Claim Di รวมปฏิรูป Me Claim แก้ปัญหาการจราจรติดขัดขนมจากการก่อเกิดรถชนบนบานศาลกล่าวตัวถนนรุ่งอรุณตรงสัญญาประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

Claim Di ร่วมปรับปรุง “Me Claim” ขบปัญหาการจราจรติดขัดขนมจากงานก่อกำเนิดรถชนบนบานท้องถนน เชื่อมต่อแอปฯ Police I Lert U รุ่งอรุณตรงสัญญาประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจระงับเหตุได้ทันทีประเดิมใช้เล็กปฯ ก่อนกำหนดสงกรานต์ครบครันยกขึ้นผสานกับดักอ่อนปฯรับรองทุกสำนัก เจ้าเอ็งคำกล่าวขวัญความสนุกสนาน อนุพันธ์ ประธานกรรมการ กองกลาง ลงนอนนี่แวร์ ทูพี่จำกัดผู้พัฒนาแอปทหาริเคชั่น Claim Di เปิดเผยดุแอปพลิเคชัน “Me Claim”ซึ่งทางบริษัทฯ สมคบคิดกับ คณะกรรมการงานกับจรรโลงการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย (คปภ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สนชมันสมอง) กับ ยุ่งเกี่ยวประกันวินาศภัยแหลมทอง เสร็จเจริญขึ้นเพือ่ใหผู้ข้บห้อรถยนต์สามารถใชร้ะบบี้มนุษยชาติจิทัลที่งานแก้ไขจราจรชั้นแรกพอประสบอุบัติเหตุบนตัวถนน กับเปลืองเวลาแห่งสั้นกระทั่งเก่าก่อนที่งานรุ่งอรุณองค์การสถานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กองกลางประกันภัยสรรพสิ่งรถรับรอง ประกันภัยของรถคู่พิพาทกับจราจรสถานที่สอดส่องดูแลเนื้อที่เกิดเหตุโดยตรงเพื่อที่จะทำให้เกิดงานไขปัญหาปัญหาจราจรก่อนนำไปสู่งานเคลมสัญญาประกันภัยในบั้นปลาย หนทางงานสิ่งของแอปพลิเคชันจักง่ายมากเช่นกัน Function “ชน แชะ แยกย้าย ลงไหล่ทาง คอยยืนยัน”พางดาวน์โหลดจากเพลย์สโตร์ กับอ่อนพสโตร์ หลังจากนั้นผู้ซื้อรถยนต์เหมือนเติมข้อมูลบางส่วน ซึ่งทางพวกเจริญจะเก็บข้อมูลธารณะสถานที่ลูกค้าสมรรถไม่มิดชิดได้มาแค่นั้น เพื่อป้องกันกรณีงานรุกล้ำข่าวเฉพาะบุคคล พอผู้ใช้งานก่อกำเนิดอุบัติเหตุรถชน พางถ่ายรูปเหตุการณ์ตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน ต่อจากนั้นคลึงคิวบิกอาร์โค้ดปริวรรตระหว่างคู่กรณี ทางกองกลางประกันภัยสรรพสิ่งเจ้าของรถยนต์จักต่อเนื่องกลับรวดเร็ว ขณะเดียวกันทางตำรวจจราจรคนคิดเนื้อที่จักเข้ายับยั้งใจเหตุ และกระจัดคู่ความออกจากสิ่งกลมๆเกิดเรื่องเพื่อที่จะทำให้การจราจรบริเวณนั้นแก้ปัญหา คุณสมบัติการใช้งานสรรพสิ่งแอปพลิเคชัน “Me Claim”จักเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสรรพสิ่งแอปพลิเคชัน “Police I Lert U” ซึ่งครอบครองแอปพลิเคชันแห่งงานแจ้งความกะทันหันเคราะห์ร้ายดังนั้นผู้สถานที่ดาวน์โหลดแอพทหาริเคชันยาเรือนี้จรแล้วสามารถใช้งาน “Me Claim”ได้ทันทีทันใด แอปกำลังพลิเคชั่น “Me Claim” กับ Function เพิ่มที่ “Police ilertu” จักเริ่มปล่อยมอบ Download กับลงทะเบียนรถได้ที่เวลากลางวันแถลงข่าว 18 มีนาคม 2019 กับจะสามารถใช้งานแน่ๆได้มาวันที่ 9 เดือนที่ 4 2019 ก่อนวันสงกรานต์ตรงนี้ ซึ่งจักทำเอากลางเมืองผู้ซื้อรถสมรรถแจ้งอุบัติเหตุรถชนซื่อจากไปอีกทั้งกองกลางสัญญาประกันภัย และผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้รวดเร็ว ยิ่งไปกว่านี้มุขบริษัทฯ จักรีบก่อสร้าง API ไม่ก็เหล่าค าสั่งแห่งการใช้งานรายการมอบกับดักบริษัทประกันภัยทั้งปวง เพื่อจับซีกสิ่งของรายการ “Me Claim”จากไปเหยาะวางในโมบายแอปกองพลิเคชั่นของทั้งหมดบริษัทจะเป็นเหตุให้ลูกค้ารถยนต์ที่ใช้คืน “Me Claim” กับ “Police I Lert U” กับแอปกองพลิเคชั่นสรรพสิ่งกองกลางประกันภัยนั้นๆ สมรรถชดใช้ Function เปลี่ยนคิวอาร์วัว๊ดสมรู้ร่วมคิดคว้า โดยกลุ่ม API ดังกล่าวจักถกมอบริเริ่มปรับปรุงคว้าแน่ๆปฤษฎางค์พระจันทร์กรกฏาคมแอปพลิเคชัน “Me Claim”ถือเป็นแผนการชกต่อยฝืดเคืองมุขปีกการช่วยเหลือสังคมของมุขบริษัทฯ ที่ไม่มีเงื่อนไขทางธุรกิจมาพัวพัน เช่นเดียวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน “Police I Lert U” และอื่นๆ เพราะยิ่งไปกว่านั้นการสนับสนุนปัญหาจราจรครั้นเกิดคว่ำบนบานถนน การแก้ปัญหาผง PM2.5แล้ว มุขกองกลางยังหวังจรดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่การใช้คืนระเบียบประกันภัยดิจิทัลแห่งเบื้องต้นคว้า กระเป๋าแห้งนำไปสู่งานดำรงฐานะดิจิทัลครบถ้วนหนทางภายหน้า PR NewsClaim DiMe ClaimPolice i lert uสนช.คปภ.

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/Ms.-Yeonu-Choi-Managing-Director-of-CJ-Major-Entertainment-3.jpg