Corda Day Bangkok 2018 ถลกจุดพูดคุย Blockchain for Enterprise เพื่อที่จะทั้งหมดท้องที่การทำงาน

3 บิ๊กเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มโซลูชั่นใหม่สิ่งของการทำธุรกิจเวลา 4.0 พร้อมด้วย “Blockchain” เทคโนโลยีสับเปลี่ยนโลก นำทางโอกาสทางกิจธุระที่จะเกิดขึ้นที่เอเชียด้วยกันทั่วโลก รู้จักมักจี่ “Corda” Blockchain Platform ร่าง Distribute Ledger Technology ลงมาชดใช้เพิ่มมูลค่าการทำงานปันออกโตอย่างสาวเท้าถลา R3, TIS JAPAN และ I AM Consulting สมคบคิดจัดงาน Corda day Bangkok 2018 : Blockchain for Enterprise สร้างจังหวะทางกิจธุระใหม่ๆ พร้อมด้วย​ Blockchain สำหรับท้องถิ่นธุรกิจ R3 นำเสนอ “Corda” Blockchain Platform สำคัญแห่งเพิ่มประสิทธิภาพรากฐานแห่งกิจธุระการเงิน ด้วยกันกำลังเข้าล็อคกับดักการชดใช้ที่ธุรกิจชนิดอื่น MrมันสมองYasushi Okamoto, Director and Senior Managing Executive Officer, TIS JAPANMrมันสมองYasushi Okamoto, Director and Senior Managing Executive Officer, TIS JAPAN กล่าวว่า ช่วงปัจจุบัน Blockchain ขึ้นชื่อว่าครอบครองเทคโนโลยีสถานที่เข้าสับเปลี่ยนโลก ที่ทั้งปวงภาคส่วน สถานที่เห็นชัดลงความว่า ภาคกิจธุระการเงิน และความแข็งแรงได้มาความชอบสมบูรณ์ค่อยๆ ในที่การพามาใช้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานสู่เวลา 4.0 ในที่อุตสาหกรรมและภาคการทำงานอื่นๆ เฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานกิจธุระ ผู้ประกอบการ นำพาห้ามทันเหตุการณ์กับการนำ Blockchain มาดัดแปลงแบ่งออกก่อเกิดสมรรถนะมากมาย แล้วก็เป็นภูมิหลังสรรพสิ่งงานจัดงานเช่นเดียวกับเสนอ” ข้างในธุรกิจ Corda day Bangkok 2018: Blockchain for Enterprise ร่วมพร้อมด้วย Mr.David EมันสมองRutter, Co-Founder และ CEO, R3 เจ้าตำรับเรือแพลตฟอร์มอย่างกับระดับโลก Corda มาร่วมสนทนาถึง การใช้คืน Blockchain เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมสิ่งเลิศจ่ายกับดักท้องถิ่นธุรกิจ ด้วย คุณกรที่์ จาตำหนิกวที่ิช สำคัญษมาคมคายฟินเทคแห่งแหลมทอง มารวมดันแบ่งออกเกิดเมธาความตระหนักในที่เทคโนโลยีสำคัญๆ แห่งหนเข้าเปลี่ยนแปลงชีวิตกับการทำงาน MrมันสมองDavid E.Rutter, Co-Founder กับ CEO, R3ทั้งนี้ Blockchain ถูกนำมาปฏิวัติการเก็บข้อมูล ทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันได้ทุกจุดราวใยแมงมุม (Distributed) เพราะประกอบด้วยงานขจายข่าวด้วยงานทำใหม่ถ่ายขึ้นไปมาจ่ายใครๆเข้ามาแลดูข่าวกลุ่มนั้นๆ ได้มา ด้วยกันประกาศแห่งเบ้าไชนะครั้นใส่จรจากนั้นจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทำลายไม่ได้ ทุจริตไม่ได้ ครอบครองโครงข่ายสถานที่โปร่งแสงกับปลอดภัย เธอมือที่์ จาครหากวแห่งิช สำคัญษมาคมสันฟินเทคแห่งประเทศไทยMr.David E.Rutter กล่าวขวัญ “Corda” Blockchain Platform สถานที่ลงมือเพราะว่า R3 นี้แหว “R3 ครอบครองผู้พัฒนา Blockchain สำหรับ Enterprise สถานที่ประกอบด้วยกิจธุระสมคบคิดที่ Ecosystem สถานที่ประกอบด้วย Partner ยิ่งกว่า 200 รายทั่วโลก ขนมจากเอกชนและภาครัฐ ซึ่ง Corda คือ Blockchain Platform ข้างงานบริหารประกาศ ที่ว่าการบนบานศาลกล่าวนวัตกรรมการประมวลผลร่างขจายแกนกลางหรือว่า Distribute Ledger Technology (DLT) รองธุรกิจโดดข้ามอุตสาหกรรม ตั้งแต่ท้องถิ่นการเงิน, สัญญาประกันภัย, Supply Chain, อนามัย และอื่นๆ เพราะว่าของใหม่ DLT จักเอาใจช่วยให้การทำธุรกรรมมีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนตัวกลาง แม้ว่ากรณีดีเยี่ยมสรรพสิ่ง Corda ลงความว่าจักส่งสำเนาธุรกรรมแบ่งออกเจาะจงผู้แห่งข้องแวะแห่งธุรกรรมแค่นั้น จึ่งประกอบด้วยความปลอดภัยรุ่งเรืองกระทั่ง DLT แบบอื่นๆ ” “ในประเทศแหลมทอง R3 คว้ารวมทำกับสถาบันทางการเงินเหลือแหล่แห่งหนที่โครงการอินทนนท์ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพสรรพสิ่งองค์ประกอบพื้นฐานมุข การคลังแหลมทอง เพราะว่าธนาคารแต่ละแห่งหนจะร่วมกันออกแบบกับปฏิรูปกบิลต้นเค้าของการปลาเนื้ออ่อนทรัพย์สมบัติระหว่างสถาบันการเงิน เพราะชดใช้พงศ์ทรัพย์สมบัติดิจิทัลจำลองแห่งให้กำเนิดเพราะธนาคารกลาง (Wholesale Central Bank Digital Currency: Wholesale CBDC) บนบานศาลกล่าวแพลตแบบฟอร์ม Corda เมื่อดวงจันทร์เดือน 8แห่งเปลี่ยนมา” ด้าน เจ้าเอ็งกริช แจ่มใสล่าช้าลี Country Vice President, บริษัท I AM Consulting จำกัด กล่าวว่า “ธุรกิจตรงนี้จะเป็นเหตุให้เธอได้เหลือบเห็นจังหวะในที่งานสร้างความแตกต่างจ่ายกับดักธุรกิจเปลี่ยน Blockchain Platform สิ่งของ Corda ซึ่งถูกประยุกต์ใช้ที่หมวดกิจธุระการเงินการธนาคาร งานวางกลยุทธ์ทางธุรกิจอีกด้วย Corda แห่งทำให้เกิดภูมิทัศน์ใหม่สรรพสิ่งงานเพิ่มค่าจ่ายการทำงานก้าวหน้าอย่างก้าวถลา ครบครันการพินิจพิจารณาสืบหากรณีศึกษาขนมจากกิจธุระประกันภัย กิจธุระพลังงานด้วยกันสายธารมัน” สำหรับ Corda day Bangkok 2018: Blockchain for Enterprise แก่ขึ้นไปเป็นครั้งแรกในประเทศแหลมทอง พอวันที่ 16 เดือนตุลาคม 2561 ได้มาจับแม่แบบการใช้งาน Corda แห่งเขตการทำงานกระยาเลย ที่เกิดขึ้นไปจริงๆ เช่น เขตการคลังการธนาคาร ท้องถิ่นการเกษตรและสินค้ากิน ภาคประกันภัย เขตบริการธุรกรรม (Trade Finance) ท้องถิ่นการเงินต้นฉบับ Non-Bank ด้วยกันท้องถิ่นกำลังแรงงาน “วันนี้ถึงเวลาต่อจากนั้นสถานที่เขตการทำงาน องค์กร ไม่ว่าจักอยู่แห่งอุตสาหกรรมใดๆ ก็ตาม น่าปรับนิสัยและฝึกซ้อมเพื่อที่จะสาวเท้าจรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเติบโต ซึ่ง I AM Consulting และ R3 ก็ครบครันที่จะสนับสนุนปันออกหน่วยงาน และกิจธุระ สมรรถข้ามสู่จุดหมายปลายทางดังที่กล่าวมาแล้วได้มาเทคโป่งโลยี” คุณกริชเสนอทำให้ดีขึ้น NewsCordaBlockchainConferenceCorda Day Bangkok 2018