CAT ผนึกพันธมิตร ALT และ edotco อสุรีเทอะทะเอียงเลคอมมาเลเซีย รุกให้บริการโครงข่าย5G ทั่วประเทศ

กองกลาง กสท โทรคมนาคม จำกัด (หมู่ชน) หรือไม่ก็ CAT ได้มาลงลายมือชื่อในกติกาสนธิสัญญาไตรภาคีกับดักหุ้นส่วน เอแอลคราว เอียงเลคอม ขีดคั่น (ฝูงชน) ไม่ก็ ALT ผู้ให้บริการแบบสร้างปีกโทรคมนาคมสรรพสิ่งประเทศไทย ด้วยกัน edotco Group Sdn Bhd ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมขนาดใหญ่ของมาเลเซียเพื่อที่จะร่วมมือในที่การพัฒนาบริการวงจรข่าย 5G ครอบคลุมทุกทั่วแดนพ.อ.ทั้งหมดการมีชัยชนะ หุวะนันทน์ เอ็มดีใหญ่ หุ้นส่วน กสท โทรคมนาคม ขีดคั่น (ฝูงชน) กล่าวว่า การพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานแห่งสมน้ำสมเนื้อนั้น เกี่ยวข้องประธานมากในที่การวางรากฐานเพื่อปรับปรุงจรไปสู่เครือข่ายโทรศัพท์เดินสถานที่อนาคตกาล ทำเอา กสท ตัดสินใจครอบครองผู้ช่วยเหลือร่วมกับ ALT ด้วยกัน edotco ซึ่งเป็นผู้ชำนาญพิเศษข้างการให้บริการองค์ประกอบพื้นฐานปีกโทรคมนาคมระดับจับ ในชั้นด้าวและชั้นเขต การร่วมมือกันจักเป็นประโยชน์สุดกำลัง มีผลกระทบสะอาดสนับสนุนให้การสั่งการทุนเดิมของข่ายงาน 5G ของด้าวให้มีประสิทธิภาพงอกงาม ซึ่งจะมีส่วนเกื้อกูลให้เกิดของใหม่ข้างบริการนวชาตของแดน “การช่วยกันตอนนี้คว้าร่วมผู้เชี่ยวชาญของทุกฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้บริการองค์ประกอบพื้นฐานโทรคมนาคมในยุคปัจจุบันกับอนาคตเพราะ edotco จะเน้นจากไปแห่งการพัฒนากับเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งขององค์ประกอบพื้นฐานโทรคมนาคมปีก Passive ซึ่งจักเกี่ยวข้องประธานทาบการพัฒนากับความสำเร็จสรรพสิ่งเครือข่าย 5G ที่จะครอบคลุมจรตลอดตลอดด้าว” ผู้หญิงปเรียวญาค้ำจุนในที่์ ตั้งเหล่ากออำนาจ กรรมาธิการผู้ดูแลกับกรรมาธิการจัดการ กองกลางเออ่อนลที เทเลคอม ขีดคั่น (ฝูงชน) ไม่ก็ ALT กล่าวว่า CAT ได้มางานช่วยเหลือขนมจาก คณะกรรมการภารกิจออกอากาศ ภารกิจโทรทัศน์ ด้วยกันการงานโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประมูล 5G เพื่อดำรงฐานะอีกหนึ่งผู้โจ้หลักที่ครั้งนี้ ซึ่ง 5G จะมีผลกระทบผลดีอย่างกว้างขวางภายหน้าสิ่งจวนเจียนตรงนี้ ในส่วนสิ่งของ ALT เราจะครอบครองส่วนหนึ่งร่วมกับ CAT โดยจักให้เอื้อเฟื้อกับจรรโลงให้เกิดการใช้คืนส่วนประกอบพื้นฐานสมรู้ร่วมคิด (INFRASTRUCTURE SHARING) อันเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนลดการงานเงินลงทุนมอบกับ Operators เพื่อให้ทั้งหมดก๊ก Operator สมรรถไปโหมและตั้งใจในการทำงานบริการนวชาตๆ ทั้งที่เราจักเอาใจช่วยจัดการสั่งการตัดทอนการงานเงินลงทุนข้างโครงสร้างพื้นฐาน เพราะว่าฉันจักดำรงฐานะผู้รังสฤษฎ์และซ่อมหน่วยงานโคนมอบ”Suresh Sidhu ประธานเจ้าหน้าที่สั่งการ (CEO) หุ้นส่วน edotco Group Sdn Bhd กล่าวว่า ในตำแหน่งผู้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานระดับเขต edotco มีความแข็งขันที่จะสมคบคิดกับดักประเทศต่างๆ เราสมรู้ร่วมคิดกับดักรัฐบาล, หน่วยงานดูแลสอดส่อง ด้วยกัน Operator ในประเทศแตกต่าง ๆทุกตลอดถิ่น พร้อมด้วยความจัดเจนแห่งสั่งสมตลอดมา ฉันจึ่งประกอบด้วยครบครันด้วยกันสำคัญใจที่จะร่วมเจริญส่วนประกอบพื้นฐานในประเทศแหลมทอง เพื่อที่จะติดเครื่องภาคอุตสาหกรรมสื่อสารสิ่งของไทยจ่ายไปจรดความมุ่งหมายสถานที่แปะไว้CAT Telecom เป็นเยี่ยมในถู่ของผู้สร้างโทรคมนาคมที่มีส่วนร่วมที่การประมูลลูกคลื่นความถี่ 5G ที่จัดทำโดย กสทช. ที่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานควบคุมดูแลข้างโทรคมนาคมคาดคะเนจัดการเสนอราคาประทานบัตร 5G จะทำเอาโครงสร้างพื้นฐานปีกโทรคมนาคมของประเทศครบครันเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแห่งจำเป็นที่งานเอื้อเฟื้อโครงการ “Thailand 4.0” PR News5gcatALTedotco