CEO GC สานต่อกิจการก่อสร้างปิโตรเคมีประเทศไทยมอบเข้มเเข็ง ยึดหลัก Circular Economy และนวัตกรรมดูแลโลก

New CEO GC ขยายความความคิดเห็น กับแนวบริษัทฯ ด้วยเล่ห์เหลี่ยม 3 Steps สืบต่อโครงการปิโตรเคมีในประเทศปันออกเข้มเเข็ง พร้อมชกฝืดเคืองกิจธุระสู่ระดับโลกยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนกับของใหม่ปีก Green มุ่งก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด็อกเตอร์คงกระพันชาตรี อินทรรุ่งอรุณ ประธานบุคลากรจัดการ (CEO) กองกลาง พีทีที โกลบอล เคมิคอล กำหนด (มหาชน) กล่าวว่า GC ข่าวความคิดเห็นครบครันก้าวหน้าเจียรระดับโลก To be a Leading Global Chemical Company for Better Living ไม่ก็ เป็นเท้าหน้าในที่งานเคมีภัณฑ์ชั้นสากล เพื่อจะคิดค้นคุณภาพชีวิต เพราะว่าภายใต้ความคิดเห็นตรงนี้มีแป้นอักษรเวิร์ดประธาน 3 คำกล่าวตัวอย่างเช่น 1) Leading ลงความว่าการครอบครองเท้าหน้าซึ่งในที่ความหมายสิ่งของ GC ถือเอาว่าจะจำเป็นจะต้องวัดผลคว้า 2) Global ความหมายตรงตัว ถือเอาว่า การตั้งหน้าสู่ยิ่งใหญ่ และ 3) Better Living ก่อสร้างชีพสถานที่สะอาด มุ่งเน้นความยั่งยืน ซื่อกับดักแนวนโยบายงานล่าสุดถือเอาว่า “สืบทอด ต่อยฝืดเคือง” โดยGC จะรุดหน้าเดินเครื่องธุรกิจภายใต้เล่ห์เหลี่ยม 3 Steps* Step Change: สืบทอดก่อสร้างบ้านปันออกเสถียร GC Group สาวก้าวสู่การเป็นผู้นำเช่นกันการสานต่อทวีคูณสมรรถนะแห่งการแข่งขันให้กับดักกกการผลิตยุคปัจจุบันสิ่งของบริษัทฯ ที่แอ่งน้ำนัยเนตรต้นพุด ธานีระยอง เพราะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มพูนPlant Rellability ให้สิงสู่ในที่ระดับ 1st Quartile กับ ชกต่อยฝืดเคืองสร้างมูลค่าเพิ่มแยกออกกับงานด้วยงานขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำด้วยกัน high value business รวมทั้งการขยายตลาดในถิ่น South East Asia *Step Out: การควานหาฐานธุรกิจที่แห่งหน 2 (Second Home Base) ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะในการชิงดีชิงเด่นด้านวัตถุดิบไม่ก็การเติบโตของตลาด อาทิ แผนการศึกษาการลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์แห่งสหรัฐฯ สถานที่ประกอบด้วยประสิทธิภาพคดีดีกว่าต้านวัตถุดิบ(Feedstock) ต่อยอดไปสู่งานใหม่ๆพร้อมด้วย Mergers and Acquisitions (M&A) สร้างงานเจริญแบบก้าวกระโดด*Step Up: ทำให้ตลอดกรอบความคิดการก้าวหน้าประการยืดยาว โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่ง GC คว้าปฏิบัติประการสะดุดตา เช่นกันเนื้อความระลึกที่แวดล้อม ความรับผิดชอบประกบเข้าสังคม เพื่อจะความทนทานยิ่ง ด้วยกันต่อยอดบูรณาการปันออกเกิดความยั่งยืน (Sustainability) ในทั้งปวงงานและกรรมวิธีสิ่งของบริษัทฯ เพราะว่าในปี 2562 GC ครอบครองการจัดชั้นจาก DJSI แยกออกครอบครองกองกลางอันดับ 1 ข้างงานสร้างความยั่งยืนในที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทัศนียภาพขนมจาก wwwมันสมองpttgcgroupมันสมองcomความเจริญก้าวหน้าโครงการออกทุนGC ประกอบด้วยการลงทุนเพื่อชกต่อยฝืดเคืองแผนการออกทุนด้วยกันก่อสร้างมูลค่าเพิ่มปันออกแก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับดักแนวทางสรรพสิ่งภาครัฐบาลในที่งานจรรโลงการลงทุนอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นทดินแดนเจริญเลิศเขตบูรพา หรือไม่ก็ EEC โดยยุคปัจจุบันประกอบด้วยการลงทุนในที่โครงการเสาค่าการลงทุนกระทั่ง 100,000 กล้อนพระบาทแผนบูรณะความสามารถการผลิต Olefins Reconfiguration Project (ORP) เสร็จคลายกำลังการผลิตผ่านการลงทุนในที่ Naphtha Cracker ทวีคูณมูลค่าเพิ่มแยกออกกับวัตถุดิบสถานที่บริษัทฯ ประกอบด้วยสิงสู่จากนั้น ชกต่อยอดอยากปากแห้งงานปลายน้ำในภายหน้าพร้อมด้วยพลังการผลิตเอทิถูน 500,000 ตันกับ โพรพิลิน 250,000 หนึ่งพันกิโลกรัม สิงสู่แห่งระหว่างการก่อสร้างเดินหน้าไปต่อจากนั้น กะ 73% กะตวาดจักเริ่มผลิตเชิงการค้าได้มาแห่งพรรษา 2563 ราคาแผนกะ 36,000 กล้อนบาทาแผนการต้นโพรพิลีนอใจไซด์ (Propylene Oxide :PO) และ โครงการโพลีกรูลส์ (Polyols) เพื่อที่จะผลิตต้นโพธิ์รพิไถลลื่นให้กำเนิดไซด์(PO) 200,000 ตันดามพรรษา ด้วยกันผลิตภัณฑ์โพลีกรูลส์ (Polyols) 130,000 หนึ่งพันกิโลกรัมต่อพรรษา มีมูลคุณค่าแผนการกะ34,000 เลี่ยนตีน โดยทั้ง 2 แผนเป็นต่อยอดผลิตผลโพรฟิลีนเจียรสู่ผลิตภัณฑ์สุดทางเลยเวลาโพลียูรีเทน(Polyurethane) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลอุบายการเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ High Value Business ปัจจุบันนี้สิงสู่ระหว่างงานก่อสร้าง คืบหน้าไปจากนั้น 72 % ประมาณแหวจะริเริ่มกำเนิดเชิงพาณิชย์ได้มาในปี 2563แผนรวมลงทุนแห่งกิจธุระเคมีภัณฑ์ประการทเลิศ ทำผลิตผลิตผลพลาสติกวิศวกรรมมีสกุลใน 2 โครงการเป็นต้นว่า PA9T 13,000 ต้น ปี ด้วยกัน HSBC 16,000 ตัน/พรรษา กะตวาดจักเสร็จในปี 2565 คล้องจองกับดักทิศทางงานดำเนินกิจธุระของบริษัทฯ ที่เรียกร้องคลายงานปิโตรเคมีชั้นริมผลการเรียนเลิศ เพื่อจะรองรับความมุ่งมาดของอุตสาหกรรมยานยนต์(Automotive) กับ เครื่องใช้ไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ซึ่งปฏิบัติงานเพราะว่ากองกลาง ปะทุร้างไปเร่ จีซี แอดวานซ์ แมทหนเรียลส์กำหนด (KGC) มูลค่าโครงการประมาณ 15,000 โล้นบาทาแผนพลาสติกรีไซเคิล เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสรรพสิ่งวิถีทางข้าง Circular Econorny ของ GC โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสถานที่ใช้แล้ว มาดำรงฐานะวัตถุดิบแห่งขั้นตอน Recycle คว้าเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงชั้น Food-Grade UR Packaging-Grade- สมรู้ร่วมคิดกับดักพันธมิตร เล็กลพกราบลา (ALPLA) ผู้ทีเดียวชาญปีกการผลิตเมล็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณลักษณะดำเกิงสุดยอดเปลี่ยนแปลงงานใช้ทรัพยากรเดินสะพัดชนิดคุ้มและจีรัง- ตั้งขึ้นกงสีร่วมทุน หุ้นส่วน เส้นเอ็นวิคงัว กำหนด (ENVICCO Limited) สถานที่นิคมเอเชีย แอ่งน้ำนัยน์ตาพุด บุรีจังหวัดระยอง เพื่อที่จะเกิดเมล็ดพลาสติกเดินสะพัดคุณค่าสูงศักดิ์ อย่าง TPET สัดส่วน 30,000 พืชพันธุ์ต่อชันษา ด้วยกัน rHDPE ขนาด 15,000 ต้นต่อปี กะแหวจะริเริ่มสร้างได้แห่งต้นปี 2563 และประมาณแหวจักริเริ่มกำเนิดเชิงการค้าในปี 2564 ค่าแผนการคาด 2,000 โล้นบาทาโครงการศึกษาการลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแผนการดังกล่าวมีความเป็นต่อในข้างความสามารถแห่งการแข่งขันทางด้านวัตถุดิบ นั้นคือว่ามีอู่ปัจจัยครหาบ Ethane ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่มีความเก่งกาจในที่การแข่งขัน ดังนี้ประมาณว่าแห่งช่วงครึ่งหนึ่งพรรษา 2563 จักได้ผลรวมความเพื่อตกลงใจแห่งการไปโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ GC สิงสู่ในที่ระหว่างการไตร่ตรองข้อแม้ต่างๆ สรรพสิ่งแผนอาทิเช่น ข้อแม้ให้สัญญาการสร้างแผน กับการเฟ้นหาเงินทุนด้วยโครงการ ความมุ่งหมายเพื่อดำรงฐานะ Second Home Base สรรพสิ่งกงสีภาพจาก wwwมันสมองpttgcgroupมันสมองcomCircular Economy in Actionสิ่งแห่งหน GC เน้นเพื่อสร้างความคงทนประกอบด้วย 2 หลักสำคัญ ถือเอาว่า 1) การลดแก๊สปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งมีงานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 2) การนำหลักเขตเศรษฐกิจเดินสะพัด (Circular Economy) ลงมาเกลี่ยชดใช้ ชึ่งครอบคลุมในที่ 3 ส่วนหลักเขต*Smart Operating: สร้างกิจธุระครรลองนวชาตสถานที่นำเทคโนโลยีลงมาใช้คืนในการพัฒนาด้วยกันปฏิสังขรณ์กระบวนการผลิต เพื่อจะช่วยตัดทอนการใช้คืนทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์* Responsible Caring: เสร็จดีไซน์ผลิตผลปันออกประกอบด้วยความยั่งยืน ไม่เกิดชิ้นที่ใช้แล้วทิ้ง เป็นพิษต่อที่แวดล้อม ด้วยกันจำต้องพิสูจน์ได้มาตวาดชิ้นแห่งหนกำเนิดให้กำเนิดไป จะจำเป็นจะต้องปล่อยของเสื่อมโทรมน้อยที่สุด* Loop Connecting: เพิ่มพูนฤทธิ์ความร่วมแรงร่วมใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยกันเชื่อมต่อกิจธุระปันออกครบวงจร เพราะว่าต่อเติมสมรู้ร่วมคิดกับดักเขตซีกกระยาเลย ในที่การดำเนินการว่าการที่แวดล้อมในที่ที่สาธารณะ กับเชื่อมต่อกิจธุระแยกออกตสู้รบวงจรในที่แผน Upcycling Plastic Waste เป็นต้นว่า โครงการ PPP วัดจาดน้ำเงิน (OUR Khung BangKachao) Think Cycle Bank เป็นอาทิGC ตั้งใจในที่การผลิตเคมีภัณฑ์ที่ญาติดีประกบบริเวณแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยความมุ่งหมายชัดเจนในปีกงานลดผลรวมงานช่างก๊าซปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission) จากกระบวนการผลิตสิ่งของบริษัทฯ เพราะตั้งความมุ่งหมายลดการปล่อยก๊าซปรากฏการณ์เรือนกระจกลง 20% ใน 10 ชันษาตรงหน้า (ชันษา 2573) เพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในงานตัดทอนโจทย์ภาวะพื้นโลกร้อน สอดคล้องกับดักเป้าหมายการตัดทอนก๊าซปรากฏการณ์เรือนกระจกของประเทศไทย กับยังตั้งความมุ่งหมายลดการวางธุระก๊าซเรือนกระจกลง 52% ในชันษา2593 เพื่อจะสงเคราะห์ความมุ่งหมายของพื้นโลกในการควบกำกับอุณหภูมิพื้นโลกไม่แยกออกเพิ่มพูนเลย 2 องศาเซลเซียสผลิตภัณฑ์ที่ GC ทิ่มเนินการผลิต มีสิทธิ์งานรับรองเครื่องหมาย Carbon Footprint และ Carbon Footprint Reduction ขนมจาก องค์การก๊าซเรือนกระจก (TGO) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่พรรษา 2554 จวบจนกระทั่งช่วงปัจจุบัน หมายรวม GC ประกอบด้วยงานวางจุดหมายปลายทางที่จะมีผลิตผลเคมีภัณฑ์ชนิดวิเศษกับผลิตผลเคมีเพื่อที่แวดล้อม (Green Chernicals) เพิ่มพูนดำรงฐานะ 30% ข้างในชันษา 2573 และเพิกถอนการผลิตเม็ดพลาสติกสถานที่ชดใช้คราวโดดมละแห่ง 5 ชันษาตรงหน้าต่อไปยิ่งไปกว่านี้ GC อีกต่างหากมีสิทธิ์งานจัดชั้นบอกรับเป็นสมาชิกแห่งพวกนิ้วชี้ความทนทานดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือว่า DJSI พรรษา 2019 เพราะว่ามีสิทธิ์แต้มมากมายเป็นอันดับ 1 สิ่งของพื้นโลกปีกการพัฒนาประการจีรัง เช่นกัน Percentile 100 กับสิงสู่ในระดับ Top สิบ ของ DJSI World use Emerging Markets lunguuPminuni (Chemical Sector) Fialtoin7นอกจากนี้ GC ในสถานภาพภาคเอกชนแห่งหนประกอบด้วยการขับเคลื่อนด้วยกันจับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเกลี่ยใช้คืนแห่งการปฏิบัติการอย่างแจ่มแจ้งด้วยกันไม่ว่างเว้น มีสิทธิ์เกียรติศักดิ์ให้ยอดเยี่ยมแห่งแนวร่วมปีกความทนทาน (Partner for Sustainability) แห่งงานสนับสนุนของที่ระลึกแห่งประชุมสุดยอดอาเซียน คราวสถานที่ 35 เพราะว่า GC ได้นำหลัก Circular Economy ด้วยกันนวัตกรรมด้าน Green แห่งหนได้ทำ ลงมาชี้แจงต่อผู้เข้าร่วมกิจธุระประการเป็นรูปธรรม NewsGCPTTCEOSustainabilityCircular Economy

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/5D3F2973-AEFD-4429-981F-AB953D425FA9.jpeg