CP ได้ผล ร.ง.หน้ากากสถานีอนามัยเสร็จที่ 5 สัปดาห์ ครบถ้วนแจกให้เปล่า

CP สำเร็จเที่ยงตรง 5 สัปดาห์ ร.ง.หน้ากากอนามัยให้เปล่า เพื่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วยกันกลางเมือง คาด 1 สัปดาห์ ครบถ้วนแจกจ่ายผ่าน รพ.ว่าวกุลาลงแขนในที่์ และครบครันกระจายหน้ากากไปสู่โรงหมอกับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศวันที่ 10 เดือนที่ 4 2563 ประธานไม้ใกล้ฝั่ง ธนินท์ ไปฉวัดเฉวียนนท์ ข่าวสารขอบคุณทีมงาน ที่ทำให้กิจการสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยให้เปล่าเพื่อชาวไทย ของเครือเติบโตสิ่งของเครื่องใช้ สร้างสำเร็จหลังจากนั้น ตรงเผงกาลเวลา 5 สัปดาห์ เพื่อกำเนิดหน้ากากอนามัย ทุ่มงบประมาณกระทั่ง 100 เลี่ยนพระบาท ตั้งเป้า พระจันทร์ละ 3 โล้นชิ้น ประเคนพนักงานทางการแพทย์ ครอบครองหมวดจำเดิม เปลี่ยนโรงพยาบาลจุฬาลงแขนณ์ สภากาชาดแหลมทอง สำคัญชรา ซีอ้วนพี รับรอง การแจกจ่ายหน้ากาก จำเป็นจะต้องแยกออกแพทย์ทำงาน ภาษาซีพีชำนาญเหตุการผลิต แต่ว่าผู้ที่จะแจ้งแหว พนักงานทางการแพทย์ด้านไหนมุ่ง จำต้องมอบคุณหมอเป็นผู้แบ่งสรร ภาษาซีอ้วนพี พร้อมรับวิถีทาง ด้วยกันจักอนุเคราะห์ชนิดถึงที่สุด เช่นนี้ พร้อมพอกพูนกำลังวังชาการผลิต เพื่อให้พอเพียงต่อการอนุเคราะห์ชาวไทย พร้อมขอให้พร้อมใจกันรบราฆ่าฟันกับความเจ็บไข้โคตัก-19 แยกออกชนะโดยเร็ว ด้วยกันซักซ้อมในที่การยกขึ้นกิจธุระ พระขนองเปลี่ยนวิกฤตจากนั้น พอให้ไทยเป็นด้าวเริ่มแรกที่จะดึงภาวะเศรษฐกิจหวนกลับได้มาร.ง.กำเนิดหน้ากากอนามัยให้เปล่าแห่งหนสร้างขึ้นไปนี้ ครอบครองโรงงานผลิตหน้ากากสถานีอนามัยให้เปล่าเพื่อคนไทย ก่อสร้างสำเร็จหลังจากนั้น เที่ยงตรงยุค 5 สัปดาห์ ดังที่นายธนินท์ จากไปวนเวียนนท์ สำคัญอาวุโส ข่าวไว้พอวันที่ 5 มีนาคม ไม่มีเงินครบกำหนดวันนี้ 10 เดือนที่ 4 เครื่องยนต์ณการผลิตหน้ากากสุขศาลา surgical mask พร้อมที่จะเกิดได้มาตั้งแต่วันที่ 16 เดือนที่ 4นี้ ข้างหลังได้รับอนุญาต จากหน่วยงานอาหารและสารเสพติด ในท่ามกลางเหตุการณ์ความเจ็บไข้โคตัก-19 สถานที่กระจัดกระจายเจียรทั่วโลก คนไทยทั้งหมดจำเป็นต้องช่วยกันนับว่าเป็นธุระ ซีอ้วนก็เช่นเดียวกัน จำเป็นจะต้องสร้างอย่างมากในกลาบาตวิกฤต กับ หามิได้ฉันทำเดี่ยว จำเป็นจะต้องขอบพระคุณคณะทำงานในประเทศเมืองจีน ด้วยกันไทย เพราะว่าประกอบด้วยความติดขัดยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะนี้ที่มาตรการสอดส่องความเข้มงวดปีกการส่งออก หรูหราสูงขึ้นไปยิ่งนัก ด้วยกันผลรวมเที่ยวบินที่น้อยลงกว่า 70% เป็นเหตุให้การคาดการณ์เที่ยวบินตรงนั้น ทำกันได้ทราม โดยเฉพาะจีน แห่งหนมีเครื่องจักรกลเสียแต่ว่าก็จัด ทุกด้าวประสงค์ โดยเฉพาะเมืองจีนเอง ก็มีความจำเป็นจำเป็นต้องชดใช้ เช่นเดียวกัน ทว่าพร้อมด้วยความเกี่ยวข้องที่ดีงามสิ่งของทั้งสองประเทศ ได้ช่วยทำให้การขนย้ายเครื่องกลกลับได้ตรงเผง ซึ่งหุ้นส่วนจำเป็นต้องเช่าซื้อเรือบินว่าลำนำเครื่องยนต์ 2 เครื่องเคราเข้าประเทศไทยและติดตั้งได้เป็นผล ตั้งเป้าเกิดคว้าดวงจันทร์ละ 3 กล้อนชิ้น ยื่นให้กับโรงพยาบาลว่าวปักเป้ายอมมือในที่์ สภากาชาดประเทศไทย มอบแจกรองกระทรวงคมนาคมกราบลาแขนทางการแพทย์ และแบ่งสรรให้เปล่าแยกออกกับกลางเมือง เกี่ยวกับโรงงานหน้ากากอนามัยให้เปล่าเพื่อคนไทย สรรพสิ่งซีอ้วน ประกอบด้วยงานดัดแปลง โรงเรือนชั้น 3 กองกลาง ทุ่งภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด สร้างดำรงฐานะห้องปลอดเชื้อ และสมน้ำสมเนื้อกับงานใช้คืนเครื่องยนต์ กำเนิดหน้ากากสถานีอนามัย ซึ่งสมมติว่าติดเครื่องจากนั้น จะใช้คืนแรงงานมนุษย์เพียง 1 คนเพียงนั้น ขณะเมื่อการงานของเครื่องเคราจักมีวัสดุ 3 อันที่จะเกิดเป็นหน้ากากอนามัย ด้วยกันไม่ทันเวลาคล้องหู ซึ่งซีอ้วนคิดค้นสิ่งใหม่ ในการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ แยกออกปลอดเชื้อ ซึ่งได้มาเทคโนโลยี เอกระไอกระแอม ขนมจากสถาบันเทคโนโลยีตุ๊เจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานอาวุโส เครือเติบโตโภคภัณฑ์ ยอมรับแหว การผลิตหน้ากากสถานีอนามัย เป็นความมุ่งมั่นเอ็ดที่จะช่วยบุคลากรทางการแพทย์ กับกลางเมือง สถานที่เครือภาษาซีอ้วนพร้อมทุ่มงบประมาณณการเอื้อเฟื้อในปีกปะปนกัน อาทิงานแยกออกของกินแจกบุคลากรทางการแพทย์กับครัวเรือน การยกขึ้นค้าของกินกลักเว้น 20 ตีน งานไม่โก่งราคาผลิตภัณฑ์เพราะรู้ดีงามถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแห่งหนได้รับความกระทบกระเทือนเจียรตลอด จึงอยากจะแนะนำตัวชาวไทยมอบสมรู้ร่วมคิดรัฐบาลจอดโรคระบาดนี้ และกินเวลาระหว่างนี้เตรียมพร้อมริเริ่มทำกิจธุระทันทีที่ประเทศไทยไม่มีโรคระบาดต่อจากนั้นเพื่อดึงเศรษฐกิจมอบกลับคืนมาโดยเร็ว NewsCPหน้ากากสุขศาลาเจ้าสัวธนินท์-ไปฉวัดเฉวียนนท์

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/188888888888.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/IMG_888.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/IMG_0500888.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/messageImage_88.jpg