CloudCommerce รับเงินระดมทุนรอบ Seed ครบครันประสานมือ ที่ประชุมอุตสาหกรรมฯ เเละ SCB ทำให้รุ่งเรืองขึ้นกองทหารกิจธุระ ธุรกิจขนาดย่อม ไทย

CloudCommerce (คลาวด์คอมเมิร์ซ) สตาร์โคนัพขนมจากแผนการ งดงามเเทคเล็กคซวดเซอเลอเรท batch 4 แห่งหนเดินการงานอีคอมเไม่ร์ซครบวงจรเพราะว่าผู้สร้างแหลมทองแห่งประสงค์ขายสินค้าจรต่างชาติ ประกาศความร่วมแรงร่วมใจ กับดักสภาอุตสาหกรรมสถานที่ประเทศไทย เเละ แบงค์ประเทศไทยการค้า พร้อมเจาะกลุ่มผู้บริโภค SME หลังจากได้มาทุนรอนที่รอบ Seed ขนมจาก 3 ทุนทรัพย์เเนวเค้าหน้าประการ ดีแทค อ่อนคเซอเลอเรท กระไอกระแอมโอไอซี (Intania Open Innovation Club) เเละ500 Tuk Tuks ครบถ้วนตั้งเป้าหมายข้างในปีนี้จักประกอบด้วยผู้บริโภคกว่า 20,000 ราย ผู้เป็นใหญ่ภูมิรู้ความสำราญ สังข์เอี่ยม ผู้ก่อตั้ง คลาวด์คอมเมิร์ซ ปริปากแหว “เกล้ากระผมถือใจแหวคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์คอมเมิร์ซ จักเข้าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้สร้างแหลมทองโดยเฉพาะเอสเอ็มอีได้มีโอกาสก้าวหน้าแห่งท้องตลาดต่างชาติคว้า โดยฟีเจอะเจอร์หลักของคลาวด์คอมเมิร์ซตกว่าการมีระบบระเบียบเชื่อมต่อประกาศสินค้าสรรพสิ่งเอสเอ็มอีไทยไปสู่ตลาดออนไลน์ทั่วโลก ทำเอาการเข้าสู่ท้องตลาดเกิดเรื่องคล่อง นอกจากนี้อีกทั้งเชื่อมต่อกับดักกบิลโลจิสติกส์ที่จะสนับสนุนที่การลดทุนเดิม ตัดทอนเวลาที่งานส่ง เพิ่มพูนโอกาสอันควรที่การเติบโตทางการงานปันออกผู้ซื้ออย่างก้าวกระโจน และอีกด้วยแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ของเราประการ FastShip แห่งหนได้รับเอาท์พุตขานดีมากในขณะที่เพิ่งจะรั้งขึ้นให้บริการเมื่อหัวปีที่แล้ว แห่งทุกวันนี้ก็มีผู้ซื้อกระทั่ง 5,000 ราย ในแง่สรรพสิ่งงานก้าวหน้า ก็มีจอมการเจริญต่อเนื่องทั้งหมดจันทรา ส่วนแห่งภาพเทอะทะสรรพสิ่งกงสีคลาวด์คอมเมิร์ซ พรรษานี้อิฉันตั้งใจไว้ว่าดีฉันจะประกอบด้วยผู้ใช้บริการ 20,000 ราย สืบไปจากงานเป็นแนวร่วมกับดักสภาอุตสาหกรรมแห่งหนประเทศไทย เเละแบงค์ไทยการซื้อขาย ซึ่งดำรงฐานะแบงค์ชั้นนำสิ่งของประเทศและแห่งประกอบด้วยฐานผู้ใช้รายย่อยจำนวนรวมเต็มแรง” CloudCommerce ได้รับทุนจากทุนทรัพย์หัวกะทิสิ่งของบุรีประเทศไทย ณรอบ Seed อย่างงดงามเเทค แอคเซอเลอเรท กระไอกระแอมโอไอซี เเละ 500 Tuk Tuks เพื่อจะปฏิรูปกระบิลยิ่งไปกว่านี้ทางกองกลางอีกทั้งรวมข่าวเป็นพันธมิตรกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งมีหมวดอุตสาหกรรมในเครือข่ายกระทั่ง 40 หมู่กว้างขวางทั้งปวงเนื้อที่ตลอดไทย อธิปอภิชิต ประสพรัตติกาลน์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ที่เวลาเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 สถานที่เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทแห่งการดำเนินชีวิต และงานดำเนินการทำงาน ที่ประชุมอุตสาหกรรมฯแล้วก็สนใจกับดักการครอบครองแนวร่วมกับดัก เทค สตาร์ตอัพ ที่การเอาใจช่วยพัฒนาอำนาจสิ่งของสมาชิกที่ที่ประชุมฯ แห่งหนเป็นเทศมนตรีร.ง.การผลิตกระทั่ง 10,000 ราย แห่งซีกกองกลาง CloudCommerce จะเข้ามาลุ้นสนับสนุนการสร้างการทำงานแห่ง 17 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมวดอุตสาหกรรมเครื่องหอม หมู่อุตสาหกรรมส่วนประกอบอะบ่ายนต์ ด้วยกันหมู่อุตสาหกรรมเพชรพลอย กับเครื่องประดับตกแต่ง แจกสามารถนำเทคโนโลยีก่อสร้างเพิ่มพูนรายได้ขนมจากตลาดต่างชาติได้มาเต็มแรงสูงสุดขึ้นไป” อีกทั้ง CloudCommerce ยังได้มาจับมือดำรงฐานะแนวร่วมมุขธุรกิจกับดักแบงค์แหลมทองการค้า เพื่อจะต่อยท้องแห้งที่การให้บริการจากไปยังกลุ่มผู้ซื้อเอสเอ็มอีสิ่งของธนาคารไทยการค้าทั่วประเทศ นายกลมูญ ทอง Sector Head : SME , Auto Parts & Logistic สาย SME Relationship Management & New Business 1 ผู้บริโภค SME แบงค์ประเทศไทยการซื้อขาย กล่าวว่า “แบงค์มีแผนการจรรโลงด้วยกันปรับปรุงสมรรถนะของกลุ่มผู้สร้างเอสเอ็มอีแหลมทองจักสมรรถเติบโตได้มาประการเข้มเเข็งวันข้างหน้า ด้วยกันครบถ้วนที่จะขยายการงานจากไปสู่แท่นต่างด้าว เพราะว่าแบงค์ครบครันที่จะเข้าช่วยเหลือทางปีกการคลัง ทั่ววงเงินสินเชื่อภายในประเทศ สินเชื่อต่างประเทศ ตลอดจนผลิตผล Non-Credit ต่างๆ เพื่อเพิ่มความพร้อมมุขด้านทุนทรัพย์ รวมทั้งการแจกตัวปัญญาณงานก่อการทำงาน ซึ่งครอบครองส่วนประกอบที่จะสนับสนุนเดินเครื่องการงานแจกก้าวหน้าได้มาอย่างสะดวก กระนั้นก็ตามยุคปัจจุบันการค้าขายบนบานกระบิลออนไลน์ (อีคอมมเไม่ร์ซ) ดำรงฐานะอีกช่องทางสำคัญแห่งให้โอกาสจ่ายการทำงานเอสเอ็มอีสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าจ่ายกับผู้ซื้อทั่วโลก ธนาคารไทยการซื้อขายจึ่งรวมครอบครองแนวร่วมกับ CloudCommerce เทคสตาร์ถักัพสนับสนุนแจกผู้บริโภคของธนาคารสมรรถคลายตลาดและปั้นแบรนด์ของตนเองออกไปสู่ท้องตลาดเมืองนอกได้มาง่ายยิ่งขึ้นเปลี่ยนเรือแพลตฟอร์มของ CloudCommerce แห่งเชื่อว่าจักเอาใจช่วยซูบปัญหาแจกกับผู้ซื้อเอสเอ็มอีได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านี้ธนาคารอีกทั้งมี SCB Business Center ศูนย์กลางบริการผู้ใช้เอสเอ็มอีที่จะเอาใจช่วยแจกคำแนะนำแห่งงานเคลื่อนที่การทำงาน รวมถึงการให้ความสะดวกปีกสินเชื่อเหตุด้วยเอสเอ็มอี อีกตลอดกูรูที่จะรอคอยให้คำปรึกษา ตลอดจนห้องประชุมและเนื้อที่แก่ประชุมแห่งหนรั้งขึ้นให้บริการเพราะว่าผู้ใช้เอสเอ็มอี” ผู้เป็นใหญ่สมของบริโภคน์ จันทราสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ดีแทค อ่อนคเสียหลักอเลอเรท กล่าวว่า “จากประกาศ Techsauce แหลมทอง ที่พรรษา 2560 ตลาดอีคอมเไม่ร์ซในประเทศประเทศไทย สร้างรายได้กระทั่ง 2.9 โพกกล้อนดอลลาร์ ด้วยกันทายว่าจะมีตำแหน่งงานก้าวหน้าหารดามปีสถานที่ 14.5% ซึ่งจะมีผลกระทบแจกท้องตลาดมียอดขายอยู่แห่งหน 5.8 โพกผ้าเลี่ยนเหรียญณพรรษา 2565 ด้วยกันกะดุจักเจริญจรด 11.1 พันเลี่ยนตราแห่งชันษา 2568 ได้มา เพราะว่าหมวดการทำงานอีคอมเมิร์ซแห่งหนโย่งที่สุดที่ตลาดทุกวันนี้ ลงความว่า กลุ่มอิเลคทรอนิคส์และตัวนำ แห่งหนมีมูลคุณประโยชน์กระทั่ง 1.2 โพกผ้ากล้อนเหรียญ ซึ่งตลาดอีคอมเไม่ร์ซทั่วแห่งภูมิภาคและแห่งไทย มีตำแหน่งงานเจริญที่ดอนเต็มแรง ดังที่งานเข้าสิ่งของผู้โจ้รายใหญ่สุดยอด อาทิ Alibaba, Amazon ดำรงฐานะวัตถุปัจจัยสนับสนุนหลักเขต ซึ่งจากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเคยชินแหว ตลาดมีอำนาจจักโตได้อีก 3-4 เทียบเท่าแห่งกาลเวลาไม่จรด สิบ ปีข้างหน้า เกล้ากระผมหิวปันออกสตาร์โคนัพเหล่จดโอกาสอันควรที่การก้าวหน้าจรพร้อมทั้งท้องตลาดพร้อมด้วย ซึ่งที่ พะวงเครื่องจองจำที่การก่อสร้างมูลค่าเพิ่มสรรพสิ่งของซื้อของขายด้วยกันบริการ จวบจนกระทั่งมือผู้บริโภคทั้งผองสิ่งของอุตสาหกรรม อีกทั้งฉีกบริการแห่งหนขาดไม่ได้ หรือมีตามด สถานที่มุ่งผู้ให้บริการลงมาเอาใจช่วยเติมเต็มอีกจัง อาทิเช่น โลจิสติกส์แห่งหนว่องไวกับมีประสิทธิภาพทั่ว และดำรงฐานะหัวใจสำคัญแห่งหนทำให้การงานอีคอมเมิร์ซเติบโต บริการคลังสินค้าออนไลน์ แห่งหนเอาใจช่วยเพิ่มความตรึงใจที่ผลิตภัณฑ์ โดยทาง CloudCommerce ด้วยกัน Fastshipมันสมองco ดำรงฐานะสตาร์โคนัพ แห่งหนก้าวหน้าขึ้นไป 150 % ไม่มีเงินยุคปัจจุบันมี traction เปลี่ยน platform เจียรต่อจากนั้นกระทั่ง 20 ล้านบาท ทั่ว 2 สตาร์ตอัพเป็นโขกสับซอว์ แห่งประธานที่อีคอมเไม่ร์ซอีโคซีสครบ เพราะว่าเป็นทั่วเครื่องใช้ไม้สอยสถานที่ประธานสรรพสิ่งอีคอมเไม่ร์ซ ด้วยกันโลจิสติกส์เป็นลำดับ ด้วยกันสถานที่ประธานร่างกาย ผู้บุกเบิกเองคือคุณวุฒิความสำราญที่อยู่ที่ธุรกิจอีคอมเไม่ร์ซ ลงมาเลยกว่า 15 ปีกอปรกับดักทีมงานแห่งรู้มากและประสบการณ์แห่งหนคร่ำหวอดอยู่แห่งช้าอีคอมเมิร์ซึมเซาาทั่ว ทำให้เราศรัทธาณตัว คุณวุฒินันท์ กับ CloudCommerce มาตั้งแต่พืชพันธุ์ ณระดับเจ้าสำนักดีแทค อ่อนคเซอเลอเรทลงมาทุกทีม กระผมพอใจแห่งได้มาเหลือบเห็น CloudCommerce ก้าวหน้าขึ้นขนานใหญ่จนได้สารภาพความเชื่อใจขนมจากนักลงทุนประการ 500TukTuks ทุนทรัพย์สรรพสิ่งทางจุฬา ด้วยกันผู้ส่งเสริม สุดยอดอีกสูงสุดครับผม” นายภูมิรู้นันท์ สังข์เอี่ยม เสนอทำให้รุ่งเรืองขึ้นดุ “มุขบริษัทยังมีโปรเจคการช่วยกันกับแนวร่วมสำคัญทางการงานที่จะสมรรถเข้าสนับสนุนดันผู้ประกอบการไทยแจกแลกเปลี่ยนสินค้าสู่ท้องตลาดต่างประเทศได้ เเละมุขกงสีก็จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกับพาร์ทเนอร์สำคัญอื่นๆแห่งอนาคต” www.cloudcommerce.co/ NewsSMESCBStartupThailandE-Commerce500TukTuksCloudcommercedtac Accelerate