Daimler กงสีเจ้าของ Mercedes-Benz ประกาศลดเจ้าหน้าที่ 10,000 บรรดาศักดิ์ทั่วโลก

Daimler บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชนชาติเยอรมัน เจ้าของ Mercedes-Benz ได้มาประกาศให้ออกพนักงาน 10,000 ฐานันดรทั่วโลก รับสารภาพความเปลี่ยนแปลงทิศทางบริษัทสู่การผลิตรถยนต์กะแสไฟฟ้าเป็นหลักข่าวสารนี้เกิดขึ้นภายหลังที่ปรปักษ์อย่าง Audi พึ่งข่าวสารปลอดออกเจ้าหน้าที่จำนวนกระทั่ง 9,500 ฐานันดรขนมจากทั้งเพ 61,000 ฐานันดร เช่นกันสาเหตุเดียวกันWilfried Porth เทศมนตรี Daimler จ่ายข่าวสารจัดการปรับลดบุคลากรยอมหมื่นกระทั่งระดับตรงนั้น บังเกิดผลขนมจากการแห่งหนอุตสาหกรรมรถยนต์พละเจอะเจอระยะผลัดกันผ่านครั้งเทิ่งตกขอบแห่งตำนาน “การพัฒนายานยนต์ที่วางธุระคาร์บอนถดถอยนั้นจำต้องใช้การออกทุนรุ่งเรืองจัง ทำเอา Daimler คว้าตรวจสอบแบบอย่างดำเนินการใหม่พอตอนกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพราะว่าตั้งเป้าหมายเพิ่มความสามารถแห่งการแข่งขันปรับปรุงสิ่งใหม่ และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ” “ส่วนหนึ่งส่วนใดของขนบจัดการ คือ การลดค่าใช้จ่ายณการว่าจ้างพนักงานลงดัง 1.4 พันโล้นยูโร ข้างในชันษา 2022 ด้วยกันตัดทอนจำนวนเครื่องกั้นการทำงานฝ่ายบริหารยอมกะ สิบ% ทั่วโลก”Daimler ประกอบด้วยพนักงานเฉียดฉิว 300,000 มนุช ด้วยกันประกอบด้วยร.ง.กำเนิดที่ 17 แดน ดังนี้ การตัดสินใจตัดทอนพนักงานยอมเพื่อจะตัดทอนทุนแล้วจึงต้องดำเนินการเช่นกันความระมัดระวังกับหวนผลกระทบกระเทือนอย่างมาก โดยประสงค์สิงการออกจากงานติดตามเทพนิรมิตแข็งตัวช่วยเช่นกันส่วนใดส่วนหนึ่ง “จะมีงานจับจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายจ่ายกับพนักงาน โดยเฉพาะที่ซีกของวรรณะ administration กับให้ออกพนักงาน part-time” เชิงอรรถ bbc Newsdaimlermercedes-benz

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg