CAT สมรู้ร่วมคิด MEA ชกอดอยากองค์ประกอบพื้นฐานด้านโทรคมนาคมสู่การพัฒนากิจธุระดิจิทัลกับ 5G

ลุกในกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับ พ.อ. ทั้งปวงความมีชัย หุวะนันทนทาน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กองกลาง กสท โทรคมนาคม กำหนด (มหาชน) ไม่ก็ CAT ลงนามในรายงานความเข้าใจการเล่าเรียนความเป็นไปได้ที่การเดินงานส่วนประกอบพื้นฐาน ใน ห้องประชุม 808 ชั้น 8 อาคารสำนักงานโย่ง CAT ท้องถนนแจ้งวัฒหนอMEA ด้วยกัน CAT ได้มาทำรายงานความประจักษ์แจ้ง โดยจักร่วมมือเรียนรู้ความเป็นไปได้ในงานเดินธุรกิจองค์ประกอบพื้นฐาน เพื่อที่จะจับจรจ่ายผู้ผลิตใช้คืนประกอบกิจการโทรคมนาคม กับประกอบการงานอื่นในพื้นที่แคว้นความรับผิดชอบของ MEA ซึ่งถือเอาสำเร็จสร้างมูลค่าเพิ่มมุขธุรกิจกับก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการทำงานโทรคมนาคมสรรพสิ่งประเทศ สนับสนุนลดการลงทุนซ้ำซ้อน กับให้โอกาสจ่ายผู้สร้างสมรรถเจริญคุณลักษณะบริการได้แจ้นขึ้นไป เพราะไม่ต้องเปลืองเวลาลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อีกเป็นงานเพิ่มประสิทธิภาพแห่งการแข่งขันให้บริการได้มาในภายหน้าระอุในกีรพัฒน์ ประมาณตัวเศรษฐ์ ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า แห่งสภาพองค์กรแห่งมีประสิทธิภาพแห่งด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าแห่งเนื้อที่บุรีมหานครสิ่งของประเทศไทย และประกอบด้วยความพร้อมสนองตอบหลักภาครัฐบาล เช่นกันงานมุ่งมั่นปฏิรูปกบิลข่ายงานกระแสไฟอัจฉริยะจ่ายสมรรถรับประกบการเติบโตของนครวันหน้า โอกาสนี้แล้วก็เป็นโอกาสอันควรสำคัญแห่งกรบูรแห่งางานโครงสร้างพื้นฐานที่มีสิงสู่มอบก่อเกิดคุณประโยชน์ด้วยกันคุ้มยิ่งนักสุดขอบ โดย MEA ครบถ้วนสนับสนุนข่าวข้างระบบจ่ายกระแสไฟ ข่าวสารสนเทศวิชาภูมิศาสตร์ (GIS) มาตรฐานการตั้งวัสดุบนเสาไฟ กับระเบียบที่ยุ่งเกี่ยวกับดักการไปธุรกิจองค์ประกอบพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบกิจการจัดทำผลการศึกษาความน่าจะเป็น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาของใหม่ระเบียบงานให้บริการอายุมากผู้ใช้กระแสไฟจ่ายสมรรถสนองตอบทาบความปรารถนาสถานที่หลากหลายสิ่งของผู้ใช้ไฟฟ้ารวมหมดท้องถิ่นธุรกิจ กับกลางเมืองวันหน้า พ.อ. ทั้งหมดความมีชัย หุวะนันคงทนถาวร์ เอ็มดีโย่ง CAT เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน CAT มีหลักเขตโทรคมนาคมกว่า 20,000 ต้นไม้แห่งครบครันสำหรับให้ผู้ผลิตคว้าใช้งาน ความร่วมมือในโอกาสนี้จึ่งสนับสนุนลดความซ้ำซ้อนแห่งการลงทุนด้วยกันยังเอาใจช่วยมอบผู้ผลิตสมรรถตัดทอนเงินลงทุนแห่งการจัดสร้างส่วนประกอบพื้นฐานข้างโทรคมนาคมเพื่อที่จะปรับปรุงชกต่อยอดอยากปากแห้งจรสู่เทคโนโลยีดิจิทัลและ 5G ได้โดยด่วน ซึ่งนอกจากความร่วมมือกับดัก MEA หลังจากนั้น CAT อีกทั้งจะร่วมกับผู้ส่งเสริมรวมหมดภายในประเทศและต่างด้าวออกทุนส่วนประกอบพื้นฐานในส่วนที่จำเป็นจะต้องจัดหาเพิ่มพูนเพื่อที่จะตัดทอนกิจการลงทุน กับสร้างรายได้ทวีคูณจากงานให้ผู้ให้บริการรายอื่นเช่าใช้คืนส่วนประกอบพื้นฐานตลอดแห่งซีกสรรพสิ่งหลักเขตโทรคมนาคมและเส้นใย (Passive Infrastructure Sharing) รวมทั้งร่วมกับผู้ส่งเสริมงานหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายอื่น เพื่อให้การลงทุนจ้าจ่ายประกอบด้วยบริการ 4G/5G เกิดความสามารถและประหยัดสูงมาก” PR News5G4GCATMEA

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg