CEO AIS ทุ่มงบประมาณกระทั่ง 100 กล้อนเท้าจับ 5G ร่วมแก้วิกฤต COVID-19 ช่วยเหลือการแพทย์ ลุ้นลดเผชิญดู

AIS เพราะว่าเธอสมความมีชัย ยิ่งจริงวงกลมค์ สำคัญเจ้าหน้าที่บริหาร ข่าวสารความคิดเห็น เท้าหน้าปีกดิจิทัลไลฟ์เพื่อที่จะคนไทย รุดหน้าแก่ทัพหน่วยงาน ทุ่มเททั้งปวงกำลังกาย ตลอดข่ายงาน เทคโนโลยีสำคัญใหม่ปัจจุบันชนิด 5G ด้วยกัน ฤทธิ์ของ “มนุษย์” AIS ร่วมพาคนไทยฝ่าเท้าร้ายแรงเชื้อไวรัส COVID-19 ล็อคเป้านำ 5G ช่วยเหลือบริการทางการแพทย์ และงานสาธารณสุข เช่นกันอำนาจสิ่งของ 5G แห่งประกอบด้วยพลานุภาพรุ่งเรืองมาก รวมหมดในด้านของอินเทอร์เน็ตความไวรุ่งเรือง ประกอบด้วยความเร็ว (Speed) งานตอบสนองต่อการควบคุมงานแห่งคล่องแคล่ว มีความหน่วง (Latency) ต่ำ ครบครันรับงานเชื่อมต่อเครื่องมือเครื่องใช้ IoT แห่งหลากหลาย (IoT Connectivity)แล้วก็ประกอบด้วยความเหมาะสมมาก ที่จะเอามาดัดแปลงเป็นวงจรข่ายดิจิทัลพื้นฐานสำคัญต่อการปฏิบัติการทำงานทางการแพทย์ ซึ่ง AIS มีประสบการณ์การทดลองแข่งขัน 5G ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการแพทย์ แล้วก็ศรัทธาว่า 5G จักเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ร่วมแก้ปัญหา นำพาแดนสาวเท้าพ้นร้ายแรง COVID-19รั้งขึ้น 3 การงาน “AIS 5G รบราอันตราย COVID-19” เพื่อที่จะคนไทย เพราะว่าชดใช้งบประมาณกระทั่ง 100 ล้านบาทา 1. ติดตั้งวงจรข่าย 5G ใน 20 รพ. สถานที่รับพิจารณาด้วยกันปกป้องผู้ป่วย COVID-19 กับกำลังกายขยาย Coverage 5G ปันออกกว้างขวางเนื้อที่ รพ. ที่กรุงเทพมหานครกับนอกเมืองอีก 130 โรงพยาบาล กับในชนบทอีก 8 โรงพยาบาล รวมถึงสิ้น 158 รพ. ในเดือนเมษายน 2563 เพื่อรับการปฏิบัติธุรกิจของเทคโนโลยีและโซลูชันยาเรือส์ทางการแพทย์ แห่งหมายมั่นอินเทอร์เน็ตความไวรุ่งเรือง ด้วยกันงานตอบสนองแห่งคล่องแคล่วอย่างยิ่ง 5G จึ่งครอบครองวงจรข่ายที่สมน้ำสมเนื้อ ก็เพราะว่าทั้งปวงวินาทีสื่อความหมายต่อชีวิตินทรีย์ นอกจากนี้ อีกทั้งครบครันสงเคราะห์ระเบียบติดต่อสื่อสาร ทั่ว AIS FIBRE, 4G, AIS Super WiFi และผึ่งผายบริสุทธ์ไวซ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจัดการสิ่งของรพ.2. สนับสนุนของใหม่การแพทย์ที่ตอนงานระบาด COVID-19 ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Lab ระดมนักค้นคว้านักปฏิรูปแห่งคร่ำหวอดข้างดิจิทัล ปรับปรุงหุ่นสมองกลทางการแพทย์ 5G Telemedicine และโซลูชันยาเรือส์การทำงานบริการมุขแพทย์ เพราะว่าทำร่วมกับ รพ. เพื่อให้สอดยอมรับกับความต้องการเฉพาะเจาะจงสิ่งของแต่ละรพ. ครบถ้วนเปิดกว้างแห่งการพัฒนาหุ่นยนต์ร่วมกับชาวไทยทุกเขตซีก3. เจริญหุ่นสมองกลทางการแพทย์ 5G Telemedicine เวอร์ชั่นนวชาต ROBOT FOR CARE จำนวน 21 เนื้อตัว เพราะว่า AIS Robotic Lab ทยอยให้แยกออกกับดักโรงพยาบาล 20 ที่ สถานที่รับสารภาพพิจารณากับปกป้องคนไข้ COVID-19 เพื่อให้หุ่นยนต์ปฏิบัติหน้าที่ดำรงฐานะผู้ช่วยซินแซพยาบาล สืบสวนคัดแยกทอคนไข้ เช่นกันระบบอัจฉริยะ Thermoscan, ระบบหารือทางไกลระหว่างผู้ป่วยด้วยกันหมอผ่าน VDO CALL เพราะว่าสถานที่หมอกับดักผู้ป่วยไม่ต้องสิงสู่ณห้องเดียวกัน หรือว่าจับต้องจวนห้าม โดยสมรรถขู่เข็ญหุ่นสมองกลแยกออกดำเนินผ่าน 5G เอาใจช่วยแบ่งเบาภาระ ลดงานคับคั่ง ด้วยกันตัดทอนลองดูติดเชื้อตลอดคนเจ็บกับเจ้าหน้าที่ทางงานแทพย์“รุนแรงณตอนนี้ ทั้งหมดมีส่วนร่วมณการนำบ้านเมือง ผ่านไปช่วงที่เหนื่อยยากตรงนี้จากไปพร้อมกันคว้า กระผมเชื่อในศักยภาพสิ่งของชาวไทย ไม่ว่าจะสิงสู่ในที่บทบาทธุระใด ฉันแตกต่างก็มีหัวใจเดียวกันที่ครบครันจะเอื้อเฟื้อด้วยกันประคองแยกออกรัฐดีฉัน สมรรถสาวก้าวผ่านเหตุการณ์นี้จากไปคว้า เพราะ AIS ณตำแหน่งภาคเอกชนซึ่งหน้าด้านที่หลักเขตในที่การดูแล “Digital Infrastructure” แห่งหนนับว่าเป็นแพลตแบบฟอร์มหัวใจสำคัญสรรพสิ่งทุกคน ไม่ว่าจักครอบครองหมู่ชนดำเนินการสถานที่พลังลงมืออยู่แห่งหนนิวาสสถาน Working from home, เด็กนักเรียน นักศึกษา Learning from Home กับสำคัญมากรวมความว่า กิจธุระบริการสาธารณสุขกับสาธารณูปโภคปะปนกัน ที่จำเป็นต้องรองรับงานใช้ชีวิตประจำวันสรรพสิ่งชาวเรา ล้วนแล้วแต่ใช้คืน Digital Infrastructure เป็นสื่อกลางทั้งหมดกระผมย้ำเทียมเท่าว่า การงานสิ่งของชาว AIS ทั้งหมดแห่งหนตรึกตรองสิงสู่ในที่ทั้งหมดปราณ รวมความว่าจักจำต้องพิทักษ์โครงข่ายกับบริการสรรพสิ่งฉันอย่างยอดเยี่ยมแรงกล้า บริการของฉันจำเป็นจะต้องสม่ำเสมอด้วยคุณค่ามาตรฐานของ AIS อาทิเช่นดั้งเดิม ไม่ว่าสถานการณ์จักครอบครองอย่างไร เช่นกันเหตุการณ์การกระจายเชื้อเชื้อโรค COVID-19 ที่กำลังวังชาบังเกิดอยู่ณทุกวันนี้ ดิฉันยังคงยืนหยัดกับกำหนดใจณตำแหน่ง Digital life service provider for Thais เป็นต้นว่าเก่าแก่ ตวาดดีฉันจะทำหน้าที่ให้บริการผู้บริโภคอย่างยอดเยี่ยมตกขอบ ด้วยกันครบครันนำศักยภาพด้วยกันขีดความสามารถปะปนกัน สถานที่ฉันมีรวมเอื้อเฟื้อภารกิจสรรพสิ่งด้าวแบ่งออกสาวเท้าผ่านรุนแรงนี้จากไปแบ่งออกได้มา” คุณสมชัยชนะ กล่าวAIS คว้ากำหนดนโยบายการบริหารสั่งการ และมาตรการอนุเคราะห์ สอดส่องดูแล เพื่อที่จะแบ่งออกความผ่อนคลายใจกับกำลังใจแบ่งออกลูกค้า คนไทย และบุคลากรทั้งหมด เพราะฉะนี้ 1. ดูแลผู้ใช้ผ่อนคลายใจถือเอาจากที่การแพร่เชื้อในประเทศเริ่มแรงขึ้น ฉันมีแผนความพร้อมปีกโครงข่ายรวมหมด Mobile และ Fibre รวมถึง ทางบริการ Online เพื่ออำนวยความสะดวกอายุมากผู้บริโภค ไม่ต้องเดินทางออกขนมจากนิวาสสถาน ตลอดจน แพ็กเกจ โซลูชันยาเรือส์ เอกสิทธิ์ และคอนเทนต์ประโลมโลก เพื่อจะซูบปัญหางานดำรงชีวิตทั้งหมดปีก เพราะตระเตรียมระเบียบ BCP – Business Continuity Plan ภายใต้จุดหมายปลายทางว่า ‘ผู้บริโภคทุกคนจักจำเป็นต้องใช้บริการคุณลักษณะก้าวหน้าอาทิเช่นเก่าแก่’ การสนใจสอดส่องดูแลลูกค้าดำรงฐานะอันประธาน จำต้องตรึกตรองชนิดรอบด้าน กับทันต่อสถานการณ์ “ณขั้นแรกแห่งหนเหตุการณ์เริ่มขยายตัว AIS คว้าแยกออกข้อความปกปักรักษา สัญญาประกันภัย COVID-19 แบ่งออกกับผู้บริโภคให้เปล่าดำรงฐานะรายจำเดิม จวบจนกระทั่งในที่ปัจจุบัน ซิมหลายแพ็คเกจของดิฉันสถานที่ซื้อขายในที่ท้องตลาดก็อีกทั้งแบ่งออกประกันภัยโคโพงไปพร้อมด้วยพร้อมด้วย กับอีกทั้งได้มาแจกข้อความคุ้มครองตรงนี้แจกกับบุคลากร AIS ทั้งปวงระดับ, สองซื้อขาย กับวางธุระประดิษฐาน AIS Fibre ซึ่งดำรงฐานะผู้ปฏิบัติงานในที่ Touchpoint สถานที่คงประกอบด้วยการเสี่ยงเช่นกันขณะที่ แนวคิด Social Distancing ไม่ผิดนำมาใช้อย่างจริงจัง เช่นกันวิถีชีวิตแห่งหนเปลี่ยนไป ฉันแล้วก็คว้าแก่แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตด้วยกันโซลูชัน AIS Working From Home เพราะว่าความร่วมแรงร่วมใจดำรงฐานะเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ทเนอร์กับ Microsoft พอให้ผู้ใช้สามารถทำ ก่อกิจธุระ จากสถานที่ที่อยู่ ได้อย่างสิ้นไร้รอยต่อ รวมทั้ง การอนุเคราะห์ภาคการศึกษา ออกลูก Student SIM card แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตราคาอดออม แบ่งออกเด็กนักเรียน นักศึกษา ได้มาเรียนหนังสือจากสถานที่นิวาสสถาน รวมถึงงานแยกออกเอกสิทธิ์แจกผู้บริโภค AIS ชมให้เปล่า! การละเล่นบนบานศาลกล่าว AIS PLAY กับกลัก AIS PLAYBOX และอีกทั้งคว้าสมรู้ร่วมคิดกับดักพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการฟู้ดเบันดาลิเวอรี ยอดนิยมสิ่งของชาวไทย ตัวอย่างเช่น foodpanda กับ LINE MAN แบ่งออกส่วนลดสั่งอาหารด้วยกันค่าส่ง ซูบโจทย์การใช้ชีวิตในที่เหตุการณ์ตรงนี้แยกออกคล่องด้วยกันผ่อนคลายใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ อีกต่างหากคว้าซักซ้อมบริการบนบานศาลกล่าวออนไลน์ ทั้งเล็กป my AIS, AIS Online Store ด้วยกัน AIS Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง พอให้ลูกค้าสามารถธุรกรรมปะปนกัน ได้มาชนิดสะดวกเป็นต้นว่าดั้งเดิม ในขณะเดียวกัน ยกสถานภาพมาตรการสอดส่องความปลอดภัยผู้ใช้และพนักงาน แห่งหนยังคงจำต้องลงมาชดใช้บริการสถานที่ AIS SHOP เช่นกันการประดิษฐานตับกันอะคริลิคใส ใน โต๊ะบริการ เพื่อที่จะพิทักษ์ด้วยกันเพิ่มขึ้นที่ว่าง ระหว่างลูกค้าหัวนอนปลายตีนยอมรับบริการกับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะลดความเสี่ยง และก่อสร้างความอุ่นใจแจกกับผู้บริโภค 2. สอดส่องบุคลากรอุ่นใจ จุดหมายปลายทางชั้น 1 ในที่การดูแลเจ้าหน้าที่ ตกว่าสวัสดีและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ติดสอยห้อยตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดณระดับสูงมาก รวมทั้ง เน้นย้ำข้อความ Social Distancing ในที่เนื้อที่ส่วนรวมอย่างเอาเป็นเอาตาย เพราะมีงานซักซ้อมระเบียบ Business Continuity Plan เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งปวงชั้น มีความประจักษ์แจ้งณวิถีทางกับครบครันปฏิบัติงานภายใต้เหตุการณ์กระยาเลย แห่งหนเปลี่ยนแปลงจากไปได้อย่างเที่ยงตรง ตลอดจนสมรรถเคลื่อนที่กิจธุระได้มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ซบเซา ครบถ้วนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาดัดแปลงกิจธุระได้มาอย่างมีประสิทธิภาพAIS นำเทคโนโลยีลงมากลับด้านวิถีชีวิตงานหนทางเก่าแก่ ละลายขีดจำกัด จากแห่งหนดีฉันข่าวสารแบ่งออกบุคลากรดำเนินการจากแห่งหนที่อยู่ เพื่อตัดทอนการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ติดสอยห้อยตามนโยบายของประเทศ โดยบุคลากร AIS กว่า 90% สามารถดำเนินการขนมจากแห่งหนที่อยู่คว้าชนิดสะดวก เปลี่ยนรายการ Microsoft Office 365 ทำเอามากมายคนได้ค้นพบความถนัดใหม่ๆ ไอเดียนวชาตๆ แห่งหนในที่บางขณะณช่วงเวลาสามัญ คงจะพ้นไปจังหวะคว้าทำขณะเดียวกัน ก็ยังมีพวกแห่งหนจำเป็นจะต้องลงมือประจำการตามเดิม ชนิดกลุ่ม AIS Contact Center กับ ทีมนายช่างแห่งหนช่วยดูแลโครงข่าย ก็ยังคงสับเปลี่ยนดำเนินงานสอดส่องผู้ใช้แจกดีงามตกขอบ ทั้งวันทั้งคืน ในสภาวะกระนี้ แรงใจแรงใจก็เป็นชิ้นประธาน หุ้นส่วนแล้วจึงย้ำการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับพนักงาน และขอบคุณพนักงานทั้งหมด ทั้งปวงตำแหน่งหน้าที่ สถานที่ตั้งใจในที่กิจธุระประการไม่ละเว้น พร้อมด้วยประณิธานเดียวกัน รวมความว่า เพื่อจะแจกบริการที่ดีงามแรงกล้าแบ่งออกกับผู้บริโภค AIS กับชาวไทย3. ดูแลชาวไทยอุ่นใจ ภายใต้กิจการ “AIS 5G สู้ภัย COVID-19” การสงเคราะห์สังคม นับว่าเป็นภารกิจสถานที่สำคัญเหนืออื่นใด ด้วยรุนแรงตรงนี้ อีกทั้งปราศจากปูรกรณ์เล่มไหนชินจารึกบอกเก็บ การรวมแรงกลมเกลียว เพื่อที่จะตรึกตรองขบปัญหาจึงเป็นเรื่องสำคัญเต็มที่ พวกเรามุ่งมั่นมุทั้งปวงพลัง ทั้งโครงข่าย สิ่งใหม่ ด้วยกันพนักงาน เข้ามาพร้อมใจกันอย่างเต็มที่ เพราะว่าธงสิ่งของดิฉัน คือว่า การพาประสิทธิภาพสิ่งของ 5G เข้ามาลุ้นอนุเคราะห์ระเบียบสาธารณสุข และการแพทย์ ซึ่งเป็นหมู่บุคลากรสถานที่ละทิ้ง ดำรงฐานะใบหน้าช่องประธานที่สู้รบตบมือกับเชื้อไวรัส ดีฉันแล้วก็หิวจักลุ้นแบ่งเบาภาระ ลดกิจธุระ ลดการเสี่ยงแยกออกครูพยาบาล พอให้ทุกคนคว้าช่วยดูแลกลางเมืองถัดจาก โดยแผนงาน AIS จักนำโครงข่าย 5G เข้าไปประดิษฐานแยกออกกับ รพ. 20 แห่งหน สถานที่ยอมรับสืบสวนและรักษาคนเจ็บ COVID-19 ครบครันแบ่งออกหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G Telemedicine ปริมาณ 21 ตัว แยกออกกับดัก โรงพยาบาล ดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะสิงสู่ระหว่างดำเนินการมอบ เก็งตวาดจักเสร็จข้างในจันทราเดือนที่ 4 2563 เพราะว่ามี โรงพยาบาล ถิ่นที่อยู่ระหว่างทำ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล ว่าวปักเป้ายอมมือในที่์, โรงพยาบาล ราชวิถี, โรงพยาบาล ศิริราช, โรงพยาบาล ร้างไปลงมาธิบดี, รพ. วิการมีชัยชนะยุทธ, โรงพยาบาล ศิริราชปิยมหาราชการุณย์, รพ. แพทย์รังสิต, โรงพยาบาล พญาไท 1, โรงพยาบาล พญาอิสระ 2, รพ. พญาไท 3, รพ. พญาความเป็นอิสระนวมินทร์, รพ. เมืองใหญ่เทพดาคริสเตียน, รพ. รามราฆพ 9, รพ. เปาโลเมโมเรียลพหลโยธิน (ตะพานควาย), รพ. เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4, รพ. เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ, โรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียลรังสิต, โรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียลเกษตร,กรมแพทย์ลูกประดู่ ด้วยกันสถาบันบำราศนราดูรด้วยกันวางแผนคลาย Coverage 5G แจกทั่วถึงเนื้อที่ โรงพยาบาล ในบางกอกด้วยกันนอกเมืองอีก 130 โรงพยาบาล และณบ้านนอกอีก 8 โรงพยาบาล รวมถึงจบ 158 รพ. ภายในดวงจันทร์เดือนที่ 4 2563 หมายรวม อีกต่างหากคว้าโหมบุคลากรนักค้นคว้ากับมากหลายเจริญแห่งหนคร่ำหวอดปีกดิจิทัล ทั้งคน AIS กับพันธมิตร จัดตั้งขึ้นศูนย์รวม “AIS Robotic Lab by AIS NEXT” ร่วมสร้างสรรค์เจริญหุ่นยนต์ ด้วยกันโซลูชั่นส์เกี่ยวข้อง 5G Telemedicine, Telehealth ด้วยเล็งเห็นจรดผลดีสิ่งของหุ่นยนต์จะเข้าลุ้นตัดทอนลองดูณการแตะต้องติดกันกับดักผู้ป่วยต่อหน้า เพิ่มประสิทธิภาพในงานให้บริการทางการแพทย์ ลุ้นลดงาน เป็นเหตุให้สมรรถสอดส่องคนเจ็บได้มามากยิ่งขึ้น ชิ้นงานเริ่มแรกแห่งหนปฏิรูปได้มาบังเกิดผล ตกว่า หุ่นสมองกลทางการแพทย์ 5G ในชื่อ ROBOT FOR CARE ผลรวม 21 เนื้อตัว เตรียมการมอบแจกกับ 20 โรงพยาบาล ข้างต้น ยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งมีงานสงเคราะห์อื่นๆ ขนมจากแรงสรรพสิ่งชาว AIS แห่งหนดำรงฐานะเสมอเหมือนการส่งต่อกำลังใจแบ่งออกนักสู้เสื้อขาว ไม่ก็ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ตั้งแต่งานแบ่งออกหน้ากาก (Mask) สถานที่ความแข็งแรงอัตคัดอย่างมาก, การแยกออกวัสดุทางการแพทย์ รวมทั้งเอื้อเฟื้อช่องทางสื่อสารเพื่อให้ชาวไทยได้มาส่งกำลังใจ กับประกอบด้วยความประจักษ์แจ้งเข้าใจณการดำรงชีวิตโดยสวัสดิภาพ ทั้งสุขภาพกาย อนามัยอารมณ์ทางใจ ณช่วงวิกฤต COVID-19 ทีนี้“AIS ขอปวารณาร่างกาย ร่วมเป็นกำลังสำคัญและแรงพลังอำนาจในงานเอื้อเฟื้อทั้งหมดภาคส่วน ทำหน้าที่เพื่อให้ด้าวคืนไปสู่ประสาปกติอย่างเร็ว วันนี้ ทุกฝ่ายต่างกระปรี้กระเปร่าร่วมมือร่วมใจห้ามในที่แหล่บทบาทธุระต่างกันจากไป เป็นเหตุให้เหลือบเห็นตวาดชาวไทยเห็นแก่เอื้อเฟื้อกักคุมในที่ยามยากตกยาก ต่อจากนั้นดิฉันจักจับมือกักคุมฝ่าฟันผ่านไปรุนแรงตรงนี้จากไปด้วยกันประการได้จริงนอน” เธอสมการมีชัยชนะ PR News5gAISrobotcovid-19Super WiFi

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/03/เปอร์เซ็นต์ของเจ้าของที่พัก-Airbnb-ที่เป็นผู้หญิง.png