CP ALL รุดหน้าพวก Creative AI Camp ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นความถนัดเทคโนโลยีแบ่งออกผู้เยาว์ผ่านออนไลน์

“CP ALL” ยกฐานะพวก Creative AI Camp ชันษาที่ 2 เฟส 2 มากขึ้นจังหวะการเรียนเด็กจาก Face to Face 5 เวลากลางวัน ได้ผลทำความเข้าใจด้วยแพลทฟอร์ม Phenomena Work-based Education Learning เปลี่ยนงาน Workshop and Work-based online เสมือนหนึ่งสิงสู่กลุ่มจริง สม่ำเสมอจวนจะ 2 พระจันทร์ จับมือมหาวิทยาลัยกรุงปักกิ่ง (PKU), มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (NUS) สถาบันงานจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และผู้ช่วยเหลือ ติวเข้มผู้เยาว์ มัธยมตีน-การยังชีพ ชกต่อยอดอยากปากแห้งความถนัดงานสร้างสรรค์ AI ถกเนื้อที่เยาวชนลองทำโปรเจ็คท์ต้นเค้า ซูบโจทย์การพัฒนาแห่งหนจีรังกับความต้องการของสังคมแห่งเวลา New Normalเธอก่อกำลัง ไชยรัศมีศักดิ ประธานกรรมการจัดการ บริษัท ภาษาซีอ้วนพี กรูลล์ กำหนด (ฝูงชน) ผู้บุกเบิกร้านรวงเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์ COVID-19 หุ้นส่วนจึ่งคว้าทำให้เรียบแนวทางงานจ้าค่าย Creative AI Camp ปีแห่งหน 2 เฟส 2 ขนมจากการเป็นค่ายปรับปรุงองค์เมธาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) 5 ทิวากาล ทั่วในด้วยกันต่างประเทศ เหตุด้วยเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ไปสู่การเรียน AI ด้วยกันหมากล้อมเปลี่ยนเรือแพลทฟอร์ม VDO Conference ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็กราบเรียนคว้า เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยประกบสบายทัศนียภาพ“COVID-19 ก่อสร้างกรณีท้าทายขึ้นมาต่างๆ แต่ว่าเรามองว่าทั้งปวงโจทย์ลงความว่าโอกาส จึงได้ก่อแบบสอบถามความการทำให้เรียบแนวทางค่ายจรอีกทั้งเด็กและผู้เกี่ยวข้องกับดักพวก Creative AI Camp พรรษาที่ 2 กับคว้าความจริงแนวเดียวกันในการทำให้เสมอแบบอย่างลงมาบริหารศึกษาเปลี่ยนแนวทาง VDO Conference ศึกษาปนระหว่าง Online ด้วยกัน Offline พร้อมทั้งระยะเวลาการเล่าเรียนที่เพิ่มพูน หรือดำรงฐานะ Phenomena Work-based Education Learning ทั้งหมดเขตซีกพยายามอย่างมาก เพื่อให้การเล่าเรียนระหว่างนักศึกษาแห่งกระจายอยู่ทั้งปวงภาคสิ่งของประเทศไทย และผู้ชี้แจงที่อาศัยทั่วในประเทศแหลมทอง สิงคโปร์ และจีน สมรรถเดินจรคว้าอย่างราบรื่นและก่อกำเนิดความสามารถรุ่งเรืองมาก” อธิปก่อศักดิ บอกสำหรับพันธมิตรหลักเขตที่การแจ๋กลุ่ม Creative AI Camp ปีแห่งหน 2 เฟส 2 ของ CP ALL ครั้งนี้ เป็นต้นว่า Advanced Robotics Center สถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (NUS), Department of Information Management Peking University (มหาวิทยาลัยกรุงปักกิ่ง), บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จําขบกัด, สถาบันงานว่าการความรู้ภิวัฒน์ (PIM), หุ้นส่วน กระไอกระแอมตุงว์กำลังพลัส จำกัด, บริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กซวนเซลเลนท์ ขีดคั่น, หุ้นส่วน แอมเงินน ซอฟท์ กำหนด ด้วยกัน ผู้เชี่ยวชาญข้าง AI อธิปงามะ ประแจงธนูี โซลูชั่น เป็นต้นว่าเทค, นายปาลิตา ลารัศมีนุพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญปีก สมองกลวิทัศน์ ด้วยกัน หัวหน้าราชย์ชยุต เขาวัชร์เตเมี่ยงแขน สำคัญชุมนุมหมอหมากล้อมแห่งแหลมทอง เพราะแต่ละองค์กรจักแทนเดินสะพัดลงมาให้ความรู้ทั่วเวลาฉิวเฉียว 2 เดือนแก่ผู้เยาว์แห่งหนผ่านงาน เลือกจากผู้สมัครทั้งหมดภาคทั่วประเทศ ระหว่างที่เนื้อหาหลักภายในค่าย เน้นการประสานแยกออกผู้เยาว์ได้มาปรับปรุงทั้งความหัวไวทางความรู้สึก (EQ) กับความหัวไวมุขสติปัญญา (IQ) มี 1.การบูรที่างานวิธีคิดค้น AI เปลี่ยนปรัชญางานโจ้ หมากล้อม (Creative AI Convergence by Go Philosophy) มากขึ้น EQ จ่ายเด็กเข้าใจแพ้ แจ้งชนะ ให้ความสำคัญ กับดักความเป็นมิตร กับสมรรถจับกรณี#สลับซับซ้อนสิ่งของหมากล้อมไปปรับใช้สร้างสรรค์ AI ที่ซับซ้อนขึ้นไป 2.เมธา เกี่ยวหมู่เทคโนโลยี ABCD เพิ่มพูน IQ ผ่านความสามารถเทคโนโลยีใหม่ๆ อันประกอบด้วย AI (เมธา ปลอม), Block chain (แม่พิมพ์ศาสนาเชน), Cloud ด้วยกัน Digital Dataด้าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล หนึ่งที่ที่ปรึกษากรรมการจ้าค่าย Creative AI Camp กล่าวว่า ปัจจุบัน น่ากลัว COVID-19 พิสูจน์ได้ดีตวาดถ้าหากไม่มีการพัฒนาเนื้อความเทคโนโลยี จักทำให้ทั้งการสื่อสารกับการพัฒนาองค์ความรู้เกิดขึ้นได้มาเลวเต็มแรง กลุ่ม Creative AI Camp ชันษาแห่ง 2 เฟส 2 แห่งปรับจรสิงสู่บนบานศาลกล่าวเรือแพลทแบบฟอร์มใหม่กับเครื่องใช้ไม้สอยทางเทคโนโลยีนวชาตๆ จึงนับว่าเป็นทางประธานที่สนับสนุนแยกออกเยาวชนอีกต่างหากสามารถปรับปรุงตัวปัญญาด้วยกันเจริญความสามารถแห่งอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง “แห่งพื้นโลกสมัยต่อไป AI จะมีบทบาทประธานกับดักงานด้วยกันการครองชีพต่อไปสิ่งของทั้งมวลิ และเข้ามามีบทบาทแห่งชีวิตประจำวันเติบโต ชีวิตของทุกคนจักก่อกำเนิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ผู้เยาว์แล้วจึงต้องศึกษาทั่วตีนลึกกับริมกว้าง เข้มแข็งทั่ว IQ และ EQ กลุ่มโอกาสนี้จัก#ลองกรรมวิธีไตร่ตรอง กับสืบต่อกรรมวิธีไตร่ตรองจ่ายตกเป็นผลงานแน่ๆที่จะเป็นเงินเป็นทองประกบเข้าผู้เข้าคนข้างหน้า ผู้เยาว์จำต้องเข้าใจกับเข้าใจทั้งเทคโนโลยี AI ความเปลี่ยนแปลงสิ่งของแหล่งหล้า เพื่อนมนุษย์ กับงานอยู่ร่วมห้าม เพื่อให้ AI จัดการสนับสนุนมนุช มิใช่รับช่วงคน” รศ.ดร.สั่งสอนิ รายงานขณะที่ ด็อกเตอร์ป่าส์กำลัง โหลิมชยโชติกุล ผู้ดูแลที่ทำการปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บมจ.ภาษาซีพี ออลล์ ผู้บริหารแผนการ กล่าวว่า ผลกระทบกระเทือนขนมจาก COVID-19 กลายเป็นตัวกระตุ้นแยกออก AI มีความสำคัญเติบโต เหตุการณ์การเว้นระยะไกลด้านสังคม (Social Distancing) และการกักตัว เป็นเหตุให้มวลชนเปลี่ยนมาดำรงชีวิตบนบานศาลกล่าวพื้นแผ่นดินเสมือนหนึ่ง (Virtual World) เปลี่ยนเทคโนโลยี Digital Twin อาทิ แพลทแบบฟอร์มออนไลน์แตกต่าง ๆ ไม่มีเงินก่อเกิดงานไหลหลั่งสิ่งของข้อมูลอย่างมหาศาล AI ซึ่งกินข่าวสารดำรงฐานะของกิน จะเข้ามามีบทบาทขนานใหญ่แห่ง 4 หมู่ธุรกิจกับอุตสาหกรรมที่กำลังจะก่อเกิดกรณีธรรมดาๆฉบับร่างนวชาต ไม่ก็ New Normal เช่น 1.พวกค้าปลีก (Retail) 2.พวกอนามัยกับความเป็นอยู่แห่งบริสุทธ์ (Health & Wellness) 3.พวกไลฟ์สไตล์กับความบันเทิง (Lifestyle & Entertainment) 4.หมู่การคลัง (Finance)“ค่ายคราวนี้จักปันออกเยาวชนได้พิสูจน์ทำโปรมังสวิรัติ็คท์ด้าน AI แห่งหนเคยนำเสนอไอเดียในพวกปีแห่งหน 2 เฟส 1 จ่ายออกมาดำรงฐานะผลงานต้นแบบ (Prototype) เพราะว่าประเด็นสรรพสิ่งผู้เยาว์แต่ละกลุ่มจักสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่จีรัง หรือ Sustainable Development Goals หรือ SDGs สิ่งของยูเอ็น ขณะเดียวกันก็จะแทรกสอดฟังก์ชั่นปันออกพร้อมจัดการ New Normal เข้า หลังจากโปรมังสวิรัติ็คท์ต้นเค้างอกงามหลังจากนั้น จะมีการพารายงานชิ้นงานประกบคณะกรรมการทั้งชาวไทยด้วยกันต่างชาติทาบเจียร” ด็อกเตอร์ไพรส์อำนาจ รายงานทั้งนี้เพื่อให้การเล่าเรียนปีกเทคโนโลยีด้วยกัน AI อาจจะอย่างต่อเนื่อง กงสีสิงสู่แห่งระหว่างการจัดตั้ง Creative AI Club by CP All ขึ้นไป เพื่อที่จะเป็นหลักแห่งจ่ายผู้เยาว์ด้วยกันผู้แห่งหนมีความรู้ความเก่งกาจปีก AI เข้ามาปรับปรุงความชำนาญและตัวความรู้คว้าอย่างต่อเนื่องด้วย คาดตวาดจักประเจิดประเจ้อรายละเอียดได้มาแจ้นๆ นี้ เหตุด้วยพวก Creative AI Camp แจ๋ขึ้นไปภายใต้ประณิธานหน่วยงาน “รวมคิดค้นด้วยกันเผื่อแผ่โอกาสอันควรจ่ายทุกมนุช” มุ่งเน้นแยกออกเหล่าผู้เยาว์ระดับมัธยมตอนปลายด้วยกันอาชีวศึกษา ซึ่งอย่างยิ่งประธานสรรพสิ่งชนชาติ คว้าพัฒนาความชำนาญความเก่งกาจกระเป๋าแห้งกลายเป็น “มรรคความเป็นมนุษย์ AI คิดค้น” (CreativeAIness) สามารถสร้างสรรค์ AI เพื่อประโยชน์ของเข้าผู้เข้าคนคว้า และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งานผลัดกันพื้นแผ่นดินภายหน้า PR NewsCP ALLNew NormalPhenomena WorkCreative AI Camp

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/flowaccount_6.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/วันดี_3.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/ไลฟ์ลูม_2.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Capture898.PNG