CISCO จับมือกับ มัธยมศึกษาอ ก่อสร้างต้นไม้ใบหญ้าเเบบบุรีอัจฉริยะพร้อมด้วยเเนวตรึกตรอง“PSU Smart and Green Campus 2022 “

8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา – สิสโก้ (CISCO) สมคบคิดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มัธยมศึกษาอำเภอ) ก่อสร้างโมเดลเมืองอัจฉริยะ เป็นต้นแบบการพัฒนานครแห่งหนอนาคตกาลที่ทุกมิติ ด้วยการพัฒนาส่วนประกอบพื้นฐาน IoT ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งดีไซน์เพื่อที่จะการใช้งาน AI ครบครันหมู่ปกป้องความปลอดภัยรวมถึงเอื้อเฟื้อทักษะบุคลากรดิจิทัลเพื่อจะผลักดันเมืองอัจฉริยะจ่ายเป็นจริงภายใต้เค้าโครงความคิด “PSU Smart and Green Campus 2022 เพื่อเข้าผู้เข้าคนสถานที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยกัน Happy Workplace” เพื่อจะเป็นโมเดลการพัฒนาสู่เมืองยุคใหม่แห่งครบครันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเพื่อคิดค้นนครอัจฉริยะมอบดีพร้อมณทั้งหมดมิติ และพอกพูนจังหวะแยกออกคนในภาคได้มาพัฒนาชุมชนของตัวเองอย่างยืดยาวเพราะการสร้างรายได้กลับมาแบ่งออกที่สาธารณะจากทรัพยากรแห่งหนมีสิงสู่ นครอัจฉริยะ หรือว่า โก้สิตี้ (Smart City) ครอบครองรูปแบบการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยกันการสื่อสารรวมถึงพอกพูนกระสิทธิการจัดการสั่งการเมืองและคุณภาพสิ่งของบริการที่โล่งแจ้ง ผึ่งผายสิทุบเข้ายาดำรงฐานะแผนการแห่งหนมากมายๆ นครทั่วโลกมานะบากบั่นเจริญมอบเข้ากับยุค 4.0 เพราะว่าการหยิบยกเทคโนโลยีลงมาต่อกับการดำรงชีวิตสรรพสิ่งประชาชน ไม่ว่าจะตลอดปีกการขนส่ง การชดใช้แรงงาน ปีกความปลอดภัย ข้างที่แวดล้อม หรือไม่ก็ส่วนประกอบพื้นฐาน ที่จะทำเอานครมีความง่ายดายสบายดี สถิรน่าอาศัยสถิต ด้วยกันทำเอาประชาชนอยู่ดีมีสุข โซลูชั่นนำร่องของการพัฒนาบุรีอัจฉริยะแห่งหนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เจริญใช้คืนแน่ๆในเนื้อที่ของวิทยาลัยภายใต้เค้าโครงความคิด “PSU Smart and Green Campus 2022 เพื่อที่จะเข้าสังคมสถานที่การเรียนรู้ชั่วชีวิต กับ Happy work place” มีพันธกิจสถานที่ทั่วไป 4 ซีกหลักเขตรวมความว่า วิทยาเขตสถานที่เสถียร (Safe and Secured Campus), เข้าผู้เข้าคนแห่งหนคืนดีดามที่แวดล้อมและยั่งยืน (Green & Sustainable), ส่งเสริมการเล่าเรียนชั่วชีวิตกับดัก Sharing Economy ด้วยกัน เข้าสังคมที่ประกอบด้วยพลานามัยบริสุทธ์ (Healthy Society) ซึ่งจักทำในเฟสที่ 2 ปัจจุบันประกอบด้วยการประดิษฐานกับใช้งานระเบียบในที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งสมรรถจัดหมวดหมู่แบ่งออกคล้องจองกับดักวิถีทางการพัฒนาบุรีอัจฉริยะ เหตุฉะนี้: Smart People มหาวิทยาลัยกำลังกายทำจ้าสร้าง Learning Space เพื่อจะรวมเล่มเครื่องมือทำความเข้าใจแห่งหนไฮเทค เป็นต้นว่า 3D Printer, 3D Scanner, Robot และแหล่งเรียนรู้สุดยอดร่วมกับผู้นำข้างเทคโนโลยีกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับโลก อาทิ Cisco Academy, DevNet เป็นต้น Smart Environment ประกอบด้วยงานประดิษฐานระเบียบเฝ้าดูระวังคุณลักษณะสิ่งของดินฟ้าอากาศ เป็นต้นว่า5 วัดความชื้น ทิศทางลม และภาวะแวดล้อมทางน้ำ หมายรวมได้ขยายพื้นที่ลงมือ เพราะรวมหัวกับดักเทศบาลนครหาดใหญ่ประดิษฐานหมู่ระวังระไวตื่นบริเวณที่ลุ่ม ด้วยกันแก้มอ้ายจ๋อโดยรอบเมืองกับข้างในเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อชดใช้เตือนภัยณหน้าฝน Smart Energy Smart Lighting หลอดไฟ LED หัวนอนปลายตีนพร้อมกับนิกายเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว วัดระดับความจ้าแสง ด้วยกันควบคุมโดยอัตโนมัติ สามารถ dim ไฟยอม พอปราศจากการใช้งาน เป็นเหตุให้กระเหม็ดกระแหม่ไฟ หมายรวมประสีประสาการใช้คืนกำลังแรงงาน (energy usage monitoring) การใช้งาน รถประจำทางทั่วไป EV และให้บริการวงจอดรถยนต์ ครบครันแห่งหนชาร์จฉบับร่างไฟฟ้า เพื่อที่จะส่งเสริมแบ่งออกก่อเกิดการใช้งานรถพลังงานสะอาดสะอ้าน Smart Mobility มีระบบระเบียบ smart transportation สถานที่สมรรถจัดแสดงสถานะสรรพสิ่งรถประจำทาง EV ทำเอานิสิตสามารถรู้กาลเวลาสรรพสิ่งรถยนต์ที่จะมาถึงวงหยุดได้มาร่างเรียลไทม์ Smart Living มีระบบปกป้องสวัสดีแบ่งออกกับเจ้าหน้าที่กับนิสิตในวิทยาเขต ผ่านกระบิล ค่าคบไม้กัน แห่งหนสำรวจ RFID long range ที่ถูกใช้คืนครอบครองบัตรของพนักงาน เพื่อจะสืบสวนงานเข้าออกวิทยาลัย ร่วมกับระเบียบกล้องยาเส้น จับตัวบ้ายระเบียน กับงานค้นหา ระวังระไวตื่นรถยนต์ต้องสงสัยแปลน Real-time analytic and warning system Smart pole หลักเขตไฟอัจฉริยะที่ประกอบด้วยสิ่งจำเป็นเพราะงานดำรงฐานะองค์ประกอบพื้นฐานบนบานศาลกล่าวตัวถนนภายภาคหน้าประกอบด้วย WiFi, Signage, Camera, Weather sensors, Dust sensors, EV Charger and Emergency button Smart Parking ประดิษฐานเซนเซอร์กับระเบียบเพื่อจะจัดแสดงดวงหยุดรถที่อีกต่างหากโล่งในที่เนื้อที่วิทยาเขต ทำเอาผู้มาติดต่อไม่ก็พนักงานสะดวกณการควานหาที่จอดรถ ตัดทอนพลังงานเชื้อเพลิงสถานที่สิ้นเปลืองขนมจากการขับรถยนต์วนเวียนควานหาสถานที่จอด หมู่กระจายประกาศสื่อสารผ่าน Digital content ไปยังตู้ Digital signage แห่งหนสามารถควบคุมกับสั่งการได้ฉบับร่างเรียลไทม์ แยกพวกการบริหารสั่งการ เชื่อมโยงเข้าสู่ IoT Platform Smart Economy ด้วยเหตุที่สถาบันอุดมศึกษาอยู่ณพื้นที่ แล้วจึงประกอบด้วยงานจัดทำฟาร์มต้นเค้า smart farm ร่วมกับทีมทรัพยากรธรรมชาติและบริเวณแวดล้อม ทำการกสิกรรมร่างปราณีต เพื่อที่จะเพิ่มขึ้นราคาสิ่งของผลผลิตทางการทุ่ง เพราะว่ามอบสามารถเพาะเลี้ยงผลไม้ ผลผลิตการกสิกรรมคว้าอย่างเที่ยงตรง ในที่นี้มีงานเพาะเลี้ยง Melon สถานที่สามารถรองการสั่งตัดมธุระ กับขนาดสิ่งของเอาท์พุต รู้ระยะเวลาสรรพสิ่งงานเลี้ยง งานเชือดผลผลิต กับการเคลื่อนย้ายแยกออกเหม็งกับความอร่อยสถานที่ลูกค้าปรารถนา ปัจจุบัน ขยายผลไปอีกทั้งนฤมิตสาธิตสรรพสิ่งพวกทรัพยากรธรรมชาติด้วยกันสิ่งแวดล้อม ที่คลองหอยโข่ง เพื่อเป็นศูนย์รวมสอนเทคโนโลยีมอบกับประชาชน Research Market Platform ร่วมกับ Startup ในเนื้อที่ในงานสร้าง Platform online แห่งหนสมรรถลุ้นแยกออกก่อกำเนิดการ Matching ระหว่างนักคิดค้นกับดักเอกชนไม่ก็ภาคอุตสาหกรรมแห่งหนแสวงหาสิ่งใหม่ในประเทศ Smart Utility Intelligent Operating Centre (IoC) ครอบครองกองบัญชาการด้วยกันควบคุมกลางๆ โดยต่อกระบิลทั้งมวลสรรพสิ่ง Smart ไปสู่การสืบหา ว่าการ ธรรมดาหมู่สมองกลจะทำงานโดยอัตโนมัติ และประกอบด้วยห้องเพื่อให้ผู้อำนวยการคว้าเหลือบเห็นชั้นการงานโดยรวมสิ่งของหมู่ทั้งปวง City Data Platform ประสบความสำเร็จสร้าง Data Adapter เพื่อจะเชื่อมต่อข่าวสารขนมจากองค์การและทิศต่างๆ เข้าสู่ City Data Platform ทำให้สมรรถผสานข่าวสารในที่กระบิลเก่าก่อน ด้วยกันกระบิลนวชาตเข้าด้วยกัน กับรองรับงานวิเคราะห์ วัดผลด้วยว่านครวันหน้า เป็นต้นว่า นำไปใช้ณการวางผังเมือง การวางแผนจัดการจัดการเนื้อที่มอบก่อเกิดผลดีบริบูรณ์ และการพินิจพิจารณาทางเศรษฐวิทยาสรรพสิ่งนครเป็นต้น โซลูชั่นของสิสผึ่งผาย ไม่ว่าจะเป็น เน็ตเวิร์กหลักเขต (core network) แพลตแบบฟอร์มไอล่วงเวลา (IoT) แห่งหนใช้คืนเทคโนโลยีซิสผึ่งผายเป็นกก ทำเอางานเชื่อมต่อร่างเส้นเอ็นด์ทูเอ็นด์ประกอบด้วยสวัสดี กับความเก่งกาจณการดำเนินการจัดการแห่งหนดีขึ้น เป็นฐานรากสรรพสิ่งสถาบันอุดมศึกษาณงานทำดิจิทัลทแตกส์ฟอร์เมชั่น เพื่อก่อสร้างโมเดลนครอัจฉริยะแห่งหนเป็นต้นแบบการพัฒนานครสถานที่อนาคตกาลในที่ทั้งหมดมิติ ผู้เป็นใหญ่พรตสันจมูก แข็งภัทรวงศ์ เอ็มดีประจำแหลมทองสิ่งของสิสสมาร์ท กล่าวว่า “การพัฒนาจากไปไปสู่นครอัจฉริยะ หรือไม่ก็ โก้สิตีเข้ายา เพราะว่าทำให้บุรีประกอบด้วยเหตุหลักแหลมนั้น การขับกรีธาด้วยเทคโนโลยี ด้วยกันดิจิทัลทปริส์ฟอร์เมชัน มีบทบาทประธานขนานใหญ่ในการยกระดับนครแยกออกดำรงฐานะเมืองอัจฉริยะ อย่างไรก็ตามจำต้องประกอบด้วยการลำดับว่าพื้นที่ด้านใดจำต้องเร่งเจริญด้านไรเพื่อจะคล้องจองกับดักเอกลักษณ์ มรรคาท้องถิ่น และแผนทีเด็ดการพัฒนาสิ่งของบุรีนั้นๆ ซิสผึ่งผายสิงสู่ข้างหลังอธิคมของการพัฒนาบุรีอัจฉริยะในที่มากมายๆ ด้าว ดิฉันมีความมั่นใจในที่การพาเทคโนโลยีส่วนประกอบพื้นฐานไม่ก็ Core Network ด้วยกันดาต้าเซ็นเตอร์แห่งหนออกแบบเพื่อจะการใช้งาน AI ซึ่งครอบครองหัวใจเสาสิ่งของการพัฒนาชกท้องแห้งสมาร์ทโซลูชั่นและแอปพลิเคชันปะปนกัน พร้อมหมู่พิทักษ์สวัสดีร่างเส้นเอ็นด์ทูเส้นเอ็นด์มาเอาใจช่วยณการตอบโจทย์การสร้างผึ่งผายซิกระแทกเข้ายาประการมากขึ้น นอกจากนี้สมาร์ทซิกระแทกเข้ายาจักเคลื่อนอย่างเร็วไม่ไหวแม้ฉีกพนักงานที่เข้าใจเทคโนโลยีกับของใหม่ ซิสโก้ตั้งใจที่จะอนุเคราะห์งานเสริมความถนัดเหตุคร่ำหวอดแยกออกแก่เจ้าหน้าที่ของ มัธยมอำเภอ อย่างต่อเนื่องภายใต้แผน Cisco Network Academy แห่งหนให้ความรู้ชั้นแรกมุขปีก IoT กับ DevNet ซึ่งให้ความรู้เฉพาะทางด้านเน็ตเวิร์กจากมากหลายพัฒนาซอฟแวร์ที่ประกอบด้วยความเก่งกาจทางปีกเน็ตเวิร์กด้วยเทคโนโลยีของสิสผึ่งผาย เพราะว่าซิสผึ่งผายได้มาจัดการอบรมบ่มนิสัย เกื้อกูลเมธากับทักษะแบ่งออกกับดักพนักงานสรรพสิ่ง ม.อำเภอ เพื่อจะรับความต้องการของโลกดิจิทัลในที่อนาคต” “ความร่วมแรงร่วมใจคราวนี้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงการ Co-Innovation สิ่งของซิสโก้ในที่การรวมเจริญโซลูชั่นที่มีความหมายกับคิดค้น เพื่อจะส่งเสริมมอบก่อกำเนิดการพัฒนาประการยั่งยืนที่ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ด้วยกันอีฉันปลื้มใจสถานที่คว้ายอดเยี่ยมในอีวัวซิสเต็มส์สิ่งของของใหม่ด้วยกันการพัฒนาทีตรงนี้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตำหนิติเตียน ดาลัดขจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อำเภอ) กล่าวว่า “มุขมหาพิทยาลัยฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสถานที่คว้าสิสผึ่งผายมาดำรงฐานะแนวร่วมช่วยส่งเสริมและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีส่วนประกอบพื้นฐานที่ดำรงฐานะพื้นฐานด้วยกันเครื่องอุปกรณ์สำคัญในที่การพัฒนานครอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาต่อยท้องแห้งการก่อสร้างสมาร์ทโซลูชั่นต่างๆ เพราะเอ็ดในที่วารฉับไวถือเอาว่าการพัฒนานครอัจฉริยะไปทั่วราชอาณาจักรทั้งพวกเมืองเก่าแก่แห่งหนจำต้องแก้ไขมอบน่าอยู่ ด้วยกันอัจฉริยะงอกงาม ด้วยกันพวกนครใหม่ที่จะจำต้องดีไซน์แยกออกเจริญ ไฮเทคด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ติดสอยห้อยตามรูปพรรณสิ่งของบุรีอัจฉริยะ 7 ปีก สถานที่มี (1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) (2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) (3) การเคลื่อนย้ายอัจฉริยะ (Smart Mobility) (4) กำลังแรงงานอัจฉริยะ (Smart Energy) (5) ประชากรอัจฉริยะ (Smart People) (6) ชีวิตความเป็นอยู่อัจฉริยะ (Smart Living) และ (7) การดำเนินการภาครัฐบาลอัจฉริยะ (Smart Governance) จากงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มัธยมศึกษาอ.) ซึ่งรับหน้าที่เป็นกุนซือแยกออกกับดัก 14 ธานีปากใต้ เพื่อให้แต่ละบุรีคว้าเหลือบเห็นโมเดลรูปแบบการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองและนำจากไปทำให้เสมอใช้กับเนื้อที่แคว้นความรับผิดชอบสรรพสิ่งร่างกาย การช่วยกันระหว่างซิสโก้กับ ม.อำเภอ นับสำเร็จตอบโจทย์การก่อสร้างโมเดลโก้สิทุบ้มอบเป็นต้นแบบการพัฒนานครสถานที่อนาคตกาลที่มีความเท่าเทียมณทุกมิติ สิสสมาร์ทมีส่วนช่วย ม.อ. ในที่การพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทโซลูชั่น เรือแพลตแบบฟอร์ม IoT ด้วยกันเติมเต็มความสามารถมุขดิจิทัลสิ่งของบุคลากรดิฉันเพื่อจะการพัฒนาโก้ซิทุบ้สถานที่เป็นไปอย่างราบรื่นและมากขึ้น” PR NewsAIIoTCiscoSmart City

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/Ricult-Digital-Platform-to-help-Farmers-make-Data-Driven-Farming-Decision.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/Cisco-Innovation-Challenge-2019.jpg