CP นำเข้าเครื่องยนต์ผลิตหน้ากาก โคจรจดไทยต่อจากนั้น

อัพเดทปัจจุบัน ไปสู่อาทิตย์สถานที่4 CP นำเข้าเครื่องยนต์จดสุวรรณภูมิแล้ว พระขนอง “ประธานชราธนินท์ ไปวนเวียนนท์” ข้อมูลสร้างร.ง.เกิดหน้ากากสถานีอนามัยฟรีเพื่อพนักงานทางการแพทย์และเพื่อชาวไทยหลังจากเปลี่ยนมา 3 อาทิตย์ โรงงานหน้ากากประกอบด้วยความพร้อมหลังจากนั้นกว่า 80% ซึ่งเดี๋ยวนี้ไปสู่สัปดาห์สถานที่4 สำเร็จคุมตัวการนำเข้าเครื่องเครื่องเย็บผ้า เพื่อที่จะผลิตหน้ากากสถานีอนามัยให้เปล่าเพื่อจะพนักงานทางการแพทย์และคนไทยสถานที่ขัดสนหน้ากาก สิ่งของเครือเจริญสิ่งของเครื่องใช้ จากสนามบินสุวรรณภูมิ พอเวลามืดค่ำไหว้วานนี้(5เมย.) การพาแต่งตัวเครื่องเย็บผ้าของหมวด CP เป็นเครื่องกลร่างโดยอัตโนมัติ โดยสมรรถเกิดหน้ากากคว้าสิ่งละ 50,000 อัน ต่อกลางวัน โดย CP ได้นำเข้าเครื่องจักรเครื่องเริ่มแรกมาถึงไทยแล้ว เพราะสายการบิน YG 9021 ขนส่งสินค้ามาจากสนามหญ้าร่อนประสิบประเทศจีน และเครื่องยนต์เครื่องสถานที่2 เก็งว่าจักครบครันในการพาเข้าจากประเทศจีนในที่วันที่ 9 เดือนที่ 4ตรงนี้ โดยจำเป็นจะต้องตรงๆสอบเที่ยวบินอีกครั้ง ก็เพราะว่ามีความเคร่งครัด และประกอบด้วยมาตรการสถานที่จำต้องเปลี่ยนแปลงทุกเมื่อในระยะวิกฤติการณ์งัวตัก-19 เพราะว่ากำลังการผลิตสิ่งของร.ง. CP หน้ากากสถานีอนามัยฟรี ข้างหลังเข้าประจำที่เครื่องจักรตลอด 2 สิ่งแล้วเสร็จ จะสิงสู่ที่ 1 แสนชิ้นต่อทิวากาล ไม่ก็ 3 ล้านชิ้นต่อพระจันทร์ ทั้งนี้ ในที่ระยะ 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา CP ได้มารีบก่อสร้างโรงงาน ครบครันห้องหับปลอดเชื้อแห่งก้าวหน้ากระทั่ง 80% ต่อจากนั้น ที่วันนี้เครื่องจักรอัตโนมัติด้วยว่าผลิตหน้ากากคว้า ไม่ผิดจับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยกันโคจรไปอีกทั้งโรงงาน เพื่อประกอบด้วยกันลองเชิงที่กรรมวิธีต่อไป โดยจักชดใช้กระบวนการตะแคงเลคอนเฟอเรนซ์เพื่อที่จะติดต่อกับดักชำนัญพิเศษจากต่างประเทศในที่งานติดตั้งด้วยกันทำให้เรียบเรียบเรียงเครื่องจักรถัดจากด้วยเหตุที่ในช่วงตรงนี้แต่ละประเทศคว้าทวีคูณความเคร่งครัดสิ่งของมาตรการเข้าออกแดน ทำให้กระบวนการนำเข้า มีเหตุ#สลับซับซ้อนมากขึ้น มีผลกระทบให้ CP ต้องเกลี่ยแบบอย่างเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์แห่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเคลื่อนย้ายเครื่องกล ขนมจากบุรีไปสู่เมือง ขนมจากรถบรรทุก สู่อากาศนาวา เปลี่ยนหลายเมือง ตอนท้ายความพยายามก็ทำกันได้เป็นผล ไม่มีเงินสมรรถจับเครื่องยนต์เข้ามาได้ที่วันนี้ Newscpหน้ากากอนามัย

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/S__16810108.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/S__16810112.jpg