depa จับกองทัพแนวร่วมเปิดกว้างลงสมัคร ASEAN Startup Hackathon ภายใต้เเนวไตร่ตรอง Smart Cities เวทีเเยุ่งสู่ระดับอาเซียน

ที่ว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือว่า depa ร่วมกับ HUBBA Thailand, Techstars กับ Techsauce ร่วมแถลงข่าวโหมโรงแผนการพัฒนาและจรรโลง ASEAN Startup Hackathon แห่งกำลังจะจัดขึ้นไปในงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 28 – 31 เดือนตุลาคม 2562 ใน แกนกลางนิทรรศการด้วยกันการประชุมไบเทคดร.ชิชะท้องนาวุธ ชิชะหนอประยูรญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ทำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (งดงามพระมาตุจฉา) กล่าวว่า “กิจกรรม ASEAN Startup Hackathon จะดำรงฐานะอีกเอ็ดที่ส่วนสำคัญสรรพสิ่งการทำงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 ที่งานโหมความคิด ความเก่งกาจ ความช่ำชอง ข่ายงาน กับคิดค้นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อที่จะเดินเครื่องไทย ด้วยกันอาเซียน ตามกรอบความคิดงานจัดงาน ASEAN CONNNECTIVITY เสือกสารภาพแหลมทองเป็นเจ้าภาพการแจ๋การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เพราะว่าโจทย์แห่งอีฉันจัดตั้งขึ้นไว้นั้นถือเอาว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งต้องระดมความร่วมมือจากมากอาณาเขตส่วน เป็นต้นว่า ที่สาธารณะ ส่วนงานราชการ ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เพื่อจะระดมความคิดกับเจตคติในการกำครั้งดเนื้อความชัดแจ๋วสิ่งของโอกาสด้วยกันปัญหาที่ประกอบด้วยสิงสู่ในชุมชนเมือง รวมทั้งงานร่วมมือที่งานสืบหาหรือก่อสร้างทางแก้หรือพัฒนาชกอดอยากเพื่อก่อให้เกิดแผนการการพัฒนานครแยกออกประกอบด้วยการชดใช้เทคโนโลยีแห่งหนไฮเทคที่การพัฒนาให้บุรีประกอบด้วยเนื้อความน่าอยู่ หนักแน่น ประกอบด้วยงานจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะควร ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้า ด้วยกันที่สำคัญสุดโต่งถือเอาว่างานยกฐานะคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสอันควรให้ประชาชนแห่งนคร เพื่อจะเตรียมความพร้อมยกระดับไทยไปสู่การดำรงฐานะ ASEAN DIGITAL HUB”ดังนี้ เธอชาล ก้าวหน้าโพกธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบุคลากรจัดการ บริษัท ฮับบา ขีดคั่น ด้วยกันเธอสาวงาม บริบูรณ์สุชาติชั้นวรรณะการงาน ผู้รวมตั้งด้วยกันประธานบุคลากรว่าการ หุ้นส่วน เทคซอส มีเดีย ขีดคั่น ที่สภาพผู้ช่วยเหลือผู้รวมจัดกิจกรรมดังที่กล่าวมาแล้ว ได้พูดถึงความมุ่งมั่นที่จะโหมความสามารถ ความจัดเจนและโครงข่ายต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนากับจรรโลงสตาร์กรองัครั้นาเซียน (ASEAN Startup Hackathon) ซึ่งดำรงฐานะกิจกรรมแห่งส่งเสริมปันออกผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คว้ามีโอกาสระดมสมองทำคิดค้นของใหม่ดิจิทัล โดยจักไม่ครอบครองแทบกิจกรรมงานสร้างยกพื้นแย่งชิงธารณะ แม้ว่าจะได้ผลก่อสร้างแท่นแห่งหนให้โอกาสปันออกผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งกับสามารถสร้างสิ่งใหม่ดิจิทัลที่ตอบสนองความปรารถนาจริงๆที่การพัฒนาบุรีอัจฉริยะชนิดจิรังได้ อีกเป็นการก่อสร้างข่ายงานระหว่างวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มแรกกับผู้ลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ทวีคูณโอกาสอันควรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมหมดแห่งชั้นประเทศด้วยกันระดับนานาชาติ กระตุ้นผู้ผลิตให้ประกอบด้วยความมุ่งมาดปรารถนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งงานมากขึ้นสมรรถภาพในการแข่งขันสิ่งของงานเช่นกัน สิ่งจักครอบครองกลไกสำคัญที่การขับกรีธาระบบเศรษฐกิจของประเทศแยกออกพัฒนาอย่างถาวร โดยผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรม Hackathon, Accelerator, การฝึกอบรม Workshop, Demo Day และกิจกรรมพัฒนาความเก่งกาจแห่งเกี่ยว Coding and Robotic บี้แน่นความรื่นเริง สาระประโยชน์เมธา กับไอเดียนวชาตๆ ตลอดทั้งงาน เรื่องเบ็ดเตล็ดกิจกรรมแห่งหนเปิดกว้างลงสมัครประกอบด้วย1. กิจกรรมการชิงดีชิงเด่นเพื่อการพัฒนา (Hackathon) ให้โอกาสแยกออกนักเรียน นิสิต ผู้ประกอบการไม่ก็สตาร์ทอัพรวมทีมกันเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมบุรีอัจฉริยะแยกออกทะลุขีดสุดไปสู่ระดับอาเซียน เพียงผู้สมัครประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต้นเค้า หรือว่าแม้กระทั่งไอเดียสิ่งใหม่เมืองอัจฉริยะในข้างแรงงาน การขนส่งไม่ก็การพำนักที่พร้อมจะปรับปรุงต่อยฝืดเคือง ยกพื้นตรงนี้ก็ครบถ้วนเปิดรับการแสดงสมรรถนะสิ่งของผู้สมัคร เพื่อที่จะช่วงชิงบำเหน็จรวมราคากระทั่ง 400,000 เท้า ริเริ่มเปิดกว้างสมัครจากนั้นตั้งแต่วันนี้จด 21 ต.ค. 2562 สมรรถลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เหมาะ http://bitมันสมองdo/ASEANStartupHackathon 2. กิจกรรมเจริญเค้าโครงความคิดชกต่อยอดอยากปากแห้งครอบครองธุรกิจขนมจากกิจกรรมการแข่งขันเพื่อที่จะการพัฒนา (ASEAN’s First Smart City Accelerator )ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดันผู้ประกอบการแห่งมีไอเดียธุรกิจสตาร์ถักัพแห่งเกี่ยวพันกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยกันไปโครงการสิงสู่ที่ยศที่ครบครันเจริญชกอดอยาก เปลี่ยนการเข้าร่วมแผนการ ASEAN’s First Smart City Accelerator ที่สมรรถนำความรู้กับความเชี่ยวชาญแห่งหนครอบครองขนมจากแผนนี้จรปรับใช้อย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางสู่อธิคมข้างหน้าเปิดกว้างลงสมัครตั้งแต่ 15 ต.ค. – 15 พมันสมองย. 2562 สามารถติดตามเรื่องเบ็ดเตล็ดด้วยกันสมัครร่วมกิจกรรม คว้าทาง https://techsauceมันสมองco/depa-accelerator/ https://wwwมันสมองfacebook.com/techsauceTH / และ https://wwwมันสมองfacebook.com/HUBBAมันสมองStadium/3. กิจกรรมการพัฒนาความชำนาญดิจิทัลรวมหมดด้าน Hardware กับ Software กิจกรรมพัฒนาความชำนาญดิจิทัลปีก Hardware ภายใต้ชื่อกิจกรรมเฮโบไม้คาน (Hebocon) การทำงานแข่งขันแจ๋ประกวดหุ่นสมองกลเห่ใบยอจี่สร้างสรรค์ เฮโบคอนประกอบด้วยที่มาขนมจากประเทศญี่ปุ่น เฮโบหรือว่า เฮโบอิ (Heboi) มีความหมายในภาษาประเทศญี่ปุ่นที่แปลความตวาด ร้องเพลงกล่อมยหรือว่าคุณภาพต่ำ ลงความว่าการชิงดีชิงเด่นหุ่นยนต์แห่งประดิษฐ์ขึ้นไปจากกลเม็ดที่อยู่ๆ ที่สมรรถควานคว้าหวานคอแร้งแห่งชีวิตประจําเวลากลางวันนํามาเชื่อมแปรประกอบขึ้นลงมาเป็นหุ่นสมองกลชนิดคิดค้นสามารถติดตามข้อปลีกย่อยกับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คว้าทาง https://wwwมันสมองfacebookมันสมองcom/fabcafebangkok/ กิจกรรมพัฒนาความถนัดดิจิทัลด้าน Software ภายใต้ชื่อเสียงเรียงนามกิจกรรม Coding Arenaกิจกรรมที่ก่อสร้างแรงดลใจปันออกผู้เข้าร่วมการทำงานรู้จักมักจี่ภาษาคอมพิวเตอร์ แยแสซ้อมซักความถนัดความรู้เกี่ยวการจดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือว่าแห่งหนอิฉันเรียกกันว่า Coding เพราะว่าจำลองสนามแข่งขันเป็นเขาวงกต ใช้การสลักโค้ดหักหาญวัสดุแข่งขัน ตามกติกาที่จำกัดเพื่อควานผู้พิชิต เพื่อที่จะผู้เยาว์และคนรุ่นใหม่ จุดประกายความคิดเพื่อที่จะจับเจียรชกต่อยอดอยากปากแห้งในอนาคตกับเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสิ่งของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ แยกออกกับประเทศไทย สมรรถสืบเสาะข้อปลีกย่อยและลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้มุข https://wwwมันสมองfacebookมันสมองcom/Thecodingcolosseum/?modal=admin_todo_tourกิจกรรม Hebocon และ Coding Arena เปิดกว้างทุกช่วงอายุ โดยสามารถสมัครร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก่อนกำหนดวันงาน หรือว่าสามารถ walk-in เข้าลงสมัครร่วมกิจกรรมในธุรกิจยิ่งไปกว่านั้นที่การแพร่ข่าวได้มีการ เสวนาดีเยี่ยม “Together we build our smart cities” เพราะว่า ดร.วาระิน รัชจำเนียรุสรณ์ เจ้าสำนักสถาบันจรรโลงวิสาหกิจดิจิทัลประเดิม ที่ว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระอุที่นัฐป่าหญ้าษ์ จารวิใจ สำคัญบุคลากรว่าการกับผู้รวมตั้ง ลิลูนา และเจ้าเอ็งชาล ก้าวหน้าโพกธ์ ผู้รวมจัดตั้งขึ้นกับสำคัญบุคลากรจัดการ กงสี ฮับบา จำกัด ลงมารวมคุยจดข้อคิดการพัฒนานครอัจฉริยะ เพื่อจะเตรียมความพร้อมยกสถานภาพไทยสู่งานดำรงฐานะ ASEAN DIGITAL HUB ข้างหน้าสิ่งเกือบตรงนี้ PR NewsSmart CityASEAN Startup HackathonDIGITAL THAILAND BIG BANG 2019ASEAN First Smart City Accelerator

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/DEMATERIALIZATION_2.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/DEMATERIALIZATION.jpg