CPALL ปัดกวาดผลประโยชน์ชันษา 62 แห่งหน 22,343 กล้อนบาทา 7Eleven ยืนขึ้นหนึ่ง มุ่งมั่นถกสำนักงานสาขามากขึ้นชันษาละ 700 แห่ง

บริษัท ภาษาซีอ้วนพี ออลล์ จําขบกัด (หมู่ชน) หรือ CPALL ได้บอกผลกาน้ำรดําเนินการทำงานประจําชันษา 2562 มีกําไรสุทธิจําเก้าน 22,343 เลี่ยนเท้า หรือไม่ก็มากขึ้นอัตราร้อยละ 6.8 ขนมจากปีกลาย เนื่องจากบริษัทประกอบด้วยรายได้เพิ่ม และ กองกลางมีทุนทางการเงินที่ลดลงเมื่ออุปมัยกับดักปีกลายพรรษา 62 CPALL รายได้ร่วม 571,110 โล้นเท้า โตจากปีกลายเปอร์เซ็นต์ 8.3ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา หุ้นส่วนด้วยกันกองกลางแบ่งมีเงินรายได้ร่วม 571,110 ล้านพระบาท เพิ่มขนมจากปี 2561 ไตร่ตรองดำรงฐานะอัตราร้อยละ 8.3 เช่นนี้รายได้ขนมจากการขายผลิตภัณฑ์ด้วยกันบริการ มีจําเก้าน 550,901 โล้นเท้า เพิ่มรุ่งเรืองขึ้นร้อยละ 8.4 จากงานร้านขายของง่ายซื้อ รวมถึงจากการทำงานศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบคนต้นฉบับชําระเงินสดด้วยกันบริการตัวเองภายใต้ชื่อเสียงเรียงนาม “ประเทศไทยแม็คโคร” ซึ่งเป็นไปตาม กลเม็ดสรรพสิ่งบริษัทกับหุ้นส่วนแยกย่อยที่กาต้มน้ำตะลีตะลานํากล่าวผลิตภัณฑ์ด้วยกันบริการได้มาตรงๆกับดักความต้องการสรรพสิ่งผู้ซื้อได้มาอย่างต่อเนื่องด้วยกัน สมน้ำสมเนื้อ รวมถึงงานขยายสาขาเพื่อรองกับการพัฒนามรรคากาต้มน้ำรดําเนินชีวิตินทรีย์ของผู้ซื้อ กับแบ่งออกลูกค้าสมรรถเข้าถึงสินค้าได้ อย่างสะดวกเงินรายได้ร่วมก่อนหักหมายกำหนดการระหว่างกักคุม แยกสัดส่วนตาม 3 กิจธุระหลักเขต ประกอบด้วยเพราะฉะนี้ (กลุ่ม 1) เงินรายได้จากงานร้านรวงง่ายจ่าย ประกอบด้วยส่วนสัดอัตราร้อยละ 59 (หมวด 2) เงินรายได้ขนมจากธุรกิจขายส่งต้นฉบับชําระเงินสดและบริการตัวเองประกอบด้วยส่วนสัดอัตราร้อยละ 34 ด้วยกัน (กลุ่ม 3) เงินรายได้จากกิจธุระอื่นๆ ในประเทศประเทศไทยประกอบด้วยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 7 ดังนี้ ส่วนสัดเงินรายได้สรรพสิ่งตลอด 3 หมวดอยู่ในที่ระดับเดียวกันพอเปรียบเปรย กับปีกลาย 7Eleven อีกต่างหากยืนขึ้นหนึ่ง CPALL ตั้งความหวังยกขึ้นสำนักงานสาขาพรรษาละ 700 แห่งเพราะพวกกิจธุระร้านขายของสะดวกจับจ่ายใช้สอย กองกลางมุ่งเน้นการสร้างวงจรข่ายร้านรวงสาขาที่ทําเลแห่งสะอาด เพื่ออําเก้ายความสบายกับเข้าถึงความมุ่งมาดของผู้ใช้ใน ทั้งปวงที่โล่งแจ้ง รวมหมดในอาณาเขตกรุงเทพมหานคร นอกเมือง ด้วยกันชนบท ที่รูปแบบสรรพสิ่งร้านรวงบริษัท ร้านรวง Store Business Partner (SBP) กับ ร้านค้าสถานที่ครอบครองอำนาจระยะแคว้น รวมทั้งการพัฒนาร้านที่หน่วยงานบริการน้ําเลี่ยนด้วยกันร้านรวงที่รองรับครอบครองเอกเทศ (Standalone) โดยตั้งความหวังที่จะขยายสาขาจํานวน 700 สาขาทาบชันษา เพราะว่าที่ระหว่างปี 2562 งานห้างร้านง่ายจับจ่ายใช้สอยได้มาประกอบด้วยการขยายสาขา 7Eleven ทั่วร้านขายของบริษัท ร้านรวงSBP ด้วยกันร้านค้าแห่งครอบครองสิทธิระยะแคว้น หมายรวมหมด 724 สาขา ติดสอยห้อยตามความมุ่งหมายดังนั้น ในที่ ปลายปี 2562 บริษัทมีจํานวสำนักนายกรัฐมนตรี้านสำนักงานสาขาทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งสิ้น 11,712 สาขา แบ่งดำรงฐานะร้านหุ้นส่วน 5,215 สำนักงานสาขา (คิดครอบครองอัตราร้อยละ 45) เพิ่ม 321 สาขา ร้านขายของSBP 5,687 สาขา (ไตร่ตรองเป็นร้อยละ 48) เพิ่มขึ้น 351 สำนักงานสาขา กับร้านค้าแห่งได้มาอำนาจช่วงเขต 810 สำนักงานสาขา (ไตร่ตรองเป็นร้อยละ 7) เพิ่ม 52 สาขาในที่ด้านของผลิตภัณฑ์และงานบริการ บริษัทยังคงก่นปรับปรุงไปสู่การครอบครองร้านขายของอยู่ท้องคล่องเต็มหนทาง กองกลางประกอบด้วยการ ปรับปรุงของซื้อของขายหมวดของกินและเครื่องดื่ม และเพิ่มรายการอาหารผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มาความชื่นชมดำรงฐานะอย่างยอดเยี่ยมจากลูกค้าแห่งต้องการ ความง่ายดายด้วยกันคล่องแคล่วที่กาน้ำรดํากรังชีวิตินทรีย์ประจําทิวากาล ซึ่งที่พรรษา 2562 สัดส่วนสิ่งของรายได้ขนมจากการซื้อขาย อัตราร้อยละ 71.2 มาจากสินค้า กลุ่มของกินกับเครื่องดื่ม กับอัตราร้อยละ 28.8 มาจากของซื้อของขายอุปโภคเปล่าร่วมบัตรโทรศัพท์ ดังนี้ส่วนสัดเงินรายได้จากของซื้อของขายพวกของกิน กับเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.1 สิ่งของปีก่อน เป็นสาเหตุมาจากของซื้อของขายชนิดของกินครบถ้วนการให้ทานด้วยกันเครื่องดื่มมีอัตราการ เติบโตในชั้นที่ดอน ทั้งๆ ที่ของซื้อของขายอุปโภคมีการก้าวหน้าที่ระดับถดถอย อาทิเช่น บุหรี่ด้วยกันพร้อมด้วยเอาท์พุตสําเร็จสิ่งของแบบอย่างวิธีพลิกแพลงงานขยายสาขา ด้วยกันกาวุ่นวายําบอกสินค้าที่ซูบโจทย์ความต้องการสรรพสิ่งผู้ซื้อได้ อย่างเหมาะสม มีผลแบ่งออกในที่ปี 2562 กิจธุระร้านง่ายซื้อประกอบด้วยเงินรายได้จากงานขายของซื้อของขายด้วยกันการให้บริการรวม 334,061 ล้านพระบาท มากขึ้นขนมจากปีกลาย 25,218 ล้านพระบาท หรือไม่ก็คิดดำรงฐานะเปอร์เซ็นต์ 8.2 ทั้งที่ยอดจำหน่ายเฉลี่ยสรรพสิ่งร้านรวงแต่เดิมในชันษา 2562 มีอัตรางานก้าวหน้า พอกับร้อยละ 1.7 เพราะมียอดขายแบ่งประกบร้านต่อทิวากาล เท่ากับ 82,928 เท้า ประกอบด้วยยอดจ่ายประกบใบรับเงินอย่างคร่าวๆเท่าๆ กับ 70 ตีน ที่ขณะแห่งจําเก้านผู้ซื้อประกบสำนักงานสาขาทาบกลางวันเฉลี่ย 1,187 บุคคลภายนอกจากนี้ การทำงานร้านขายของคล่องซื้ออีกทั้งมีรายได้อื่นอีกจําเก้าน 19,920 โล้นพระบาท มากขึ้นขนมจากปีก่อน 1,415 เลี่ยนตีน หรือ มากขึ้นร้อย 7.6 โดยมีตัวการหลักขนมจากการเพิ่มขึ้นสิ่งของเงินรายได้คุณประโยชน์อำนาจด้วยกันรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าอำนาจจากการที่ร้านขายของSBP ประกอบด้วย จํานวนเพิ่มขึ้น หมายรวมเงินรายได้คุณประโยชน์ส่งเสริมการซื้อขาย ซึ่งก่อกำเนิดขนมจากการแก่ตารางจรรโลงการซื้อขายร่วมกับหญิบจำหน่ายเพื่อจะสนับสนุนยอดขาย เป็นต้นว่า หมายกำหนดการสิทธิแลกซื้อของซื้อของขาย รายการดวงตราไปรษณียากรสั่งสมแลกเปลี่ยนของที่ระลึก เป็นต้นส่วนหมวดงานอื่นประกอบด้วยกิจธุระคนกลางรับชําระค่าผลิตภัณฑ์ด้วยกันบริการ งานผลิตและจําหน่ายอาควานรสําเร็จากไปูป กิจธุระ จําหน่ายด้วยกันบริการวัสดุค้าปลีก ด้วยกันกิจธุระอื่นๆ ซึ่งส่วนมากให้บริการช่วยเหลือร้าน 7-Eleven เป็นสำคัญ เพราะว่ากองกลางไม่หยุด จับหลักที่จะคิดค้นของใหม่นวชาตๆ แยกออกคล้องจองกับความปรารถนาสรรพสิ่งผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น ตลอดที่ข้างสรรพสิ่งของซื้อของขายกับบริการแห่งนํากล่าว จ่ายกับดักลูกค้าข้างในร้านขายของ 7-Eleven รวมถึงการพัฒนาช่องทางกับแนวทางงานจําหน่ายผลิตภัณฑ์นวชาตๆ เป็นต้นว่า อีคอมเมิร์ซ ซึ่งช่วยจ่าย ผู้ใช้มีความสบายสบายงอกงาม ด้วยกันสร้างงานก้าวหน้าสรรพสิ่งเงินรายได้ภายหน้าบอกล่วงหน้าด้วยกันความเอนเอียงกิจธุระร้านสะดวกจับจ่ายใช้สอย ในชันษา 63ความมุ่งหมายการขยายสาขา : บริษัทวางแผนที่จะลงทุนคลายวงจรข่ายร้านขายของสำนักงานสาขาต่อเนื่องไปติดตามงานพองตัวสรรพสิ่งที่สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานปะปนกัน แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งทําเลแห่งมีประสิทธิภาพอื่นๆ เพื่อ อํานวยความง่ายดายด้วยกันเข้าถึงความต้องการสรรพสิ่งลูกค้าจ่ายคว้ามากแรงกล้า โดยกองกลาง คว้ากําทีดจุดหมายนวชาตที่จะขยายสาขาแยกออกครบถ้วน 13,000 สำนักงานสาขา ในปี 2564 เช่นนี้ หุ้นส่วนออกอุบายที่จะให้ทุนออกร้านสาขาใหม่อีกกะ 700 สำนักงานสาขาในพรรษา 2563กะเงินรายได้ขนมจากงานขายด้วยกันบริการ : กะดุจะยังคงเจริญได้อย่างต่อเนื่อง เพราะอัตราการเจริญสรรพสิ่งรายได้ ส่วนมากลงมา จากตำแหน่งการเจริญสรรพสิ่งยอดขายจากร้านขายของสาขาใหม่ กับอัตรางานเจริญสิ่งของ ยอดขายแบ่งจากร้านขายของเก่าก่อนซึ่งกะดุจะสิงสู่ในระดับแห่งคล้ายกับดักตำแหน่งการ พองตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยปะปนกัน เป็นต้นว่า ชั้นสรรพสิ่งตำแหน่งเงินตรา แน่น งานพองตัวสิ่งของการกินภายในประเทศ เป็นต้น เก็งงบให้ทุน : เก็งดุจักชดใช้งบประมาณออกทุนกะ 11,500 – 12,000 เลี่ยนตีน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนั้น • งานเปิดร้านสาขานวชาต 3,800 – 4,000 ล้านตีน • การปรับปรุงร้านขายของเก่าแก่ 2,400 – 2,500 เลี่ยนพระบาท• โครงการนวชาต, กองกลางแยกย่อยกับศูนย์ขจรขจายของซื้อของขาย 4,000 – 4,100 เลี่ยนเท้า• ทรัพย์สินทนทาน ด้วยกันระบบสารสนเทศ 1,300 – 1,400 โล้นเท้า Newscp-all7-elevenผลการดำเนินงานประจำปี 2562

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/CPALL.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/cpall-group.jpg