CAT เชื่อม Chunghwa Telecom ปั้น Smart City โซลูชันกระตุ้นภาครัฐบาลก่อสร้างนครอัจฉริยะ

CAT ประสานมืออสูรเทอะทะติดต่อคมคายฯ Chunghwa Telecom จับต้นแบบอธิคมเจริญแผนษมาร์ตสิทุบเข้ายาโซลูชันยาเรือที่ประเทศไทย เอื้อเฟื้อภาครัฐบาลสร้างเมืองอัจฉริยะรองรับดิจิทัลไลฟ์ พ.อ.ทั้งหมดชัย หุวะนันทนทาน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กองกลาง กสท โทรคมนาคม จำกัด (หมู่ชน)(CAT) ด้วยกัน Mr.Shui-Yi Kuo เอ็มดีเทอะทะ Chunghwa Telecom Coมันสมอง, Ltd. (CHT) ลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการ ICT จรรโลงการพัฒนาเทคโนโลยีขอโทษร์ตโซลูชันข้างต่างๆ เช่น ษมาร์ตสิทุบเข้ายา คสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์ ICT พลังงานเพื่อจะที่แวดล้อมแห่งยั่งยืน โดยเพิ่มกรณีคร่ำหวอดปีกซอฟต์แวร์ด้วยกันฮาร์ดแวร์สิ่งของ Chunghwa Telecom ร่วมกับจุดเด่นปีกท้องตลาดภายในประเทศสิ่งของ CAT ใน สนญ. CAT ท้องถนนแจ้งวัฒหนอMrมันสมองShui-Yi Kuo กล่าวว่า Chunghwa Telecom สมรู้ร่วมคิดกับดัก CAT เพราะว่าจับโซลูชันยาเรือ ICT แห่งประสบผลสำเร็จ อาทิเช่น หมู่กล้องยาสูบ VDO วงจรปิดเพื่อจะดูแลตื่นภัย ระเบียบการเขียนระลึกโยนทะเบียนรถ สวัสดีไซหมายเลข ดาต้าเซ็นเตอร์ โคมไฟถนนอัจฉริยะ ระเบียบตรวจระวังระไวชาคริตภาวะแวดล้อม กับโซลูชันยาเรืออื่นๆ ที่ใช้งานในที่ไต้หวัน ร่วมกับประสิทธิภาพสรรพสิ่ง CAT ด้านการขยายทางกำจัดและการให้บริการในประเทศประเทศไทย โดยกะดุจักมีโครงการขนาดใหญ่ 3-5 โครงการดำรงฐานะอย่างน้อยภายในปีหน้า “ขอโทษร์ตโซลูชันข้าง Smart City ขอโทษร์ตเฮลธ์ แห่ง Chunghwa Telecom ปรับปรุงประกอบด้วยความเจริญแห่งสะดุดตา เพราะว่าไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชันแห่งต่างๆนาๆกลุ่มนี้คว้ามากขึ้นจังหวะทางกิจธุระอย่างมาก ทำให้ Chunghwa Telecom หวังที่จะบูรณาการอุปกรณ์ระเบียบซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ที่ประกอบด้วยคุณภาพหมายรวมแต่งเติมเกิดผลของไต้หวันมายังท้องตลาดนวชาตเพราะอาศัยความร่วมมือกับผู้ช่วยเหลือสถานที่ยุ่งเกี่ยวร่วมที่ซัพกุญชรศาสนาเชนและผู้ให้ บริการในประเทศกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ MoU ตรงนี้ Chunghwa Telecom กับ CAT จักคว้าเจริญแผนงานความร่วมแรงร่วมใจต่างๆอย่างใกล้ชิดระหว่างคู่แดนข้างหน้า ซึ่งจักมีผลกระทบจ่ายประเทศไทยในที่ชั้นประธานอาเซียนได้มาปรับปรุงโซลูชันสถานที่ดีแรงกล้าขนมจากซัพคชสารไชนะกับผู้ช่วยเหลือต่างๆด้าว เพื่อการนำอาเซียนสาวก้าวต่อไปสู่การครอบครอง ‘World Factory’ และเท่าทันกับการเจริญแห่งคล่องแคล่วของถิ่นอาผู้วิเศษ” พันเอกทั้งหมดความมีชัย หุวะนันทน์ กล่าวว่า CAT อยากขยายบริการขมาร์ตโซลูชันยาเรือใหม่ๆ เพราะนำประสิทธิภาพโครงสร้างโทรคมนาคมรากฐานสถานที่ถ้วนทั่วด้วยกันประกอบด้วยความมั่นคง สมคบคิดกับดักChunghwa Telecom บริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่สถานที่ชำนาญและประสบผลสำเร็จปีกการพัฒนาบริการด้านขอโทษร์ตโซลูชันยาเรือ เพื่อรีบการพัฒนาบริการโซลูชวนหัวอัจฉริยะต่างๆ จ่ายเกิดในประเทศไทย “แผนการที่จะจัดทำสมคบคิดภายใต้ความร่วมมือนี้ ได้แก่ บริการตรวจค้นแท่งป้ายทะเบียนรถ โครงการเลิกค่าคบไม้กั้นทางด่วน แผนการทะลวงระบบเพื่อจะหาช่องว่างปีกสวัสดีสรรพสิ่งหมู่องค์กร แผนเสากะหมอกอัจฉริยะ และแผนโรงพยาบาลอัจฉริยะ บริการกลุ่มนี้จะยกระดับความสามารถองค์การภาครัฐในที่งานให้บริการประชาชนชาวไทย ส่งเสริมแยกออกก่อกำเนิดดิจิทัลไลฟ์ที่มีคุณค่า กับสมรู้ร่วมคิดเคลื่อนขมาร์ตสิตี้ด้วยกันขอโทษร์ตไทยแลนด์คว้าว่องสูงสุดขึ้น” PR NewsCATsmart-cityChunghwa Telecom

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/71593291_1628635733939732_48644550486392832_o.jpg