CP แฉห้องปลอดเชื้อ Clean Room รับโรงงานกำเนิดหน้ากากสุขศาลาฟรี

หลังจากเจ้าสัวธนินท์ ข่าวสารเกิดหน้ากากอนามัยแบ่งสรรให้เปล่าณ 5 อาทิตย์ อันแห่งกลุ่มซีอ้วนพีรีบทำครอบครองชนิดจำเดิมคือว่า ด้านการควบคุมคุณภาพแห่งหน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ก่อนงานดีไซน์สร้างด้วยซ้ำ นั่นคือเหตุสิ่งของห้องปลอดเชื้อ Clean Room เพื่อจะรองรับเครื่องกล กับกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยแจกให้เปล่าเพราะว่าเครื่องจักรทั้งปวงที่จะนำเข้าลงมาจะครอบครองแปลน ออโตเมติก ดังนั้น ร.ง.แห่งหนสร้างขึ้น ต้องประกอบด้วยลักษณะครอบครองห้องหับปลอดเชื้อ ซึ่งกิจจานุกิจแต่ต้นณทิวาจำเดิมถือเอาว่างานออกแบบห้องหับคลีสำนักนายกรัฐมนตรีูม หรือ ห้องหับปลอดเชื้อ ซึ่งเป็นห้องหับที่ประกอบด้วยงานปิดมิดชิด มีการควบกำกับมวลสารที่สภาพอากาศมอบน้อยที่สุด พอให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับกฏเกณฑ์ความสะอาด ด้วยกันประกอบด้วยการควบกำกับภาวะห้อมล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชุ่มชื้น และความต่างกันของแรงดันตามที่มุ่งหวัง ซึ่งทางด้านวิศวกรรมคาดคะเนตวาดจักกินเวลาที่งานออกแบบเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งจะต้องดีไซน์วัสดุทั้งหมดสิ่งที่ประหวัดงานไหลเวียนสภาพอากาศเช่นกันเพราะสภาพอากาศจักถูกส่งลงขนมจากเพดานผ่าน filter ในแนวตั้ง ด้วยกันมารุตจะกลับเปลี่ยนเนื้อที่ทำให้แจ่มใส จากนั้นกลับไปสู่สิ่งเล่นลมเวลาเย็น หลังจากออกแบบได้ผลหลังจากนั้น ณสัปดาห์ใบหน้า ก็จะเข้าเคลียร์พื้นที่ และบัญชาเครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อเอามาก่อสร้างห้องคลีนรูมถัดไปรู้จักมักจี่ Cleanroomก่อนอื่นลงมารู้จักมักจี่กับห้องหับ Clean Room อันตรงนี้เองที่บอกให้เห็นตวาด หามิได้จักสร้างกันเหนาะๆ เพียงจักริเริ่มก็ต้องมีงานออกแบบ เพราะฝ่ายวิศวกรรม วงศ์วานซีอ้วนกล่าวว่า มิใช่เพียงกรณีละอองอย่างข้างเดียว ฉันต้องริเริ่มอีกด้วยงานออกแบบห้องคลีสำนักนายกรัฐมนตรีูม เพราะว่าอีกทั้งมีเรื่องมีราวความไฟฟ้าสถิต แรงดัน ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิห้องหับด้วย เพราะก่อสร้างได้ผลครอบครองห้องหับจากนั้นจักมีการดูดดึงฝุ่นออกลูก ต้องเหยาะกลุ่มหุ้มหมีณงานสร้างด้วย ยิ่งไปกว่านี้ถูแห่งใช้คืนจำต้องครอบครองถูแห่งประกอบด้วยการพลุ่ยเหินโหรงเหรง ด้วยกันเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดที่จะนำเข้าลงมาจำต้องมีงานซักฟอก และแห่งหนสำคัญมีgate ด่านกรองสภาพอากาศ ประกอบด้วยการใช้คืน air blow ก่อนเข้าไป ทำเอาแจ้งเกินตวาด งานจักก่อร.ง.หลักเกณฑ์ต้นสักที่ต้องเริ่มจากการดีไซน์แห่งหนถูกต้อง ก่อนกำหนดงานริเริ่มทำงานสร้าง ซึ่งกะตวาดสัปดาห์ใบหน้า จะริเริ่มประกอบด้วยการสั่งอุปกรณ์ห้องสะอาด ไม่ก็ คลีสำนักนายกรัฐมนตรีูม ซึ่งจะได้มาติดตามชี้แจงกักคุมถัดไปเช่นนี้ คลีสำนักนายกรัฐมนตรีูมมี 2 ชนิด ตามหลักทฤษฎีใช้งานที่อุตสาหกรรม1. คลีนรูม แห่งจำต้องประหยัดคำกรณีฝุ่นIndustrial Clean Room ถือเอาว่า ห้องคลีนรูม เกี่ยวกับอุตสาหกรรมจะเป็นห้องหับคลีนรูมต้นฉบับความดันบวก (Positive Pressure)คือสภาพความเป็นอยู่แห่งแรงดันในห้องยิ่งกว่าความดันข้างนอกห้องหับ ไม่ก็มากกว่าความดัน บรรยากาศ (atmospheric pressure) เป็นเหตุให้ประกอบด้วยสภาพอากาศไหลหลากจากห้องหับ เพราะว่าความดันเพิ่มดำรงฐานะสถานะที่ใช้ที่ห้องหมดจด (clean room) ไม่ก็ห้องหับแห่งหนจำกัดความสะอาด อาทิ ห้องหับบรรจุ ห้องหับวางแผนวัตถุดิบ ดินแดน high risk area เพื่อที่จะปกป้องไม่จ่ายฝุ่น อาทิ ฝุ่นละออง บักเตรี ส่า เลิก รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore) และสปอร์สิ่งของหยุดเข้าได้มากรณีที่หมายมั่นปกป้องความดันในห้องหับ ครั้นประกอบด้วยงานเปิดช่อง หรือ ทวารถกกระยาเลย จะจำต้องติดตั้งระบบควบคุมอากาศเพิ่มพูน พอให้ประกอบด้วยการเพิ่มดินฟ้าอากาศมาชดเชยสภาพอากาศแห่งหนไหลออกไปจากการเปิดประตูดังกล่าวการทำให้ห้องประกอบด้วยความดันบวกโดยมีทางเข้าออกแห่งหนปิดมิดชิด เพราะว่าใช้คืนพัดลมเป็นตัวเป็นตนก่อสร้างความดันดินฟ้าอากาศมอบกับห้องแรงดันห้องหับยิ่งกว่าความบรรยากาศประกอบด้วยพัดลมบรรเลง (air shower) แห่งหนประตูทางเข้าเพื่อจะดันมารุตออกลูกไปมีระบบระเบียบกรองดินฟ้าอากาศ เป็นต้นว่า HEPA filterใช้วิธีการป้องกัน เป็นต้นว่า เปล่ามอบยกขึ้นช่องพร้อมด้วยมากมายคลี่ เป็นอาทิ2. คลีสำนักนายกรัฐมนตรีูม ที่จำเป็นต้องประหยัดปากกรณีไวรัสเช่น ห้องหับคลีนรูม ณโรงหมอ ร.ง.เกิดยา ร.ง.ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ หรือ ประทิ่น ฉันเรียกห้องหับคลีสำนักนายกรัฐมนตรีูมเช่นนี้ตวาด Biological Clean Room (BCR)ซีกห้องทดลองมุขชีวภาพ ห้องทดลองทางปีกชีววิทยา อีฉันเรียกห้องคลีนรูมเช่นนี้ตวาด Biohazard Clean Room กับห้องรวมหมด 2 กระนี้จักดำรงฐานะห้องคลีนรูมฉบับร่างความดันลบ ซึ่งสำเร็จเป็นเหตุให้ห้องหับแห่งมุ่งหวังจำกัดมีแรงดันน้อยกว่าแรงดันบรรยากาศ ใช้กับห้องที่ตั้งใจควบคุมการแพร่สะพัด กลิ่นอาย เชื้อโรค (pathogen) ไม่ก็งานปนเปื้อน (contamination)เช่นนี้กลุ่มซีพีได้มาจ่ายข่าวสารตวาด คว้าริเริ่มออกแบบแล้ว เพราะใช้คืนคณะวิศวกรรม ร่วมกับชำนัญพิเศษด้านงานออกลูกแปลนคลีสำนักนายกรัฐมนตรีูม และจะออกแบบสำเร็จณอีก 1-2 วัน และจะเข้าสู่กระบวนการถ่ายแบบเพื่อบัญชาอุปกรณ์ณสัปดาห์หน้าตา ดังนี้จำเป็นต้องมาคอยติดตามแหว การงาน 5 สัปดาห์ ในการก่อสร้างร.ง.หน้ากากอนามัยให้เปล่า สรรพสิ่งพวกซีพี จะประกอบด้วยความคืบหน้าเช่นไร NewsCPMaskcovid-19หน้ากากสถานีอนามัย

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/4AB84A37-F9F6-42DA-83AD-1DBE905958A0.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/D7B8D75B-C283-4975-A04B-B3068758CDD4.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/966B3AD9-9B47-4B88-90DA-345D6E7E91DB.jpeg