่านี้ครูผู้สอนจะจำเป็นต้องแจกการบ้าน จ่ายลูกคว้าเจียรค้นคว้ากล่าวโทษเข้าใจทำให้รุ่งเรืองขึ้นด้วยตัวเอง นอกเวลาเรียน อันกลุ่มนี้ลงความว่าวิธีการถ่ายทอดที่งดงาม ซึ่งสิ่งกลุ่มนี้ดำรงฐานะชิ้นแห่งหนอีฉันคว้าร่วมกันสร้างชึ้นมา และได้จับเจียรสร้างดำรงฐานะแรงบันดาลใจปันออกอาจารย์มากมาย สุดท้ายคือ สถาบันเทคโนโลยีพระสงฆ์ยอด รวบเจ้าคุณนักสู้ลาดกระบัง ร่วมกันที่ด้านงานจรรโลงการเรียนเปลี่ยน CodingThailand.org สู่โรงเรียนกระทั่ง 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อจรรโลงการหาความรู้ปีกเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยกันการรวมกันการหาความรู้จาก เรือแพลตฟอร์มสู่เครื่องมือเครื่องใช้ขอโทษร์ตดีไวซ์เพื่อจะงานคิดค้นงานหรือนวัตกรรม ผศ.อัครอิทธิพล วัชระภูเขาพงษ์ เลขานุการอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระสงฆ์จอมเกล้าเจ้าเอ็งนักรบลาดกระบัง กล่าวว่า “ทุกเวลาแห่งหนผ่านเจียรลงความว่าอิฉันเลยกำหนดกระทั่งประชาคมพื้นแผ่นดิน Digital Literacy อิฉันอีกทั้งไล่หลังประชาคมพื้นโลก ซึ่งการแห่งหนมนุษย์สามารถชดใช้ LINE ด้วยกันชดใช้โก้โฟนได้มาตรงนั้น ไม่ได้บอกเหตุแหวจะประกอบด้วย Digital Literacy อีกรวมหมดภายหน้า Digital Economy ก็มิใช่เพียงงานสมรรถบวกลบคูณหารได้มาแค่นั้น” ผศ.อัครอิทธิพล วัชระภูเขาพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายไอที สถาบันเทคโนโลยีพระสงฆ์จอมเกล้าคุณนักรบลาดเทกระกัน“การพัฒนาจ่ายมนุษย์มีความรู้ข้างวิทยาศาสตร์สมองกลตรงนั้นอีกทั้งมีเหตุท้าดังที่เทียงมุขภาษามนุษย์ ซึ่งการที่จะจรสู่จุดหมายนั้น อิฉันจัดการฝ่ายเดียวไม่ได้มั่นเหมาะ นี่จึงเป็นหัวนอนปลายตีนที่การแห่งหนอีฉันจำเป็นจะจำเป็นต้องทำงานร่วมกับ codeมันสมองorg ลงมาช่วยในเรือแพลตฟอร์มสิ่งของประเทศไทยอย่าง codingthailandมันสมองorg ที่การลุ้นเทตะลีตะลานเหล่าเอียงตะลีตะลานเนอร์ กับครู อิฉันคว้า Microbit ลงมาลุ้นต่อแหล่งหล้าแห่งหนจินตัวการเข้าสู่พื้นแผ่นดินความเป็นจริง มุขไมโครซอฟท์เข้ามาดำรงฐานะอีกเอ็ดแพลตแบบฟอร์มพาร์ทเนอร์ ด้วยกันอักขระ ตะคอกมองดูเคชั่น ที่การดำรงฐานะแพลตแบบฟอร์มการเรียน” หมดด้วยกันตรงนี้ต้องประกอบด้วยผู้แห่งหนมีจุดหมายเดียวกัน ซึ่งครอบครองคราวมงคลของแหลมทองที่งานโอกาสกับดักคนแห่งหนมีสมรรถนะ การที่จะบ่งบอกดุสลักรายการเป็นจักจำต้องใช้คืนสมองกลนั้นคงจะไม่แน่นอนเป็นนิตย์ จุดกำเนิดด้วยกันหัวใจสำคัญของศาสตร์นี้คือ การทบทวนดูอย่างมีระบบ สมรรถมองสิ่งแห่งเลี่ยนกำกวมไหมแน่นอน ออกมามอบเป็นระบบ กอปรห้ามเป็นตัวเป็นตน ผิก่อสิ่งพวกคว้า เธอจะไม่ได้ครอบครองเพียงแค่ผู้บริโภคเพียงนั้น เธอจะครอบครองผู้สรรค์ ด้วยกันจักเป็นผู้ดันมอบแหลมทองมีสมรรถนะชายจำนวนสิ่งของผู้แห่งประกอบด้วยความถนัดดิใจัลคว้า” NewsDEPAMicrosoftCoding Thailand